*alt_site_homepage_image*

Informacija apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą

decoration

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Stasio Šilingo g. 134 (sklypo kad. Nr.: 4142/0200:380), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Stasio Šilingo g. 134, Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Stasio Šilingo g. 134 (sklypo kad. Nr.: 4142/0200:380);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  UAB „Architektūros menas“, projekto vadovas Simonas Savickas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1664,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 23, B-korp., 510 kab. ,  el. paštas architekturosmenas@gmail.com, tel. +370 684 82460;

Statytojas: UAB „Efective soliutions“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-10-21 16:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

Zoom:
https://us04web.zoom.us/j/74761634880?pwd=5dguvxYl29c6upXa22DarJOHnnWOTF.1

Meeting ID: 747 6163 4880

Passcode: 3PAnK6

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-10-04


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Riešės sen.,  Pikeliškių k., Dvaro 45C (sklypo kad. Nr. 4170/0200:334), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato,  Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., Dvaro 45C, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., Dvaro 45C (sklypo kad. Nr. 4170/0200:334);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Archida, projekto vadovė Dovilė Aleknavičienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1794, el. paštas archida.project@gmail.com, Vilniaus m., Buivydiškių g. 15, tel. +370 614 58425;

Statytojas: UAB „Eurocabs“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-19 15:00 val., nuotoliniu būdu. Transliacijos nuoroda: 

https://us04web.zoom.us/j/74631952224?pwd=LeQmpIvjpJD5b55DoRBWuxaszG0sr3.1

Meeting ID: 746 3195 2224

Passcode: 0bbh59

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-10-04


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato - parduotuvės (7.3), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų. G 22, (sklypo kad. Nr. 4110/0700:1170), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato – parduotuvės (7.3), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų. G 22, (sklypo kad. Nr. 4110/0700:1170), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų. G 22, (sklypo kad. Nr. 4110/0700:1170);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Užupio architektai“, projekto vadovas Raimondas Palubeckis, kvalifikacijos atestatas Nr. A 043, Vilniaus m. sav., Vilnius, Lukiškių g. 3-411, el. paštas raimondas@uzupioarchitektai.lt, tel. +370 699 85278;

Statytojas: MB „Ervinvesta“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-10-17 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTA5Y2ZiZDItN2MwMS00Zjk1LTk5ZTAtMDliMzYwZmE2NzQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2253b99fdc-6330-4094-916d-ad2504f6f91e%22%2c%22Oid%22%3a%22c71c687f-9806-4b22-8a54-883dd7d5ff63%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-09-27


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Vienbučio gyvenamojo namo(6.1.),  Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Šv. Antano g. 3  (sklypo kad. Nr.: 4162/0200:502), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo,  Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Šv. Antano g. 3, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Šv. Antano g. 3 (sklypo kad. Nr.: 4162/0200:502); 

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projektavimas“, projekto vadovė Joana Janulevičienė (kvalifikacijos atestatas Nr. 1213), el. paštas kristinai@uabpojektavimas.lt, joana@globalus.lt

 Statytojas: G.V.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-10-10 16:00 val.,  susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu prisijungiant per nuorodą:

https://meet.google.com/qan-kjuc-cjx

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-09-22


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie Didmeninės prekybos paskirties pastato (7.3), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Girių g. 68 (skl. kad. Nr. 4174/0200:3208) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Didmeninės prekybos paskirties pastato (7.3), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Girių g. 68 (skl. kad. Nr. 4174/0200:3208) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Girių g. 68 (skl. kad. Nr. 4174/0200:3208);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Ponama“, projekto vadovas Vidmantas Kančiauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1271, Vilnius, Ašmenos g. 4-9, el. paštas info@ponama.lt, kanciauskas@ponama.lt, tel. +370 618 82846;

Statytojas: UAB „Mirfesta“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-10-07 15:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Rinktinės g. 50, Vilnius, 1 aukštas 5-oje salėje.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-09-20


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Pastato – mokyklos, adresu Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Liepų al. 46 (skl. kad Nr. 4142/0400:164), paskirties keitimo į daugiabutį gyvenamąją namą (6.3), kapitalinio remonto projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Pastato - mokyklos Liepų al. 46, Vėliučionių k., Šatrininkų sen.,, Vilniaus r. sav. (skl. kad Nr. 4142/0400:164), paskirties keitimo į daugiabutį gyvenamąją namą (6.3), kapitalinio remonto projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Liepų al. 46 (skl. kad Nr. 4142/0400:164);

Statinio naudojimo paskirtis: Mokslo paskirtis keičiama į Gyvenamąją (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: „Mažasis atriumas“, projekto vadovė Rita Mažeikaitė - Petraitienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1550, el. paštas martriumas@gmail.com, tel. +370 615 69141, Vilniaus m., Šv. Mykolo g. 4-4;

Statytojas: UAB "Fortuna travel“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 14.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-10-17 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:116937b5df9b4a6080c9d16461e7a136@thread.tacv2/1663581738471?context=%7B%22Tid%22:%2249246f0f-da5d-425e-a11d-262091d408e1%22,%22Oid%22:%22259019f7-7d47-471f-ac54-77974bbc31c8%22%7D

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-09-20


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos (vienbučio gyvenamojo namo), Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Puntuzų k., Bistryčios Trakto g. 34 (sklypo kad. Nr.: 4157/0300:70), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos (vienbučio gyvenamojo namo), Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Puntuzų k., Bistryčios Trakto g. 34, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Puntuzų k., Bistryčios Trakto g. 34 (sklypo kad. Nr.: 4157/0300:70);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.) ir pagalbinio ūkio pastatas (7.17) ;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 972295, projekto vadovas Vitalijus Felevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 26498, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvų Sodų 1-oji g. 4, el. paštas vitalijus@rstudio.lt, tel. +370 676 32767;

Statytojas: D. J.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-10-06 17:00 val. nuotoliniu būdu:

https://us04web.zoom.us/j/79518648723?pwd=gpgD94iLKXaGXmhnrUbChPzjso29SU.1

Meeting ID: 795 1864 8723

Passcode: 5ne2h1

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-09-20


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato - parduotuvės (7.3), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Mokyklos g. 16 A (sklypo kad. Nr.: 4117/0500:119), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: numatomą Prekybos paskirties pastato - parduotuvės (7.3), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Mokyklos g. 16 A (sklypo kad. Nr.: 4117/0500:119), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Mokyklos g. 16 A (sklypo kad. Nr.: 4117/0500:119);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 229432, projekto vadovas Šarūnas Šliužas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1581, Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9-307, el. paštas sarunassliuzas@gmail.com, tel. +370 676 33318;

Statytojas: R. Š., A. Š.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-10-05 16:00 val., Vilniaus rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Vilnius, Rinktinės g. 50, 1 aukštas 5 salė.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-09-16


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Kitos paskirties pastato (telefonų stoties, unik. Nr. 4195-8023-9008), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Mokyklos g. 1 (skl. Kad. Nr. 4147/0100:39), paskirties keitimo į paslaugų (laidojimo namai) paskirties pastatą (7.4), formuojant du atskirus turtinius vienetus (paslaugų paskirties patalpas ir kitos paskirties - telefonų stoties patalpą), paprastojo remonto projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: „Kitos paskirties pastato (telefonų stoties, unik. Nr. 4195-8023-9008), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Mokyklos g. 1 (skl. Kad. Nr. 4147/0100:39), paskirties keitimo į paslaugų (laidojimo namai) paskirties pastatą (7.4), formuojant du atskirus turtinius vienetus (paslaugų paskirties patalpas ir kitos paskirties - telefonų stoties patalpą), paprastojo remonto projektas“;

Statybvietės adresas: esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Mokyklos g. 1 (skl. Kad. Nr. 4147/0100:39);

Statinio naudojimo paskirtis: dalies patalpų paskirties keitimas iš kitos paskirties į paslaugų paskirties pastatą (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 375380, projekto vadovas Rolandas Andrijauskas,  kvalifikacijos atestato Nr. 26473, Vilniaus m, Daugėliškio g. 32-208, el. paštas rolanditas@gmail.com, tel. +370 614 33010;

Statytojas: UAB „Ligamis“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis  10.00 - 17.00 val., suderinus laiką telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-09-13 15:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.live.com/meet/9425254616410

Pastaba: jeigu dėl techninių priežasčių nutrūksta transliacija, norint prisijungti, būtina iš naujo įjungti anksčiau nurodytą nuorodą.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-08-26


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Mažosios Riešės vs., Senasis Ukmergės kelias 179 (sklypo kad. Nr. 4174/0100:1625), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Mažosios Riešės vs., Senasis Ukmergės kelias 179, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Mažosios Riešės vs., Senasis Ukmergės kelias 179 (sklypo kad. Nr. 4174/0100:1625);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Archstudio“, projekto vadovas Vitalijus Falevičius (kvalifikacijos atestatas Nr. 26498), el. paštas vitalijusg@rstudio.lt, tel. +370 676 32767, Vilnaus m, Kalvų Sodų 1-oji g. 4;

Statytojas: J. Č ;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-09-12 17:00 val., nuotolinės transliacijos būdu.

https://us04web.zoom.us/j/74117597007?pwd=KrAIecCBWeVS0unf1TkdisXkzHPdSm.1

Meeting ID: 741 1759 7007

Passcode: r8dSU3

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-08-23


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Administracinės paskirties pastato (7.2.), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepių k., Lyglaukių g. 40 (sklypo kad. Nr. 4162/0400:1452), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Administracinės paskirties pastato (7.2.), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepių k., Lyglaukių g. 40 (sklypo kad. Nr. 4162/0400:1452), statybos projektas;

Statybvietės adresas Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepių k., Lyglaukių g. 40 (sklypo kad. Nr. 4162/0400:1452);

Statinio naudojimo paskirtis: administracinės paskirties pastatas (7.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “NG architects”, projekto vadovas Ignas Vengalis, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1726, el. paštas info@ngarchitect.lt , tel. +370 601 55332, Vilniaus m., Konstitucijos pr. 23, C korpusas, 515 kabinetas (penktas aukštas);

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 09.00-18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-09-16 15:00 val. , viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us04web.zoom.us/j/73336445444?pwd=MLQOQWn_tTW2j4wkF62wMdS39Tc8zw.1

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-08-22


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie Prekybos paskirties pastato (7.3), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Ožiarūčių g. 3 (skl. kad. Nr. 4103/0200:2780) ir Ožiarūčių gatvės atkarpos statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato (7.3), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Ožiarūčių g. 3 (skl. kad. Nr. 4103/0200:2780) ir Ožiarūčių gatvės atkarpos statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Ožiarūčių g. 3 (skl. kad. Nr. 4103/0200:2780);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Stusija „Heima“ MB, projekto vadovas Tomas Vaičiulis, kvalifikacijos atestatas Nr. A 2145, Vilnius, T. Ševčenkos g. 16 KK-101, el. paštas tomas@heima.lt, gabrielė@heima.lt, tel. +370 670 97636;

Statytojas: UAB „INNO slėnis“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 11.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-31 16:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Rinktinės g. 50, Vilnius, 1 aukštas 5-oje salėje.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-08-11


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Gulbių g. 3A (sklypo kad. Nr. 4110/0800:1441), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Gulbių g. 3A, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Gulbių g. 3A (sklypo kad. Nr. 4110/0800:1441);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projektavimo sprendimiai“, projekto vadovas Lauras Paulauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1595), el. paštas dalia@projektavimosprendimai.lt,  lauras.paulauskas@gmail.com,  tel. +370 656 64318 , Vilnius, Europos a. 1;

Statytojas: UAB „Gineitiškių kotedžai“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 12.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-31 15:00-16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/89573800064

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-08-11


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Paslaugų paskirties pastatų (7.4.), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., Vanaginės sodų 4-oji g. 2B (sklypo kad. Nr.: 4117/0600:1077), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Paslaugų paskirties pastatų, Vanaginės sodų 4-oji 2B, Vanaginės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., Vanaginės sodų 4-oji g. 2B (sklypo kad. Nr.: 4117/0600:1077);

Statinio naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatai (7.4.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Vilniaus archprojektas“, projekto vadovas Gintautas Blažiūnas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 135, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kalvarijų g. 1-2.6, el. paštas vilnius@archprojektas.lt, tel. +370 612 16518;

Statytojas: UIITSIB „NORDSPACE“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-09-01  16:00 val. Susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu, vaizdo transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmZhM2FmNGQtYWRiMC00ZjMwLThkNTgtMGIxZDdiYjI1Y2Yw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c5ce8a03-c421-4d50-9fde-776e3fdde5c8%22%2c%22Oid%22%3a%22e3fda645-6ad6-4d30-a216-2f9a1599de3b%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-08-11

 


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Daržininkų k., Senojo kelio g. 4A, (sklypo kad. Nr. 4162/0200:1885), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Daržininkų k., Senojo kelio g. 4A,, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Daržininkų k., Senojo kelio g. 4A, (sklypo kad. Nr. 4162/0200:1885);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatai (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  Individualios veiklos pažyma Nr. 402871, projekto vadovas Dmitrij Kaidašov, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1732, Vilniaus m. sav., Vilnius, Salomėjos Neries g. 73-74, el. paštas architect.dmitrij@gmail.com, tel. +370 685 74269;

Statytojas: L.G., S.G.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-17 16:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos per nuorodas:

Pirmoji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 16:00 val. iki 16:30 val., jungiantis per nuorodą: https://us05web.zoom.us/j/84232764433?pwd=cThyTkhmcmZPWkdlMXliVUNTcUpiZz09

Antroji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 16:30 val. jungiantis per nuorodą: https://us05web.zoom.us/j/87627955115?pwd=WFVySWhTNFc2ZVlCQlAvL0grWC9Qdz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-08-05


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Susisiekimo komunikacijų (8.1), inžinerinių tinklų (9), kitos paskirties inžinerinių statinių (12), Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Pakrantės g. 7 (skl. kad. Nr. 4160/0100:938),  kompleksinis krantinės teritorijos sutvarkymo statybos Projektas;

Objekto pavadinimas: Susisiekimo komunikacijų (8.1), inžinerinių tinklų (9), kitos paskirties inžinerinių statinių (12.) Pakrantės g. 7, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav., kompleksinis krantinės teritorijos sutvarkymo statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Pakrantės g. 7 (skl. kad. Nr. 4160/0100:938);

Statinio naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijų (8.1), inžinerinių tinklų (9), kita paskirtis (7.12);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Panprojektas“, projekto vadoė Sonata Šleivienė (kvalifikacijos atestatas Nr. 26450), Respublikos g. 44, Panevėžys, LT-35222, el. paštas: sonata@panprojektas.lt, tel. +370 665 84995;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administacijos Nemenčinės miesto seniūnija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-24 15:00 val.

Susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu. Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzljNzFhMGQtZDM3MC00OWY3LTkxOWMtMWZkMGQ2YmRiZWNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0302478-12ca-4f59-95f8-a65afe03cc17%22%2c%22Oid%22%3a%22c6abd4dd-8482-4aba-8d7e-5d521eb8cc12%22%7d

Susisiekimo komunikacijų (8.1), inžinerinių tinklų (9), kitos paskirties inžinerinių statinių (12.) Pakrantės g. 7, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav., kompleksinis krantinės teritorijos sutvarkymo statybos projektas

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-08-04


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Gamybos paskirties pastato (7.8.), Vilniaus r. sav., Zujūnųs sen., Čekoniškių k. A.Mickevičiaus g. 163 (skl. kad. Nr. 4110/0100:125) statybos projekto“ projektinių pasiūlymų rengimą;

Objekto pavadinimas: Gamybos paskirties pastato (7.8.), Vilniaus r. sav., Zujūnųs sen., Čekoniškių k. A.Mickevičiaus g. 163, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnųs sen., Čekoniškių k. A.Mickevičiaus g. 163 (skl. kad. Nr. 4110/0100:125);

Statinio naudojimo paskirtis: Gamybos paskirties pastatas (7.8);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB Architektūros namai“, projekto vadovė Zita Gudlevičienė (kvalifikacijos atestatas Nr. 23290), Vilniaus m, Laisvės per. 77B,  el. paštas z.gudleviciene@gmail.com, tel. +370 652 77759;

Statytojas: UAB „Lietpak investicija“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-22 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos patalpose, 1 a. 5 salė, adresu Rinktinės g. 50, Vilniaus m.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-08-02


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sveikatingumo komplekso (unik. Nr. 4197-3025-4053) paskirties keitimo iš gydymo į viešbučių paskirties pastatą atliekant kapitalinį remontą, Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Pagirių g. 1R (sklypo kad. Nr. 4167/0100:818), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sveikatingumo komplekso (unik. Nr. 4197-3025-4053) paskirties keitimo iš gydymo į viešbučių paskirties pastatą atliekant kapitalinį remontą, Pagirių g. 1R,  Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav., projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Pagirių g. 1R (sklypo kad. Nr. 4167/0100:818);

Statinio naudojimo paskirtis: paskirties keitimas iš gydymo (7.12.) į viešbučių (7.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  UAB „Dopro architektai“, projekto vadovė Dovilė Kraujūtė, kvalifikacijos atestatas Nr. 38179, Vilniaus m. sav., Vilnius, Laisvės per. 125, el. paštas dovilė@kraujute.lt, tel. +370 648 83343;

Statytojas: UAB „Homanit Lietuva“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-18 15:30 val. Prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

 https://meet.google.com/ndz-ffth-qot

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-08-02


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie PĖSČIŲJŲ – DVIRAČIŲ TAKO STATYBOS GAMYKLOS GATVĖJE RUDAMINOS K., VILNIAUS RAJ. SAV. PROJEKTO rengimą;

Objekto pavadinimas: PĖSČIŲJŲ – DVIRAČIŲ TAKO STATYBOS GAMYKLOS GATVĖJE RUDAMINOS K., VILNIAUS RAJ. SAV. PROJEKTAS;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g.;

Statinio naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos - gatvės;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; projekto koordinatorė Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė; el. paštas: ausrine.geciene@urbanline.lt; tel. +370 655 65381.

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 14.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-22 17:00 val., supažindinimas su projektiniais pasiūlymais vyks nuotoliniu būdu per nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2QxNjU5YjMtNjMxOS00MDk2LWE2YzQtNGZiNmVkMGY2NWQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d034cba3-045c-4e5b-aff1-23ec0d90092d%22%2c%22Oid%22%3a%22c69c07b1-c6c7-4f3e-b5c8-0687672c7872%22%7d

Prisijungus „chat“ laukelyje  prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-08-01


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie Sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis (7.9), Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Krotošyno g. 51C (sklypo kad. Nr.: 4144/0500:181), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis, Krotošyno g. 51C, Maišiagaloje, Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas), Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Krotošyno g. 51C (sklypo kad. Nr.: 4144/0500:181);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Dopro architektai“, projekto vadovė Dovilė Kraujutė, kvalifikacijos atestato Nr. 38179, Vilniaus m. sav., Vilnius, Laisvės per. 125, el. paštas info@doproarchitektai.lt, tel. +370 648 83343;

Statytojas: UAB „Shtorm“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-17 17:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

 https://meet.google.com/coy-npvx-gcf

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-07-28


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Paslaugų paskirties pastato (priėmimo-išdavimo punkto) (7.4), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Miško g. 2B (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:446), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato (priėmimo-išdavimo punkto) (7.4), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Miško g. 2B, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Miško g. 2B (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:446);

Statinio naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Trakuva“, projekto vadovė Filomena Kvedaravičienė, kv. a. Nr. 22315, Trakai, Vytauto g. 16, el. paštas info@trakuva.lt, tel. +370 699 65971;

Statytojas: UAB „Renmag“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-16 16:00 val. Riešės seniūnijos patalpose, adresu Vilniaus r. sav., Riešės k., Sporto g. 3.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-07-28


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Lenktoji g. 15 (skl. kad. Nr. 4177/0400:202), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Lenktoji g. 15, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Lenktoji g. 15 (skl. kad. Nr. 4177/0400:202);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “Arch-1“, projekto vadovas Antanas Pikalovas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1819), Vilniaus m., Švitrigailos g. 11A-223, el. paštas architektai@arch-1.lt, tel. +370 652 47969,

Statytojas: V. Ž.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-09 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/83380824645?pwd=TXhTMGtpMXE3SXpaMnFzbzNzVk9GZz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-07-25


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Paslaugų paskirties pastato (7.4.), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 36A (sklypo kad. Nr. 4162/0100:3401), statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: „Paslaugų paskirties pastato (7.4.), Sirokomlės g. 36A , Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 36A (sklypo kad. Nr. 4162/0100:3401);

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatai (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Vilniaus architektai“, projekto vadovas Mantas Žvybas,  kvalifikacijos atestato Nr. A 1454, Vilnius, A. Mickevičiaus g. 7a, el. paštas seneckytegabriele@gmail.com, tel. +370 615 71262;

Statytojas: I.V., R.V.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis,10.00 - 16.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-16 15:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/2021734665

Susirinkimo ID: 202 173 4665 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-07-22


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos - gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.) su kitos paskirties pastatu – arklidėmis su maniežu (7.18), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k., Draugų g. 40 (sklypo kad. Nr. 4142/0200:551), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos - gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.) su kitos paskirties pastatu – arklidėmis su maniežu (7.18), Draugų g. 40, Karklėnų k.,  Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Veliučionių k., Vakarų g. 18B (sklypo kad. Nr.: 4142/0200:551);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (6.1.) ir kitos paskirties  pastatas (7.18);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Globalus projektavimas“, projekto vadovė Aleksandra Ivanova, kvalifikacijos atestatas Nr. 39287, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 156,  el. paštas aleksandra@globalus.lt, tel. +370 603 30288;

Statytojas: V.K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-10 17:00 val. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu:

https://us05web.zoom.us/j/82989916714?pwd=Q2NUSFhuYlF6ZkpvN3grS2NOeGxsdz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-07-22


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Paslaugų paskirties pastato, unik. Nr. 4400-5746-2049 (7.4), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., Buivydiškių g. 134 (skl. kad. Nr. 4110/0700:678), dalies patalpų paskirties keitimas į gydymo paskirtį (7.12), įrengiant dantų technikos laboratoriją, neatkiekant statybos darbų projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: „Paslaugų paskirties pastato, unik. Nr. 4400-5746-2049 (7.4), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., Buivydiškių g. 134 (skl. kad. Nr. 4110/0700:678), dalies patalpų paskirties keitimas į gydymo paskirtį (7.12), įrengiant dantų technikos laboratoriją, neatkiekant statybos darbų projektas“;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., Buivydiškių g. 134 (skl. kad. Nr. 4110/0700:678);

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatai (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projektavimas“, projekto vadovė Joana Janulevičienė,  kvalifikacijos atestato Nr. A 1213, Vilnius, Kalvarijų g. 169, el. paštas kristina@uabprojektavimas.lt, tel. +370 671 95367;

Statytojas: UAB „Autentus“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis  8.00 - 12.00 ir 13.00 - 17.00 val., suderinus laiką telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-16 17:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUudeisqj0sHdKvh_n2qsJwlN3PXM8Aezqd

Meeting ID 813 2144 6676.

Passcode 296399

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-07-18


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su pagalbinio ūkio pastatu (7.17), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Mozūriškių k., Ūkininkų g. 21 (sklypo kad. Nr. 4110/0400:821), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato su pagalbinio ūkio pastatu, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Mozūriškių k., Ūkininkų g. 21 (sklypo kad. Nr. 4110/0400:821), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Mozūriškių k., Ūkininkų g. 21 (sklypo kad. Nr. 4110/0400:821);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties(6.1) ir pagalbinio ūkio paskirties pastatas (7.17), nuotekų valykla;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Architektų gildija“, projekto vadovas Rokas Mazūronis, Kvalifikacijos atestatas Nr. A 1732,  Vilniaus m. sav., Vilnius, S. Moniuškos 10-7, el. paštas archgildija@gmail.com., tel. +370 601 95589;

Statytojas: K.K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 09:00 – 17:00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-03 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/82658970616

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-07-18


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato – parduotuvės (7.3) su administracinėmis patalpomis, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Senoji g. 16 (sklypo kad. Nr. 4117/0600:857), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato – parduotuvės (7.3) su administracinėmis patalpomis, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Senoji g. 16, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Prekybos paskirties pastato – parduotuvės (7.3) su administracinėmis patalpomis, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Senoji g. 16 (sklypo kad. Nr. 4117/0600:857);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Architektas Lauras“, projekto vadovas Lauras Paulauskas, kvalifikacijos atestato Nr. A 1595, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kareivių g. 6-419  el. paštas lauras.paulauskas@gmail.com, tel. +370 683 48736;

Statytojas: UAB „Intergo“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-08-01 15:30 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/88168181200?pwd=5ArPfOcxRS7GrHKe6E1y0NMHNV0x7A.1

Meeting ID: 881 6818 1200

Passcode: 518494

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-07-15


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ryšių (Telekomunikacijų) tinklų priklausinio, ryšių bokšto Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Paberžės k., Vilniaus g. 60C, (sklypo kad. Nr. 4164/0400:590), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ryšių (Telekomunikacijų) tinklų priklausinio, ryšių bokšto Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Paberžės k., Vilniaus g. 60C, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Paberžės k., Vilniaus g. 60C, (sklypo kad. Nr. 4164/0400:590);

Statinio naudojimo paskirtis: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:
UAB „Connecto Lietuva“, projekto vadovas Vaidotas Vasiliauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. 26453 el. p. vaidotas.vasiliauskas@cinnecto.ee, tel. Nr.: +370 613 63200, Kauno m., Partizanų g. 63 M;

Statytojas: AB „Energijos skirstymo operatorius“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-07-29 15:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzkyZDlhN2ItZWE3ZS00ZGU4LWFkNGUtMDU2YjllOTY4YTg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225578ef0f-62ff-4c5b-b3ae-fa7cf3d9b37f%22%2c%22Oid%22%3a%22e079f9f8-64b2-4114-b714-2a02bf316c56%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-07-15


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kalno, Vėtrungės, Užupio, Vilniaus, Kosmonautų, Šilo, Saulėtekio, Miško, Pakrantės, Kranto g., Nemenčinės m., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kalno, Vėtrungės, Užupio, Vilniaus, Kosmonautų, Šilo, Saulėtekio, Miško, Pakrantės, Kranto g., Nemenčinėje, statybos projektas.

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen.: Kalno g., g. 16B, (skl. kad. Nr. 4160/0100:816), Vėtrungės g., Užupio g., Kosmonautų g., Šilo g., Saulėtekio g., Pakrantės  g., Kranto  g., Vilniaus  g., (skl. kad. Nr. 4160/7001:3), Vilniaus  g., (skl. kad. Nr. 4160/7001:8), Vilniaus  g., (skl. kad. Nr. 4160/7001:9), sklypas kad. Nr. 4160/0100:969;

Statinio naudojimo paskirtis: vandentiekio tinklai (9.3.), nuotekų šalinimo tinklai (9.5.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Infrastruktūros inžinerija”., projekto vadovas Renaldas Aleksandravičius, kvalifikacijos atestato Nr. 25380, Vilniaus m., Gerosios Vilties g. 38, tel. +370 616 34750, . +370 699 15225, el. paštas renaldas@225.lt ir k.logis@gmail.com;

Statytojas: UAB "Vilniaus vandenys";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 – 15.45 suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-04  17:00 val.   Viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.live.com/meet/9428439006668

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-07-15


Pranešimas dėl adreso pakeitimo

Informuojame, kad pasikeitė objekto Gamybos, pramonės paskirties pastatų ir statinių Šiltnamių g. 33, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus raj. sav. statybos projekto adresas iš Šiltnamių g. 29, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav. į Šiltnamių g. 33, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.

Objekto adresas pakeistas įgyvendinus detaliojo plano, patvirtinto 2021-11-22 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-3226 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4167/0100:148, kad. Nr. 4167/0100:60), esančių Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. T3-414, keitimo“, sprendinius.

Tuo pagrindu buvo suformuotas (atidalinus komercinei veiklai skirtus sklypus) naujas, priklausantis UAB „Homanit Lietuva“, 735 971  kv. m. bendro ploto žemės sklypas, kurio kad. Nr. 4167/0100:1267 (unikalus Nr. 4400-5763-6983), adresas Šiltnamių g. 33, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.

 Anksčiau skelbti Gamybos, pramonės paskirties pastatų ir statinių Šiltnamių g. 29, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus raj. sav. statybos projektiniai pasiūlymai, pasikeitus adresui, nesikeitė – todėl nebus pakartotinai viešai skelbiami.

2022-07-14


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Autoserviso - paslaugų paskirties pastato (7.4), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Kirtimų g. 117 (sklypo kad. Nr.: 4167/0100:1234), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Autoserviso - paslaugų paskirties pastato (7.4), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Kirtimų g. 117 (sklypo kad. Nr.: 4167/0100:1234), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Kirtimų g. 117 (sklypo kad. Nr.: 4167/0100:1234);

Statinio naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatas  (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Planai“. Projekto vadovė Zita Gudlevičienė atestato Nr. 23290, Vilniaus m. sav., Konstitucijos per. 6; tel. 8652 77759; el. p. z.gudleviciene@gmail.com

Statytojas: UAB „Daniliškių autocentras“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose adresu: Vilnius, Konstitucijos pr. 6 (darbo dienomis nuo 11.00 val., suderinus telefonu 8652 77759) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu  z.gudleviciene@gmail.com iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-07-18 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 05 salė.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-07-01


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Paslaugų paskirties pastato (7.4.), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Kirtimų g.117, statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato (7.4.), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Kirtimų g.117, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Ateities g.10, (sklypo kad. Nr. 4167/0200:789);

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Planai“, projekto vadovė Zita Gudlevičienė, kvalifikacijos atestato Nr. 23290, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos per. 6, el. paštas z.gudleviciene@gmail.com, tel. +370 652 77759;

Statytojas: UAB „Daniliškių autocentras“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 11.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-07-18 17:00 val., Vilniaus rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Vilniaus m., Rinktinės 50, 1 aukšte 5 salėje.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-06-27


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Paslaugų paskirties pastato – remonto dirbtuvių (7.4) su prekybos patalpomis, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Tilto g. 1A (sklypo kad. Nr.: 4117/0500:150), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato – remonto dirbtuvių (7.4) su prekybos patalpomis, Tilto g. 1A, Didžiosios Riešės k.,  Riešės sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Tilto g. 1A (sklypo kad. Nr.: 4117/0500:150);

Statinio naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Invest statybae“, projekto vadovas Deimantas Čekanauskas, kv. a. Nr. A 1027, Vilniaus m. sav., Vilnius, Goštauto 8-207, el. paštas tomas@investstatyba.lt, tel. +370 655 93387;

Statytojas: S.J.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-07-14 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Vilniaus m., Rinktinės g. 50, 5 salėje.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-06-27


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Gulbių g. 11 (sklypo kad. Nr. 4110/0800:1379), statybos projekto projektinių pasiūlymų rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibutis gyvenamasis namas, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Gulbių g. 11, statybos projekto projektiniai pasiūlymai;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Gulbių g. 11 (sklypo kad. Nr. 4110/0800:1379);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projektavimo sprendimiai“, projekto vadovas Lauras Paulauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1595), el. paštas dalia@projektavimosprendimiai.com,  tel. +370 601 42340 , Vilnius, Europos aikštė 1;

Statytojas: UAB „Gineitiškių kotedžai“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-07-14 17:00 val.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.live.com/meet/9467797206441

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-06-27


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Gulbių g. 13 (sklypo kad. Nr. 4110/0800:1509), statybos projekto projektinių pasiūlymų rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibutis gyvenamasis namas, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Gulbių g. 13, statybos projekto projektiniai pasiūlymai;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Gulbių g. 13 (sklypo kad. Nr. 4110/0800:1509);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projektavimo sprendimiai“, projekto vadovas Lauras Paulauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1595), el. paštas dalia@projektavimosprendimiai.com,  tel. +370 601 42340 , Vilnius, Europos aikštė 1;

Statytojas: UAB „Gineitiškių kotedžai“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-07-14 16:00 val.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

 https://teams.live.com/meet/9422374864603

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-06-27


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Gulbių g. 13A (sklypo kad. Nr. 4110/0800:1439), statybos projekto projektinių pasiūlymų rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibutis gyvenamasis namas, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Gulbių g. 13A, statybos projekto projektiniai pasiūlymai;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Gulbių g. 13A (sklypo kad. Nr. 4110/0800:1439);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projektavimo sprendimiai“, projekto vadovas Lauras Paulauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1595), el. paštas dalia@projektavimosprendimiai.com,  tel. +370 601 42340 , Vilnius, Europos aikštė 1;

Statytojas: UAB „Gineitiškių kotedžai“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-07-14 15:00 val.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

 https://teams.live.com/meet/9441078399861

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-06-27


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k. Minties g. 19 (sklypo kad. Nr. 4174/0200:2374), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k. Minties g. 19, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k. Minties g. 19 (sklypo kad. Nr. 4174/0200:2374);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „ZET GROUP“, projekto vadovė Ieva Pavilionė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 2218, el. paštas ieva@studijazet.lt , tel. +370 606 06280, +370 647 06820, Antakalnio g. 37-32, Vilnius;

Statytojas: R. G.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-07-19 16:00 val. Viešo susirinkimo vaizdo transliacija:

https://us04web.zoom.us/j/78078109785?pwd=Fmty5JNK7615JpVT9pEKRlqIar4CEf.1

Meeting ID: 780 7810 9785

Passcode: 23JDVD

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-06-23


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užuežerės k., Verbiškių 3-oji g. 4 (sklypo kad. Nr.: 4170/1902:43), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1.), Verbiškių 3-oji g. 4, Užuežerės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užuežerės k., Verbiškių 3-oji g. 4 (sklypo kad. Nr.: 4170/1902:43);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Tavo projektas“, projekto vadovas Raimondas Jarmalavičius, kvalifikacijos atestatas Nr. A 035, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užuežerės k., Užuežerės g. 4, el. paštas rjarmalavicius@gmail.com, tel. +370 699 91040;

Statytojas: E. V.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 18.00 - 20.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-07-19 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Vilniaus m., Rinktinės g. 50, 1 aukštas 5 salė.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-06-23


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užuežerės k., Lapių g. 17 (sklypo kad. Nr.: 4170/0600:185), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1.), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užuežerės k., Lapių g. 17 (sklypo kad. Nr.: 4170/0600:185), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užužerės k., Lapių g. 17 (sklypo kad. Nr.: 4170/0600:185);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 929339, projekto vadovas Vytautas Baltrūnas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 293, Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Melkio k., Antano Giedraičio g. 134, el. paštas vyginte.g@gmail.com, tel. +370 600 69644;

Statytojas: V. N.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 17.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-07-13 18:00 val. nuotoliniu būdu per zoom platformą:

https://us05web.zoom.us/j/84049777646

Meeting ID: 840 4977 7646

Passcode: Lapiu17

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-06-23


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sporto paskirties inžinerinio statinio – sporto aikštyno (11), Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Veriškių k., Sužionių kel. 17, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sporto paskirties inžinerinio statinio – sporto aikštyno (11), Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Veriškių k., Sužionių kel. 17, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Veriškių k., Sužionių kel. 17, sklypo kad. Nr. 4192/0100:209;

Statinio naudojimo paskirtis: Sporto paskirties inžineriniai statiniai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "Priedanga", projekto vadovas Gintaras Počiuipa, kvalifikacijos atestatas Nr. A 037 , Vilniaus m., Lukiškių g. 3, el. paštas gintaras.jad@gmail.com, tel. +370 699 60741;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Sužionių seniūnija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 10.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-07-05 15:00 val. Siužionių seniūnijos patalpose, adresu Vilniaus rajono sav., Sužionių sen., Sužionių k., Kalvinės g. 1

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-06-16


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., Giraitės g. 8F, (sklypo kad. Nr.: 4120/0100:1172), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., Giraitės g. 8F, (sklypo kad. Nr.: 4120/0100:1172), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., Giraitės g. 8F, (sklypo kad. Nr.: 4120/0100:1172);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Pliusas ir ko“, Projekto vadovė Laimutė Pelanytė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 643, Vilniaus m, Kalvarijų g. 124-14, el. paštas  laimute.pelanyte@gmail.com,  tel. +370 680 20165;

Statytojas: J., K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 14.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-07-04 16:00 val. Susirinkimas įvyks Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, adresu Rinktinės g. 50, Vilniaus m, 5-oje salėje.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-06-15


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Kitos paskirties inžinerinio statinio - stoginės, Senasis Ukmergės kel. 185, Kirzinės vs., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio - stoginės, Senasis Ukmergės kel. 185, Kirzinės vs., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus rajono sav., Maišiagalos sen., Kirzinės vs., Senasis Ukmergės kel. 185, sklypo kad. Nr. 4174/0100:1021;

Statinio naudojimo paskirtis: Kiti inžinerinės paskirties statiniai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "Borgalita", projekto vadovė Aida Mitkienė, kvalifikacijos atestato Nr. A 1183 , Vilniaus sav., Vilniaus m., Liepkalnio g. 85, el. paštas aida.mitkiene@gmail.com, justas.staikunas@eurovia.lt, tel. +370 687 12331, +370 622 40021;

Statytojas: AB “Eurovia Lietuva”;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-06-30 17:00 val.

Viešasis susirinkimas vyks tiesioginės vaizdo transliacijos būdu:

https://us06web.zoom.us/j/86985344335?pwd=WlN4ZkhzcWY0UGVkQU8wYmtxN2tiQT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-06-10


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie Vilniaus r. sav., Riešės sen., Liubavo k., Liubavo gatvės atkarpos (nuo x=6080453.41, Y= 585586.60 iki x=6080385.82, y=585951.86) rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Liubavo k., Liubavo gatvės atkarpos (nuo x=6080453.41, Y= 585586.60 iki x=6080385.82, y=585951.86) rekonstravimo techninis projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Liubavo k., Liubavo g. atkarpa (nuo x=6080453.41, Y= 585586.60 iki x=6080385.82, y=585951.86);

Statinio naudojimo paskirtis: vietinės reikšmės keliai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Gatvių projektavimas“, projekto vadovas Nerijus Juškevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 38572, Trakai, Vytauto g. 5-5,  el. paštas  nerijus@gatviuprojektavimas.lt,  tel. +370 625 25194;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-06-27  16:00 val. prisijungimas prie vaizdo konferencijos

https://teams.live.com/meet/946825118055

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-06-09


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Kaimo turizmo sodybos: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir septynių poilsio paskirties pastatų (7.13), Vilniaus r. sav., Dūkštų sen.,  sen., Pietuškių k. 1C (sklypo kad. Nr.: 4124/0200:32), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Kaimo turizmo sodyba, gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir septynių poilsio paskirties pastatų (7.13), Vilniaus r. sav., Dūkštų sen.,  sen., Pietuškių k. 1C (sklypo kad. Nr.: 4124/0200:32), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Dūkštų sen.,  sen., Pietuškių k. 1C (sklypo kad. Nr.: 4124/0200:32);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties(6.1) ir poilsio paskirtes (7.13) pastatai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Meno pieva“, projekto vadovas Viktoras Morozas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1371,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 99-29, el. paštas viktis@pieva.lt, tel. +370 670 96663;

Statytojas: E.D.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8:00 – 17:00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-06-27 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/87652406483?pwd=aVNLNWRNMklZaFNwLzVjb2hZVlNGZz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-06-06


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą D kategorijos Malūno g. (kelias VL8270) atkarpos, Liubavo k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., rekonstravimo (TP) projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: D kategorijos Malūno g. (kelias VL8270) atkarpos, Liubavo k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., rekonstravimo (TP) projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Liubavo k.;

Statinio naudojimo paskirtis: keliai (gatvės);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "Optimum projektai", projekto vadovas Ramūnas Buitkus, kvalifikacijos atestato Nr. 0869, Alytaus r. sav., Alytaus sen., Miklusėnų k., Kauno g. 1,  el. paštas, gaprojektuotojas@gmail.com,  tel. +370 630 48100.

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu darbo dienomis 8.00 – 17.00, suderinus telefonu. Iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu adresu ir el. paštu.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-06-22  16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/6272503652?pwd=Q29vYVFTR1JEeUY5RStFT1pLZDY0dz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-06-06


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie Prekybos paskirties pastato (7.3.), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Nesvyžiaus g. 20 (sklypo kad. Nr. 4103/0300:8431) statybos ir pastato – klojimo (unik. Nr. 4196-5025-0015) griovimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Nesvyžiaus g. 20 (sklypo kad. Nr. 4103/0300:8431) statybos ir pastato – klojimo (unik. Nr. 4196-5025-0015) griovimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Nesvyžiaus g. 20 (sklypo kad. Nr. 4103/0300:8431);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties (7.3) pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys UAB „313 architects“, projekto vadovas Justinas Žalys, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1667, Vilnius, Manufaktūrų g. 20-224, el. paštas jz@313.lt, tel. +370 685 18666;

Statytojas: DANHAUS LT, UAB;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 12.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-06-17 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://313-ppvs-107.zoomtv.lt

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Projektiniai pasiūlymai

 

2022-05-27


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Gulbių g. 15 (sklypo kad. Nr. 4110/0800:1623), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Gulbių g. 15 (sklypo kad. Nr. 4110/0800:1623), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Gulbių g. 15 (sklypo kad. Nr. 4110/0800:1623);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Tvyro ore“, projekto vadovas Vytautas Avietynas (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1327), el. paštas v.avietynas@gmail.com,  tel. +370 631 62802 , Vilnius, Manufaktūrų g. 6-203;

Statytojas: O.N., V.R., T.J.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 18.00 - 19.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-06-14 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/6842395486?pwd=bkJ5MmtOV0tZT2pvcVhiMDREYVJmUT09

Meeting ID: 684 239 5486

Passcode: 7ySLV2

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Projektiniai pasiūlymai

2022-05-27

 


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Darželių k., Žolyno g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4152/0700:276), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Darželių k., Žolyno g. 2, statybos projektas;

Statybvietės adresas: ), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Darželių k., Žolyno g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4152/0700:276);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Ak, ideja“, projekto vadovė Aušra Kalvaitienė, kvalifikacijos atestato Nr. A 1853, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 121-5, el. paštas ausra9@yahoo.com , tel. +370 682 67938;

Statytojas: G.P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 1500 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-06-14 16:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 1 aukštas, 5 salė.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Projektiniai pasiūlymai

 

2022-05-27


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą D kategorijos Turgaus gatvės ( VL7841), esančios Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos  mstl., kapitalinio remonto projekto rengimą;

Objekto pavadinimas D kategorijos Turgaus gatvės ( VL7841), esančios Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos  mstl., kapitalinio remonto projektas;

Statybvietės adresas: Turgaus g., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos  mstl.;

Statinio naudojimo paskirtis: kelių (gatvių);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 636835, projekto vadovas Gintaras Melinskas, kvalifikacijos atestatas Nr. 23841,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Rinktinės g. 50,  el. paštas, egidijus.petrauskas@ismuni.lt,  tel. +370 674 79278;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-06-14   16:30 val. Vilniaus rajono Maišiagalos seniūnijos patalpose, adresu Maišiagalos mstl., Kiemelių g. 11.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Projektiniai pasiūlymai

 

2022-05-27


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą “Prašiškių gatvės ruožo nuo taško ( 6071868; 582096) iki Prašiškių gatvės (VL1586) pabaigos, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: “Prašiškių gatvės ruožo nuo taško ( 6071868; 582096) iki Prašiškių gatvės (VL1586) pabaigos, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., rekonstravimo projektas“;

Statybvietės adresas:  Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., Prašiškių g.

Statinio naudojimo paskirtis: keliai (gatvės);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos pažyma, projekto dalies vadovė Deimantė Andrijauskienė, kvalifikacijos atestato Nr. 27998, Blažio g. 21c, Vilnius,  el. paštas, rulyte.geimante@gmail.com,  tel. +370 674 46954

Statytojas: UAB „Bonderus“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu darbo dienomis 11.00 – 16.00, suderinus telefonu. Iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu adresu ir el. paštu.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-06-07  17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

 https://us02web.zoom.us/j/81536537633

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Projektiniai pasiūlymai

 

2022-05-24


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) bei pagalbinio ūkio pastatų, pritaikytų kaimo turizmui (7.13), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Salotės k., Paplūdimio g. 21, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodyba: gyvenamosios bei pagalbinio ūkio pastatų pritaikytų kaimo turizmui, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Salotės k., Paplūdimio g. 21 statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Salotės k., Paplūdimio g. 21, (sklypo kad. Nr.: 4110/0600:289);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (6.1) ir poilsio paskirties (7.13);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Architektas Lauras“, projekto vadovas Lauras Paulauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1595,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Kareivių g 6-419, el. paštas lauras.paulauskas@gmail.com., tel. +370 683 48736;

Statytojas: R. S.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 09:00 – 18:00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-06-10 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/88531962201?pwd=BEcE8RvC3Ek-vnL2j4vllhVvoYmiAG.1

Meeting ID: 885 3196 2201

Passcode: 010084

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Projektiniai pasiūlymai

2022-05-19


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Didžiosios Riešės k., Samanų g. 10 (skl. kad. Nr. 4117/0600:430), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Samanų g. 10., Didžiosios Riešės k., Avižienių sen. (skl. kad. Nr. 4117/0600:430), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Didžiosios Riešės k., Samanų g. 10 (skl. kad. Nr. 4117/0600:430);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Baltas fonas“, projekto vadovas Mindaugas Jamantas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1221), Vilniaus m., Rinktinės 55-28, el. paštas mindaugas@baltasfonas.lt,  tel. +370 614 55016.

Statytojas: A. Š.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-07 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/85469798288?pwd=bHRta2J3cnIrRWxOdFVoMVRtZlQ4QT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Projektiniai pasiūlymai

2022-05-19

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2),  Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 71 (kad. Nr. 4107/0600:1054), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo, adresu Medžiotojų g. 71, Sakiškių k., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 18 (kad. Nr. 4107/0600:1054);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “Globalus projektavimas”, projekto vadovė Joana Janulevičienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1213, el. paštas sigita@globalus.lt, tel. +370 6 24309, Vilniaus m., Kalvarijų g. 156;

Statytojas: M.N., D.N., M.V.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-06-07 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us04web.zoom.us/j/78848488142?pwd=LrAzLn3_5icLe7TCCl5fhs_UJqCeXt.1

Meeting ID: 788 4848 8142

Passcode: avtJ19

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Projektiniai pasiūlymai

2022-05-19

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Gyvenamosios paskirties pastato (6.3.) (unik. Nr. 4196-2025-9075), Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Kreivalaužių k.,  Taikos g. 11 -1 (unik. Nr. 4196-2025-9075:0001), rekonstravimo projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo (unik. Nr. 4196-2025-9075), Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Kreivalaužių k.,  Taikos g. 11-1 (unik. Nr. 4196-2025-9075:0001), rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Kreivalaužių k.,  Taikos g. 11, (sklypo kad. Nr. 4172/0200:226);

Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties pastatas (6.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Kraštotvarkos ir teritorijų planavimas“, projekto vadovas Dainius Kitovas, kvalifikacijos atestato Nr. A 941, Vilniaus m. sav., Vilnius, Žemaitės g. 26, el. paštas d.kitovas@gmail.com, tel. +370 688 03845;

Statytojas: R. Č.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-06-01 17:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.live.com/meet/9459298664884

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Projektiniai pasiūlymai

2022-05-19

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Savitarnos automobilių plovyklos (7.4), Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Vilniaus g. 2., (sklypo kad. Nr.: 4160/0100:488), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Savitarnos automobilių plovyklos, Vilniaus g. 2., Nemenčinės m., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Vilniaus g. 2., (sklypo kad. Nr.: 4160/0100:488);

Statinio naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Vilniaus architektai“, projekto vadovas Mantas Žvybas, kvalifikacijos atestato Nr. 1963, Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Mickevičiaus g. 7A
el. paštas seneckytegabriele@gmail.com, tel. +370 615 71262;

Statytojas: UAB „MLG Invest“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-06-07 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/2021734665 Susirinkimo ID: 202 173 4665

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Projektiniai pasiūlymai

2022-05-19

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gamybos paskirties pastato (unnik. Nr. 4197-1023-1016), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 8, rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gamybos paskirties pastato (unik. Nr. 4197-1023-1016),  Sodų g. 8, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 8, (sklypo kad. Nr. 4162/0400:1444);

Statinio naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Archimeda“, projekto vadovas Darius Meškauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1276, Vilniaus m. sav., Vilnius, Pylimo g. 19-20, el. paštas darius.meskauskas@architectum.eu,  tel. +370 699 28555;

Statytojas: UAB „Stengel Real Estate“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-06-06 17:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

https://zoom.us/j/98468869869?pwd=RnFvQzBqazZkYkt1SVVNaTVjU1NyQT09

Meeting ID: 984 6886 9869

Passcode: PWA81L

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-05-17


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2.),  Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Mėlynių g. 20 (sklypo kad. Nr.: 4177/0500:1193), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2.),  Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Mėlynių g. 20, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Mėlynių g. 20 (sklypo kad. Nr.: 4177/0500:1193);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: individualios veiklos pažyma Nr. 022796, projekto vadovas Mantas Vainorius, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1139, projekto dalies vadovas Gintaras Sakalauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1390, Vilniaus m. sav., Vilnius, Grigiškės, Sniegenų g. 23C-1, el. paštas gintaras@gsprojektai.lt,  tel. +370 678 16688;

Statytojas: V. J.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-06-01 16:00 val. Vilniaus r. savivaldybės patalpose

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-05-17


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato (7.3), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Šaulio g. 70 (sklypo kad. Nr. 4103/0300:2159), statybos projekto projektinių pasiūlymų rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato (7.3),  Šaulio g. 70, Bajorų k., Avižienių sen. Vilniaus r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Šaulio g. 70 (sklypo kad. Nr. 4103/0300:2159);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Šarūno Kiaunės projektavimo įmonė, projekto vadovas Šarūnas Kiaunė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 912, el. paštas kiaunes@yahoo.com,  tel. +370 687 45666 , Kauno m., Jazuitų skg 1-2;

Statytojas: UAB „Egilis“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-05-31 16:00 val. Avižienių seniūnijos patalpose adresu Vilniaus r. sav., Avižieniš sen., Avižienių k., Sudervės 9.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-05-13


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Mėlynių g. 8 (sklypo kad. Nr. 4177/0500:344), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Mėlynių g. 8 (sklypo kad. Nr. 4177/0500:344), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Mėlynių g. 8 (sklypo kad. Nr. 4177/0500:344);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Hauson“, projekto vadovas Vaidas Grinčelaitis, (kvalifikacijos atestatas Nr. 1458), el. paštas info@hauson.lt,  tel. +370 662 233033, Vilniaus m., Juozo Balčikonio g. 19;

Statytojas: I.S. ir L.S.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 13.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-05-31 14:00 val. Susirinkimas vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.live.com/meet/944901613717

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-05-13


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Mėlynių g. 6 (sklypo kad. Nr. 4177/0500:1181), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Mėlynių g. 6 (sklypo kad. Nr. 4177/0500:1181), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Mėlynių g. 6 (sklypo kad. Nr. 4177/0500:1181);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Hauson“, projekto vadovas Vaidas Grinčelaitis, (kvalifikacijos atestatas Nr. 1458), el. paštas info@hauson.lt,  tel. +370 662 233033, Vilniaus m., Juozo Balčikonio g. 19;

Statytojas: I.S. ir L.S.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 13.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-05-31 14:00 val. Susirinkimas vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.live.com/meet/944901613717

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-05-13


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie Antžeminės atliekų surinkimo konteinerių aikštelės Šaltinio g., Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Antžeminės atliekų surinkimo konteinerių aikštelės Šaltinio g., Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.,

statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus raj. sav., Pagirių sen., Vaidotų k. Šaltinio g.;

Statinio naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Synergy Solutions“, projekto vadovas Tomas Kazlauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. 25749, Vilniaus m. sav., Vilnius, Daugėliškio g. 32,  el. paštasktomas@ss-exp.com,  +370 699 19282;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 15.00 suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-05-26  15:00 val.   viešas svarstymas vyks nuotolinius vaizdo transliacijos būdu

https://us02web.zoom.us/j/83998917097

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-05-09


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie Antžeminės atliekų surinkimo konteinerių aikštelės Vilniaus rajono sav., Medininkų sen., Medininkų k., Medaus g., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Antžeminės atliekų surinkimo konteinerių aikštelės Medaus g., Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus rajono sav., Medininkų sen., Medininkų k., Medaus g. 12.;

Statinio naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Synergy Solutions“, projekto vadovas Tomas Kazlauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. 25749, Vilniaus m. sav., Vilnius, Daugėliškio g. 32-206,  el. paštasktomas@ss-exp.com,  +370 699 19282;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 15.00 suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-05-26  17:00 val.   viešas svarstymas vyks nuotolinius vaizdo transliacijos būdu

https://us02web.zoom.us/j/88698313416

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-05-09


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Geležinkelio g., Jubiliejaus g., Machanizatorių g., Spalio g., Jaunimo g., Kalnų g., Eglių g., Pergalės g., Gėlių g., Gegužės g., Jūrotiškių g., M. K. Oginskio g., Svyrių g., Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav. statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Geležinkelio g., Jubiliejaus g., Machanizatorių g., Spalio g., Jaunimo g., Kalnų g., Eglių g., Pergalės g., Gėlių g., Gegužės g., Jūrotiškių g., M. K. Oginskio g., Svyrių g., Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav. statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Geležinkelio g., Jubiliejaus g., Machanizatorių g., Spalio g., Jaunimo g., Kalnų g., Eglių g., Pergalės g., Gėlių g., Gegužės g., Jūrotiškių g., M. K. Oginskio g., Svyrių g.;

Statinio naudojimo paskirtis: vandentiekio tinklai (9.3.), nuotekų šalinimo tinklai (9.5.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Atamis“, projekto vadovas Andrius Nakvosas, kvalifikacijos atestato Nr. 34249, Vilniaus m., Žirmūnų g. 139-321, tel. +370 5 2728334, el. paštas a.nakvosas@atamis.lt;

Statytojas: UAB "Vilniaus vandenys";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00 – 11.30, 12.30 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-05-26  15:00 val.   Viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu:

https://us06web.zoom.us/j/82514082353?pwd=TnZzelU3dFJJVWF5UE8yS29tWlBMQT09

Meeting ID: 825 1408 2353

Passcode: 456986

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-05-09


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Malūnų, Piliakalnio, Švenčionių, A. Mickevičiaus, Lauko, Ankštoji, Mokyklos, Sodų, Bažnyčios g., Nemenčinės m., Bažnyčios, Nemenčinės, Pamiškės, Pučkalaukio g., Pučkalaukio k., Vilniaus r. sav., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Malūnų, Piliakalnio, Švenčionių, A. Mickevičiaus, Lauko, Ankštoji, Mokyklos, Sodų, Bažnyčios g., Nemenčinės m., Bažnyčios, Nemenčinės, Pamiškės, Pučkalaukio g., Pučkalaukio k., Vilniaus r. sav. statybos projektas.

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Nemenčinės m., Malūnų, Piliakalnio, Švenčionių, A. Mickevičiaus, Lauko, Ankštoji, Mokyklos, Sodų, Bažnyčios g. ir Pučkalaukio k., Bažnyčios, Nemenčinės, Pamiškės, Pučkalaukio g.

Statinio naudojimo paskirtis: vandentiekio tinklai (9.3.), nuotekų šalinimo tinklai (9.5.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Palaimos projektai“, projekto vadovas Kęstutis Palaima, kvalifikacijos atestato Nr. 27459, Vilniaus m., Slėnių g. 13, tel. +370 678 80066, el. paštas info@palaimosprojektai.com;

Statytojas: UAB "Vilniaus vandenys";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 – 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-05-19  16:00 val.   Viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/84155988931?pwd=Q2RjR0ZBT0RwNWhYZXdmVDN3dDZldz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-05-02


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Mickūnų sen. sen., Gailiūnų k., Smiltyno g. 3 (sklypo kad. Nr.: 4152/0200:177), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Smiltyno g. 3, Gailiūnų k., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen. sen., Gailiūnų k., Smiltyno g. 3 (sklypo kad. Nr.: 4152/0200:177);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „S.Varanausko studija“, projekto vadovas Skirmantas Varanauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1129, Kauno rajono sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Forto g. 17, el. paštas skirmantas.varnauskas@4plius.com   tel. +370 687 11939;

Statytojas: V.R.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-05-17 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu.

https://us02web.zoom.us/j/4406112472

Meeting ID: 440 611 2472

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-04-29


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sporto paskirties pastato - Stadiono (7.14.), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Parko g. 2, (sklypo kad. Nr.:4167/0100:482), rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Stadiono (7.14.), Parko g. 2, Baltosios Vokės k., Vilniaus r. sav., rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Parko g. 2, (sklypo kad. Nr.:4167/0100:482);

Statinio naudojimo paskirtis: sporto paskirties pastatas (7.14);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Setpro“, projekto vadovas Silvija Liubinienė, kvalifikacijos atestato Nr. A 1518, Vilniaus m. sav., Vilnius, Žirmūnų g. 139A, el. paštas sliubiniene@aif.lt, tel. +370 654 08609;

Statytojas: Vilniaus agroekologijos mokymo centras;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis,08.00 - 17.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-05-18 15:00 val.,                                 

Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us06web.zoom.us/j/86106534980?pwd=bEhvYldJNGRLWW5SU1p6VUtTazc1dz09

Meeting ID: 861 0653 4980
Passcode: 466869

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-04-26


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie „Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Draugystės g. (VL7963) atkarpos nuo Mokyklos g. (VL7960) iki Sodų g. (VL7962) statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: „Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Draugystės g. (VL7963) atkarpos nuo Mokyklos g. (VL7960) iki Sodų g. (VL7962) statybos projektas“;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Draugystės g. (VL7963) atkarpos nuo Mokyklos g. (VL7960) iki Sodų g. (VL7962);

Statinio naudojimo paskirtis: vietinės reikšmės keliai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Viaprojektas“, projekto vadovas Tadas Lukošaitis, kvalifikacijos atestatas Nr. 22382, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konarskio g. 49,  el. paštas  info@viaprojektas.com,  tel. +370 652 37941;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 10.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-05-19  16:00 val. prisijungimas prie vaizdo konferencijos

meet.google.com/myq-bkst-jsx

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-04-25


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sporto paskirties pastato (7.14), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Jazminų g. 7 (sklypo kad. Nr. 4103/0300:2156), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sporto paskirties pastato (7.14) Jazminų g. 7, Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Jazminų g. 7 (sklypo kad. Nr. 4103/0300:2156);

Statinio naudojimo paskirtis: Sporto paskirties pastatas (7.14);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektūros menas“, projekto vadovas Simonas Savickas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1664), el. paštas
architekturosmenas@gmail.com, tel. +370 684 82460 , Vilniaus m., Konstitucijos pr. 23, B-korp. 510 kab.;

Statytojas: K.M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-05-10 15:00 val.,  Avižienių seniūnijos patalpose, adresu: Vilniaus rajono sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 9

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-04-25


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Paslaugų paskirties pastato (autoserviso) (7.4.), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių v.s., Didlaukio g.18 (sklypo kad. Nr. 4162/0100:1699), statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: „Paslaugų paskirties pastato (7.4.), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių v.s., Didlaukio g.18 (sklypo kad. Nr. 4162/0100:1699), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių v.s., Didlaukio g.18 (sklypo kad. Nr. 4162/0100:1699);

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatai (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (27.259)-332-1335, projekto vadovas Dmitrij Kaidašov,  kvalifikacijos atestato Nr. A 1454, Vilnius, Salomėjos Nėries g. 73-74, el. paštas architect.dmitrij@gmail.com, tel. +370 685 74269;

Statytojas: G.J.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis,10.00 - 16.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-05-04 16:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

Pirmoji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 16:00 val. iki 16:30 val., jungiantis per nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/85791436741?pwd=Y013QUVRM2NURmxSb05Bdkp3WDdXUT09

Antroji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 16:30 val. jungiantis per nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/83752816122?pwd=N3d6UzhBa1EzTW1OY1lKek9RUGZVUT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-04-15


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos, Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Tarnėnų k., Šlaito g. 2C (sklypo kad. Nr.: 4167/0300:175), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos, Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Tarnėnų k., Šlaito g. 2C (sklypo kad. Nr.: 4167/0300:175),  statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Tarnėnų k., Šlaito g. 2C (sklypo kad. Nr.: 4167/0300:175);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.)ir pagalbinio ūkio pastatas (7.17);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Mes architektai“  projekto vadovas Dovydas Čipkus, kv.a. Nr. 2171, Vilniaus m. sav., Vilnius, Pylimo g. 32-1, el. paštas info@mesarchitektai.lt, tel. +370 614 19018;

Statytojas: A.Z., S.Z.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 12.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-05-09 16:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose (5 salė - 1aukštas), adresu: Rinktinės g. 50, Vilnius.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-04-15


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir pagalbinio ūkio pastato (7.17) Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepiukių k., Ilgoji g. 39A (sklypo kad. Nr. 4162/0300:1959) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir pagalbinio ūkio pastato (7.17) Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepiukių k., Ilgoji g. 39A (sklypo kad. Nr. 4162/0300:1959) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepiukių k., Ilgoji g. 39A (sklypo kad. Nr. 4162/0300:1959);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties ir pagalbinio ūkio pastatai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „ARKILIDA“,  projekto vadovė Laima Lideikienė, kvalifikacijos atestato Nr. A 168, Vilniaus m., Saltoniškių g. 31-405, el. paštas iarchlaima@gmail.com , tel. Nr. 370 617 11395;

Statytojas: A.L.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-05-03 16:00 val. Susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu, vaizdo transliacijos nuoroda:

https://meet.google.com/fio-wfhm-crs

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-04-14


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Medžiotojų gatvės ruožo nuo Medžiotojų g. nuo 4 iki 18, Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k. statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Medžiotojų gatvės (8.2) ruožo nuo Medžiotojų g. nuo 4 iki 18, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k. statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. nuo 4 iki 18;

Statinio naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos (8.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Deimantės Andrijauskienės individualios veiklos pažyma. Projekto vadovė Deimantė Andrijauskienė PV 36899, Vilniaus m. sav., Balžio g. 21C - 9, el. paštas rulyte.deimante@gmail.com , tel. 8674 46954;

Statytojas: COC Group;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti adresu Vilniaus m. sav., Balžio g. 21C - 9, (darbo dienomis 17.00 val., suderinus telefonu 8674 46954), teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-04-26 17:00 val.

Nuotoliniu būdu:

https://us02web.zoom.us/j/81477899453

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-04-08


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Paslaugų paskirties pastato (7.4.), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių v.s., Didlaukio g.16D (sklypo kad. Nr. 4162/0100:1749), statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: „Paslaugų paskirties pastato (7.4.), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių v.s., Didlaukio g.16D,  statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių v.s., Didlaukio g.16C (sklypo kad. Nr. 4162/0100:1749);

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatai (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (27.259)-332-1335, projekto vadovas Dmitrij Kaidašov,  kvalifikacijos atestato Nr. A 1454, Vilnius, Salomėjos Nėries g. 73-74, el. paštas architect.dmitrij@gmail.com, tel. +370 685 74269;

Statytojas: D.K;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis,10.00 - 16.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-04-21 16:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

Pirmoji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 16:00 val. iki 16:30 val., jungiantis per nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/83115373273?pwd=M24zZXdoUmhsQUJ4R2tOWW5Dd2JVdz09

Antroji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 16:30 val. jungiantis per nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/83504051481?pwd=Yzk2SFlvQXlzckdrRlNWeTRPVUk2UT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-04-04


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie 110/35/10 kV Pagirių TP 110 kV skirstyklos kitų inžinerinių statinių rekonstravimo ir jų priklausinių statybos Durpių g. 19, Pagirių k., Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: 110/35/10 kV Pagirių TP 110 kV skirstyklos kitų inžinerinių statinių rekonstravimo ir jų priklausinių statybos, Durpių g. 19, Pagirių k., Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav. projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Durpių g. 19 (skl. kad. Nr. 4167/0100:606);

Statinio naudojimo paskirtis inžineriniai (elektros) tinklai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Elinijos“, projekto vadovas Egidijus Žaltauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. 29405, Kauno m. sav., Kaunas, Taikos pr. 135D, el. paštas egidijus.zaltauskas@elinijos.lt, kontaktinis tel.+370 616 11924;

Statytojas: AB „Litgrid“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-04-20 15:00 val., supažindinimas su projektiniais pasiūlymais vyks nuotoliniu būdu per nuorodą:

 https://teams.live.com/meet/9450782942285

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-04-01


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato – degalinės su parduotuve ir kavine 2E1pg (unik. Nr. 4100-0029-1038), Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Kinelių vs., Jašiūnų g. 2 (skl. Kad. Nr. 4177/0200:250), rekonstravimo  projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato – degalinės su parduotuve ir kavine 2E1pg (unik. Nr. 4100-0029-1038), Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Kinelių vs., Jašiūnų g. 2 (skl. Kad. Nr. 4177/0200:250), rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Kinelių vs., Jašiūnų g. 2 (skl. Kad. Nr. 4177/0200:250);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Rusnė“, projekto vadovas Algimantas Mačionis, kvalifikacijos atestato Nr. A 1450, atsakingas asmuo Rūta Valiulienė, Kauno m. sav., Kaunas, Miško g. 30-78, el. paštas rusne@rusne.lt, tel. +370 699 34205;

Statytojas: UAB „Jozita“.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-04-21 15:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės Rudaminos seniūnijos patalpose, adresu Rudaminos k., Vilniaus g. 4.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-04-01


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 28E, (sklypo kad. Nr. 4162/0100:2079), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 28E, (sklypo kad. Nr. 4162/0100:2079), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 28E, (sklypo kad. Nr. 4162/0100:2079);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatai (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  UAB „Valtraksa“, projekto vadovas Raimundas Kukarskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1353, Vilniaus m. sav., Vilnius, Lukšio g. 7, el. paštas info@valtraksa.lt, tel. +370 672 77911;

Statytojas: UAB „Seldra“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-04-18 16:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGEzNGQ2YzItNjE3NC00NjMwLTkxMmItZmI1ODI2YTU0MWUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2278496c26-5ab4-4c8b-9ca0-b2f49172b8a8%22%2c%22Oid%22%3a%2261a0a068-c5ab-406f-a25f-83c161b19d63%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-03-30


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Pergalės g. 9B (sklypo kad. Nr. 4174/0100:2273), statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: numatomą „Daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Pergalės g. 9B, statybos projektas“;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Pergalės g. 9B (sklypo kad. Nr. 4174/0100:2273);

Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis) pastatas (6.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektų gildija“, projekto vadovas Rokas Mazuronis, kvalifikacijos atestato Nr. A 1732, Vilniaus m., S. Moniuškos g. 10-7, el. paštas archgildija@gmail.com, tel. +370 684 30306;

Statytojas: M. P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-04-25 16:00 val.,

Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/89572586613?pwd=YTdoQmdDVU0yYW5zd1lrOG1SNVRkdz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-03-30


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Pergalės g. 9A (sklypo kad. Nr. 4174/0100:2272), statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: numatomą „Daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Pergalės g. 9A, statybos projektas“;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Pergalės g. 9A (sklypo kad. Nr. 4174/0100:2272);

Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis) pastatas (6.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektų gildija“, projekto vadovas Rokas Mazuronis, kvalifikacijos atestato Nr. A 1732, Vilniaus m., S. Moniuškos g. 10-7, el. paštas archgildija@gmail.com, tel. +370 684 30306;

Statytojas: M. P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-04-25 15:00 val.,

Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/89955266459?pwd=aDRDWkpwSUE5RnBkT1V3NUZxc01LUT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-03-30


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gamyklos g. atkarpos palei žemės sklypą, adresu Gamyklos g. 66, ir Gamyklos g. pėsčiųjų – dviračių tako Rudaminos k., Vilniaus raj. sav. statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas Gamyklos g. atkarpos palei žemės sklypą, adresu Gamyklos g. 66, ir Gamyklos g. pėsčiųjų – dviračių tako statybos Rudaminos k., Vilniaus raj. sav. projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 66 ir Gamyklos g.;

Statinio naudojimo paskirtis: kelių (gatvių);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "URBAN LINE", projekto vadovė Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė, kvalifikacijos atestatas 29457, Vilniaus m. sav., Vilnius, Liepkalnio g. 85, el. paštas ausrine.geciene@urbanline.lt, tel. +370 655 65381;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-04-19 17:00 val. Supažindinimas su projektiniais pasiūlymais vyks nuotoliniu būdu per nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGUyNDg4NmUtZmU5OS00YTQwLTg5MzQtNTI5YTdmMGQ5NmM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d034cba3-045c-4e5b-aff1-23ec0d90092d%22%2c%22Oid%22%3a%22c69c07b1-c6c7-4f3e-b5c8-0687672c7872%22%7d

Prisijungus „chat“ laukelyje  prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.

kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-03-30


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Rentgeno kontrolės sistemos traukiniams įrengimo Kenos geležinkelio stotyje statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas Rentgeno kontrolės sistemos traukiniams įrengimo Kenos geležinkelio stotyje statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Kenos geležinkelio stotis (skl. kad. Nr. 4140/8001:3 ir 4190/8001:1);

Statinio naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Kelprojektas“,  projekto vadovas Dovydas Banys, kvalifikacijos atestatas Nr. 29451 , Vilniaus m. sav., Vilnius, Žalgirio g. 90, D korpusas 401 kab., atsakingas asmuo Mykolas Dumbrava, el. paštas mykolas.dumbrava@kelprojektas.lt, kontaktinis tel.+370 656 34453;

Statytojas: AB „LTG Infra“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-04-12 16:00 val., supažindinimas su projektiniais pasiūlymais vyks nuotoliniu būdu per nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWU0OTA4ZjQtNWMyOS00NzQ0LWFmMjAtYTMyY2I1ODg5MzIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%229f568290-bdf2-41a4-8ee9-d8cd37ce1c21%22%7d

Nepavykus prisijungti ar kilus nesklandumams, skambinkite tel. Nr. +370 650 76 118.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-03-30


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2),  Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Parko g. 16A (sklypo kad. Nr. 4117/0700:510), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2),  Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Parko g. 16A, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Parko g. 16A (sklypo kad. Nr. 4117/0700:510);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projektavimas ir derinimas“, projekto vadovas Paulius Vroblevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1916, Vilniaus m., Grūdų Sodų 6-oji g. 12, el. paštas projektavimasirderinimast@gmail.com,  p,vroblevicius@gmail.com,  tel. +370 698 74512.

Statytojas: R.R.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-04-13 15:30 val.

Riešės  seniūnijos patalpose, adresu Vilniaus r. sav., Riešės sen., Riešės k., Sporto g. 3

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-03-29


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato su komercinėmis patalpomis iki 50 proc. (6.2.), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Viktariškių k, Eglių g. 22, sklypo kad. Nr.4152/0700:244, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato su komercinėmis patalpomis iki 50 proc. Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Viktariškių k, Eglių g. 22, sklypo kad. Nr.4152/0700:244, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Viktariškių k, Eglių g. 22 (sklypo kad. Nr.4152/0700:244);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos pažyma Nr. (21.26)-332-1926, projekto vadovas Vilius Kriaučiūnas kvalifikacijos atestatas Nr. A 1376, el. paštas  uabprojekt@gmail.com, tel. +370 678 22922, Vilniaus m., Šeimyniškių g. 14-1.

Statytojas:  I.Š.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 09-00 – 16-00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-04-14 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://zoom.us/j/6198994361?pwd=MGRtaDVNMGpINTY5Z01idHVMM0Judz09  

Meeting ID: 619 899 4361

Slaptažodis: r8uyNv

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-03-25


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir kaimo turizmo paskirties pastato (7.13), Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių k., Užupio g. 41A (skl. kad. Nr. 4107/0500:328), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir kaimo turizmo paskirties pastato (7.13), Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių k.,  statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių k., Užupio g. 41A (skl. kad. Nr. 4107/0500:328);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties(6.1) ir kaimo turizmo paskirties (7.13);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Arches“, projekto vadovas Arūnas Liola, Kvalifikacijos atestatas Nr. A 1624,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Ateities g. 10, el. paštas arunas@arches.lt., tel. +370 650 16356;

Statytojas: L.T.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 09.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-04-12 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us06web.zoom.us/j/81919225410?pwd=Y1Q4c1RoNi9md3pqYWRvT0lnY3ZyQT09

Meeting ID: 819 1922 5410

Passcode: fnvqx6

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-03-25


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Mickūnų sen. sen., Gailiūnų k., Giraitės g. 5, (sklypo kad. Nr.: 4152/0200:241), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Mickūnų sen. sen., Gailiūnų k., Giraitės g. 5, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen. sen., Gailiūnų k., Giraitės g. 5, (sklypo kad. Nr.: 4152/0200:241);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Vertės inovacija“, projekto vadovas Rūta Surdokienė, kvalifikacijos atestatas Nr. 39703 , LT-21105 Trakai, Vytauto g. 19, el. paštas studio@balticarchitects.com   tel. +370 686 67550;

Statytojas: R.M., K.M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 16.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-04-08 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu.

https://zoom.us/j/98380249806?pwd=WDgyV2d0dTJ1REY5MStweXFyYWR6dz09

Meeting ID: 983 8024 9806

Passcode: R5Wdbu

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-03-25


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2.), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k, Rožių g. 13, sklypo kad. Nr.4152/0100:954, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2.), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k, Rožių g. 13, sklypo kad. Nr.4152/0100:954, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Rožių g. 13, sklypo kad. Nr.4152/0100:954;

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (G.2.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos pažyma Nr. (21.26)-332-1926, projekto vadovas Gintautas Balkė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 665, el. paštas gintautas@artex.lt, tel. +370 698 02098, Vilniaus m., L.Steponaitienės g. 8;

Statytojas:  UAB „Vinkehaus“.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 18.00 – 19.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-04-08 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://zoom.us/j/96048696201?pwd=ZlJybktBeGFzOHRmd09Nb1B3SE01QT09

Meeting ID: 960 4869 6201,

Slaptažodis: 983746

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-03-21


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties (parduotuvės) pastato (unik. nr.: 4190-1000-2019), esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Nemenčinės m., Švenčionių g. 20 (skl. kad. nr. 4160/0100:907), rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties (parduotuvės) pastato (unik. nr.: 4190-1000-2019), esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Nemenčinės m., Švenčionių g. 20 (skl. kad. nr. 4160/0100:907), rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Nemenčinės m., Švenčionių g. 20 (skl. kad. nr. 4160/0100:907);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Arsva“, projekto vadovas Alius Vosylius, kvalifikacijos atestatas Nr. A1156, Vilniaus m. sav., Vilnius, Muitinės g. 39-4, el. paštas arsva.uab@gmail.com., tel. +370 699 53755;

Statytojas: D.M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-04-14 17:30 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://meet.google.com/cyg-rxpk-gkb

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-03-21


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gamybos paskirties pastato (7.8), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., Kalno g. 18 (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:674), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gamybos paskirties pastato Kalno g. 18, Melekonių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.,  statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., Kalno g. 18 (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:674);

Statinio naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės paskirties pastatai (7.8);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  MB „Statybos projektų rengimo centras“, projekto vadovas Povilas Malijauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 2020, Vilniaus m. sav., Vilnius, Jačionių g. 53, el. paštas rinkisnamai@gmail.com, tel. +370 615 86546;

Statytojas: UAB „Šaltinėlio vandenys“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-30 16:00 val. Prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

https://us04web.zoom.us/j/5773924134?pwd=dTlFN09KVytWaHlRQVhKcU12VkVFZz09

Meeting ID: 577 392 4134

Passcode: 3sRVim

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-03-10


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.), Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Laurų k., Zemečkavo g. 49 (sklypo kad. Nr. 4107/0600:1010), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo, Zemečkavo g. 49, Laurų k., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas, A laida;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Laurų k., Zemečkavo g. 49 (sklypo kad. Nr.: 4107/0600:1010);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Globalus projektavimas“, projekto vadovė Joana Janulevičienė, kvalifikacijos atestato Nr. A 1214, Vilniaus m. sav. Vilnius,  Kalvarijų g. 156, el. eugenija@globalus.lt, tel. Nr. +370 659 50360;

Statytojas: A. M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-28 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu.

https://us04web.zoom.us/j/74475692944?pwd=1EDTgiYAIeSQNKxY2IulNhbwN8iZQ2.1

Meeting ID: 744 7569 2944

Passcode: 3yBdUH

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-03-07


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (un. Nr. 4400-3207-7102), paskirties keitimo į gamybos ir pramonės pskirties pastatą, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 8, projekto neatliekant statybos darbų, rengimą;

Objekto pavadinimas: numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (un. Nr. 4400-3207-7102), paskirties keitimo į gamybos ir pramonės paskirties pastatą, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 8, projektas neatliekant statybos darbų;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 8, (sklypo kad. Nr. 4162/0400:225);

Statinio naudojimo paskirtis: esama – sandėliavimo, būsima – gamybos, pramonės (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Archimeda“, projekto vadovas Darius Meškauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1276, Vilniaus m. sav., Vilnius, Pylimo g. 19-20, el. paštas darius.meskauskas@architectum.eu,  tel. +370 699 28555;

Statytojas: UAB „Stengel Real Estate“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-28 17:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

https://zoom.us/j/93052482670?pwd=Z0hUZXZ2K3JrTXhoWHhuU0tBSHpZdz09

Meeting ID: 930 5248 2670

Passcode: Uk6J0r

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-03-04


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Administracinio pastato (un.nr.4198-8031-7016:0001), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Kyviškių k., Didžioji g. 3 (skl. kad. Nr.4142/0600:209) rekonstravimo ir paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą, projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Administracinio pastato (un.nr.4198-8031-7016:0001), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Kyviškių k., Didžioji g. 3 (skl. kad. Nr.4142/0600:209) rekonstravimo ir paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą, projektas;

Statybvietės adresas Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Kyviškių k., Didžioji g. 3 (skl. kad. Nr.4142/0600:209);

Statinio naudojimo paskirtis: esama administracinė (7.2), keičiama į prekybos (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: R. Spelskio projektavimo įmonė, projekto vadovas Rapolas Spelskis, kvalifikacijos atestatas Nr. A 832, el. paštas spelskis@gmail.com , tel. +370 682 52620, Antakalnio g. 54, Vilnius;

Statytojas: A.F.S., V.B., N.B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 08.00-17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-23 15:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, adresu Vilniaus m., Rinktinės g. 50, 1 aukštas, mažoji salė Nr. 5.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-03-04


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Įrangos nuomos paslaugų paskirties pastato (7.4) su gyvenamosiomis patalpomis, Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k., Maišiagalos g.18 (sklypo kad. Nr.: 4184/0300:161), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Įrangos nuomos paslaugų paskirties pastato (7.4) su gyvenamosiomis patalpomis, Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k., Maišiagalos g.18;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k., Maišiagalos g.18 (sklypo kad. Nr.: 4184/0300:161);

Statinio naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „HEIMA“, projekto vadovas Tomas Vaičiulis, kvalifikacijos atestatas Nr. A 2145, Vilniaus m. sav., Vilnius, T. Ševčenkos g. 16 KK, el. paštas gabriele@heima.lt, tel. +370 675 62505, el. paštas tomas@heima.lt, tel. +370 670 97636;

Statytojas D. A. J. V.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 11.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-23 15:00 val.,

Viešas svarstymas rengiamas Sudervės seniūnijos patalpose adresu:

Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k., Vilniaus g. 25.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-03-04


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Kooperatyvo g. 4A, rekonstravimo projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: „Daugiabučio gyvenamojo namo Kooperatyvo g., 4A, Nemėžio sen., Nemėžio k., Vilniaus r. sav., rekonstravimo projektas“;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Kooperatyvo g. 4A;

Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis) pastatas (6.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  UAB „ERINAR“, projekto vadovas Paulius Patašinskas, kvalifikacijos atestato Nr. 19122, Vilnius, Lukiškių g. 5-301, el. paštas info@erinar.lt, tel. Nr. +370 656 34714, architektė Regina Venckievič, kvalifikacijos atestato Nr. A 1136, el. paštas regina.venckievic@erinar.lt, tel. Nr. +370 650 50110;

Statytojas: UAB „Nemėžio komunalininkas“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-22 17:00 val.,

Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2JlOTUxMDAtNzgxNC00ZDgwLWI4NWYtNWU1NmUwMGY0ZDQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec0ff920-e01d-45c3-a8eb-b2ccadaf3ee0%22%2c%22Oid%22%3a%228a82a2ad-113d-41dc-8656-419adc14160b%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-03-03

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Kooperatyvo g. 4A, rekonstravimo projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: „Daugiabučio gyvenamojo namo Kooperatyvo g., 4A, Nemėžio sen., Nemėžio k., Vilniaus r. sav., rekonstravimo projektas“;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Kooperatyvo g. 4A;

Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis) pastatas (6.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  UAB „ERINAR“, projekto vadovas Paulius Patašinskas, kvalifikacijos atestato Nr. 19122, Vilnius, Lukiškių g. 5-301, el. paštas info@erinar.lt, tel. Nr. +370 656 34714, architektė Regina Venckievič, kvalifikacijos atestato Nr. A 1136, el. paštas regina.venckievic@erinar.lt, tel. Nr. +370 650 50110;

Statytojas: UAB „Nemėžio komunalininkas“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-22 17:00 val.,

Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2JlOTUxMDAtNzgxNC00ZDgwLWI4NWYtNWU1NmUwMGY0ZDQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec0ff920-e01d-45c3-a8eb-b2ccadaf3ee0%22%2c%22Oid%22%3a%228a82a2ad-113d-41dc-8656-419adc14160b%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-03-03

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2),  Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., Dvaro g. 45A, sklypo kad. Nr. 4170/0200:217, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2),  Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., Dvaro g. 45A, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., Dvaro g. 45A, (sklypo kad. Nr. 4170/0200:217);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos pažyma Nr. 817037, projekto vadovė Dovilė Aleknavičienė, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1793), Vilniaus m., Buivydiškių g. 15, el. paštas archida.project@gmail.com,  tel. +370 614 58425.

Statytojas: Č. S. ir V.S.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-18 15:00 val.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us04web.zoom.us/j/73459730949?pwd=CX_8VJVrzo5-jbmOU9Lx39Ay8MgrQ5.1

Meeting ID: 734 5973 0949

Passcode: yvbY3y

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-03-03

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Specialiosios paskirties pastato – Nemenčinės policijos nuovados (un. Nr.: 4400-2676-9851), esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės miesto sen., Švenčionių g. 19, paskirties keitimo į administracinę, atliekant paprastąjį remontą, projekto rengimą;

Objekto pavadinimas Specialiosios paskirties pastato – Nemenčinės policijos nuovados (un. Nr.: 4400-2676-9851), esančio Vilniaus rajono savivaldybės, Nemenčinės miesto seniūnijos, Švenčionių g. 19, paskirties keitimo į administracinę, atliekant paprastąjį remontą, projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinė., Švenčionių g. 19, (sklypo kad. Nr.: 4160/0100:414);

Statinio naudojimo paskirtis: esama specialioji, būsima - administracinė;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Kitos pusės projektai“, projekto vadovė Dainius Kitovas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 941, Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Kranto g. 24, el. paštas valerija.stakauskaite@vrsa. lt,  tel. +370 5 2400649;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės seniūnija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-21 17:00 val.               

Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://zoom.us/j/97861000996?pwd=RE1Qam9yY25qdTA1Ujg0NzlvS1NBdz09

Meeting ID: 978 6100 0996

Passcode: 135697

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-03-03

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Vilniaus r. sav. Avižienių sen. Bukiškio k., Nesvyžiaus g. ir keturšalės Bičiulių g. – Mėtų g. – Šaulio g. – Nesvyžiaus g. sankryžos rekonstrukcija ir paviršinių lietaus tinklų statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vilniaus r. sav. Avižienių sen. Bukiškio k., Nesvyžiaus g. ir keturšalės Bičiulių g. – Mėtų g. – Šaulio g. – Nesvyžiaus g. sankryžos rekonstrukcija ir paviršinių lietaus tinklų statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav. Avižienių sen. Bukiškio k.;

Statinio naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos / nuotekų šalinimas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Kelių projektavimas“, projekto vadovas Edvardas Černauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. 36318, Vilniaus m. sav., Ukmergės g. 369a, LT-12138 Vilnius, el. paštas edvardas@kp.lt, tel. +370 602 26024, +370 5 2751990;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-10  16:00 val.

Dėl karantino apribojimų, projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFhMmU2ZjktZDFlOC00MDcyLWJjNGMtM2I4ODE1MDZmNzc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277033521-972a-4681-8f3f-c17983bd48de%22%2c%22Oid%22%3a%22a4d38e13-9c05-45c0-82d4-0941bd0f3644%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-03-02

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Uosininkų II k., Bajorų g. 2 statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio, radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Bajorų g. 2, Uosininkų II k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Uosininkų II k., Bajorų g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4152/1900:18);

Statinio naudojimo paskirtis: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:
UAB „Enersance“, Galinės 8, Galinė, Vilniaus r. LT-14247, projekto vadovas Renatas Sinkevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 35221,  el. p.  renatas.sinkevičius@enersense.cim, tel. Nr.: +370 671 10895;

Statytojas: UAB "TELE 2";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-16 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://cutt.ly/uosininkai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-03-02

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Negyvenamosios paskirties – viešbučio pastato, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gudelių k., Senųjų Gudelių g. 62 (sklypo kad. Nr.: 4110/0600:172), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Negyvenamosios paskirties – viešbučio Senųjų Gudelių g. 62, Gudelių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gudelių k., Senųjų Gudelių g. 62 (sklypo kad. Nr.: 4110/0600:172);

Statinio naudojimo paskirtis: Viešbučių paskirties pastatai ( 7.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Solide laboro“r. 714774, projekto vadovas Raimundas Kukarskas, kvalifikacijos atestatas A 1353, Vilniaus m. sav., Vilnius, A.Goštauto g. 8-312, el. paštas kasparas@solidlab.lt , tel. +370 611 52252;

Statytojas: UAB „Taurupė“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-17 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://zoom.us/j/93401051438?pwd=RWEzRW1vQUhndjN5eFBodmpDYitndz09

Meeting ID: 934 0105 1438

Passcode: aD83kF

Projektiniai pasiūlymai

2022-03-02

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Angaro (7.19), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Žirgyno g. 3 (skl. kad. Nr. 4174/0200:8204) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Angaro (7.19) Žirgyno g. 3, Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Žirgyno g. 3 (skl. kad. Nr. 4174/0200:8204);

Statinio naudojimo paskirtis: Kitos (ūkio) paskirties pastatai (7.19);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Statinio projektas“, projekto vadovas Justinas Dūda (kvalifikacijos atestatas Nr. 38467), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Žirgyno g. 3,  el.paštas: justinas@statinioprojektas.lt, tel. +370 610 03701, tel. +370 628 93099;

Statytojas: A.R ir J.K.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-08 16:00 val. Susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu. Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/83387589088?pwd=d05ibmZVTEVSbUtUNkhWWFFaL0RiQT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-02-18

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai. 

Visuomenės informavimas apie numatomą Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Senasis Minsko pl. 11, statybos projekto rengimą; 

Objekto pavadinimas: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio, radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Senasis Minsko pl. 11, Skaidiškių k., Nemėžio sen. , Vilniaus r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai. 

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Senasis Minsko pl. 11, (sklypo kad. Nr.: 4162/0300:1686); 

Statinio naudojimo paskirtis: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų. 

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:
UAB „Enersance“, Galinės 8, Galinė, Vilniaus r. LT-14247, projekto vadovas Renatas Sinkevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 35221,  el. p.  renatas.sinkevičius@enersense.cim, tel. Nr.: +370 671 10895; 

Statytojas: AB "TELIA LIETUVA"; 

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos. 

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-14 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą: 

 https://cutt.ly/minskoplentas

Projektiniai pasiūlymai 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-02-17

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Mokytojų g. 32, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio, radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Mokytojų g. 32, Rukainių k., Rukainių seniūnijoje, Vilniaus r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Mokytojų g. 32, (sklypo kad. Nr.: 4180/0400:353);

Statinio naudojimo paskirtis: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:
UAB „Enersance“, Galinės 8, Galinė, Vilniaus r. LT-14247, projekto vadovas Renatas Sinkevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 35221,  el. p.  renatas.sinkevičius@enersense.cim, tel. Nr.: +370 671 10895;

Statytojas: AB "TELIA LIETUVA";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-15 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

 https://cutt.ly/rukainiai

Projektiniai pasiūlymai 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-02-17

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Naujosios vs., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio, radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Naujosios vs., Zujūnų sen. , Vilniaus r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Naujosios vs., (sklypo kad. Nr.: 4110/0400:206);

Statinio naudojimo paskirtis: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:
UAB „Enersance“, Galinės 8, Galinė, Vilniaus r. LT-14247, projekto vadovas Renatas Sinkevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 35221,  el. p.  renatas.sinkevičius@enersense.cim, tel. Nr.: +370 671 10895;

Statytojas: AB "TELIA LIETUVA";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-10 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://cutt.ly/karveliskes

Projektiniai pasiūlymai 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-02-17

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Čekoniškių k., Adomo Mickevičiaus g. 183, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio, radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Adomo Mickevičiaus g. 183, Čekoniškių k., Zujūnų sen. , Vilniaus r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Čekoniškių k., Adomo Mickevičiaus g. 183,(sklypo kad. Nr.: 4110/0100:605);

Statinio naudojimo paskirtis: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:
UAB „Enersance“, Galinės 8, Galinė, Vilniaus r. LT-14247, projekto vadovas Renatas Sinkevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 35221,  el. p.  renatas.sinkevičius@enersense.cim, tel. Nr.: +370 671 10895;

Statytojas: AB "TELIA LIETUVA";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-09 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://cutt.ly/cekoniskes

Projektiniai pasiūlymai 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-02-17

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai. 

Visuomenės informavimas apie numatomą Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Užulaukio k., statybos projekto rengimą; 

Objekto pavadinimas: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio, radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Užulaukio k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai. 

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Užukaukio k., (sklypo kad. Nr.: 4184/0400:568); 

Statinio naudojimo paskirtis: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų. 

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:
UAB „Enersance“, Galinės 8, Galinė, Vilniaus r. LT-14247, projekto vadovas Renatas Sinkevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 35221,  el. p.  renatas.sinkevičius@enersense.cim, tel. Nr.: +370 671 10895;

 Statytojas: AB "TELIA LIETUVA"; 

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos. 

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-08 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą: 

 https://cutt.ly/brinkiskes

Projektiniai pasiūlymai 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-02-17

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai. 

Visuomenės informavimas apie numatomą Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio radijo ryšio bokšto (H=29.5 m), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Ažulaukės k.,  statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio, radijo ryšio bokšto (H=29.5 m), Ažulaukės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai. 

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Ažulaukės k., (sklypo kad. Nr.: 4170/0900:10); 

Statinio naudojimo paskirtis: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų. 

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:
UAB „Enersance“, Galinės 8, Galinė, Vilniaus r. LT-14247, projekto vadovas Renatas Sinkevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 35221,  el. p.  renatas.sinkevičius@enersense.cim, tel. Nr.: +370 671 10895; 

Statytojas: UAB "TELE 2"; 

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos. 

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-07 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą: 

https://cutt.ly/azulauke

Projektiniai pasiūlymai 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-02-17

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Izabelinės k., Vilniaus g. 13 (sklypo kad. Nr.: 4184/0400:462), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus G. 13, Izabelinės k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Izabelinės k., Vilniaus g. 13 (sklypo kad. Nr.: 4184/0400:462);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Eskizo projektai“, projekto vadovas Rytis Mažuolis, kvalifikacijos atestato Nr. A 550, Kauno m. sav., Kaunas, Savanorių g. 192-602, el. paštas eskizoprojektai@gmail.commazuolisrytis@gmail.com, tel. +370 698 28845;

Statytojas: UAB „LR GROUP“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis bei , 8.00 – 12.00 ir 13.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-10 16:00 val.

Sudervės seniūnijos patalpose, adresu Vilniaus r. sav., Sudervės k., Vilniaus g. 25 (tel.+370 5 2401142).

SA PP byla

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 1

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 2

2022-02-17

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio radijo ryšio bokšto (H=29.5 m), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Mikulionių k.,  statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio, radijo ryšio bokšto (H=29.5 m), Mikulionių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Mikulionių k., (sklypo kad. Nr.: 4170/0100:694);

Statinio naudojimo paskirtis: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:
UAB „Enersance“, Galinės 8, Galinė, Vilniaus r. LT-14247, projekto vadovas Renatas Sinkevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 35221,  el. p.  renatas.sinkevičius@enersense.cim, tel. Nr.: +370 671 10895;

Statytojas: UAB "TELE 2";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-04 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://cutt.ly/pikeliskes

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-02-15

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Kitos paskirties statinių (dviejų stoginių), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Skaisterių k., Skaisterių g. 2C (sklypo kad. Nr. 4152/1600:618), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Kitos paskirties statinių (dviejų stoginių), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Skaisterių k., Skaisterių g. 2C (sklypo kad. Nr. 4152/1600:618), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Skaisterių k., Skaisterių g. 2C (sklypo kad. Nr. 4152/1600:618);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektų gildija“, projekto vadovas Rokas Mazuronis, kv.a. Nr. 1732, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., S.Moniuškos g. 10-7, el. paštas archgildija@gmail.com,, tel. +370 601 95589;

Statytojas: UAB „AVV“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-04  15:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/81420622603

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 

2022-02-15

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Pastato - kiaulidės (un. Nr. 4196-5029-8022) paskirties keitimo į sandėliavimo paskirties pastatą (7.9), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Juodbalių k., Šilo g. 30 (sklypo kad. Nr. 4122/0100:958), rekonstravimo  projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Pastato - kiaulidės (un. Nr. 4196-5029-8022) paskirties keitimo į sandėliavimo paskirties pastatą, Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Juodbalių k., Šilo g. 30, rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Juodbalių k., Šilo g. 30 (sklypo kad. Nr. 4122/0100:958);

Statinio naudojimo paskirtis: Esama- kita (fermų - 7.18), būsima - sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  MB „Statybos meno“ studija, projekto vadovas Boris Teriošin, kvalifikacijos atestatas Nr. 4634, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 23 KC-205, el. paštas arch.jara@gmail.com, tel. +37060600693, +370 616 80938;

Statytojas: UAB „Argutus“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.30, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-02 15:00 val.

Prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

https://meet.google.com/ncs-fbvq-uvg

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-02-10

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Žemuogių g. 9 (sklypo kad. Nr. 4103/0300:1720), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gvenamojo namo, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Žemuogių g. 9, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Žemuogių g. 9 (sklypo kad. Nr. 4103/0300:1720);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Idea urbana“, projekto vadovė Auksė Budinienė, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1281, el. paštas info@ideaurbana.lt, Vilniaus m., Sporto g. 10, tel. +370 685 50087;

Statytojas: E. A.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 09.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-01 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://zoom.us/j/8169965849?pwd=SmlQT21pbWkzMnRyaENXRGJrZndXZz09

Meeting ID: 816 996 5849

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-02-10

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Trijų sandėliavimo paskirties pastatų (7.9), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 28B, (sklypo kad. Nr. 4162/0100:1358), statybos projekto, griaunant sandėliavimo paskirties pastatą (un. Nr. 4196-0042-6043) rengimą;

Objekto pavadinimas: Trijų sandėliavimo paskirties pastatų, adresu Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 28B, (sklypo kad. Nr. 4162/0100:1358), statybos projektas, griaunant sandėliavimo paskirties pastatą (un. Nr. 4196-0042-6043);

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 28B, (sklypo kad. Nr. 4162/0100:1358);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatai (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  UAB „Valtraksa“, projekto vadovas Raimundas Kukarskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1353, Vilniaus m. sav., Vilnius, Lukšio g. 7, el. paštas info@valtraksa.lt, tel. +370 672 77911;

Statytojas: D.S.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-28 16:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDk0Zjk4NGMtY2ZlOC00NWM0LWEzOGMtNjc3OTAxMDIyOWM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2278496c26-5ab4-4c8b-9ca0-b2f49172b8a8%22%2c%22Oid%22%3a%2261a0a068-c5ab-406f-a25f-83c161b19d63%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-02-04

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie 330/110/10 KV NERIES TP, VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., KARVELIŠKIŲ VS., VILIJOS G. 67 REKONSTRAVIMO, INŽINERINIŲ TINKLŲ, 330 KV ĮTAMPOS ELEKTROS ORO LINIJA UTENA-NERIS (UNIKALUS NR. 4100-1031-5012), VILNIAUS R. SAV., VILNIAUS R. SAV. TERITORIJOJE REKONSTRAVIMO IR GAMYBOS PRAMONĖS PASTATŲ STATYBOS PROJEKTO rengimą;

Objekto pavadinimas: 330/110/10 KV NERIES TP, VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., KARVELIŠKIŲ VS., VILIJOS G. 67 REKONSTRAVIMO, INŽINERINIŲ TINKLŲ, 330 KV ĮTAMPOS ELEKTROS ORO LINIJA UTENA-NERIS (UNIKALUS NR. 4100-1031-5012), VILNIAUS R. SAV., VILNIAUS R. SAV. TERITORIJOJE REKONSTRAVIMO IR GAMYBOS PRAMONĖS PASTATŲ STATYBOS PROJEKTAS;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Karveliškių vs., Vilijos g. 67 (skl. kad. Nr. 4172/0200:266);

Statinio naudojimo paskirtis: gamybos pramonės pastatai ir inžineriniai (elektros) tinklai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projektai ir CO“, projekto vadovas Valdemaras Daunorius, kv. a. Nr. 35125, Kauno m. sav., Kaunas, Ateities pl. 31, el. paštas info@zilinskis.com, kontaktinis tel.+370 655 05230;

Statytojas: AB „Litgrid“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 14.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-17 15:00 val., supažindinimas su projektiniais pasiūlymais vyks nuotoliniu būdu per nuorodą:

https://msteams.link/AP8D

Prisijungus „chat“ laukelyje  prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-31

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Dienos užimtumo centro (7.22), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Alyvų g. 20, statybos projekto ir dirbtuvių pastato (unik. Nr. 4100-0068-9012) griovimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dienos užimtumo centro (7.22), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Alyvų g. 20, statybos projektas ir dirbtuvių pastato (unik. Nr. 4100-0068-9012) griovimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Alyvų g. 20 (sklypo kad. Nr. 4117/0500:44);

Statinio naudojimo paskirtis: mokslo paskirtis keičiama į kitos paskirties pastatai (7.22);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Medstatyba“, projekto vadovas Darius Steponaitis, (kval. atestatas Nr. A 1745), el. paštas steponaitis.darius@gmail.com, tel. +370 699 21590 , Vilniaus m., Ateities g. 10;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 09.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-18 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu per zoom.com platformą:

https://us06web.zoom.us/j/89078123081?pwd=bFdDQ2x1OWtKWnFDUm9td3gwQ0dMUT09

Meeting ID: 890 7812 3081

Passcode: 194481

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-31

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buvydiškių k., Tijūnų g. 18 (sklypo kad. Nr. 4110/0800:1528), statybos projekto rengimą;

Projekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), ), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buvydiškių k., Tijūnų g. 18, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buvydiškių k., Tijūnų g. 18, (sklypo kad. Nr. 4110/0800:1528);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projektavimo sprendimai“,  projekto vadovas Lauras Paulauskas, kvalifikacijos atestato Nr. A 1320, Vilniaus m., Europos aikštė 1, el. paštas mindaugas@projektavimosprendimai.lt, tel. Nr. +370 674 44090;

Statytojas: V. C;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 12.00 suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-15 16:00 val. Viešo susirinkimo vaizdo transliacija, prisijungus per nuorodą:

https://us02web.zoom.us/j/85972390208

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-28

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Miškonių k., Nemenčinės pl. 223 (unik. Nr. 4400-0352-8885), padalinimo į du turtinius vienetus (patalpas), vieno iš jų paskirties keitimo į gydymo (dantų techniko laboratorija), kito formavimo į gyvenamąją (butų) paskirtį, paprastojo remonto projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Miškonių k., Nemenčinės pl. 223 (unik. Nr. 4400-0352-8885), padalinimo į du turtinius vienetus (patalpas), vieno iš jų paskirties keitimo į gydymo (dantų techniko laboratorija), kito formavimo į gyvenamąją (butų) paskirtį, paprastojo remonto projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Miškonių k., Nemenčinės pl. 223, (sklypo kad. Nr. 4107/0600:226);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties ir gydymo;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: individualios veiklos pažyma Nr. 375380, projekto vadovas Rolandas Andrijauskas, (kvalifikacijos atestatas Nr. 26473), Vilniaus m., Daugėliškio g. 32-208, el. paštas rolanditas@gmail.com, tel. +370 614 33010.

Statytojas: D.M.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-17 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.live.com/meet/94211410098874

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-28

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), geležinkelio el. kontaktinio tinklo (ruože Kyviškės – Paneriai, Vilnius – Valčiūnai) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), geležinkelio el. kontaktinio tinklo (ruože Kyviškės – Paneriai, Vilnius – Valčiūnai) projektiniai pasiūlymai;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., geležinkelio ruožas Kyviškės – Paneriai, Vilnius – Valčiūnai;

Statinio naudojimo paskirtis: elektros tinklų;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: elenor INABENSA,  projekto vadovas Maria Jose Cepeda Gonzaliez, kv. a. Nr. 38696 , Vilniaus m. sav., Vilnius, Švitrigailos g. 11H, atsakingas asmuo Vytautas Beručka,el. paštas vberucka@inabelec.lt, kontaktinis tel.+370 682 57569;

Statytojas: AB „LTG Infra“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-14 15:00 val., supažindinimas su projektiniais pasiūlymais vyks nuotoliniu būdu per nuorodą:

https://meet.google.com/fsr-hgrx-nos?authuser=0

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-28

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Samanų g. 3, (sklypo kad. Nr.: 4117/0600:890), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Samanų g. 3, (sklypo kad. Nr.: 4117/0600:890), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Samanų g. 3, (sklypo kad. Nr.: 4117/0600:890);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Jurevičiaus tapybos ir projektavimo įmonė, projekto vadovas Algirdas Jurevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. A 560, Vilniaus m. sav., Vilnius, Žemaitijos g. 8, el. paštas algirdas.jurevicius@gmail.com,  tel. +370 687 13919;

Statytojas: L.R.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 15.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-15 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu per nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/85362891947?pwd=QjZUU0RIdTVaOW9MYlkrRFpNaTBtUT09

Meeting ID: 853 6289 1947

Passcode: UsviG7

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-28

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k. Žemuogių g. 64 (sklypo kad. Nr. 4103/0300:979), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k. Žemuogių g. 64 (sklypo kad. Nr. 4103/0300:979), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k. Žemuogių g. 64 (sklypo kad. Nr. 4103/0300:979);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Archida“,  projekto vadovė Dovilė Aleknavičienė, kvalifikacijos atestato Nr. A 1793, Vilniaus m., Buivydiškių g. 15, el. paštas dovile@architekte.eu , tel. Nr. +370 614 58425;

Statytojas: UAB „Diurablis“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-01-11 15:00 val. Viešo susirinkimo vaizdo transliacija, prisijungus per ZOOM nuorodą:

https://us04web.zoom.us/j/75396659324?pwd=e6t8ctTOB3LZwn__9B3FqNQZ5WrZyQ.1

Meeting ID: 753 9665 9324

Passcode: 5WnUrB

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-26

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), unikaliu Nr. 4194-0277-0010, Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Grybėnų k., Asvejos g. 130 (sklypo kad. Nr. 4114/0100:53), rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) (unikalus Nr. 4194-0277-0010), esančio Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Grybėnų k., Asvejos g. 130 (sklypo kad. Nr. 4114/0100:53), rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Grybėnų k., Asvejos g. 130 (sklypo kad. Nr. 4114/0100:53);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 817037,  projekto vadovė Dovilė Aleknavičienė, kvalifikacijos atestato Nr. A 1793, Vilniaus m., Buivydiškių g. 15, el. paštas dovile@architekte.eu , tel. Nr. +370 614 58425;

Statytojas: K.R.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-11 16:15 val. Susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu, vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/73936313856?pwd=BbdHUayS4cDCqzuqdgeK5ZRhGCden2.1

Meeting ID: 739 3631 3856

Passcode: Dsa8V3

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-26

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Dviejų gamybos paskirties pastatų (7.9): gamybos paskirties pastato ir gamybos paskirties pastato, automobilių dirbtuvių, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Vilties g. 10, statybos projeko rengimą;

Objekto pavadinimas: Dviejų gamybos paskirties pastatų: gamybos paskirties pastato ir gamybos paskirties pastato, automobilių dirbtuvių, adresu: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Vilties g. 10, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Vilties g. 10, (sklypo kad. Nr. 4162/0100:3118);

Statinio naudojimo paskirtis: Gamybos paskirties pastatai (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  UAB „Archimes“, projekto vadovas Mykolas Kurtinaitis, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1481, Vilniaus m. sav., Vilnius, Šatrijos Raganos g. 40, LT – 10245, el. paštas info@archimes.ltmykolas@archimes.lt , tel. +370 65818362;

Statytojas: MB „Tukada“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo sausirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-10 13:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTE4OWYzZTctYzE3ZC00MzQzLTkxMWMtMzMxOTdiMGFmYjU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d1130b0c-7cac-4d07-9805-d853644b5cf2%22%2c%22Oid%22%3a%22d79116ff-2819-46a1-a80a-6b3e87cefdba%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-25

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio radijo ryšio bokšto (H=29.5 m), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Mikulionių k.,  statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio, radijo ryšio bokšto (H=29.5 m), Mikulionių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Mikulionių k., (sklypo kad. Nr.: 4170/0100:694);

Statinio naudojimo paskirtis: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:
UAB „Enersance“, Galinės 8, Galinė, Vilniaus r. LT-14247, projekto vadovas Renatas Sinkevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 35221,  el. p.  renatas.sinkevičius@enersense.cim, tel. Nr.: +370 671 10895;

Statytojas: UAB "TELE 2";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-10 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://bit.ly/3GYTqD5

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-25

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Senasis Minsko pl. 11, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio, radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Senasis Minsko pl. 11, Skaidiškių k., Nemėžio sen. , Vilniaus r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Senasis Minsko pl. 11, (sklypo kad. Nr.: 4162/0300:1686);

Statinio naudojimo paskirtis: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:
UAB „Enersance“, Galinės 8, Galinė, Vilniaus r. LT-14247, projekto vadovas Renatas Sinkevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 35221,  el. p.  renatas.sinkevičius@enersense.cim, tel. Nr.: +370 671 10895;

Statytojas: AB "TELIA LIETUVA";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-11 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://bit.ly/3qSArVm

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-25

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Mokytojų g. 32, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio, radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Mokytojų g. 32, Rukainių k., Rukainių seniūnijoje, Vilniaus r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Mokytojų g. 32, (sklypo kad. Nr.: 4180/0400:353);

Statinio naudojimo paskirtis: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:
UAB „Enersance“, Galinės 8, Galinė, Vilniaus r. LT-14247, projekto vadovas Renatas Sinkevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 35221,  el. p.  renatas.sinkevičius@enersense.cim, tel. Nr.: +370 671 10895;

Statytojas: AB "TELIA LIETUVA";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-11 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://bit.ly/3qSArVm

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-25

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Uosininkų II k., Bajorų g. 2 statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio, radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Bajorų g. 2, Uosininkų II k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Uosininkų II k., Bajorų g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4152/1900:18);

Statinio naudojimo paskirtis: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:
UAB „Enersance“, Galinės 8, Galinė, Vilniaus r. LT-14247, projekto vadovas Renatas Sinkevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 35221,  el. p.  renatas.sinkevičius@enersense.cim, tel. Nr.: +370 671 10895;

Statytojas: UAB "TELE 2";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-10 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://bit.ly/3GYTqD5

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-25

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Naujosios vs., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio, radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Naujosios vs., Zujūnų sen. , Vilniaus r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Naujosios vs., (sklypo kad. Nr.: 4110/0400:206);

Statinio naudojimo paskirtis: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:
UAB „Enersance“, Galinės 8, Galinė, Vilniaus r. LT-14247, projekto vadovas Renatas Sinkevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 35221,  el. p.  renatas.sinkevičius@enersense.cim, tel. Nr.: +370 671 10895;

Statytojas: AB "TELIA LIETUVA";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-11 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://bit.ly/3qSArVm

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-25

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Čekoniškių k., Adomo Mickevičiaus g. 183, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio, radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Adomo Mickevičiaus g. 183, Čekoniškių k., Zujūnų sen. , Vilniaus r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Čekoniškių k., Adomo Mickevičiaus g. 183,(sklypo kad. Nr.: 4110/0100:605);

Statinio naudojimo paskirtis: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:
UAB „Enersance“, Galinės 8, Galinė, Vilniaus r. LT-14247, projekto vadovas Renatas Sinkevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 35221,  el. p.  renatas.sinkevičius@enersense.cim, tel. Nr.: +370 671 10895;

Statytojas: AB "TELIA LIETUVA";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-11 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://bit.ly/3qSArVm

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-25

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Užulaukio k., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio, radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Užulaukio k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Užukaukio k., (sklypo kad. Nr.: 4184/0400:568);

Statinio naudojimo paskirtis: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:
UAB „Enersance“, Galinės 8, Galinė, Vilniaus r. LT-14247, projekto vadovas Renatas Sinkevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 35221,  el. p.  renatas.sinkevičius@enersense.cim, tel. Nr.: +370 671 10895;

Statytojas: AB "TELIA LIETUVA";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-11 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://bit.ly/3qSArVm

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-25

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio radijo ryšio bokšto (H=29.5 m), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Ažulaukės k.,  statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio, radijo ryšio bokšto (H=29.5 m), Ažulaukės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Ažulaukės k., (sklypo kad. Nr.: 4170/0900:10);

Statinio naudojimo paskirtis: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:
UAB „Enersance“, Galinės 8, Galinė, Vilniaus r. LT-14247, projekto vadovas Renatas Sinkevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 35221,  el. p.  renatas.sinkevičius@enersense.cim, tel. Nr.: +370 671 10895;

Statytojas: UAB "TELE 2";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-10 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://bit.ly/3GYTqD5

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-25

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos -gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.) ir keturių poilsio paskirties pastatų (7.13), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Veliučionių k., Vakarų g. 18B (sklypo kad. Nr.: 4142/0400:676), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodyba-vienbučio ggvenamojo ir kaimo paskirties pastatų (7.13), Veliučionių k.,  Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav., supaprastintas statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Veliučionių k., Vakarų g. 18B (sklypo kad. Nr.: 4142/0400:676);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties ir 4 poilsio paskirties  pastatai ;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Di-arch“, projekto vadovas Dalius Paliukaitis, kvalifikacijos atestatas Nr. A 506, Kauno m. sav., Kaunas, Gedimino g. 47-227,  el. paštas diachas@gmail.com, tel. +370 687 15116;

Statytojas: I.G.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-09 16:00 val. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu:

https://us05web.zoom.us/j/7067836682?pwd=dXVFRXhOaWZ1OXRsWUwycEdvOVJJQT09

Meeting ID: 706 783 6682

Passcode: 41f22

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-25

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.) ir dviejų poilsio paskirties pastatų (7.13), Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Jokūbiškių k., (sklypo kad. Nr.: 4114/0200:260), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vieno buto namo (6.1.) ir dviejų poilsio paskirties pastatų (7.13), Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Jokūbiškių k., (sklypo kad. Nr.: 4114/0200:260), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Jokūbiškių k., (sklypo kad. Nr.: 4114/0200:260);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties ir poilsio paskirties  pastatai ;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Studija PS“, projekto vadovas Paulius Dedelė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1477, Vilniaus m. sav., Vilnius, Verkių g. 31B, el. paštas pauliusarch@yahoo.com, tel. +370 618 11933;

Statytojas: I.T.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 14.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-09 15:00 val. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu:

https://us02web.zoom.us/j/83956368247?pwd=a0k0K29yaE1RdUF4TEhrWlBzRnJKQT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-25

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Gulbių g. 9 (sklypo kad. Nr. 4110/0800:1578), statybos projekto projektinių pasiūlymų rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibutis gyvenamasis namas, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Gulbių g. 9, statybos projekto projektiniai pasiūlymai;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Gulbių g. 9 (sklypo kad. Nr. 4110/0800:1578);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB studija „Konceptas“, projekto vadovė Ieva Vitkevičienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A 2003), el. paštas ieva@konceptas.com,  tel. +370 618 53001 , Vilnius, Šv. Stepono g. 39;

Statytojas: A.S.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-04 15:00 val.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/86770652626?pwd=SjZkenVVdE1xQ0x5WWpvRFV5dXhEQT09

Meeting ID: 867 7065 2626

Passcode: YS1xQg

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-18

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Dviejų sandėliavimo paskirties pastatų (7.9), Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių mstl., Pakalnės g. 10, (sklypo kad. Nr.: 4101/0100:44), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dviejų sandėlių (7.9), Pakalnės g. 10, Bezdonių mstl., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių mstl., Pakalnės g. 10, (sklypo kad. Nr.: 4101/0100:44 Arvydų k.v.);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Statinio projektas“, projekto vadovas Justinas Dūda, kvalifikacijos atestato Nr. 38467, Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių mstl., Pakalnės g. 10, el. paštas julius @statinioprojektas.ltjustinas@statinioprojektas.lt, tel. +370 610 03701, +370 628 93099;

Statytojas: UAB „Gardelė“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 17.30  suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-02 16:00 val. vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/83448799351?pwd=T2JmZFhCTE5HSy9HRC9MTXhkVzNSUT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-18

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) su komercinėmis patalpomis (iki 50 %), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Viktariškių k., Eglių g. 43 (kad. Nr. 4152/0700:324), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Viktariškių k., Eglių g. 43, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Viktariškių k., Eglių g. 43 (kad. Nr. 4152/0700:324);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “Archigama”, projekto vadovas Mindaugas Pleiris, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 2181), el. paštas archigama@gmail.com, mindaugaspleiris@gmail.com,  tel. +370 655 05599, +370 675 45592, Vilniaus m. sav.,  Vilnius, Švitrigailos g. 7-227.

Statytojas: UAB „Elitstroy“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-02 16:00 val. Susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu. Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://meet.google.com/fje-vnwa-rqj

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-13

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Poilsio paskirties pastato (7.13.), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Vilkeliškių k., Ciontų g. 8B (sklypo kad. Nr. 4110/0600:860), statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: Poilsio paskirties pastato (7.13.),Cintų g. 8B, Vilkeliškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Vilkeliškių k., Ciontų g. 8B (sklypo kad. Nr. 4110/0600:860);

Statinio naudojimo paskirtis: poilsio paskirties pastatas (7.13);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: : UAB „MŽ PROJEKTAI“,, projekto vadovas Mindaugas Žvinys, kvalifikacijos atestato Nr. A 1583, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos per. 4a, el. paštas info.mzprojektai@gmail.com,  mindaugas.zvinys@gmail.com, tel. +370 687 90987;

Statytojas: M.A.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis,09.00 - 16.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-01-27 17:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aV4HwWtZI9D8qfzWRJzDnTi0TabrtK2OoKWSfHBz6GoY1%40thread.tacv2/1641572582212?context=%7b%22Tid%22%3a%22faa6de3a-e2f8-436b-bfbd-135fa795e5a2%22%2c%22Oid%22%3a%22e592642d-b67e-4fc5-8d05-902b4dd2fe81%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-13

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) su komercinėmis patalpomis (iki 50 proc.), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Viktariškių k., Eglių g. 46 (sklypo kad. Nr. 4152/0700:296), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) su komercinėmis patalpomis (iki 50 proc.), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Viktariškių k., Eglių g. 46, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Viktariškių k., Eglių g. 48 (sklypo kad. Nr. 4152/0700:296);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “Archigama”, projekto vadovas Mindaugas Pleiris, kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A 2181, Vilniaus m. sav., Vilnius, Švitrigailos g. 7-7, el. paštas archigama@gmail.commindaugaspleiris@gmail.com  , tel. +370 655 05599, +370 675 45592;

Statytojas: UAB “Elitstroy”.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-01 16:00 val. nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://meet.google.com/jxt-dnvh-kbj

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-10

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Skurbutėnų k., Jano Hopkos g. 2, sklypo kad. Nr. 4167/0300:1082, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Jano Hopkos g. 2,  Skurbutėnų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Skurbutėnų k., Jano Hopkos g. 2, sklypo kad .Nr. 4167/0100:1082;

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB “Statybos projektų rengimo centras”, projekto vadovas Povilas Malijauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 2020, el. paštas rinkisnama@gmail.com, tel. +370 615 86546, Kaišiadorys, Serbentyno g. 1;

Statytojas:  J.M.G ir V.G;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-01-21 16:00 val.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us04web.zoom.us/j/74941757023?pwd=SFNnQm5VaGlXME8vekU4WHRlV1V0QT09

Meeting ID 749 4175 7023

Pascode: r9se1u

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-05

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gudelių k., Dangaus g. 34 (sklypo kad. Nr. 4110/0600:961), statybos projekto projektinių pasiūlymų rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gudelių k., Dangaus g. 34 (sklypo kad. Nr. 4110/0600:961), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gudelių k., Dangaus g. 34 (sklypo kad. Nr. 4110/0600:961);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Alipro“, projekto vadovė Alina Kanapėnienė (kvalifikacijos atestatas Nr. 38024), el. paštas aliprojektai@gmail.com,  tel.  +370 622 62200 , Vilnius, Prūsų g. 10;

Statytojas: D.V;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-01-25 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2I3NjdmYTItMDVmMC00YzVjLWJlNGEtY2EzNzdkNzk3ZTA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e8da858-fa86-4364-bfcc-c42169a7f760%22%2c%22Oid%22%3a%22d26c6a88-ea83-4e91-81a3-4a33b371f6f7%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-05

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Administracinės paskirties pastato (7.2.), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Bičiulių g. 21 (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:8234), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Administracinės paskirties pastato (7.2.), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Bičiulių g. 21, sklypo kad. Nr.: 4103/0300:8234, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Bičiulių g. 21 (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:8234);

Statinio naudojimo paskirtis: Administracinės paskirties pastatas (7.2.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Axis linea“, projekto vadovas Laurynas Blauzdavičius, kv.a. Nr. A1997, Vilniaus m. sav., Vilnius, A.Juozapavičiaus g. 11-310, el. paštas Laurynas01@gmail.com, tel. +370 650 20020;

Statytojas: A.D.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-01-25 16:00 val. nuotoliniu būdu per nuorodą:

https://us04web.zoom.us/j/76564718891?pwd=bjUxeWZmeFRxTXpiMHJobDdsb0lQZz09

Meeting ID: 765 6471 8891

Passcode: Qe21E3

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-05

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.) ir pagalbinio ūkio pastato – pirties (7.17), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užužerės k., Lapių g. 7 (sklypo kad. Nr.: 4170/0600:190), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.) ir pagalbinio ūkio pastato – pirties, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užužerės k., Lapių g. 7, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užužerės k., Lapių g. 7 (sklypo kad. Nr.: 4170/0600:190);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Tūris“, projekto vadovė Raimonda Razulevičienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 257, Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedvydžių g. 31-25, el. paštas interjerolinija@gmail.com, tel. +370 612 43953;

Statytojas: Ž.V.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-01-18 16:00 val. nuotoliniu būdu per zoom platformą:

https://us05web.zoom.us/j/83524319661?pwd=VmFta1pDcVBwMFN4ekkvNVFLSi9rQT09

Meeting ID: 835 2431 9661

Passcode: Lapiu7

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-12-31

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.) ir pagalbinio ūkio pastato – pavėsinės (7.17), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užužerės k., Lapių g. 5 (sklypo kad. Nr.: 4170/0600:191), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.) ir pagalbinio ūkio pastato – pavėsinės, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užužerės k., Lapių g. 5, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užužerės k., Lapių g. 5 (sklypo kad. Nr.: 4170/0600:191);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Tūris“, projekto vadovė Raimonda Razulevičienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 257, Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedvydžių g. 31-25, el. paštas interjerolinija@gmail.com, tel. +370 612 43953;

Statytojas: G.V.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-01-18 15:00 val. nuotoliniu būdu per zoom platformą:

https://us05web.zoom.us/j/85202717816?pwd=K2FadlRjckpaZ0VTVXBlRFowRmVoUT09

Meeting ID: 852 0271 7816

Passcode: Lapiu5

Projektinių pasiūlymų vaizdinė

2021-12-31

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie Prekybos paskirties (7.3) pastato Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškių k., Draugystės g. 2M (skl. kad. Nr. 4103/0300:334) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato., Draugystės g. 2M, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. , statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškių k., Draugystės g. 2M (skl. kad. Nr. 4103/0300:334);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties (7.3) pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys UAB „Projesta Group“, projekto vadovas Kastytis Bieliauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 2080, Vilnius, Savanorių g. 120-6, el. paštas kastytis@projesta.lt, tel. +370 685 27694, +370 618 51769

Statytojas: UAB „Vystymo investicijos“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-01-14 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/85670095626?pwd=MGRlUmZsMTVuUHZYbTZSU01xcW82dz09

Meeting ID: 856 7009 5626

Passcode: 033700

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-12-30

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav. Nemėžio sen., Nemėžio k., Lauko g. 23 (skl.,  Kad. Nr. 4162/0100:214) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo Vilniaus r. sav. Nemėžio sen., Nemėžio k., Lauko g. 23 (skl. Kad. Nr. 4162/0100:214) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav. Nemėžio sen., Nemėžio k., Lauko g. 23 (skl. Kad. Nr. 4162/0100:214);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys Jurevičiaus tapybos ir projektavimo įmonė  , projekto vadovas Algirdas Jurevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. A 560,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Žemaitijos  g. 8-1, , el. paštas algirdas.jurevičius@gmail.com.,  tel. +370 650 50435, +370 687 13919;

Statytojas: J.L.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 13.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-01-12 17:00 val.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/81004443063?pwd=eFpRS24xMktGc0U0djVEWDNXaDlHQT09

Meeting ID: 810 0444 3063

Passcode: z8yVYY

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-12-30

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Riešutų g. 11C (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:2312), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Riešutų g. 11C (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:2312), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Riešutų g. 11C (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:2312);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Juliaus Tomaševičiaus architektūros studija, individualios veiklos pažyma Nr. 043912. Projekto vadovas A1490 Julius Tomaševičius, Vilniaus m. sav., M. Husoviano g. 2, el. paštas julius.arch@gmail.com , tel. +370 634 11907;

Statytojas: V. M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00-11.00 ir 12-16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks nuotoliniu būdu 2022-01-07 17:00 val.

https://us04web.zoom.us/j/77662391560?pwd=YjdBbVY0b3JSYWZZbXA1QVdUWDJpZz09

Meeting ID: 776 6239 1560

Passcode: BLP82w

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-12-23

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Riešutų g. 11B (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:2313), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Riešutų g. 11B (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:2313), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Riešutų g. 11B (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:2313);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Juliaus Tomaševičiaus architektūros studija, individualios veiklos pažyma Nr. 043912. Projekto vadovas A1490 Julius Tomaševičius, Vilniaus m. sav., M. Husoviano g. 2, el. paštas julius.arch@gmail.com , tel. +370 634 11907;

Statytojas: V. M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00-11.00 ir 12-16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks

nuotoliniu būdu 2022-01-06 17:00 val.

Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/77496482259?pwd=cVdTQm1WaWJKdEEySjdtMUNJNkRsUT09

Meeting:

ID: 774 9648 2259

Passcode: 6ZsmQj

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-12-22

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Privažiavimo kelio nuo  Kalino g. iki  Kalino g. 11A (skl. Kad Nr. 4117/0400:5135),  Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas Privažiavimo kelio nuo  Kalino g. iki  Kalino g. 11A,  Kalino k., Riešės sen.,  Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 11A (skl. Kad Nr. 4117/0400:5135);

Statinio naudojimo paskirtis: kelių (gatvių);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projektavimo sprendimai“, projekto vadovas Lauras Paulauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1595, Vilniaus m. sav., Vilnius, Europos a. 1 g. 21-506, el. paštas skaiste@projektavimo sprendimai.lt , tel. +370 600 47976;

Statytojas: UAB „GERDEXA“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 12.00, 13.00- 17.00 suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-01-04 17:00 val. Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/81622389695

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-12-10

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Pašilaičių k., Vakarinės g. 1B (sklypo kad. Nr. 4400/2144:1101), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo (6.2), Pasakų g. 5B, Buivydiškių k., Zujūnų sen.,Vilniaus r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Pašilaičių k., Vakarinės g. 1B (sklypo kad. Nr. 4400/2144:1101);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 644979, projekto vadovė Sigita Marija Štaudė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 2063, el. paštas sigita363@gmail.com,  tel. +370 698 12012,  +370 676 28264, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Pašilaičių k., Vakarinės g. 1A.

Statytojas: D. G.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 17.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-29 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://meet.google.com/ymm-mzer-duy

Projektinių pasiūlymų vazdinė informacija

2021-12-10

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., Giraitės g. 8G, (sklypo kad. Nr.: 4120/0100:1175), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vieno buto gyvenamojo namo, Giraitės g. 8G, Piliakalnio k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav., naujos statybos techninis darbo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., Giraitės g. 8G, (sklypo kad. Nr.: 4120/0100:1175);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Pliusas ir ko“, Projekto vadovė Daiva Vozbutė, kvalifikacijos atestatas Nr. 35973, Jurbarko m, Kranto g. 7 - 2, el. paštas  projektas.vip@gmail.comtsprojektais@gmail.com, tel. +370 604 51561, +370 612 99654;

Statytojas: K. M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 17.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-23 17:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/85864051677?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09

Meeting ID: 858 6405 1677

Passcode: 1

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-12-10

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Obelų al. 6, (sklypo kad. Nr. 4162/0100:2225), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Obelų al. 6, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Obelų al. 6, (sklypo kad. Nr. 4162/0100:2225);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Mutuus“, projekto vadovas Vytautas Avietynas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1327), el. paštas v.avietynas@gmail.comsimas@mutuus.lt,  tel. +370 650 36052,  Vilniaus m, Šv. Stepono g. 27F-26;

Statytojas: UAB „Peteliškių parkas“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 11.00 – 14.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-23 17:15 val.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://meet.google.com/bcq-tkyv-fsy

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-12-06

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Obelų al. 4, (sklypo kad. Nr. 4162/0100:2236), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Obelų al. 4, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Obelų al. 4, (sklypo kad. Nr. 4162/0100:2236);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Mutuus“, projekto vadovas Vytautas Avietynas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1327), el. paštas v.avietynas@gmail.comsimas@mutuus.lt,  tel. +370 650 36052,  Vilniaus m, Šv. Stepono g. 27F-26;

Statytojas: UAB „Peteliškių parkas“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 11.00 – 14.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-23 17:15 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://meet.google.com/bcq-tkyv-fsy

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-12-06

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Obelų al. 3, (sklypo kad. Nr. 4162/0100:3550), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Obelų al. 3, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Obelų al. 3, (sklypo kad. Nr. 4162/0100:3550);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Mutuus“, projekto vadovas Vytautas Avietynas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1327), el. paštas v.avietynas@gmail.comsimas@mutuus.lt,  tel. +370 650 36052,  Vilniaus m, Šv. Stepono g. 27F-26;

Statytojas: UAB „Peteliškių parkas“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 11.00 – 14.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-23 17:15 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://meet.google.com/bcq-tkyv-fsy

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-12-06

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Obelų al. 2, (sklypo kad. Nr. 4162/0100:3104), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Obelų al. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Obelų al. 2, (sklypo kad. Nr. 4162/0100:3104);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Mutuus“, projekto vadovas Vytautas Avietynas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1327), el. paštas v.avietynas@gmail.comsimas@mutuus.lt,  tel. +370 650 36052,  Vilniaus m, Šv. Stepono g. 27F-26;

Statytojas: UAB „Peteliškių parkas“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 11.00 – 14.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-23 17:15 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://meet.google.com/bcq-tkyv-fsy

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-12-06

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Obelų al. 1, (sklypo kad. Nr. 4162/0100:3551), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Obelų al. 1, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Obelų al. 1, (sklypo kad. Nr. 4162/0100:3551);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Mutuus“, projekto vadovas Vytautas Avietynas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1327), el. paštas v.avietynas@gmail.comsimas@mutuus.lt,  tel. +370 650 36052,  Vilniaus m, Šv. Stepono g. 27F-26;

Statytojas: UAB „Peteliškių parkas“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 11.00 – 14.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-23 17:15 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://meet.google.com/bcq-tkyv-fsy

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-12-06

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Piliakalnio g. 44 (sklypo kad. Nr. 4177/0500:648), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Piliakalnio g. 44, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Piliakalnio g. 44 (sklypo kad. Nr. 4177/0500:648);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Storalita“, projekto vadovas Ruslan Čaiko, (kvalifikacijos atestatas Nr. 38488), el. paštas biuras@neypatingi.lt,  tel. +370 614 415905 , Vilniaus m., Juozo Balčikonio g. 9;

Statytojas: A.Č. ir B.Č.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-12-22 16:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://bit.ly/3luRmdg

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-12-06

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Vilkeliškių k., Našlaičių g. 9, (sklypo kad. Nr.: 4110/0600:848), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1.), Našlaičių g. 9, Vilkeliškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Vilkeliškių k., Našlaičių g. 9, (sklypo kad. Nr.: 4110/0600:848);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „MŽ Projektai“, projekto vadovas Mindaugas Žvinys, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1583, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 4A, el. paštas info.mzprojektai@gmail.com,  zvinysi@gmail.com,  tel. +370 687 90987;

Statytojas: M.A.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-23 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3atMxVABSmHH2BdQVEW_b1Osu7xaFT1y2mMEjz2mvh7nA1%40thread.tacv2/1638199655147?context=%7b%22Tid%22%3a%22faa6de3a-e2f8-436b-bfbd-135fa795e5a2%22%2c%22Oid%22%3a%22e592642d-b67e-4fc5-8d05-902b4dd2fe81%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-12-06

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Gulbių g. 2, (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:1266), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbutis gyvenamasis namas Gulbių g. 2, Gineitiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Gulbių g. 2, (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:1266);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Globalus projektavimas“, projekto vadovė Joana Janulevičienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1213, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Žirgų g. 19, el. paštas eugenija@globalus.lt,  tel. +370 659 50360;

Statytojas: R. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-22 17:00 val.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu.

https://us04web.zoom.us/j/74101106082?pwd=azBDOTlCbjdmWW9OTEVpZlc4V05Wdz09

Meeting ID: 741 0110 6082

Passcode: 5gkJAD

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-12-06

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Privažiavimo nuo Zamečkavo g. (VL8126), esančios Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Zamečkavo k.,   statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Privažiavimo nuo Zamečkavo g. (VL8126), esančios Zamečkavo k.,   Bezdonių sen.,  Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Zamečkavo k.;

Statinio naudojimo paskirtis: kelių (gatvių);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Gatvita“, projekto vadovas Erlandas Jurgelevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 25341, Vilniaus m. sav., Vilnius, Žemaitės g. 21-506, el. paštas info@gatvita.lt , tel. +370 675 20342;

Statytojas: UAB „ETN Baltik“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 11.00, 14.00- 16.00 suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-21 17:00 val. Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://bbf.lt/hgABB

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-12-06

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Jazminų g. 72C (sklypo kad. Nr. 4103/0300:2229), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbucio gyvenamojo namo Jazminų g. 72C,  Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., paskirties keitimo į dvibutį, atliekant kapitalinį remontą projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Jazminų g. 72C (sklypo kad. Nr. 4103/0300:2229);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Kitos pusės projektai“, projekto vadovas Dainius Kitovas, (kvalifikacijos atestatas Nr. 941), el. paštas dainius@kitapuse.com, tel. +370 688 03845, Vilniaus m, Žemaitės g. 26;

Statytojas: M.K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 14.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-20 17:00 val. Nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://zoom.us/j/93904833737?pwd=a3E2MjA5aUFEaVpwVVAyOFlJSHpkUT09

Meeting ID: 939 0483 3737

Passcode: zCgjS2

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-12-06

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., Giraitės g. 8A, (sklypo kad. Nr.: 4120/0100:1169), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1) pastato, Giraitės g. 8A, Piliakalnio k., Nemenčinės sen.,  Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., Giraitės g. 8A, (sklypo kad. Nr.: 4120/0100:1169);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Zet Group“, projekto vadovė Ieva Pavilonė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 2218, Vilniaus m, Antakalnio g. 37-32, el. paštas  greta@studijazet.lt, tel. +370 601 40670, +370 647 06820;

Statytojas: E. M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-20 16:00 val.

Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/89868457380?pwd=aVRuTU10dHNzejBMVFpGcjBSOG1JQT09

Meeting ID: 898 6845 7380

Passcode: Ng63ey

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-12-06

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., Giraitės g. 8D, (sklypo kad. Nr.: 4120/0100:1174), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato,  Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., Giraitės g. 8D, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., Giraitės g. 8D, (sklypo kad. Nr.: 4120/0100:1174);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: individualios veiklos vykdymo pažyma Nr.(25.83)SA21-287, projekto vadovė Irma Krasnickienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1694, Vilniaus m, Konstitucijos per. 6, el. paštas  violetta.mureike@gmail.com, irma.krasnickiene@gmail.com, tel. +370 670 59570;

Statytojas: R. S.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 11.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-22 16:00 val.

Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://meet.google.com/tec-fkaz-jfo

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-12-02

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą "Šiltnamių (7.18) su lauko aikštelėmis miško sodmenų auginimui ir kitos paskirties pastato (7.22)  Vilkaraiščio k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. (skl. kad. Nr. 4172/0200:203) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Šiltnamių  su lauko aikštelėmis miško sodmenų auginimui ir kitos paskirties pastato   Vilkaraiščio k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilkaraiščio k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. (skl. kad. Nr. 4172/0200:203)

Statinio naudojimo paskirtis: kitos paskirties ( šiltnamių) (7.8) ir kitos paskirties (7.22);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Statinių projektavimo biuras“, projekto vadovas Raimundas Pilkauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. 1856), J. Zikaro g. 41a, Panevėžys, LT-35222, el. paštas: spb00755@gmail.com, tel. +370 671 77360;

Statytojas: VĮ Valstybinė miškų urėdija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-16 16:00 val.

Susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu. Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/87930510625?pwd=cW96MkJvSUlJMG0vQUIzR25zcHhoUT09

Meeting ID: 879 3051 0625
Passcode: 911259

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-12-01

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., Dangaus g. 27D (sklypo kad. Nr. 4110/0600:1330), statybos projekto projektinių pasiūlymų rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato Dangaus g. 27D, Raišių k., Zujūnų sen.,  Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., Dangaus g. 27D (sklypo kad. Nr. 4110/0600:1330);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Metro arcitektūra“, projekto vadovas Vytenis Eitminavičius (kvalifikacijos atestatas Nr. 2123), el. paštas vytenis@metroarchtektura.lt,  tel. +370 610 40012 , Vilnius, Kalvarijų g. 1;

Statytojas: UAB „Saulėtas pušynas“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 12.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-21 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/82499747037

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-11-29

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., Dangaus g. 27E (sklypo kad. Nr. 4110/0600:1329), statybos projekto projektinių pasiūlymų rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato Dangaus g. 27E, Raišių k., Zujūnų sen.,  Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., Dangaus g. 27E (sklypo kad. Nr. 4110/0600:1329);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Metro arcitektūra“, projekto vadovas Vytenis Eitminavičius (kvalifikacijos atestatas Nr. 2123), el. paštas vytenis@metroarchtektura.lt,  tel. +370 610 40012 , Vilnius, Kalvarijų g. 1;

Statytojas: UAB „Saulėtas pušynas“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 12.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-21 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/82499747037

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-11-29

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., Dangaus g. 27C (sklypo kad. Nr. 4110/0600:1331), statybos projekto projektinių pasiūlymų rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato Dangaus g. 27C, Raišių k., Zujūnų sen.,  Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., Dangaus g. 27C (sklypo kad. Nr. 4110/0600:1331);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Metro arcitektūra“, projekto vadovas Vytenis Eitminavičius (kvalifikacijos atestatas Nr. 2123), el. paštas vytenis@metroarchtektura.lt,  tel. +370 610 40012 , Vilnius, Kalvarijų g. 1;

Statytojas: UAB „Saulėtas pušynas“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 12.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-21 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/82499747037

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-11-29

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., Dangaus g. 27B (sklypo kad. Nr. 4110/0600:1344), statybos projekto projektinių pasiūlymų rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato Dangaus g. 27B, Raišių k., Zujūnų sen.,  Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., Dangaus g. 27B (sklypo kad. Nr. 4110/0600:1344);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Metro arcitektūra“, projekto vadovas Vytenis Eitminavičius (kvalifikacijos atestatas Nr. 2123), el. paštas vytenis@metroarchtektura.lt,  tel. +370 610 40012 , Vilnius, Kalvarijų g. 1;

Statytojas: UAB „Saulėtas pušynas“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 12.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-21 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/82499747037

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-11-29

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., Dangaus g. 27A (sklypo kad. Nr. 4110/0600:1345), statybos projekto projektinių pasiūlymų rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato Dangaus g. 27A, Raišių k., Zujūnų sen.,  Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., Dangaus g. 27A (sklypo kad. Nr. 4110/0600:1345);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Metro arcitektūra“, projekto vadovas Vytenis Eitminavičius (kvalifikacijos atestatas Nr. 2123), el. paštas vytenis@metroarchtektura.lt,  tel. +370 610 40012 , Vilnius, Kalvarijų g. 1;

Statytojas: UAB „Saulėtas pušynas“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 12.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-21 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/82499747037

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-11-29

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie Prekybos paskirties (7.3) pastato Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k.,  Bijūnų g. 1, (skl. kad. Nr. 4174/0200:2256) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k.,  Bijūnų g. 1, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k.,  Bijūnų g. 1, (skl. kad. Nr. 4174/0200:2256);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties (7.3) pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys UAB „Geros architektūros grupė“, projekto vadovas Lauras Paulauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1595, Vilnius, Kareivių g. 6-419, el. paštas lauras.paulauskas@gmail.com, tel. +370 683 48736, +370 656 64318;

Statytojas: UAB „Ternita“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-15 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/83649880010?pwd=dFNDZ1Z2eXBreENuRjVxUkpqWFdzZz09

Meeting ID: 836 4988 0010

Passcode: 656450

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-11-29

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Upelio g. 1 (sklypo kad. Nr. 4110/0800:1070), statybos projekto projektinių pasiūlymų rengimą;

Objekto pavadinimas: Dviejų butų gyvenamojo namo, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Upelio g. 1, statybos projekto projektiniai pasiūlymai;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Upelio g. 1 (sklypo kad. Nr. 4110/0800:1070);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Framels“, projekto vadovas Evaldas Kekys (kvalifikacijos atestatas Nr. 40379), el. paštas info@framels.lt,  tel. +370 601 85240 , Vilnius, Mėnulio g. 11-101;

Statytojas: UAB „Lini namai“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-13 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://meet.google.com/upd-ftxg-iuv

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-11-29

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Guopstų k. 1A,, sklypo kad.Nr.4122/0200:740, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: „Vienbučio gyvenamojo namo (6.1.), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Guopstų k. 1A, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Guopstų k. 1A, (sklypo kad.Nr.4122/0200:740);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma, projekto vadovė Lina Gasiliūnaitė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 2178, el. paštas linaarch@gmail.com, tel. +370 655 27195, Vilniaus m., A. Vivulskio g. 7-519;

Statytojas:  L.G;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 13.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-15 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/82223072978

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-11-29

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Administracinės (7.2.) ir prekybos (7,3) paskirties pastatų komplekso, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Linksmoji g 1A, 1B ir 1C (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:1250, 4162/0100:1251, 4162/0100:1252), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Administracinės (7.2.) ir prekybos (7,3) paskirties pastatų komplekso, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Linksmoji g 1A, 1B ir 1C, statybos projektas;

Statybvietės adresas:  Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Linksmoji g 1A, 1B ir 1C (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:1250, 4162/0100:1251, 4162/0100:1252);

Statinio naudojimo paskirtis: Administracinės paskirties pastatas (7.2.) ir prekybinės paskirties pastatai (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „4 PLIUS“, projekto vadovas Donaldas Trainauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 857, Vilniaus m. sav., Vilnius, Z. Sierakausko g. 27-24, el. paštas info@4plius.com tel. +370 686 44575;

Statytojas: UAB „Bunasta“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (I-IV darbo dienomis, nuo 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-20 16:00 val. vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/4260339341?pwd=bUZQb1NrTG15VHllaFBwZE9jWDBxQT09

Meeting ID: 426 033 9341

Passcode: JQ36hQ

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-11-29

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Raisteniškių vs., Lapų g. 31 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:8238), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato Lapų g. 31 , Raisteniškių v.s., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Raisteniškių vs., Lapų g. 31 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:8238);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Tiksli forma“, projekto vadovas Jokūbas Fišeris, kvalifikacijos atestato Nr. A 295, Vilniaus m. sav., Vilnius, Vokiečių g. 24, el. paštas jokubas@tiksliforma.lt, tel. +370 687 38650, dovile@tiksliforma.lt, , tel.+37061449055;

Statytojas: UAB „Laiptų fabrikas“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-10 15:30 val., prisijungus prie vaizdo konferencijos šia nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/7396456062

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-11-26

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gamybos, pramonės (7.8) paskirties pastatų ir statinių, Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 29 (skl. kad. Nr. 4167/0100:148) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gamybos, pramonės paskirties pastatų ir statinių, Šiltnamių g. 29, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav. statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 29 (skl. kad. Nr. 4167/0100:148);

Statinio naudojimo paskirtis: Gamybos paskirties pastatas (7.8);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Bendrieji statybų projektai“, projekto vadovė Neringa Bartkienė (kvalifikacijos atestatas 35211), Savanorių per. 187, III a., Kaunas, LT-50177, el. paštas: nbartkiene@bspgroup.eu, tel. +370 619 27351;

Statytojas: UAB „Homanit Lietuva“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-08 16:00 val. Susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu. Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://msteams.link/2DR0

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-11-23

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k.,  Medžiotojų g. 9 (sklypo kad. Nr.: 4107/0600:1062), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Medžiotojų g. 9, Sakiškių k., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav. (sklypo kad. Nr.: 4107/0600:1062),  statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k.,  Medžiotojų g. 9 (sklypo kad. Nr.: 4107/0600:1062);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektūros menas“, projekto vadovas Simonas Savickas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1664,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos per. 23, B korp. - 510 kab, el. paštas architekturosmenas@gmail.com, tel. +370 684 82460;

Statytojas: D.U.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-07 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu.

https://us04web.zoom.us/j/74605619995?pwd=NDJ4UVF1ckRYZ1pYcWNmK3JMZU5Rdz09

Meeting ID: 746 0561 9995

Passcode: 12345

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-11-19

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Laurų k.,  Zemečkavo g. 55 (sklypo kad. Nr.: 4107/0600:1006), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Zemečkavo g. 55, Laurų k., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Laurų k.,  Zemečkavo g. 55 (sklypo kad. Nr.: 4107/0600:1006);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 510986, projekto vadovas Gintaras Gaidjurgis, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1466,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Architektų g. 40, el. paštas g.gaidjurgisnfo@gmail.com, tel. +370 672 50145;

Statytojas: M.B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-08 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu.

https://us02web.zoom.us/j/89669065340?pwd=RUo2QkxPUGRJU0hMeGllS1hKdVRDZz09

Meeting ID: 896 6906 5340

Passcode: 559816

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-11-19

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., Raišių g. 3B (sklypo kad. Nr. 4110/0600:822), statybos projekto projektinių pasiūlymų rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., Raišių g. 3B, statybos projekto projektiniai pasiūlymai;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., Raišių g. 3B (sklypo kad. Nr. 4110/0600:822);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Promena“, projekto vadovė Sigita Margarita Štaudė (kvalifikacijos atestatas Nr. 2063), el. paštas vladas@promena.lt,  tel. +370 655 79333. , Vilnius;

Statytojas: UAB „Belunga“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-30 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/76178993400?pwd=cU50Y0k1WkcvQzhDREV3aytEVHp2UT09

Meeting ID: 761 7899 3400

Passcode: 2x2

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-11-16

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (Dviejų butų) pastato (6.2.),  Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Šypsenų g. 15 (sklypo kad. Nr.: 4117/0500:806), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (Dviejų butų) pastato (6.2.),  Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Šypsenų g. 15, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Šypsenų g. 15, (sklypo kad. Nr.: 4117/0500:806);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr.072186, projekto vadovas Arvydas Katilius, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1310, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 1 , el. paštas arvydo@gmail.com,  tel. +370 682 19589;

Statytojas: D.J.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 11.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-29 18:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTYxYTNmOWMtMWViZi00MGFhLWEwYzktOGIwNjE4MWIwYzEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220625bd8a-043d-46ce-937b-10701df7a0ec%22%2c%22Oid%22%3a%229bdfd0c0-b7db-45a2-b81b-e05c1b164f09%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-11-16

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Rudens g. 1D, (sklypo kad Nr. : 4162/0200:686), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vieno buto gyvenamojo namo,  Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Rudens g. 1D, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Rudens g. 1D, (sklypo kad. Nr.: 4162/0200:686);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „MGE projektai“ Molyno g. 26-1, Palanga, Projekto vadovas Marijus Gricius (kvalifikacijos atestatas Nr. 37812), tel. Nr. 865240955, el. paštas mgeprojektai@gmail.com;

Statytojas: R.S.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-25 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu.

https://us04web.zoom.us/j/9405191774?pwd=VVlUZ3UxVDVEaTVVbUtBMWFSOVl0QT09

ID: 940 519 1774

Slaptažodis: 0gkKXB

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-11-11

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) su komercinėmis patalpomis (iki 50 %), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Viktariškių k., Eglių g. 48 (kad. Nr. 4152/0700:295), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Mickūnų., Viktariškių k., Eglių g. 48, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Viktariškių k., Eglių g. 48 (kad. Nr. 4152/0700:295);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “Archigama”, projekto vadovas Mindaugas Pleiris, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 2181, el. paštas archigama@gmail.com, mindaugaspleiris@gmail.com,  tel. +370 655 05599, +370 675 45592, Vilniaus m. sav.,  Vilnius, Švitrigailos g. 7-227.

Statytojas: UAB „Elitstroy“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-25 16:00 val. Susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu. Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://meet.google.com/prr-hdgc-evq

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-11-10

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Gamybos paskirties pastato - mėsinės ir kitos paskirties inžinerinio statinio - stoginės, Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., Ąžuolų g. 2B (skl. kad. Nr. 4120/0100:1243) statybos projekto“ projektinių pasiūlymų rengimą;

Objekto pavadinimas: „Gamybos paskirties pastato - mėsinės ir kitos paskirties inžinerinio statinio - stoginės, Ąžuolų g. 2B, Piliakalnio k., Nemenčinės  sen., Vilniaus r. sav. statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., Ąžuolų g. 2B (skl. kad. Nr. 4120/0100:1243);

Statinio naudojimo paskirtis: Gamybos paskirties pastatas (7.8) ir kiti inžineriniai statiniai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB Architektūros namai“, projekto vadovas Rolandas Šarapajevas (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1733), Vilniaus m, Algirdo g. 11-3,  el.paštas: sarapajevas@yahoo.com, tel. +370 618 36411;

Statytojas: UAB „Mano mėsinė“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-19 16:00 val. Susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu. Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/87668212055?pwd=TGdMRHQ0TDUwWlhPRW0vMS9sbVlwQT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-11-09

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Mickūnų sen. sen., Gailiūnų k., Gailiūnų g. 32 A, (sklypo kad. Nr.: 4152/0200:642), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Mickūnų sen. sen., Gailiūnų k., Gailiūnų g. 32 A, (sklypo kad. Nr.: 4152/0200:642), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen. sen., Gailiūnų k., Gailiūnų g. 32 A, (sklypo kad. Nr.: 4152/0200:642);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (27.259)-332-3172, projekto vadovas Andrius Sinius, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1366, UAB „HOUSE FOR EUROPE“, Vilniaus m. sav., Vilnius, Vytenio g. 6- 03 kab., el. paštas a.sinius@gmail.com   tel. +370 600 10958;

Statytojas: R.B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-26 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu.

https://us04web.zoom.us/j/75269534944?pwd=WlQ4QTVTUWNKRTdRVzNMbkZjd1BQQT09

Meeting ID: 752 6953 4944

Passcode: PROJ

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-11-08

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Dviejų sandėliavimo paskirties pastatų (7.9), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Pasagų g. 29 (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:1960), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dviejų sandėliavimo paskirties pastatų (7.9), Pasagų g. 29 , Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Pasagų g. 29 (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:1960);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB Statinio projrktas, projekto vadovas Justinas Dūda, kvalifikacijos atestato Nr. 38467, Vilniaus m. sav., Vilnius, Ukmergės g. 315B, el. paštas julius@statinioprojektas.lt, tel. +370 628 93099;

Statytojas: MB „LT konstrukta“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 17.30, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-19 17:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

https://us05web.zoom.us/j/83418780765?pwd=cVZxWlpRd3NOMjZ1aTVwU3RjSjA3UT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-11-03

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Kalvos g. 45 (kad. Nr. 4162/0200:1433), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Kalvos g. 45, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Kalvos g. 45 (kad. Nr. 4162/0200:1433);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB “Vilniaus architektai”, projekto vadovas Mantas Žvybas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1963, el. paštas v.architektai@gmail.com, tel. +370 615 47303, Vilniaus m. sav.,  Vilnius, A. Mickevičiaus g. 7A.

Statytojas: S. S.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-18 16:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilniaus m., Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-11-03

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Vietinės reikšmės kelio Nr. VL7396 (Upės g.) atkarpos ir atraminių sienelių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Naujakiemio k.,  statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas Vietinės reikšmės kelio Nr. VL7396 (Upės g.) atkarpos ir atraminių sienelių Naujakiemio k.,  Zujūnų sen. Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Upės g., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Naujakiemio k.:

Statinio naudojimo paskirtis: rajoniniai keliai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "URBAN LINE", projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas, kvalifikacijos atestatas Nr. 25326,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Liepkalnio g. 85,  el. paštas, zivile.susinskaite@urbanline.lt,  tel. +370 650 53940;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-17  17:15 val. prisijungimas prie vaizdo konferencijos

https://bit.ly/3jGOKZ5

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-29

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Ragūnų k., Bažnyčios g. 184 B, (sklypo kad. Nr.: 4120/0100:1223), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Ragūnų k., Bažnyčios g. 184 B, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Ragūnų k., Bažnyčios g. 184 B, (sklypo kad. Nr.: 4120/0100:1223);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Enamai“, Projekto vadovas Laimonas Sipavičius, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1768, Šiaulių m, Vytauto g. 76 A, el. paštas  info@enamai.ltnavickiene.gabriele@gmail.com,  tel. +370 630 64038;

Statytojas: G. W.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-23 17:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://meet.google.com/tsz-stjf-fyn

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-29

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą 11venamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Svironių vs., Gabrielio Jano Mincevičiaus g. 11, sklypo kad. Nr.4182/0400:521, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Gabrieliaus Jono Mincevičiaus g. 11,  Svironių vs.,  Rukainių sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Svironių vs., Gabrielio Jano Mincevičiaus g. 11, (kad. Nr. 4182/0400:521);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Aplan“, projekto vadovė Dalia Kriaučiūnienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1511, atsakingas Rokas Tyla, el. paštas rokas@aplan.lt, tel. +370 645 90104, Vilniaus m., Ulonų g. 5;

Statytojas: V. P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-17 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://zoom.us/j/92293001230

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-29

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Svironių vs., Gabrielio Jano Mincevičiaus g. 25, sklypo kad. Nr.4182/0400:518, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Gabrieliaus Jono Mincevičiaus g. 25,  Svironių vs.,  Rukainių sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Svironių vs., Gabrielio Jano Mincevičiaus g. 25, (kad. Nr. 4182/0400:518);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Aplan“, projekto vadovė Dalia Kriaučiūnienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1511, el. paštas rokas@aplan.lt, tel. +370 645 90104, Vilniaus m., Ulonų g. 5;

Statytojas: R. M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-17 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

 https://zoom.us/j/92293001230

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-29

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kalvelių k., Margių g. 2A (sklypo kad. Nr. 4140/0400:257) statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: „Daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kalvelių k., Margių g. 2A (sklypo kad. Nr. 4140/0400:257) statybos projektas“;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kalvelių k., Margių g. 2A (sklypo kad. Nr. 4140/0400:257);

Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis) pastatas (6.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  MB „Jūsų architektas“, projekto vadovas Pavel Vasilyev, kvalifikacijos atestato Nr. A 2159, Elektrėnai, Pergalės g. 9b, el. paštas info@jusuarchitektas.lt, tel. +370 656 20610;

Statytojas: V. P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 14.00 - 17.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-16 16:30 val.,

Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://zoom.us/j/98483756691?pwd=QWdyYkhrTXpweHNhcndUS3lZMmNqQT09

ID:984 8375 6691

Kodas:Kv1GGo

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-28

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Šatrininkų k., Vakarų g. 30A (sklypo kad. Nr.: 4142/0400:666), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen Šatrininkų k., Vakarų g. 30A, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Šatrininkų k., Vakarų g. 30A (sklypo kad. Nr.: 4142/0400:666);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Šlamas ir partneriai“,  projekto vadovas Skirmantas Šlamas, kvalifikacijos atestato Nr. A 1769, Kauno m., Nartavos g. 46, el. paštas skirmui@gmail.com , tel. Nr. 370 611 93104;

Statytojas: J.P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-15 17:00 val. Susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu, vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/85030876635

Konferencijos ID: 850 3087 6635

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-28

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.), Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k., M. Zdziechovskio g. 17B (sklypo kad. Nr.: 4184/0300:527), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.), Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k., M. Zdziechovskio g. 17B, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k., M. Zdziechovskio g. 17B (sklypo kad. Nr.: 4184/0300:527);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Šlamas ir partneriai“,  projekto vadovas Skirmantas Šlamas, kvalifikacijos atestato Nr. A 1769, Kauno m., Nartavos g. 46, el. paštas skirmui@gmail.com , tel. Nr. 370 611 93104;

Statytojas: J.M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-16 17:00 val. Susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu, vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/82818780452

Konferencijos ID: 828 1878 0452

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-28

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Raisteniškių vs., Raisteniškių g. 19, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio radijo ryšio bokšto (H=29.9 m), Raisteniškių g. 19, Raisteniškių viensėdyje, Avižienių seniūnijoje, Vilniaus rajono savivaldybėje  statybos projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Raisteniškių vs., Raisteniškių g. 19, (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:199);

Statinio naudojimo paskirtis: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:
MB „AUKŠČIAU DEBESŲ“, Tilžės 144-63, Šiauliai LT-76350, projekto vadovė Rasa Pumputienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A1004 el. p. rasa.pumputiene@splius.lt, tel. Nr.: +37068240021;

Statytojas: UAB "TELE2";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-16 17:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/87390692036?pwd=WTltV3cvbDFNdGNHTWsvbW1BQkd5QT09

Meeting ID: 873 9069 2036

Passcode: 5Kfyph

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-28

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sporto paskirties pastato (7.14), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Žemuogių g. 53 (sklypo kad. Nr. 4103/0200:3300), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sporto paskirties pastato (7.14),  Žemuogių g. 53, Bajorų k., Avišienių sen. Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Žemuogių g. 53 (sklypo kad. Nr. 4103/0200:3300);

Statinio naudojimo paskirtis: Sporto paskirties pastatas (7.14);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB Architektūros ateljė, projekto vadovas Audrius Žigunis, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1105, el. paštas audrius@archatelje.lt,  tel. +370 618 06415 , Vilniaus m., J. Galvydžio g. 3;

Statytojas: UAB „Kalvasta invest“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-18 12:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

meet.google.com/vtj-kpvh-bme

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-26

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Paslaugų paskirties, savitarnos automobilių plovyklos pastato (7.4.), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kelias 4, sklypo kad. Nr. 4174/0200:3163, statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: „Paslaugų paskirties, savitarnos automobilių plovyklos pastato (7.4.), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kelias 4, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kelias 4, sklypo kad. Nr. 4174/0200:3163;

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatai (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Rusnė“, projekto vadovas Algimantas Mačionis,  kvalifikacijos atestato Nr. 1450, Kaunas, Miško g. 30-78, el. paštas rima@rusne.lt, tel. +370 620 64459;

Statytojas: UAB „Okseta“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-11 15:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://zoom.us/j/5854552046

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-26

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gudelių k., Dangaus g. 32F, sklypo kad. Nr.4110/0600:941, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Dangaus g. 32F, Gudelių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gudelių k., Dangaus g. 32F, sklypo kad. Nr.4110/0600:941;

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 428868“, projekto vadovas Jonas Martinkus, kvalifikacijos atestatas Nr. A 2184, el. paštas info@manoarchitektas.lt,  tel. +370 616 07631 Vilniaus m., P. Žadeikos g. 1B;

Statytojas:  J. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 12.00 - 14.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-16 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/86079537965?pwd=Q1Y4RklTcUxYdkk3bXlRQUlNaC9iUT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-26

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Dviejų sandėliavimo paskirties pastatų (7.9), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., Juozo Lašinsko g. 1A (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:704), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dviejų sandėliavimo paskirties pastatų (7.9), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., Juozo Lašinsko g. 1A (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:704), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., Juozo Lašinsko g. 1A (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:704);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: NT Kadastro biuras UAB, projekto vadovė Vilma Videikaitė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 2160, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 124-15 kab., el. paštas inga@ntkbiuras.lt,  tel. +370 627 91333;

Statytojas: Mibasta, UAB;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-10 16:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

https://zoom.us/j/92436503424

Meeting ID: 924 3650 3424

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-22

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio radijo ryšio bokšto (H=29.9M),

Špokinės VS., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio radijo ryšio bokšto (H=29.9M), Špokinės VS., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas: Špokinės VS., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.,  (sklypo kad. Nr.: 4140/0200:180);

Statinio naudojimo paskirtis: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Empover-Fidelitas“, projekto vadovas Renatas Sinkevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 35221, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Galinės k., Galinės g. 8Ievos Labutytės g. 12-1, el. paštas renatas.sinkevicius@enersence.com, tel. +370 671 10895;

Statytojas: UAB "TELE 2";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-08 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://bit.ly/3vzzgdX

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-22

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Pagalbinio ūkio pastato (7.17.),  Vilniaus r. sav., Nemenčinė., Saulėtekio g. 7, (sklypo kad. Nr.: 4160/0100:429), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Pagalbinio ūkio pastato (7.17.),  Vilniaus r. sav., Nemenčinė., Saulėtekio g. 7, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinė., Saulėtekio g. 7, (sklypo kad. Nr.: 4160/0100:429);

Statinio naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio pastatai (7.17.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Saituva“, projekto vadovė Edita Treinienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1146, Vilniaus m. sav., Vilnius, Daubų g. 3, el. paštas info@saituva. lt,  tel. +370 638 98102;

Statytojas: J.J.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-09 17:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://zoom.us/j/91601626937?pwd=VUJBWnVOaVFpZDNvdUZUOWVwSWJzQT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-22

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k., Mykolo Kleopo Oginskio g. 52 (sklypo kad. Nr.: 4152/0800:744), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo (6.2), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k., Mykolo Kleopo Oginskio g. 52 statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k., Mykolo Kleopo Oginskio g. 52 (sklypo kad. Nr.: 4152/0800:744);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: individualios veiklos pažyma Nr. 817037, projekto vadovė Dovilė Aleknavičienė, kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A 1793, Vilniaus m. sav., Vilnius, Buivydiškių g. 15, el. paštas dovile@architekte.eu , tel. +370 614 58425;

Statytojas: S.L.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-08 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://us04web.zoom.us/j/77492215326?pwd=aHdHMjlONU00cHNTVVo2TWkzaW1kUT09

Meeting ID: 774 9221 5326
Passcode: JqFW2t

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-22

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir pagalbinio ūkio pastato (7.17.), Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Svironių vs., Gabrielio Jano Mincevičiaus g. 29, sklypo kad. Nr.4182/0400:519, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir pagalbinio ūkio pastato (7.17.), Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Svironių vs., Gabrielio Jano Mincevičiaus g. 29, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Svironių vs., Gabrielio Jano Mincevičiaus g. 29, sklypo kad.Nr.4182/0400:519;

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (4.65)-332-486, projekto vadovas Emilis Acus, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1636, el. paštas amilisacus@gmail.com, tel. +370 610 17510, Vilniaus m., Polacko g. 19;

Statytojas:  K. M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 17.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-09 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

join.skype.com/DUQUxMJ0tyfQ

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-22

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Poilsio paskirties pastato (7.14), Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kalniškių k., Skauduliškių g. 56 (sklypo kad. Nr. 4132/0500:266), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Poilsio paskirties pastato (7.14) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kalniškių k., Skauduliškių g. 56, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kalniškių k., Skauduliškių g. 56, 56 (sklypo kad. Nr. 4132/0500:266;

Statinio naudojimo paskirtis: Poilsio paskirties pastatas (7.13);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Vilniaus arcitektai“, projekto vadovas Mantas Žvybas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1963, el. paštas v.architektai@gmail.com,  tel. +370 615 47303, Vilniaus m., A. Mickevičiaus g. 7A;

Statytojas: A. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-08 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/85263345176

Meeting ID: 852 6334 5176

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-18

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2.), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k, Tulpių g. 9D (sklypo kad. Nr.4152/0100:981), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2.), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k, Tulpių g. 9D (sklypo kad. Nr.4152/0100:981), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k, Tulpių g. 9D (sklypo kad. Nr.4152/0100:981);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (G.2.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “Alipro”, projekto vadovė Alina Kanapėnienė, kvalifikacijos atestatas Nr. 38024, el. paštas aliprojektai@gmail.com, tel. +370 622 62200, Vilniaus m., Prūsų g. 10;

Statytojas:  S. L.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 – 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-08 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDU0ZTk1ZGUtMTc3Ny00YTY3LWFhZDYtYWYzNjQ2MTAyZTE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e8da858-fa86-4364-bfcc-c42169a7f760%22%2c%22Oid%22%3a%22d26c6a88-ea83-4e91-81a3-4a33b371f6f7%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-18

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2.), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k, Kerpių g. 33C, sklypo kad. Nr.4152/0100:634, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: „Dvibučio gyvenamojo namo (6.2.), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k, Kerpių g. 33C, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k, Kerpių g. 33C, sklypo kad. Nr.4152/0100:634;

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (G.2.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “Projektavimas”, projekto vadovas Simonas Savickas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1664, atstovas Edita Jakutienė, el. paštas edita@uabprojektavimas. lt, tel. +370 611 22729, Vilniaus m., Kalvarijų g. 156;

Statytojas:  M. Š.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.30 – 17.30, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-04 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us04web.zoom.us/j/78811867801?pwd=bWljTUtkK3pnZjZocGl5RGVWYjZ6QT09

Meeting ID: 788 1186 7801

Passcode: tRVY9S

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-18

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Užužerės k, Senasalio 2B, sklypo kad. Nr.4180/0300:929, rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: „Vienbučio gyvenamojo namo (6.1.), Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Užužerės k, Senasalio 2B, sklypo kad. Nr.4180/0300:929, rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Užužerės k, Senasalio 2B, sklypo kad.Nr.4180/0300:929;

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “ATABALTIKA”, projekto vadovė Irena Baravykienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 284, atstovas Gediminas Girčys, el. paštas gediminas.gircys@gmail.com, tel. +370 654 01919, Vilniaus m., V. A. Graičiūno g. 10;

Statytojas:  G. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-04 17:30 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

Slaptažodis: S2B.

https://us02web.zoom.us/j/4074698758?pwd=c2w0UnQ3dzl2YldYbFRTMGlQdXpGZz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-18

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Pušyno g. 25, (sklypo kad. Nr.: 4172/0100:546), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbutis gyvenamasis namas  Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Pušyno g. 25, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Pušyno g. 25, (sklypo kad. Nr.: 4172/0100:546);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB studija „Konceptas“, kvalifikacijos atestatas Nr. A 2003, Vilniaus m. sav., Vilnius, Šv. Stepono g. 39, el. paštas ieva.vitkeviciene@gmail.com,  tel. +370 618 53001;

Statytojas: E.G.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-04 15:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/84184930591?pwd=UVpsVGl0QnpvNFg1MWJsQlROMVRYdz09

Meeting ID: 841 8493 0591

Passcode: ih318J

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-18

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Rokantiškių k., Juozo Montvilo g. 20 (sklypo kad. Nr.: 4142/0100:123), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Rokantiškių k., Juozo Montvilo g. 20, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Rokantiškių k., Juozo Montvilo g. 20 (sklypo kad. Nr.: 4142/0100:123);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Šlamas ir partneriai“,  projekto vadovas Skirmantas Šlamas, kvalifikacijos atestato Nr. A 1769, Kauno m., Nartavos g. 46, el. paštas skirmui@gmail.com , tel. Nr. 370 611 93104;

Statytojas: A.L.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-03 17:00 val. Susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu, vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/87851706088

Konferencijos ID: 878 5170 6088

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-18

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., Saulėtoji g. 11D (sklypo kad. Nr.: 4152/0200:863), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibutis gyvenamojo namo (6.2), Saulėtoji g. 11D, Paliuliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., Saulėtoji g. 11D (sklypo kad. Nr.: 4152/0200:863);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektūros menas“, projekto vadovas  Simonas Savickas, kvalifikacijos atestatas Nr. 1664, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 23 -510,    el. paštas simonas@a-m.lt , tel. +370 684 82460;

Statytojas: A.P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-28 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://us04web.zoom.us/j/75121329960?pwd=Q3ZQVno5aU82cTZUdGFZYTF5TDgzdz09

Meeting ID: 751 2132 9960

Passcode: 12345

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-18

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., Saulėtoji g. 11C (sklypo kad. Nr.: 4152/0200:858), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibutis gyvenamojo namo (6.2), Saulėtoji g. 11C, Paliuliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., Saulėtoji g. 11C (sklypo kad. Nr.: 4152/0200:858);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektūros menas“, projekto vadovas  Simonas Savickas, kvalifikacijos atestatas Nr. 1664, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 23 -510,    el. paštas simonas@a-m.lt , tel. +370 684 82460;

Statytojas: M.P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-28 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://us04web.zoom.us/j/75121329960?pwd=Q3ZQVno5aU82cTZUdGFZYTF5TDgzdz09

Meeting ID: 751 2132 9960

Passcode: 12345

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-18

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., Saulėtoji g. 11B (sklypo kad. Nr.: 4152/0200:857), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibutis gyvenamojo namo (6.2), Saulėtoji g. 11B, Paliuliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., Saulėtoji g. 11B (sklypo kad. Nr.: 4152/0200:857);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektūros menas“, projekto vadovas  Simonas Savickas, kvalifikacijos atestatas Nr. 1664, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 23 -510,    el. paštas simonas@a-m.lt , tel. +370 684 82460;

Statytojas: L.P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-28 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://us04web.zoom.us/j/75121329960?pwd=Q3ZQVno5aU82cTZUdGFZYTF5TDgzdz09

Meeting ID: 751 2132 9960

Passcode: 12345

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-18

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., Saulėtoji g. 11A (sklypo kad. Nr.: 4152/0200:862), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibutis gyvenamojo namo (6.2), Saulėtoji g. 11A, Paliuliškių k., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., Saulėtoji g. 11A (sklypo kad. Nr.: 4152/0200:862);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektūros menas“, projekto vadovas  Simonas Savickas, kvalifikacijos atestatas Nr. 1664, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 23 -510,    el. paštas simonas@a-m.lt , tel. +370 684 82460;

Statytojas: J.P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-28 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://us04web.zoom.us/j/75121329960?pwd=Q3ZQVno5aU82cTZUdGFZYTF5TDgzdz09

Meeting ID: 751 2132 9960

Passcode: 12345

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-18

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos -gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Tarnėnų k., Stiklo g. 16 (sklypo kad. Nr.: 4167/0300:1350), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos -gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Tarnėnų k., Stiklo g. 16, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Tarnėnų k., Stiklo g. 16 (sklypo kad. Nr.: 4167/0300:1350);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 598790, projekto vadovas Antanas Veselka, kv.a. Nr. 23304, Vilniaus m. sav., Vilnius, I. Masalskio g. 4, el. paštas antanas.veselka@gmail.com, tel. +370 635 52525;

Statytojas: A.P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-28 18:00 val. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzI2MTViMzItOTQ0Mi00YzEzLTg0YWUtMDkwMzk4OTZjYjFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258eb5523-2bbf-4f6e-a790-571395565cc1%22%2c%22Oid%22%3a%225d712425-c102-4b0b-bc57-5ed2fde84099%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-18

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Medviediškių k., Medviediškių g. 26 (kad. Nr. 4110/0200:339), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibutis gyvenamasis namas Medviediškių g. 26, Medviediškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav. (kad. Nr. 4110/0200:339), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Medviediškių k., Medviediškių g. 26 (kad. Nr. 4110/0200:339);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties ir pagalbinio ūkio pastatai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “Architektūra ir menas”, projekto vadovas Simonas Savickas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1664, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 23 - 510, el. paštas architektūrosmenas@gmail.com, tel. +370 684 82460.

Statytojas: O.,U.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-29 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us04web.zoom.us/j/76810945940?pwd=NG5IcWh2bE1lbnpZcXByTjhLdWdlQT09

Meeting ID: 768 1094 5940

Passcode: 12345

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-13

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Mokslo paskirties pastato (vaikų darželio), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Pakalniškių k., Sodžiaus g. 5710 (sklypo kad. Nr. 4162/0200:1809), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato (vaikų darželio) Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Pakalniškių k., Sodžiaus g. 57, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Pakalniškių k., Sodžiaus g. 57, (sklypo kad. Nr. 4162/0200:1809);

Statinio naudojimo paskirtis: mokslo paskirties pastatas (7.11);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Regroup projektavimas“, projekto vadovas Andrius Daujotas, kvalifikacijos atestato Nr. A 1889, Vilniaus m. sav., Vilnius, Geležinio Vilko g. 18A, el. paštas andrius@gmail.comandrius@regroup.lt, tel. +370 650 68084;

Statytojas: UAB "Domi domingo“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 09.00 - 17.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-27 17:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/84736995398?pwd=dCt5S1crUjZjTHFtdWRZTTdBNzRGdz09

Meeting ID: 847 3699 5398

Passcode: 067596

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-13

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., Giraitės g. 4 (sklypo kad. Nr.: 4120/0100:1180), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., Giraitės g. 4 (sklypo kad. Nr.: 4120/0100:1180), statybos projektas;

Statybvietės adresas: ), Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., Giraitės g. 4 (sklypo kad. Nr.: 4120/0100:1180);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Priedanga“, projekto vadovas Gintaras Počiuipa, kvalifikacijos atestato Nr. A 037, Vilniaus m. sav., Vilnius, Lukiškių g. 3-401, el. paštas gintaras.jad@gmail.com, tel. +370 699 60741;

Statytojas: MB „Ars axis“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 10.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-27 15:00 val. Nemenčinės seniūnijos patalpose, adresu Vilniaus r. sav., Kranto g. 24. 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-12

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., Giraitės g. 6 (sklypo kad. Nr.: 4120/0100:1179), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., Giraitės g. 6 (sklypo kad. Nr.: 4120/0100:1179), statybos projektas;

Statybvietės adresas: ), Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., Giraitės g. 6 (sklypo kad. Nr.: 4120/0100:1179);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Priedanga“, projekto vadovas Gintaras Počiuipa, kvalifikacijos atestato Nr. A 037, Vilniaus m. sav., Vilnius, Lukiškių g. 3-401, el. paštas gintaras.jad@gmail.com, tel. +370 699 60741;

Statytojas: MB „Ars axis“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 10.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-27 15:00 val. Nemenčinės seniūnijos patalpose, adresu Vilniaus r. sav., Kranto g. 24.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-12

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Juodbalių k., Naujakurių g.1D, sklypo kad.Nr.4122/0100:716, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: „Vienbučio gyvenamojo namo (6.1.), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Juodbalių k., Naujakurių g.1D, sklypo kad.Nr.4122/0100:716, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Juodbalių k., Naujakurių g.1D, sklypo kad.Nr.4122/0100:716;

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “ATABALTIKA”, projekto vadovė Irena Baravykienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 284, atstovas Gediminas Girčys, el. paštas gediminas.gircys@gmail.com, tel. +370 654 01919, Vilniaus m., V. A. Graičiūno g. 10;

Statytojas:  UAB „VILNIUS INVEST“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-27 17:30 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/82391024609?pwd=bG1RaGE4L0t2eXQ5b1FodmVKMGtydz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-12

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Vanaginės g. 42, (sklypo kad. Nr.: 4117/0600:652), rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Vanaginės g. 42, rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Vanaginės g. 42, (sklypo kad. Nr.: 4117/0600:652);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 584366, projekto vadovė Lina Gasiliūnaitė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 2178, Vilniaus m. sav., Vilnius, A.Vivulskio g. 7 - 519, el. paštas linaarch@gmail.com,  tel. +370 655 27195;

Statytojas: L.C.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-27 18:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrdOqqrzoqGNaPotdvKl1uhJN7VE2_7TM1

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-12

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Ukmergės g. 447 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:3118), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Ukmergės g. 447 , Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus rajono savivaldybėje, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Ukmergės g. 447 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:3118);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Unitectus“, projekto vadovas Tomas Tankelevičiyus, kvalifikacijos atestato Nr. A 2155, Vilniaus m. sav., Vilnius, Lukiškių g. 3, el. paštas tomas@unitectus.lt, tel. +370 641 51068;

Statytojas: UAB „Tido“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-26 17:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

http://VilniausRajonoSavivaldybeUzubaliuKaimasUkmerges447.zoomtv.lt

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-12

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių k., Pušų g. 9E, (sklypo kad. Nr.: 4107/0400:679), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Vilniaus r.  sav., Bezdonių sen., Bezdonių k., Pušų g. 9E, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių k., Pušų g. 9E, (sklypo kad. Nr.: 4107/0400:679);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projektavimo namai“, projekto vadovas Remigijus Kazlauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 359, Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 1, el. paštas karolis.kazlauskas@gmail.com,  tel. +370 682 99908;

Statytojas: G.B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 12.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-29 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu.

https://us02web.zoom.us/j/86829498078?pwd=R2VCaldvZkpmRy81aG96L3ZmZE1pdz09

Meeting ID: 868 2949 8078

Password:  394322

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-12

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) ir pagalbinio ūkio paskirties pastato (7.17), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., M. Koperniko g. 25 (kad. nr. 4152/0100:931), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato M. Koperniko g. 25, Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., M. Koperniko g. 25 (kad. Nr. 4152/0100:931);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties ir pagalbinio ūkio pastatai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “Globalus projektavimas”, projekto vadovas Joana Janulevičienė, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1213), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, el. paštas sigita@globalus.lt, tel. +370 655 24309,

Statytojas: J.G.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-28 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us04web.zoom.us/j/74126563914?pwd=cUo0d2xqZGZIYmxRNU1oRjJBcnAyZz09

Meeting ID: 741 2656 3914

Passcode: 1fPZvA

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-12

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Vilniaus raj. sav. Mickūnų sen., Galgių k. Centrinės g. – Šiaurės g. – Mokyklos g. – Rokantiškių g. sankryžos ir Taikos g. su privažiavimo keliais rekonstravimo bei Vilniaus miesto Rokantiškių g. ir Šiaurės g. remonto projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vilniaus raj. sav. Mickūnų sen., Galgių k. Centrinės g. – Šiaurės g. – Mokyklos g. – Rokantiškių g. sankryžos ir Taikos g. su privažiavimo keliais rekonstravimo bei Vilniaus miesto Rokantiškių g. ir Šiaurės g. remonto projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus raj. sav. Mickūnų sen., Galgių k. Centrinės g. – Šiaurės g. – Mokyklos g. – Rokantiškių g. sankryžos ir Taikos g. su privažiavimo keliais rekonstravimo bei Vilniaus miesto Rokantiškių g. ir Šiaurės g._ nesuformuoti sklypai;

Statinio naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos,- gatvės (keliai);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "SPR Projektas", projekto vadovas Valentinas Butkus, kvalifikacijos atestatas Nr. 39132,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Savanorių per. 176 KC,  el. paštas info@srp.ltvalentas.butkus@srp.lt, tel. +370 634 89363, pastabas raštu siųsti adresu: UAB "SPR Projektas", Savanorių per. 176 C, 03154 Vilnius;

Statytojas: Viliaus rajono savivaldybė;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-26 17:00 val. prisijungimas prie vaizdo konferencijos

https://cutt.ly/bECyfwC

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-11

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Riešės sen.,  Pikeliškių k., Saulėtekio 10 (sklypo kad. Nr. 4170/0200:348), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato,  Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., Saulėtekio 10 (sklypo kad. Nr. 4170/0200:348), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., Saulėtekio 10 (sklypo kad. Nr. 4170/0200:348);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: R. Spelskio projektavimo įmonė, projekto vadovas Rapolas Spelskis, kvalifikacijos atestatas Nr. A 832, el. paštas spelskisi@gmail.com, Vilniaus m., Antakalnio 54, tel. +370 682 52620;

Statytojas: I. L.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 08.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-25 16:00 val., Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilniaus m., Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-11

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., Pienių g. 6 (sklypo kad. Nr. 4167/0200:696), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., Pienių g. 6, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., Pienių g. 6 (sklypo kad. Nr. 4167/0200:696);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Šlamas ir partneriai“, projekto vadovas Skirmantas Šlamas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1769, el. paštas skirmui@gmail.com, Kauno m., Nartavos g. 46, tel. +370 611 93104;

Statytojas: D. G.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 09.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-26 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/88937817201

Konferencijos ID:889 3781 7201

Detali prisijungimo instrukcija:

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-11

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Vilniaus r. sav., Nemėžio  sen Skaidiškių  k., Tujų  g. 4 (sklypo kad. Nr.: 4162/0400: 214 ) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas:  Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Vilniaus r. sav., Nemėžio  sen Skaidiškių  k., Tujų  g. 4 (sklypo kad. Nr.: 4162/0400: 214 ) statybos projektas;

Statybvietės adresas:   Vilniaus r. sav., Nemėžio  sen Skaidiškių  k., Tujų  g. 4, sklypo kad. Nr.: 44162/0400: 214  projekto

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys  Milda Mikulionytė -Ogorodova individualios veiklos pažyma nr.714774  , projekto vadovas Algirdas Jurevičius, Kv.a. Nr. A 560,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Volungės g. 12-7, , el. paštas m.mikulionyte@gmail.com.,  tel. +370 616 70564;

Statytojas: J.L.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 12.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-27 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu: Join Zoom Meetin

https://us05web.zoom.us/j/84265226731?pwd=WnRIcWVsVTN3UkdYdWdzdnlubVJtdz09

Meeting ID: 842 6522 6731

Passcode: pSGZm0

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-08

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Leičių k., Bičių g. 17, (sklypo kad. Nr.: 4110/0100:810), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Leičių k., Bičių g. 17, (sklypo kad. Nr.: 4110/0100:810), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Leičių k., Bičių g. 17, (sklypo kad. Nr.: 4110/0100:810);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „NEO3, projekto vadovas Sigitas Gliebus, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1301, Vilniaus m. sav., Vilnius, Savanorių per. 53-11A, el. paštas zalinamai@gmail.com,  tel. +370 694 75798;

Statytojas: E.P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-20 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu.

https://us02web.zoom.us/j/81903657402?pwd=ZFJ1VXVRU0NBamZ5V0xkcXd3SWJyUT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-07

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato (7.3), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų. G 24, (sklypo kad. Nr.: 4110/0700:1219), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastatas (7.3), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų. G 24, (sklypo kad. Nr.: 4110/0700:1219), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų. G 24, (sklypo kad. Nr.: 4110/0700:1219);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Užupio architektai“, projekto vadovas Raimondas Palubeckis, kvalifikacijos atestatas Nr. A 043, Vilniaus m. sav., Vilnius, Lukiškių g. 3-411, el. paštas raimondas@uzupioarchitektai.lt, tel. +370 699 85278;

Statytojas: UAB „Evensta“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-21 17:30 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a19e87349b27f457e96c36efcb2c8c624%40thread.tacv2/1633000229445?context=%7b%22Tid%22%3a%2253b99fdc-6330-4094-916d-ad2504f6f91e%22%2c%22Oid%22%3a%22c71c687f-9806-4b22-8a54-883dd7d5ff63%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-07

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Vilniaus rajone - 4 zonoje (47 aikštelės) supaprastinto statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Antžeminių konteinerių aikštelių įrengimo Vilniaus rajono savivaldybėje supaprastintas statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus raj. sav., Kalvelių sen., Lavoriškių sen., Mickūnų sen., Nemėžio sen., Rudaminos sen., Rukainių sen., Šatrininkų sen.;

Statinio naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Atamis“, projekto vadovas Rimvydas Juodka, kvalifikacijos atestatas Nr. 30394, Vilniaus m. sav., Vilnius, Žirmūnų g. 139A, atstovas Kipras Daukantas, el. paštas k.daukantas@atamis.lt,  +370 648 29051;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00 - 11.00, 12.00 – 16.00 suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-21  16:00 val.   Dėl karantino apribojimų, projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYtcO2uqDsoHtIUBPfwKhy9NBGj3q_811l3

Meeting ID: 820 7466 0246

Passcode: 143961

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-10-06

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Pučkalaukio k., Bažnyčios g. 39, (sklypo kad. Nr.: 4120/0100:499), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Pučkalaukio k., Bažnyčios g. 39, (sklypo kad. Nr.: 4120/0100:499), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Pučkalaukio k., Bažnyčios g. 39, (sklypo kad. Nr.: 4120/0100:499);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: R.Spelskio projektavimo įmonė, projekto vadovas Rapolas Spelskis, kvalifikacijos atestatas Nr. A 832, Vilniaus m. sav., Vilnius, Antakalnio g. 54, el. paštas spelskis@gmail.com,  tel. +370 682 52620;

Statytojas: A.S.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-19 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-09-30

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., Aronijų g. 14, (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:2087), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo Aronijų g. 14, Dvariškių vs., Riešės sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., Aronijų g. 14, (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:2087);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 617995, projekto vadovė Jurgita Šniepienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1893, Kauno m. sav., Kaunas, Pakraščio g. 18 - 6, el. paštas jurgita.sniep@gmail.com,  tel. +370 620 89066;

Statytojas: E.T.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-18 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu.

https://us05web.zoom.us/j/84569564069?pwd=dk9ERDRTdWh5TmZYNmFESzJ1UVpTQT09

Meeting ID: 845 6956 4069

Passcode: 2RJRBc

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-09-30

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Suopių g. 12A (sklypo kad. Nr. 4174/0100:2060), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Suopių g. 12A, statybos projektas;

Statybvietės adresas Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Suopių g. 12A (sklypo kad. Nr. 4174/0100:2060);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Tipinis projektas“, projekto vadovas Mindaugas Maksvytis, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 2196), el. paštas mindaugas.tipinisprojektas@gmail.com, tel. +370 682 75787, Kauno m, Parodos g. 20;

Statytojas: T. A.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 12.00 ir 13.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-19 15:00 val. Nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/3133704844?pwd=NHBrWjRNNDJnSmx2QVhSUGVaTTczZz09

Meeting ID: 313 370 4844

Passcode: dyDG2U

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-09-30

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Paslaugų paskirties pastato (7.4.), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., Daujotų g. 28 (sklypo kad. Nr.: 4117/0600:1221), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato (7.4.), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., Daujotų g. 28, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., Daujotų g. 28 (sklypo kad. Nr.: 4117/0600:1221);

Statinio naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatas (7.4.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektų gildija“, projekto vadovas Rokas Mazuronis, kv.a. Nr. 1732, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., S.Moniuškos g. 10-7, el. paštas archgildija@gmail.com,, tel. +370 601 95589;

Statytojas: UAB „IMPEKSODA“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-19  17:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu vaizdo transliacijos nuoroda:

 https://us02web.zoom.us/j/85010763884

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-09-30

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Religinės paskirties pastato (7.15.) nugriaunant gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatą (6.1.) (unik. Nr. 4194-0346-9019) ir kitos paskirties inžinerinį statinį (12.) (unik. Nr. 4194-0346-9038) Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Vilniaus g. 6 statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Religinės paskirties pastato (7.15.) nugriaunant gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatą (6.1.) (unik. Nr. 4194-0346-9019) ir kitos paskirties inžinerinį statinį (12.) (unik. Nr. 4194-0346-9038) Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Vilniaus g. 6 statybos projekto projektiniai pasiūlymai;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Vilniaus g. 6 (sklypo kad. Nr. 4177/0200:260);

Statomo statinio naudojimo paskirtis: religinės paskirties pastatai (7.15.), griaunamų statinių naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (6.1.) ir kitos paskirties inžineriniai statiniai (12);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Pažangios architektūrinės mintys“, projekto vadovas Gintautas Pamerneckis, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 944), el. paštas: g.pamerneckis@pam.lt, tel. +370 681 17771 , Vasario 16-osios g. 2-1, Vilnius;

Statytojas: Rudaminos Švč. M. Marijos Gerosios Patarėjos parapija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 09.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-08, 15:00 val.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu: pirmoji viešojo susirinkimo transliacijos Zoom programoje dalis nuo 15:00 val. iki 15:45 val., jungiantis per nuorodą:

https://us02web.zoom.us/j/89960189098?pwd=OUVhMEc2YUVobkdoSEJjMXdYN1hXUT09

Antroji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 15:45 val., jungiantis per nuorodą:

https://us02web.zoom.us/j/87154571310?pwd=bGlRSXpHY2NhRnc2bUpIUktnSFFGdz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-09-22

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Kaštonų g. 11C, (sklypo kad. Nr.: 4117/0600:1262), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vieno buto gyvenamojo namo Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Kaštonų g. 11C, statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Kaštonų g. 11C, (sklypo kad. Nr.: 4117/0600:1262);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB Arkstudija, projekto vadovas Rimvydas Kazickas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1476, Vilniaus m. sav., Vilnius, verkių g. 31A - 215, el. paštas rimvydas@arkstudija.eu,  tel. +370 686 14024;

Statytojas: V.P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-09-29 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu.

https://us06web.zoom.us/j/86587903670?pwd=SVBFSUdXbC8wUWs0bTZKQVFoZGlHZz09

Passcode: 070197

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-09-10

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.) ir pagalbinio ūkio pastato (7.17.), Vilniaus r. sav., Maišiagala, Smėlio g. 22A (sklypo kad. Nr.: 4147/0100:317), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1.) ir pagalbinio ūkio pastato Vilniaus r. sav., Maišiagala, Smėlio g. 22A, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Maišiagala, Smėlio g. 22A (sklypo kad. Nr.: 4147/0100:317);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „3dc“, projekto vadovė Nijolė Bareikienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1823, Vilniaus m. sav., Vilnius, Gvazdikų sodų 1-oji g. 27, el. paštas aurelijus.3dc@gmail.com, Aurelijus Keturakis, tel. +370 690 80999;

Statytojas: R.A.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-09-27 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu.

https://meet.google.com/qod-uvze-vxx

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-09-10

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.), Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Laurų k., Zemečkavo g. 55 (sklypo kad. Nr.: 4107/0600:1006), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1.), .), Zemečkavo g. 55, Laurų k., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Laurų k., Zemečkavo g. 55 (sklypo kad. Nr.: 4107/0600:1006);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 510986, projekto vadovas Gintaras Gaidjurgis, kvalifikacijos atestato Nr. A 1466, Vilniaus m. sav. Vilnius,  Architektų g. 40, el. p.: g.gaidjurgis@gmail.com; tel. Nr. 8 672 50145

Statytojas: M.B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-09-30 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu.

https://us02web.zoom.us/j/82958448409?pwd=YWxjZTVpejVVMkN4c3o4eFV1am4wQT09

Meeting ID: 829 5844 8409

Password: 723870

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-09-10

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Paslaugų paskirties pastato (autoservisas) (7.4.), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių vs., Didlaukio g.16C, sklypo kad. Nr. 4162/0100:1698, statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: „Paslaugų paskirties pastato (autoservisas) (7.4.), Didlaukio g.16C, Katiliškių vs., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių vs., Didlaukio g.16C, sklypo kad. Nr. 4162/0100:1698;

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (27.259)-332-1335, projekto vadovas Dmitrij Kaidašov,  kvalifikacijos atestato Nr. A 1454, Vilnius, Salomėjos Nėries g. 73-74, el. paštas architect.dmitrij@gmail.com, tel. +370 685 74269;

Statytojas: D.K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis,10.00 - 16.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-09-23 16:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

Pirmoji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 16:00 val. iki 16:30 val., jungiantis per nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/84852605471?pwd=L2dDZXhWbU9iVWJrZW9uM05CQmlVdz09

Antroji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 16:30 val. jungiantis per nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/87571382470?pwd=OCtpdEhUUFI4Y1NqWXJnMXh3Szkydz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-09-07

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Gailaišių gatvės dalies nuo Žirgupio g. iki Vaikystės g., Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., (skl. kad. Nr. 4103/0200:8457), statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: „Gailaišių gatvės dalies nuo Žirgupio g. iki Vaikystės g., Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., (skl. kad. Nr. 4103/0200:8457), statybos projektas“;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., (skl. kad. Nr. 4103/0200:8457);

Statinio naudojimo paskirtis: vietinės reikšmės keliai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Gatvita UAB projekto vadovas Erlandas Jurgelevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 25341, Vilniaus m. sav., Vilnius, Žemaitės g. 21,  el. paštas, info@gatvita.lt,  tel. +370 675 20342

Statytojas: A.T.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 9.30 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-09-17  17:00 val. prisijungimas prie vaizdo konferencijos

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE0MDk4MWUtMTJjNy00NjBlLTlkNDgtNjg1YmZiN2NkYTRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276ee7db9-e21b-428c-b368-4e223a40634a%22%2c%22Oid%22%3a%2234b588d3-e18e-4745-8c93-7ec84958f364%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-09-02

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Obelių alėjos gatvės (8.2), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k. (skl. kad. Nr. 4162/0100:2330), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Obelių alėjos gatvės (8.2) Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., (skl. kad. Nr. 4162/0100:2330);

Statinio naudojimo paskirtis: vietinės reikšmės keliai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "MUTUUS", projekto vadovas Simas Remeika, kvalifikacijos atestatas Nr. 35965, Vilniaus m. sav., Vilnius, Šv. Stepono g. 27 KF-26,  el. paštas, simas@mutuus.lt,  tel. +370 650 36052

Statytojas: UAB „Peteliškių parkas“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 11.00 - 14.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-09-17  17:15 val. Viešas susirinkimas ir projektinių pasiūlymų aptarimas vyks nuotoliniu būdu:

https://teams.live.com/meet/94231020046952

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-09-02

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen.,  Buivydiškių k., Strazdų g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:1433), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1.), .), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen.,  Buivydiškių k., Strazdų g. 2, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen.,  Buivydiškių k., Strazdų g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:1433);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB studija „Konceptas“, projekto vadovė Lina Čižaitė, kv.a. Nr. A1952, Vilniaus m. sav., Vilnius, Šv. Stepono g. 39, el. paštas ievute@konceptas.com, tel. +370 620 28816;

Statytojas: E.D.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-09-17 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu.

https://us05web.zoom.us/j/84923582975?pwd=MzE2bXk2UjIzUjl6eWp2eUpzcHVpUT09

Meeting ID: 849 2358 2975

Passcode: TcHZe2.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-09-02

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos -gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.) ir pagalbinio ūkio pastato (7.17), Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Kulių k., Mūrininkų g. 9 (sklypo kad. Nr.: 4182/0400:502), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodyba -gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.) ir pagalbinio ūkio pastato (7.17), Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Kulių k., Mūrininkų g.9 (sklypo kad. Nr.: 4182/0400:502), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Kulių k., Mūrininkų g. 9 (sklypo kad. Nr.: 4182/0400:502);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.) ir pagalbinio ūkio pastatas (7.17) ;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Axis linea“, projekto vadovas Laurynas Blauzdavičius, kv.a. Nr. A 1997, Vilniaus m. sav., Vilnius, A.Juozapavičiaus g. 11-310, el. paštas Laurynas01@gmail.com, tel. +370 650 20020;

Statytojas: R.A.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-09-16 16:00 val. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu:

https://us04web.zoom.us/j/73816938906?pwd=dTJzQ3Yrb1BvTk9hMGdMWjZaVVlZZz09

Meeting ID: 738 1693 8906

Passcode: akc5gG

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-08-31

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Kitos paskirties (7.22) pastato (un. Nr. 4199-9018-2010), Vilniaus r. sav., Buivydžių sen., Buivydžių I k., Žvejų g. 1 (skl. kad. Nr. 4112/0700:50), rekonstravimą;

Objekto pavadinimas: Kitos paskirties (7.22) pastato (un. Nr. 4199-9018-2010) Žvejų g. 1, Buivydžių I k., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav. (skl. kad. Nr. 4112/0700:50) rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Buivydžių sen., Buivydžių I k., Žvejų g. 1 (skl. kad. Nr. 4112/0700:50);

Statinio naudojimo paskirtis: Kitos paskirties  pastatas (7.22) ;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „AD17 architektai“, projekto vadovas Rimvydas Jarašūnas, kvalifikacijos atestato Nr. A 038, Vilniaus savivaldybė, Vilniaus m., Lukiškių g. 3-209, el. paštas rimvydas@jad.lt , tel. +370 68530091

Statytojas: UAB „Jodragis“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-09-16 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-jo-in/19:18f3ae703f074cdb8cdf3e5ba8eba1c1@thread.tacv2/1629970687548?context=%7B%22Tid%22:%225e1147b8-9a7c-44a7-be5b-06bf52d2e1a8%22,%22Oid%22:%2217a4bfc4-f59e-4b26-922c-aee679029542%22%7D

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-08-27

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Privažiavimo prie žemės sklypų (kad. Nr. 4184/0300:616, Nr. 4184/0300:230) esančių Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Grikėnų k., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Privažiavimas žemės sklypuose sklypų (kad. Nr. 4184/0300:616, Nr. 4184/0300:230) esančių Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Grikėnų k., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Grikėnų k., žemės sklypų (kad. Nr. 4184/0300:616, Nr. 4184/0300:230);

Statinio naudojimo paskirtis: kelių (gatvių);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projektavimo sprendiniai“, projekto vadovas Lauras Paulauskas, kvalifikacijos atestatas A 1595, Vilniaus m. sav., Vilnius, Europos a. 1A, el. paštas mindaugas@projektavimosprendimai.lt , tel. +370 674 44090;

Statytojas: A.O;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 12.00, 13.00- 17.00 suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-09-14 17:00 val. Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/88222475427

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-08-25

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Skersinės g. 75 (sklypo kad. Nr. 4103/0300:1220), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Skersinės g. 75 (sklypo kad. Nr. 4103/0300:1220), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Skersinės g. 75 (sklypo kad. Nr. 4103/0300:1220);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Archplius“, projekto vadovė Birutė Gurskienė, (kvalifikacijos atestatas Nr. 034983), el. paštas birutg@gmail.com, tel. +370 698 49344, +370 699 66817, Vilniaus m, Žygio g. 97-107;

Statytojas: A.B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-09-10 17:00 val. Nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/88134516929?pwd=czYvdlVBMmNGVzM0UUdVQ2pZbFlqZz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-08-25

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V.Sirokomlės g. 28C (sklypo kad. Nr. 4162/0100:1480), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V.Sirokomlės g. 28C (sklypo kad. Nr. 4162/0100:1480), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V.Sirokomlės g. 28C (sklypo kad. Nr. 4162/0100:1480);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Paryžius“, projekto vadovas Rimvydas Adomaitis, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 2237), el. paštas taupusnamai@gmail.com, tel. +370 699 56068, Vilniaus m, Vilniaus g. 4-32;

Statytojas: A.V.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-09-10 16:00 val. Nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://meet.google.com/cye-xuih-jbb

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-08-25

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Keturių prekybos paskirties pastatų Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., Vanaginės sodų 4-oji g. 2b, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Keturių prekybos paskirties pastatų Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., Vanaginės sodų 4-oji g. 2b, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., Vanaginės sodų 4-oji g. 2b, (sklypo kad. Nr. 4117/0600:1077);

Statinio naudojimo paskirtis: prekybos paskirties pastatai (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB JVPI, projekto vadovas Julius Volungevičius, kv. atestatas Nr. A 421, Vilnius, A.Goštauto g. 8-417, el. paštas juliusvolunge@gmail.com, tel. +370 69917790;

Statytojas: UAB „24BOX“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (antradieniais 11.00 - 12.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-09-14  17:00 val., Riešės seniūnijos patalpose, adresu Vilniaus r. sav., Riešės sen., Riešės k., Sporto g. 3.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-08-20

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Maitinimo paskirties pastato (7.5.) – Kavinės, paslaugų paskirties pastatų (7.4) – Plovyklos,  Autoserviso su administracinėmis patalpomis Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Pelėdų g. 1, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Maitinimo paskirties pastato (7.5.) – Kavinės, paslaugų paskirties pastatų (7.4) – Plovyklos,  Autoserviso su administracinėmis patalpomis Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Pelėdų g. 1, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Pelėdų g. 1, (sklypo kad. Nr. 4117/0400:442);

Statinio naudojimo paskirtis: maitinino (7.5.) ir paslaugų (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: „UAB „Virilina“, projekto vadovas Lina Stankienė, kv. atestatas Nr. A 1215, Vilniaus m. sav., Vilnius, P. Lukšio g. 9, el. paštas projektaivirilina@gmail.com, tel. +370 610 29610;

Statytojas: J.J.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-09-17  15:00 val. Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/9883363814?pwd=TkpKcHRBWUYrUDYyQ083T2lyTWwrZz09

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

2021-08-13

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Vilniaus r. sav., Riešės sen., Verbiškių k., Užužerės g. 6 (sklypo kad. Nr. 4170/0600:21), rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo Užužerės g. 6, Verbiškių k., Riešės sen.,  Vilniaus r. sav., rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Verbiškių k., Užužerės g. 6 (sklypo kad. Nr. 4170/0600:21);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Spartus projektas“, projekto vadovas Igor Pasko, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1985), el. paštas igorpasko@gmail.com,  tel. +370 684 28556 , Vilniaus r. sav., Riešės sen., Verbiškių k., Užužerės g. 6

Statytojas: M.S;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 17.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-09-02 17:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda: 

meet.google.com/xsq-fahj-zdw

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

 2021-08-13

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2),  Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 18 (kad. Nr. 4107/0600:1148), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo, adresu Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 18 (kad. Nr. 4107/0600:1148) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 18 (kad. Nr. 4107/0600:1148);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “NG architects”, projekto vadovas Ignas Vengalis, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1726, el. paštas info@ngarchitects.lt, tel. +370 601 55332, Vilniaus m., Konstitucijos pr. 23, C korpusas, 515 kabinetas (penktas aukštas);

Statytojas: UAB "COC Group";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-08-30 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu: 

https://us04web.zoom.us/j/71400090565?pwd=NlBpU1NjWEk1MWpNdUowTklZSnVmQT09

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

 2021-08-11

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2),  Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 16 (kad. Nr. 4107/0600:1147), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo, adresu Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 16 (kad. Nr. 4107/0600:1147) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 16 (kad. nr. 4107/0600:1147);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “NG architects”, projekto vadovas Ignas Vengalis, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1726, el. paštas info@ngarchitects.lt, tel. +370 601 55332, Vilniaus m., Konstitucijos pr. 23, C korpusas, 515 kabinetas (penktas aukštas);

Statytojas: UAB "COC Group";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-08-30 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu: 

https://us04web.zoom.us/j/71400090565?pwd=NlBpU1NjWEk1MWpNdUowTklZSnVmQT09

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

 2021-08-11

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2),  Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 14 (kad. Nr. 4107/0600:1146), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo, adresu Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 14 (kad. Nr. 4107/0600:1146) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 14 (kad. Nr. 4107/0600:1146);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “NG architects”, projekto vadovas Ignas Vengalis, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1726, el. paštas info@ngarchitects.lt, tel. +370 601 55332, Vilniaus m., Konstitucijos pr. 23, C korpusas, 515 kabinetas (penktas aukštas);

Statytojas: UAB "COC Group";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-08-30 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu: 

https://us04web.zoom.us/j/71400090565?pwd=NlBpU1NjWEk1MWpNdUowTklZSnVmQT09

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

 2021-08-11

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2),  Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 12 (kad. Nr. 4107/0600:1145), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo, adresu Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 12 (kad. Nr. 4107/0600:1145) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 12 (kad. Nr. 4107/0600:1145);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “NG architects”, projekto vadovas Ignas Vengalis, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1726, el. paštas info@ngarchitects.lt, tel. +370 601 55332, Vilniaus m., Konstitucijos pr. 23, C korpusas, 515 kabinetas (penktas aukštas);

Statytojas: UAB "COC Group";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-08-30 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu: 

https://us04web.zoom.us/j/71400090565?pwd=NlBpU1NjWEk1MWpNdUowTklZSnVmQT09

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

2021-08-11

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2),  Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 10 (kad. Nr. 4107/0600:1144), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo, adresu Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 10 (kad. Nr. 4107/0600:1144) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 10 (kad. Nr. 4107/0600:1144);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “NG architects”, projekto vadovas Ignas Vengalis, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1726, el. paštas info@ngarchitects.lt, tel. +370 601 55332, Vilniaus m., Konstitucijos pr. 23, C korpusas, 515 kabinetas (penktas aukštas);

Statytojas: UAB "COC Group";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-08-30 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu: 

https://us04web.zoom.us/j/71400090565?pwd=NlBpU1NjWEk1MWpNdUowTklZSnVmQT09

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

2021-08-11  

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Viešosios rekreacinės infrastruktūros Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Vilkaraisčio k., (sklypo kad. Nr. 4172/0200:203), Gėlos ežero pakrantėje statybos darbų projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Viešosios rekreacinės infrastruktūros Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Vilkaraisčio k., (sklypo kad. Nr. 4172/0200:203), Gėlos ežero pakrantėje statybos darbų projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Vilkaraisčio k., (sklypo kad. Nr. 4172/0200:203);

Statinio naudojimo paskirtis: Inžineriniai I ir II gr. statiniai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: individualios veiklos pažyma Nr. (4.65)-332-3782, projekto vadovas Aurimas Vengris, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 0564), el. paštas avengris@gmail.com, tel. +370 655 53245 , (85) 2371436, Vilniaus r. sav, Nemenčinė., Kranto g. 24;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės seniūnija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 08.00 - 12.00, 13.00 - 15.45 ) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-09-01 15:00 val.,

Vilniaus r. sav. Nemenčinės seniūnijos patalpose - Vilniaus r. sav, Nemenčinė., Kranto g. 24;

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-08-05

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Mėtų g. 19B (sklypo kad. Nr. 4103/0300:1775), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Mėtų g. 19B, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Mėtų g. 19B (sklypo kad. Nr. 4103/0300:1775);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektų gildija“, projekto vadovas Rokas Mazuronis, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1732, el. paštas archgildija@gmail.com, Vilniaus m., S.Moniuškos g. 10-7, tel. +370 684 30306;

Statytojas: S. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 08.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-08-30 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu: 

 https://us02web.zoom.us/j/83756321287 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-08-05

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Ežero g. 11, (sklypo kad. Nr. 4162/0200:1732), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Ežero g. 11, Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Ežero g. 11, (sklypo kad. Nr. 4162/0200:1732);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „EKONAS“, projekto vadovas Dalia Kriaučiūnienė, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1511), el. paštas vasiulyte@gmail.com,  tel. +370 618 31145 , Trakų m., Vytauto g. 55

Statytojas: E. P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 09.00 – 17.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-08-21 18:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/82533339749?pwd=MEpFbXFXVno0Z0ViVE45TldZSm9ZUT09

Meeting ID: 825 3333 9749 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-07-29

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Pramonės paskirties pastato(7.8), Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 66 (skl. kad. Nr. 4177/0200:1112) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Pramonės paskirties pastato(7.8), Gamyklos g. 66, Rudaminoje statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 66 (skl. kad. Nr. 4177/0200:1112);

Statinio naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės paskirties pastatai (7.8);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „ArchiMeDa“, projekto vadovas Darius Meškauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1276), Vilniaus m., Pylimo g. 19-20, el.paštas: darius.meskauskas@architectum.eu, tel. +370 699 28555;

Statytojas: UAB „NOKERA Sourcing LT“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 09.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-08-23  17:00 val. Susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu. Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/85216801655?pwd=OXdmcUZTYlV3MjdyL2pZNmx4ellVZz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-07-29

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gamybos, pramonės (7.8) paskirties pastato, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Klevų g. 2A (skl. kad. Nr. 4103/0200:2668) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gamybos, pramonės (7.8) paskirties pastato Klevų g. 2A, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Klevų g. 2A (skl. kad. Nr. 4103/0200:2668);

Statinio naudojimo paskirtis: Gamybos paskirties pastatas (7.8);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Svertas“, projekto vadovas Andrej Kliučnikov (kvalifikacijos atestatas Nr. 39014), Jaunystės g. 21, Visaginas, LT-31230, el.paštas: svertas93@gmail.com, tel. +370 640 28283;

Statytojas: UAB „DABALTA IR KO“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-08-17 15:00 val. Susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu. Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/86575837727?pwd=Y29UdU5xTS8vV2YwdmlUNmdnZGNuUT09

Meeting ID: 865 7583 7727

Passcode: Gte4ac

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-07-29

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kalvelių k., Kenos g. 32 (sklypo kad. Nr. 4140/0400:518) rekonstravimo projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: „Daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kalvelių k., Kenos g. 32 (sklypo kad. Nr. 4140/0400:518) rekonstravimo projektas“;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kalvelių k., Kenos g. 32 (sklypo kad. Nr. 4140/0400:518);

Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis) pastatas (6.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  Kristijonas Širvinskas veikiantis pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 143583.  Projekto vadovas Kristijonas Širvinskas, kvalifikacijos atestato Nr.

A 2152, Vilnius, Žalgirio g. 131-304, el. paštas info@archidemus.lt, tel. +370 61018357;

Statytojas: E. G.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 14.00 - 17.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-08-18 17:00 val.,

Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://meet.jit.si/moderated/a24af3d92a6d19f665545a49dd8bb1b990b93f4879da817a10cc67dcd4b8b74e

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-07-27

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k. Minties g. 15 (sklypo kad. Nr. 4174/0200:2301), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k. Minties g. 15, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k. Minties g. 15 (sklypo kad. Nr. 4174/0200:2301);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Archturis“, projekto vadovas Ramūnas Beinortas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1535, el. paštas archturisuab@gmail.com , tel. +370 698 373353, Mindaugo g. 16, Vilnius;

Statytojas: ŽŪB „Dagma“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-08-13 16:00 val. Viešo susirinkimo vaizdo transliacija:

https://us05web.zoom.us/j/82031773443?pwd=TE0yNlp6ZktYZ2NiOGJtNjhzWVo3Zz09

Meeting ID: 820 3177 3443

Passcode: Yr7S91

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-07-26

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Pagalbinio ūkio paskirties pastato (un. Nr. 4400-4245-5412), Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Tribulų k., Tribulų g. 4, paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Pagalbinio ūkio paskirties pastato Tribulų g. 4, Tribulų k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav., paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Tribulų k., Tribulų g. 4, (kad. Nr. 4182/0600:129);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto) pastatai (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Globalus projektavimas“, projekto vadovė Joana Janulevičienė, kvalifikacijos atestatas A 1213, Vilniaus m. sav., Vilniaus rajono sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, el. paštas el.p. sigita@globalus.lt, mob.tel. +370 655 24309;

Statytojas: R.I.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-08-11  15:00 val. Tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu:

https://us04web.zoom.us/j/71152084232?pwd=N2d0RkFuL0NJN2tDTjJmdllXKzZHZz09

Meeting ID: 711 5208 4232

Passcode: 0iDyUw

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-07-26

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato (7.3.) ir Sporto paskirties pastato (7.14) Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., Prašiškių g. 40, (sklypo kad. Nr. 4117/0600:1133), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato (7.3.) ir Sporto paskirties pastato (7.14) Prašiškių g. 40, Vanaginės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., statybos statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., Prašiškių g. 40, (sklypo kad. Nr. 4117/0600:1133);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3.) ir Sporto paskirties pastatas (7.14);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektūros ir inžinerijos studija“, projekto vadovas Arūnas Latakas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1478), el. paštas latakas_a@yahoo.com, tel. +370 670 68086, Vilniaus m., Prūsų g. 10;

Statytojas: UAB „Bonderus“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 17.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-08-12 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas Vilniaus rajono savivaldybės Avižienių seniūnijos patalpose - Avižienių sen., Riešės k., Sporto g. 3.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-07-23

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (6.4), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., Naujoji g. 1, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., Naujoji g. 1, statybos projekto projektiniai pasiūlymai;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., Naujoji g. 1 (sklypo kad. Nr. 4170/0200:647);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatas (6.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „PA Group“, projekto vadovas Erikas Klinavičius, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1924), el. paštas erikasklinavičius@gmail.com, tel. +370 672 06149 , Kauno m., Raudondvario pl. 164 A;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 09.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-08-09 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu per zoom.com platformą:

us02web.zoom.us/j/89158240361?pwd=Q0t6dStVdExCMUd2emFSa25JYWlpZz09

Meeting ID: 891 5824 0361

Passcode: 316m0F

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-07-23

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Paslaugų paskirties pastato (7.4.) (Sunkvežimių – automobilių savitarnos plovykla), Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Tatorinės k.  (sklypo kad. Nr. 4177/0200:808), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: „Paslaugų paskirties pastatas (7.4.) (Sunkvežimių – automobilių savitarnos plovykla), Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Tatorinės k. (sklypo kad. Nr. 4177/0200:808), statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Tatorinės k. (sklypo kad. Nr. 4177/0200:808);

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatai (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 606716, projekto vadovas Mindaugas Pleiris, kvalifikacijos atestato Nr. A 2181, Vilnius, Švitrigailos g. 7-227, el. paštas mindaugaspleiris@gmail.com, tel. +370 675 45592;

Statytojas: V. D.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 09.00 - 16.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-08-12 16:00 val., Viešas svarstymas rengiamas Rudaminos seniūnijos patalpose, adresu Vilniaus raj. sav., Rudaminos k., Vilniaus g. 4.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-07-23

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., Platiniškių g. 70 (sklypo kad. Nr. 4110/0300:406), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., Platiniškių g. 70, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., Platiniškių g. 70 (sklypo kad. Nr. 4110/0300:406);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Paryžius“, projekto vadovas Rimvydas Adomaitis, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 2237), el. paštas taupusnamai@gmail.com, tel. +370 699 56068, Vilniaus g. 4-32, Vilnius;

Statytojas: UAB „Hervesta“.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-08-03 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://meet.google.com/dqu-aqej-ztg

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-07-19

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didiosios Riešės k., Žemoji g. 8, (sklypo kad. Nr. 4117/0600:1149), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo (6.2), Žemoji g. 8, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didiosios Riešės k., Žemoji g. 8, (sklypo kad. Nr. 4117/0600:1149),

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Glpbalus projektavimas, projekto vadovas Aleksandra Ivanova, (kvalifikacijos atestatas Nr. 39287), el. paštas aleksandra@globalus.lt, tel. +370 603 30288 , Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19;

Statytojas: UAB „APS Capital“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 – 17.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-07-30 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/81165386314?pwd=T0w2cmd1NFNSMFJEN0x5QlI0dnAxUT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-07-14

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didiosios Riešės k., Žemoji g. 6, (sklypo kad. Nr. 4117/0600:1153), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo (6.2), Žemoji g. 6, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didiosios Riešės k., Žemoji g. 6, (sklypo kad. Nr. 4117/0600:1153),

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Glpbalus projektavimas, projekto vadovas Aleksandra Ivanova, (kvalifikacijos atestatas Nr. 39287), el. paštas aleksandra@globalus.lt, tel. +370 603 30288 , Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19;

Statytojas: UAB „APS Capital“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 – 17.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-07-30 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/81165386314?pwd=T0w2cmd1NFNSMFJEN0x5QlI0dnAxUT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-07-14

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didiosios Riešės k., Žemoji g. 4, (sklypo kad. Nr. 4117/0600:1152), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo (6.2), Žemoji g. 4, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didiosios Riešės k., Žemoji g. 4, (sklypo kad. Nr. 4117/0600:1152),

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Glpbalus projektavimas, projekto vadovas Aleksandra Ivanova, (kvalifikacijos atestatas Nr. 39287), el. paštas aleksandra@globalus.lt, tel. +370 603 30288 , Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19;

Statytojas: UAB „APS Capital“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 – 17.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-07-30 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/81165386314?pwd=T0w2cmd1NFNSMFJEN0x5QlI0dnAxUT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-07-14

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didiosios Riešės k., Žemoji g. 2, (sklypo kad. Nr. 4117/0600:1151), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo (6.2), Žemoji g. 2, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didiosios Riešės k., Žemoji g. 2, (sklypo kad. Nr. 4117/0600:1151),

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Glpbalus projektavimas, projekto vadovas Aleksandra Ivanova, (kvalifikacijos atestatas Nr. 39287), el. paštas aleksandra@globalus.lt, tel. +370 603 30288 , Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19;

Statytojas: UAB „APS Capital“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 – 17.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-07-30 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/81165386314?pwd=T0w2cmd1NFNSMFJEN0x5QlI0dnAxUT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-07-14

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., Upės g. 138B, (sklypo kad. Nr. 4110/0500:259), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., Upės g. 138B, (sklypo kad. Nr. 4110/0500:259),statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., Upės g. 138B, (sklypo kad. Nr. 4110/0500:259);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 043912, projekto vadovas Julius Tomaševičius, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1490), el. paštas julius.arch@gmail.com,  tel. +370 634 11907 , Vilniaus m., Mikalojaus Husoviano g. 2;

Statytojas: A. B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 – 11, 12.00 – 16.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-07-27 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us04web.zoom.us/j/77690883055?pwd=cytBak0zeDZyY1orclRQOVNBTVh5Zz09

Meeting ID: 776 9088 3055

Passcode: 4YbbNA

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-07-14

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Ateities g. 25 (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:1673), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Ateities g. 25, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Ateities g. 25 (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:1673)

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektų gildija“, projekto vadovas Rokas Mazuronis, kv.a. Nr. 1732, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., S.Moniuškos g. 10-7, el. paštas archgildija@gmail.com,, tel. +370 601 95589;

Statytojas: M.Z.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-07-28  17:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/84747857582

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-07-12

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Administracinės paskirties pastato (7.2.) ir prekybos paskirties pastato (7.3.), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Sedulų g. 9 (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:1702), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Administracinio (7.2.) ir prekybos (7.3.) paskirties pastatų, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Sedulų g. 9, statybos projektas;

Statybvietės adresas:  Vilniaus r. sav., Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Sedulų g. 9 (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:1702);

Statinio naudojimo paskirtis: Administracinės paskirties pastatas (7.2.) ir prekybinės paskirties pastatas(7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Geri architektai“, projekto vadovas Vaidas Pupinas, kv.a. Nr. A 10803, Vilniaus m. sav., 03113 Vilnius, Šviesos g. 4D-2, el. paštas info@architektugrupe.lt, tel. +370 611 55004;

Statytojas: UAB „Nemuno klinika“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (I-IV darbo dienomis, nuo 17.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-07-26  17:00 val. vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/84543199980?pwd=cXg3R1I2dFROampwYjUrZmsySzBaUT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-07-12

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) pastato (6.3 ) rekonstravimo, esamų negyvenamųjų patalpų (unikalus Nr. 4196-9022-1012:0001) paskirties keitimo iš administracinių į gyvenamąją, Vilniaus r. sav. Bezdonių sen., Miškonių k. Miškonių g. 11 projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) pastato (6.3 ) rekonstravimo, esamų negyvenamųjų patalpų (unikalus Nr. 4196-9022-1012:0001) paskirties keitimo iš administracinių į gyvenamąją, Vilniaus r. sav. Bezdonių sen., Miškonių k. Miškonių g. 11 projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav. Bezdonių sen., Miškonių k. Miškonių g. 11 (skl. kad. Nr. 4107/0600:458);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų-daugiabučiai pastatai (6.3.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Vilniaus projektai“, projekto vadovas Gintautas Putrius, kvalifikacijos atestatas A 1493, Vilniaus m. sav., Vilnius, Krokuvos g. 13, el. paštas el.p. gintautas@vilniausprojektai.lt, mob.tel. +370 612 10160;

Statytojas: A.O.M;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-07-15  16:00 val. Tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu:

https://us05web.zoom.us/j/88304697510?pwd=RFV2ZlJkbDIrMFIxL2ZoNmFLSUlLdz09

Meeting ID: 883 0469 7510

Passcode: Z30ZVw

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-29

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Daržininkų k., Minsko pl. 95, (sklypo kad. Nr. 4162/0200:1063), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Daržininkų k., Minsko pl. 95, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Daržininkų k., Minsko pl. 95, (sklypo kad. Nr. 4162/0200:1063);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatai (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  UAB „Architektų gildija“, projekto vadovas Rokas Mazuronis, kv.a. Nr. A 1732, Vilniaus m. sav., Vilnius, S. Moniuškos g. 10-7, el. paštas archgildija@gmail.com, tel. +370 601 95589;

Statytojas: UAB „Ametas“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-07-22 17:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

https://us02web.zoom.us/j/84445579927

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-29

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Paslaugų paskirties pastato (7.4.), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Draugų g. 5, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato (7.4.), Draugų g. 5,., Bendorių k, Avižienių sen. Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Draugų g. 5, (sklypo kad. Nr. 4174/0200:2720);

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „BPII“, projekto vadovas Juozas Bučius, kvalifikacijos atestato Nr. 13770, Naujoji Akmenė, L. Petravičiaus a. 4A,.el. paštas juozas@bpii.lt, tel. +370 687 74084

Statytojas: UAB „Kraustymo komanda“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 16.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-07-14  17:30 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us04web.zoom.us/j/76719426827?pwd=QVNaZXBCR0FmTVFBeDR6UGFJMnBhZz09

Meeting ID: 767 1942 6827

Passcode: sf9W57

Projenktinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-29

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Kitos paskirties inžinerinio statinio - tvoros Medininkų kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje (kapinės), Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų kaime, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio - tvoros Medininkų kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje (kapinės), Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų kaime, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus rajono sav., Medininkų sen., Medininkų k., Medaus g. 12., sklypo kad. Nr. 4124/0200:260;

Statinio naudojimo paskirtis: Kiti inžinerinės paskirties statiniai (5.2.4.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "Projektų rengimo centras", projekto vadovas Tadeuš Meškunec, kvalifikacijos atestatas 31324 , Vilniaus rajono sav., Medininkų sen., Medininkų k., Medaus g. 12, el. paštas tadeus.meskunec@prc.lt, tel. +370 650 79769, +370 686 57948;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Medininkų seniūnija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-06-30 17:00 val.

Viešasis susirinkimas vyks tiesioginės vaizdo transliacijos budu:

https://zoom.us/j/98248870406?pwd=QVVtMWp2ZWZoZEthV1prU1AyR250dz09

Meeting ID: 982 4887 0406

Passcode: PRC123

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-17

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Kiparisų g. 2 F (sklypo kad. Nr.: 4117/0600:1189), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Kiparisų g. 2 F (sklypo kad. Nr.: 4117/0600:1189), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Kiparisų g. 2 F (sklypo kad. Nr.: 4117/0600:1189);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Vilniaus architektai“ Projekto vadovas Mantas Žvybas A1963, Vilniaus m. sav., A. Mickevičiaus g. 7A, el. paštas zv.mantas@gmail.com , tel. 8615 54730;

Statytojas: R. V.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-30 16:00 val.

Nuotoliniu būdu:

https://us02web.zoom.us/j/83892796704?pwd=REhvSmRrTi9VWnNUT0laWXZIRUhzUT09

Meeting ID: 838 9279 6704

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-15

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3.), Un. Nr. 4197-3006-7018, Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Liepų al. 55 negyvenamųjų paslaugų paskirties patalpų̨, Un. Nr. 4197-3006-7018:0022, paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3.), Un. Nr. 4197-3006-7018, Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Liepų al. 55 negyvenamųjų paslaugų paskirties patalpų̨, Un. Nr. 4197-3006-7018:0022, paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Liepų al. 55 (Un. Nr. 4197-3006-7018);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB"Girdvainis idea", projekto vadovas Virginijus Gerdvilis, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1169, el. paštas info@svelte.lt, tel. +370 621 06026, Vilniaus m., Vokiečių g. 18A-7;

Statytojas: UAB "Naudingas plotas“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-29 16:00 val. Karantino metu projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas nuotoliniu būdu:

https://meet.google.com/qgs-attr-seq

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-08

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato (7.3), Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Vilniaus g. 43., (sklypo kad. Nr.: 4177/0400:79), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato (7.3), Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Vilniaus g. 43.,statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Vilniaus g. 43, (sklypo kad. Nr.: 4177/0400:79);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 606716, projekto vadovas Mindaugas Pleiris, kv.a. Nr. A 2181, Vilniaus m. sav., Vilnius, Švitrigailos g. 7-227, el. paštas mindaugaspleiris@gmail.com, tel. +370 675 45592;

Statytojas: R. B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-30 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://meet.google.com/gkv-iaja-viv

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-08

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Laisvės g. 4 (kad. nr. 4103/0300:3454), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Laisvės g. 4, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Laisvės g. 4 (kad. nr. 4103/0300:3454);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB “A kubu”, projekto vadovas Antanas Pikalovas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1819), Vilniaus m., Švitrigailos g. 7-200., el. paštas info@akubu.lt, tel. +370 665 90239,

Statytojas: D.B.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-07-02 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

meet.google.com/efg-pjez-ouq

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-08

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) (unik. Nr. 4400-5632-5332) paskirties keitimo į gamybos, pramonės paskirties pastatą (7.8.), Vilniaus r. sav., Nemenčinė., Kalno g. 10, (sklypo kad. Nr. 4160/0100:360), neatliekant statybos darbų, projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastatas, patalpų paskirties keitimas, neatliekant remonto darbų projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinė., Kalno g. 10, (sklypo kad. Nr. 4160/0100:360),

Statinio naudojimo paskirtis ir būdas: Kita -pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Euronamas“, projekto vadovas Andries Bakanovas (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1461), el. paštas info@euronamas.lt, atsakingas asmuo - Vitalijus Vyšnia, vitalijus@euronamas.lt,tel. +370 609 90335, Vilniaus m sav., Vilnius, Kalvarijų g. 1-401;

Statytojas: UAB „Glasma service“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 09.00-17.00 suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-25 16:00 val.

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu:

https://zoom.us/j/93259471113?pwd=bGk1dXZCVFV6UDk0WmNOZWp6cWZxZz09

Meeting ID: 932 5947 1113

Slaptažodis: 65xP6n

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-08

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių, Vilniaus raj. sav., Avižienių sen., Dūkštų sen., Maišiagalos sen., Sudervės sen., Zujūnų sen. Vilniaus raj. sav. projektas (Naujos aikštelės - 11 vnt.) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių, Vilniaus raj. sav., Avižienių sen., Dūkštų sen., Maišiagalos sen., Sudervės sen., Zujūnų sen. Vilniaus raj. sav. projektas (Naujos aikštelės - 11 vnt.) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus raj.sav., Avižienių sen., Dūkštų sen., Maišiagalos sen., Sudervės sen., Zujūnų sen.;

Statinio naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „URBAN LINE“, projekto vadovas Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė, kv.a. Nr. 29457, Vilniaus m. sav., Vilnius, Liepkalnio g. 85, el. paštas ausrine.geciene@urbanline.ltzbigniev.buinovski@urbanline.lt tel. +370 650 58002;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-28  16:00 val.   Dėl karantino apribojimų, projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu

https://bit.ly/34O6FFe

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-08

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių, Vilniaus raj. sav., Bezdonių sen., Buivydžių sen., Nemenčinės sen., Nemenčinės m. sen., Paberžės sen., Riešės sen., Sužionių sen. (viso 13 aikštelių) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių, Vilniaus raj. sav., Bezdonių sen., Buivydžių sen., Nemenčinės sen., Nemenčinės m. sen., Paberžės sen., Riešės sen., Sužionių sen. (viso 13 aikštelių) statybos projektas.

Statybvietės adresas: Vilniaus raj. sav., Bezdonių sen., Buivydžių sen., Nemenčinės sen., Nemenčinės m. sen., Paberžės sen., Riešės sen., Sužionių sen ;

Statinio naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „URBAN LINE“, projekto vadovas Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė, kv.a. Nr. 29457, Vilniaus m. sav., Vilnius, Liepkalnio g. 85, el. paštas ausrine.geciene@urbanline.ltzbigniev.buinovski@urbanline.lt tel. +370 650 58002;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-28  17:00 val.   Dėl karantino apribojimų, projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu

https://bit.ly/3uL3MzP

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-08

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su dviem pagalbinio ūkio pastatais, pritaikytais kaimo turizmui (7.13), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Dvaro g. 9, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su dviem pagalbinio ūkio pastatais, pritaikytais kaimo turizmui (7.13), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Dvaro g. 9, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Dvaro g. 9 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:4248);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties(6.1) ir poilsio paskirtes (7.13);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Architektas Lauras“, projekto vadovas Lauras Paulauskas, Kv.a. Nr. A 1595,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Kareivių g 6-419, el. paštas lauras.paulauskas@gmail.com., tel. +370 683 48736;

Statytojas: UAB „Archstudija“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 09:00 – 18:00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-22 18:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/81235048856?pwd=MCtmWmRVSlI5MnZBUGRoWWdzaDRCUT09

Meeting ID: 812 3504 8856

Passcode: 940351

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-03

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Bendrabučio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 4, gyvenamųjų patalpų Nr. 101 padalijimo į atskirus turtinius vienetus, paskirties keitimo, naujo turtinio vieneto suformavimo, paprastojo remonto projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Bendrabučio Mokyklos g. 4, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., gyvenamųjų patalpų Nr. 101 padalijimo į atskirus turtinius vienetus, paskirties keitimo, naujo turtinio vieneto suformavimo, paprastojo remonto projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g.4 (skl. kad. Nr. 4103/0300:2002);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “Avinida”, projekto vadovas Mantas Saulis (kvalifikacijos atestatas Nr. 38094), Vilniaus m., Linkmenų g. 6-2, el. paštas namu.pridavimas@gmail.comavinida.projektai@gmail.com, tel. +370 675 07361,

Statytojas:UAB „Imstata“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-21 18:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/86790460063?pwd=cG5wS3FEYjlhN0VmN3gzTGl2ZjJSQT09

Meeting ID: 867 9046 0063

Passcode: 2bP6zE

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-03

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Dvibučio gyvenamojo namo Piliakalnio g. 1, Vilniaus r., Nemenčinė, buto Nr. 1 padalijimo į du atskirus turtinius vienetus ir vieno iš jų paskirties keitimo į paslaugų (grožio salonas), paprastojo remonto projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo Piliakalnio g. 1, Vilniaus r., Nemenčinė, buto Nr. 1 padalijimo į du atskirus turtinius vienetus ir vieno iš jų paskirties keitimo į paslaugų (grožio salonas), paprastojo remonto projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Nemenčinė, Piliakalnio g. 1 (skl. kad. Nr. 4160/0100:390);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “Avinida”, projekto vadovas Mantas Saulis (kvalifikacijos atestatas Nr. 38094), Vilniaus m., Linkmenų g. 6-2, el. paštas namu.pridavimas@gmail.comavinida.projektai@gmail.com, tel. +370 675 07361,

Statytojas:E.K.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-22 18:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/82594213110?pwd=Qkptem5MbWdGNXdoNWMzL04yRXIyQT09

Meeting ID: 825 9421 3110

Passcode: 5ut5y3

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-02

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), un. Nr. 4000-1059-0010 oastato tipo keitimas į  dviejų butų gyvenam,ąjį pastatą (6.2) ir dviejų turtinių vienetų suformavimo žemės sklype, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Lelijų g. 9 (skl. kad. Nr. 4117/0600:377), rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), un. Nr. 4000-1059-0010 oastato tipo keitimas į  dviejų butų gyvenam,ąjį pastatą (6.2) ir dviejų turtinių vienetų suformavimo žemės sklype Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Lelijų g. 9 (skl. kad. Nr. 4117/0600:377), rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Lelijų g. 9 (skl. kad. Nr. 4117/0600:377);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: individualios veiklos pažyma Nr. 011281, projekto vadovė Audronė Banionienė, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 878), Vilniaus m., Švitrigailos g. 7, el. paštas audroban@gmail.com, tel. +370 687 43701.

Statytojas: K.B.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-21 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us04web.zoom.us/j/72381956480?pwd=dVBxOEx5M3J1alhySIMxOUdtTkl6UT09

Meeting ID: 723 8195 6480

Passcode: mu1wXp

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Grafinė dalis

2021-06-02

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Piliakalnio g. 44 (skl. kad. Nr. 4177/0500:648), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Piliakalnio g. 44, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Piliakalnio g. 44 (skl. kad. Nr. 4177/0500:648);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “Storalita”, projekto vadovas Ruslan Čaiko, (kvalifikacijos atestatas Nr. 38488), Vilniaus m., Konstitucijos pr. 21 KA, el. paštas biuras@neypatingi.lt, tel. +370 614 41590,

Statytojas: A.Č.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-16 18:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDU0OThmOGQtZGRmMC00ZjRmLTg5NDEtNDU2ODZlYjk2MWY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b7528cd-a555-4bda-b278-5dedacf0525b%22%2c%22Oid%22%3a%221cfeabeb-ebd1-4af1-9bad-a64ed8ccda4a%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-02

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvulinkystės komplekso paskirties pastato (7.18), esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kalno g. 14 (sklypo kad. Nr. 4167/0200:688), paskirties keitimo į sandėliavimo paskirtį (7.9), pastato padalijimo į šešis turtinius vienetus, rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvulinkystės komplekso (7.18), Kalno g. 14,  Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav., paskirties keitimo į sandėliavimo (7.9), padalijimo į šešis turtinius vienetus, rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kalno g. 14 (sklypo kad. Nr. 4167/0200:688);

Statinio naudojimo paskirtis: Esama- kita (fermų - 7.18), būsima - sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  UAB „Geri architektai“, projekto vadovas Vaidas Pupinas, kv.a. Nr. 10803, Vilniaus m. sav., Vilnius, Šviesos g. 4D-2, el. paštas info@architektugrupe.lt, tel. +370 611 55004;

Statytojas: UAB „Laukmedis“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.30, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-14 17:00 val. Prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

https://us02web.zoom.us/j/83999398399?pwd=OVhoTnlURGlNN0xWdkRFVXd6anRBQT09

Meeting ID: 839 9939 8399

Passcode: u9xx99

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-02

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kalno g. 8 (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:764), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėlis Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kalno g. 8 (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:764), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kalno g. 8 (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:764);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  UAB „Axis linea“, projekto vadovas Laurynas Blauzdavičius, kv.a. Nr. A 1997, Vilniaus m. sav., Vilnius, A.Juozapavičiaus 11-310, el. paštas axislinea1@gmail.com, tel. +370 650 20020;

Statytojas: A.K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-17 16:00 val. Prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

https://us04web.zoom.us/j/73647250610?pwd=NFFlcWwvMXhCZ3JNd2YrcXhOTkJ5Zz09

Meeting ID: 736 4725 0610

Passcode: E1Suy2

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-02

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Verbų 35 I (skl. kad. Nr. 4117/0600:1284), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo Verbų g. 35I, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Verbų 35 I (skl. kad. Nr. 4117/0600:1284);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “Globalus projektavimas”, projekto vadovas Aleksandra Ivanova, (kvalifikacijos atestatas Nr. 39287, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, el. paštas aleksandra@globalus.lt, tel. +370 603 30288.

Statytojas: UAB „APS Capital“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-15 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/87168939213?pwd=Z1lDZ01tRm0rUHFFbGhDUHNhMFRGZz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-01

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Verbų 35H (skl. kad. Nr. 4117/0600:1282), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo Verbų g. 35H, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Verbų 35H (skl. kad. Nr. 4117/0600:1282);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “Globalus projektavimas”, projekto vadovas Aleksandra Ivanova, (kvalifikacijos atestatas Nr. 39287, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, el. paštas aleksandra@globalus.lt, tel. +370 603 30288.

Statytojas: UAB „APS Capital“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-15 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/87168939213?pwd=Z1lDZ01tRm0rUHFFbGhDUHNhMFRGZz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-01

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Verbų 35 G (skl. kad. Nr. 4117/0600:1281), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo Verbų g. 35G, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Verbų 35G (skl. kad. Nr. 4117/0600:1281);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “Globalus projektavimas”, projekto vadovas Aleksandra Ivanova, kvalifikacijos atestatas Nr. 39287, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, el. paštas aleksandra@globalus.lt, tel. +370 603 30288.

Statytojas: UAB „APS Capital“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-15 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/87168939213?pwd=Z1lDZ01tRm0rUHFFbGhDUHNhMFRGZz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-01

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Verbų 35 F (skl. kad. Nr. 4117/0600:1285), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo Verbų g. 35F, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Verbų 35 F (skl. kad. Nr. 4117/0600:1285);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “Globalus projektavimas”, projekto vadovas Aleksandra Ivanova, (kvalifikacijos atestatas Nr. 39287, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, el. paštas aleksandra@globalus.lt, tel. +370 603 30288.

Statytojas: UAB „APS Capital“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-15 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/87168939213?pwd=Z1lDZ01tRm0rUHFFbGhDUHNhMFRGZz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-01

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Verbų 35 E (skl. kad. Nr. 4117/0600:1286), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo Verbų g. 35E, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Verbų 35 E (skl. kad. Nr. 4117/0600:1286);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “Globalus projektavimas”, projekto vadovas Aleksandra Ivanova, kvalifikacijos atestatas Nr. 39287, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, el. paštas aleksandra@globalus.lt, tel. +370 603 30288.

Statytojas: UAB „APS Capital“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-15 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/87168939213?pwd=Z1lDZ01tRm0rUHFFbGhDUHNhMFRGZz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-01

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Verbų 35 D (skl. kad. Nr. 4117/0600:1287), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo Verbų g. 35D, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Verbų 35 D (skl. kad. Nr. 4117/0600:1287);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “Globalus projektavimas”, projekto vadovas Aleksandra Ivanova, (kvalifikacijos atestatas Nr. 39287, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, el. paštas aleksandra@globalus.lt, tel. +370 603 30288.

Statytojas: UAB „APS Capital“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-15 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/87168939213?pwd=Z1lDZ01tRm0rUHFFbGhDUHNhMFRGZz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-01

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Verbų 35 C (skl. kad. Nr. 4117/0600:1279), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo Verbų g. 35C, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Verbų 35 C (skl. kad. Nr. 4117/0600:1279);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “Globalus projektavimas”, projekto vadovas Aleksandra Ivanova, (kvalifikacijos atestatas Nr. 39287, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, el. paštas aleksandra@globalus.lt, tel. +370 603 30288.

Statytojas: UAB „APS Capital“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-15 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/87168939213?pwd=Z1lDZ01tRm0rUHFFbGhDUHNhMFRGZz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-01

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Verbų 35 B (skl. kad. Nr. 4117/0600:1278), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo Verbų g. 35B, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Verbų 35 B (skl. kad. Nr. 4117/0600:1278);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “Globalus projektavimas”, projekto vadovas Aleksandra Ivanova, (kvalifikacijos atestatas Nr. 39287, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, el. paštas aleksandra@globalus.lt, tel. +370 603 30288.

Statytojas: UAB „APS Capital“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-15 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/87168939213?pwd=Z1lDZ01tRm0rUHFFbGhDUHNhMFRGZz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-01

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Verbų 35 A (skl. kad. Nr. 4117/0600:1288), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo Verbų g. 35A, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Verbų 35 A (skl. kad. Nr. 4117/0600:1288);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “Globalus projektavimas”, projekto vadovas Aleksandra Ivanova, (kvalifikacijos atestatas Nr. 39287, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, el. paštas aleksandra@globalus.lt, tel. +370 603 30288.

Statytojas: UAB „APS Capital“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-15 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/87168939213?pwd=Z1lDZ01tRm0rUHFFbGhDUHNhMFRGZz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-01

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) su administracinėmis patalpomis (7.2), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 29 (sklypo kad. Nr.: 4167/0100:148), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis Šiltnamių g. 29, Pagirių k., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 29  (sklypo kad. Nr.: 4167/0100:148);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  UAB „Bendrieji statybų projektai“, projekto vadovas Neringa Bartkienė, kv.a. Nr. 26260, Kauno m. sav., Kaunas, Savanorių per. 187, el. paštas nbartkiene@bspgroup.eu, tel. +370 619 27351;

Statytojas: UAB „Homanit Lietuva“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-14 16:00 val. Prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

https://msteams.link/VVJG

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-06-01

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Ateities g. 6A (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:799), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Ateities g. 6A, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Ateities g. 6A (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:799);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Statybinio konstrukcijų projektavimas“, projekto vadovas Mindaugas Daugėla, kvalifikacijos atestato Nr. 31453, Vilniaus m. sav., Vilnius, Verkių g. 5, el. paštas info@projektuok.lt, tel. +370 683 05450;

Statytojas: UAB „Transjungta“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-10 15:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

https://zoom.us/j/2270418223?pwd=eDdFREpIakNLLzdkZ2tFMW9GTHBNUT09

Meeting ID: 227 041 8223

Passcode: 8sHNnm

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-05-24

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Dujų pildymo posto su suskystintų naftos dujų sistema, administracinio pastato, remonto dirbtuvių, taisyklos pastato ir priėmimo išdavimo punkto, Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Mažųjų Kabiškių k., Uosių g. 31, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dujų pildymo postas su suskystintų naftos dujų sistema, administracinio pastato, remonto dirbtuvių, taisyklos pastato ir priėmimo išdavimo punkto, Uosių g. 31, Mažųjų Kabiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Mažųjų Kabiškių k., Uosių g. 31, sklypo kad. Nr. 4120/0100:720;

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatai (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (27.259)-332-1335, projekto vadovas Kęstutis Žukauskas, kvalifikacijos atestato Nr. 32276, Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Vilniaus g. 60, el. paštas archiholic@inbox.lt, tel. +370 674 00440;

Statytojas: UAB „AGATIS“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis,10.00 - 16.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-09 16:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.live.com/meet/94272412946740

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-05-21

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Maitinimo paskirties pastato (7.5.), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Kerpių g. 20, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Maitinimo paskirties pastato (7.5.), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Kerpių g. 20, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Kerpių g. 20 (sklypo kad. Nr. 4152/0100:858);

Statinio naudojimo paskirtis: maitinino;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: „UAB „Devyni architektai“, projekto vadovas Arūnas Skrolis, kv. atestatas Nr. A 1472, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kareivių g. 19-176, el. paštas arunas@devyniarcitektai.lt, tel. +370 698 81941;

Statytojas: A.P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 12.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-09 16:00 val. Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://join.skype.com/A1xqp9Vp13aI

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-05-17

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (unikalus Nr. 4199-6003-2016) su komercinėmis patalpomis (iki 50%), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Eglių g. 9, (sklypo kad. Nr.: 4142/0300:104), rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (unikalus Nr. 4199-6003-2016) su komercinėmis patalpomis (iki 50%), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Eglių g. 9, (sklypo kad. Nr.: 4142/0300:104), rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Eglių g. 9 (sklypo kad. Nr.: 4142/0300:104);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 011281,  projekto vadovė Audronė Banionienė, kvalifikacijos atestato Nr. A 878, Vilniaus m., Švitrigailos 7, el. paštas audroban@gmail.com , tel. Nr. 370 687 43701;

Statytojas: M.Š.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-09 17:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu. Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/72842334339?pwd=cDhJQzJDRDNvY0EyMEV1enJ1UGpJQT09

Meeting ID: 728 4233 4339

Passcode: Sb6Bm7

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-05-17

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Piliakalnio g. 40 (sklypo kad. Nr. 4177/0500:248), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1) Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Piliakalnio g. 40 (sklypo kad. Nr. 4177/0500:248), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Piliakalnio g. 40 (sklypo kad. Nr. 4177/0500:248);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „ZET GROUP“, projekto vadovas Vaidas Grinčelaitis, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1458), el. paštas aurelija.valkunaite@gmail.com, tel. +370 610 27114 , Vilniaus m., Antakalnio g. 37-32;

Statytojas: R. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-02 17:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda: 

https://us04web.zoom.us/j/79204551757?pwd=T3RNUnZTZWx6V3h3V1JKVDliV3ZPZz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-05-14

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Paslaugų paskirties pastato (7.4.)-Automobilių dirbtuvės, Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Barkiškių k. 4A, sklypo kad. Nr. 4177/0100:328, statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: „Paslaugų paskirties pastato (7.4.)-Automobilių dirbtuvės, Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Barkiškių k. 4A, sklypo kad. Nr. 4177/0100:328, statybos projektas“;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Barkiškių k. 4A, sklypo kad. Nr. 4177/0100:328;

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatai (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Idea Urbana, projekto vadovė Evelina Masiulytė,  kvalifikacijos atestato Nr. A 1492, Vilnius, Sporto g. 10, el. paštas info@ideaurbana.com, tel. (85) 2113331;

Statytojas: V.K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis,9.00 - 17.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-05-31 17:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us04web.zoom.us/j/77154690882?pwd=dHZ0VnE2WG1JbWtDaFRwcUhCZ3loQT09

Meeting ID: 771 5469 0882

Passcode: 6jWN5y

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-05-14

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir (fermų) paskirties pastato(7.18), Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Kenos k., Senasalio g. 10B (sklypo kad. Nr.: 4180/0600:124) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodyba. Vienbučio gyvenamojo namo (6.1) ir (fermų) paskirties pastato(7.18), Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Kenos k., Senasalio g. 10B (sklypo kad. Nr.: 4180/0600:124) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Kenos  k., Senasalio g. 10B (sklypo kad. Nr.: 4180/0600:124) statybos);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projektų dirbtuvės“, projekto vadovė Irina Vingrienė Lina Deikuvienė, kvalifikacijos.atestatas Nr. A 1296, Vilniaus m. sav., Vilnius, Fulgento Rimgailos g. 3, info@projektudirbtuves.lt, tamosaitis.virginijus@gmail.com, tel. +370 648 96137;

Statytojas: P.P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-05-27 18:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/85790217760?pwd=VGVEcDc5Mkw4ZzN5K3pseWZLb2ZUUT09

Meeting ID: 857 9021 7760

Passcode: 1H0c1T

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-05-14

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Kranto ir Lauko gatvių sankryžos Nemenčinėje, Vilniaus r. sav. rekonstravimo įrengiant automobilių stovėjimo vietas projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Kranto ir Lauko gatvių sankryžos Nemenčinėje, Vilniaus r. sav. rekonstravimo įrengiant automobilių stovėjimo vietas projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Kranto ie Lauko gatvių sankryža (sklypo kad. Nr.: 4124/0400:737);

Statinio naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijų (gatvių);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažyma Nr. 060981, projekto vadovas Dinas Bučas, kvalifikacijos atestatas 25875, Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Švenčionių g. 11, el. paštas info@keliukai.com , tel. +370 656 30994;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės miesto seniūnija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-05-31 16:00 val. Viešas svarstymas vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/84588703761

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-05-14

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 69 (kad. nr. 4107/0600:1128), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 69kad. nr. 4107/0600:1128), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 68 (kad. nr. 4107/0600:1128);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “NG architects”, projekto vadovas Ignas Vengalis, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1726), Vilniaus m., Konstitucijos pr. 23, C korpusas, 515 kab., el. paštas info@ngarchitects.lt, tel. +370 601 55332,

Statytojas: UAB " COC Group ";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-05-27 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us04web.zoom.us/j/72078184466?pwd=TktldlBuQ2ZCS2lQRlcyQjFIUXNpZz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-05-10

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 67 (kad. nr. 4107/0600:1127), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 67 (kad. nr. 4107/0600:1127), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 67 (kad. nr. 4107/0600:1127);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “NG architects”, projekto vadovas Ignas Vengalis, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1726), Vilniaus m., Konstitucijos pr. 23, C korpusas, 515 kab., el. paštas info@ngarchitects.lt, tel. +370 601 55332,

Statytojas: UAB " COC Group ";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-05-27 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us04web.zoom.us/j/72234818241?pwd=ZHNlbXpGZlgrakZJcFR0M0NTRFo5dz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-05-05

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Vakario g., Aušros g. ir Vakarinė g., Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Vakario g., Aušros g. ir Vakarinė g., Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: tinklų Vakario g., Aušros g. ir Vakarinė g., Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k.,

Statinio naudojimo paskirtis: inžineriniai tinklai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Atamis“, projekto vadovas Gintas Stankus, kvalifikacijos atestatas Nr. 26429, Vilniaus m. sav., Vilnius, Žirmūnų g. 139-321, el. paštas g.stankus@atamis.lt, tel. +370 5 2728334;

Statytojas: UAB "Nemėžio komunalininkas";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-05-21  15:00 val.

Dėl karantino apribojimų, projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu:

 https://zoom.us/j/91200220734?pwd=b0oxdFNvbVZITG5JWDViamRZM2FyUT09

 Meeting ID: 912 0022 0734

 Slaptažodis: 256075

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-05-04

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir trijų poilsio paskirties pastatų (7.13), Vilniaus r. sav., Dūkštų sen.,  sen., Šiauliškių k. 3B (sklypo kad. Nr.: 4124/0100:465), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir trijų poilsio paskirties pastatų (7.13), Vilniaus r. sav., Dūkštų sen.,  sen., Šiauliškių k. 3B (sklypo kad. Nr.: 4124/0100:465), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Dūkštų sen.,  sen., Šiauliškių k. 3B (sklypo kad. Nr.: 4124/0100:465);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties(6.1) ir poilsio paskirtes (7.13) pastatai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektūros menas“, projekto vadovas Simonas Savickas, kvalifikacijos atestatas Nr. A1664,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 23-510, el. paštas simonas@a-m.lt, tel. +370 684 82460;

Statytojas: S.S.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10:00 – 15:00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-05-19 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us04web.zoom.us/j/79670211097?pwd=S0xZSHp4UWZlNnYreVFLMGdWYkJhQT09

Meeting ID: 796 7021 1097

Passcode: 12345

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-05-04

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su verslo patalpomis, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., Platiniškių g. 70, (skl. kad. Nr. 4110/0300:762), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1) su verslo patalpomis, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., Platiniškių g. 70, (skl. kad. Nr. 4110/0300:762), statybos;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., Platiniškių g. 70, (skl. kad. Nr. 4110/0300:762);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto pastatai);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „PARYŽIUS“, projekto vadovas Rimvydas Adomaitis, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 2237), Vilniaus m., Vilniaus g. 4-32, el. paštas taupusnamai@gmail.com,  tel. +370 699 56068 ,

Statytojas: UAB „Montetonas“.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-05-24 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

meet.google.com/usu-rfmj-sxm kodas: usu-rfmj-sxm

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-05-04

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato (7.3), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Taikos g. 1A (kad.Nr. 4152/0100:940), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato (7.3), Taikos g. 1A, Galgių k., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Taikos g. 1A (kad.Nr. 4152/0100:940);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: 313 architects UAB, projekto vadovas Edvard Romanovski, kvalifikacijos atestato. Nr. A2115, Vilniaus m. sav., Vilnius, Manufaktūrų g. 20-224, el. paštas er@313.lt, tel. +370 620 91377;

Statytojas: M. P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 12.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-05-21 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

http://313-PPVS.zoomtv.lt

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-05-03

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (daugiabučių) pastatų (6.3), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Žirgyno g. 39 (kad. Nr. 4174/0200:211) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (daugiabučių) pastatų (6.3), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Žirgyno g. 39 (kad. Nr. 4174/0200:211), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Žirgyno g. 39 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:211);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) daugiabučiai pastatai (6.3.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „A TEAM PROJECTS“, projekto vadovas Ramūnas Atas, kv.a. Nr. A 918, Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Turgaus g. g., 37A-9, el. paštas info@ateamprojects.lt, tel. +370 650 13 160;

Statytojas: UAB „RAMIG“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) ir/ar Vilniaus rajono savivaldybės internetinėje svetainėje iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-05-19 17:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://join.skype.com/EsWkjgBcbRqM

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-04-27

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų, Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Dūkštų k., Kernavės, Ąžuolyno, J. Dembinsklio, Pijorų, Mokyklos, V. Sirokomlės, Dūkštų, Sodų, Vilniaus g., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kernavės, Ąžuolyno, J. Dembinsklio, Pijorų, Mokyklos, V. Sirokomlės, Dūkštų, Sodų, Vilniaus g. ir nuotekų valymo įrenginių Dūkštų k., Vilniaus r., statybos projektas

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Dūkštų k.,., Kernavės g.- Vilniaus g;

Statinio naudojimo paskirtis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Inžinerinė vizija“, projekto vadovas Danutė Sirutkaitienė, kv.a. Nr. 31902, Vilniaus m. sav., Vilnius, Švitrigailos g. 16, el. paštas danute@invibaltic.lt, tel. +370 656 93570,

Statytojas: UAB "Nemenčinės komunalininkas";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-05-12  15:00 val.   Dėl karantino apribojimų, projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu

https://zoom.us/j/93937811635?pwd=bVhpRDNwSDVKc0FmRVZWRU5WLzNzQT09

Susirinkimo identifikavimo numeris: 939 3781 1635

Prisijungimo slaptažodis: vanduo

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-04-27

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Susisiekimo komunikacijų – Klebniškių gatvės, Malūno gatvės, jungiamosios Dvaro gatvės tarp kelių Nr. VL7271 ir Nr. VL7112, Baltarusių gatvės iki valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5248, esančių Vilniaus r. sav., Nemėžio seniūnijoje, rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vilniaus r. sav., Nemėžio seniūnijos, Stankutiškių k., VL7223 Klebniškių g. nuo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106, Daržininkų k., VL7102 Klebniškių g., VL7109 Malūno g., VL7111. Jungiamojo kelio tarp kelio Nr. VL7271 ir kelio Nr. VL7112 Dvaro g., Nemėžio k., VL7271 Baltarusių g. iki valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5248 rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen.;

Statinio naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijų – keliai (gatvės);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB "Susisiekimo komunikacijų sprendimai", projekto vadovas Mindaugas Gaigalas, kv.a. Nr. 13931, Vilniaus m. sav., Pagojuko g. ½, el. paštas mindaugas@sksp.lt., tel. +370 618 38182;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-05-10  15:00 val.

Karantino metų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJkOWI2OWYtOGY0OC00MWE5LTkyOGItY2Y4ZjM4NjY0YTE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8efa0fd-966e-4973-ba32-f38e101bf749%22%2c%22Oid%22%3a%220ef6f308-6b36-4c55-a49e-88e3c64e70b1%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 1 variantas

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 2 variantas

2021-04-21

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Keturių administracinės paskirties pastatų (7.2) ir keturių sandėliavimo paskirties pastatų (7.9), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 65D (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2812), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Keturių administracinės paskirties pastatų (7.2) ir keturių sandėliavimo paskirties pastatų (7.9), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 65D, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 65D (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2812);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Architektas Lauras“, projekto vadovas Lauras Paulauskas, kv.a. Nr. 1595, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kareivių g. 6-419, el. paštas lauras.paulauskas@gmail.com,, tel. +370 683 48736;

Statytojas: UAB „D&D INGROUP“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-05-12  17:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/81747030804?pwd=ZVBON3ZyTGovb3BBMUtoOFV0UDNzQT09

Meeting ID: 817 4703 0804

Passcode: 484724

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-04-16

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Dienos užimtumo centro (7.22), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Alyvų g. 20 (skl. kad. Nr. 4117/0500:44), statybos projektas ir dirbtuvių pastato (unik. nr. 4100-0068-9012) griovimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dienos užimtumo centro (7.22), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Alyvų g. 20 (skl. kad. Nr. 4117/0500:44), statybos projektas ir dirbtuvių pastato (unik. nr. 4100-0068-9012) griovimo projektas;

Statybvietės adresas:  Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Alyvų g. 20 (skl. kad. Nr. 4117/0500:44);

Statinio naudojimo paskirtis: Kitos paskirties pastatai (7.22);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "Medstatyba", projekto vadovas Vytautas Stukas, kv.a. Nr. 1072, Vilniaus m. sav., Ateities g. 10, el. paštas info@medstatyba.lt., tel. +370 699 21590;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 8.00 - 16.45, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-05-05  17:00 val.

Karantino metų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://zoom.us/j/98743327940?pwd=SkJ6Z1FaZUx1UWVHNWcwMHZOcC9oZz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-04-16

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Pagalbinės gatvės žemės sklype kad. Nr. 4167/0200:1561, Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Pagalbinės gatvės žemės sklype kad. Nr. 4167/0200:1561, Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:1561);

Statinio naudojimo paskirtis:kelių (gatvių);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Gatvita“, projekto vadovas Erlandas Jurgelevičius, kvalifikacijos atestatas 25341, Vilniaus m. sav., Vilnius, Žemaitės g. 21-57. 15, el. paštas info@gatvitai.lt , tel. +370 675 20342;

Statytojas: G.K;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 16.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-05-04  17:05 val.

Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjE3ZGRlOGQtYTJhZC00NGY0LTgwM2EtN2FjMTBlMzFhYWM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276ee7db9-e21b-428c-b368-4e223a40634a%22%2c%22Oid%22%3a%2234b588d3-e18e-4745-8c93-7ec84958f364%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-04-16

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Pagalbinės gatvės žemės sklype kad. Nr. 4167/0200:1528, Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Pagalbinės gatvės žemės sklype kad. Nr. 4167/0200:1528, Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:1528);

Statinio naudojimo paskirtis:kelių (gatvių);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Gatvita“, projekto vadovas Erlandas Jurgelevičius, kvalifikacijos atestatas 25341, Vilniaus m. sav., Vilnius, Žemaitės g. 21-57. 15, el. paštas info@gatvitai.lt , tel. +370 675 20342;

Statytojas: G.K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 16.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-05-06 17:05 val.

Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODRmNTE2YjktZjRhNi00MDEwLThhYjUtNTQ5ZWU4NTc1NWFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276ee7db9-e21b-428c-b368-4e223a40634a%22%2c%22Oid%22%3a%2234b588d3-e18e-4745-8c93-7ec84958f364%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-04-16

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Paslaugų paskirties pastato (7.4.), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Lytos k., Pamiškės g. 2A, statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: „Paslaugų paskirties pastatas (7.4.), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Lytos k., Pamiškės g. 2A, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Lytos k., Pamiškės g. 2A, sklypo kad. Nr. 4152/0800:1121;

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatai (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (27.259)-332-1335, projekto vadovas Dmitrij Kaidašov,  kvalifikacijos atestato Nr. A 1454, Vilnius, Salomėjos Nėries g. 73-74, el. paštas architect.dmitrij@gmail.com, tel. +370 685 74269;

Statytojas: A.Š.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis,10.00 - 16.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-30 13:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

Pirmoji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 13:00 val. iki 13:30 val., jungiantis per nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/84558733899?pwd=T1o2K0N3TUJuT2JOUlFpdHFLeDJRZz09

Antroji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 13:30 val., jungiantis per nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/82416331676?pwd=QmgxaS9oejFIbCs5UVNOY1pCa1k1dz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-04-16

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato (7.3), Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Vilniaus g. 42., (sklypo kad. Nr.: 4160/0100:942), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato (7.3), Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Vilniaus g. 42., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Vilniaus g. 42., (sklypo kad. Nr.: 4160/0100:942);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projektų rengimo biuras“, projekto vadovas Piotras Černiauskas, kv.a. Nr. 34620, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kareivių g. 19-181, el. paštas piotras@prb.lt, tel. +370 612 08604;

Statytojas: UAB „Kryptingi sprendimai“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-05-04 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTIyYjlmMjUtZmNiNy00YmE2LWE0ZGEtNTRlMjZkNjkyZTAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d07f8f05-8f68-40a2-a695-399415b174cc%22%2c%22Oid%22%3a%226e395f32-80ca-426b-a24a-2c6055840a0c%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-04-15

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Paslaugų paskirties pastato (7.4.), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g.14C, sklypo kad. Nr. 4103/0200:8383, statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: „Paslaugų paskirties pastatas (7.4.), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižieniai., Sudervės g.14C, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g.14C, sklypo kad. Nr. 4103/0200:8383;

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatai (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (27.259)-332-1335, projekto vadovas Dmitrij Kaidašov,  kvalifikacijos atestato Nr. A 1454, Vilnius, Salomėjos Nėries g. 73-74, el. paštas architect.dmitrij@gmail.com, tel. +370 685 74269;

Statytojas: UAB „Būsto investicijos“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis,10.00 - 16.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-30 15:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

Pirmoji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 15:00 val. iki 15:30 val., jungiantis per nuorodą: https://us05web.zoom.us/j/86861441357?pwd=a0tKRm1DQWFpMU1DWlFiZEFBRFhmZz09

Antroji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 15:30 val., jungiantis per nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/88302040784?pwd=ckxFMjkrWUdUSDZWWmlHYThwdlBGQT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-04-15

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Dviejų sublokuotų paslaugų paskirties pastatų (7.4.), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., Smėlio g.18, sklypo kad. Nr. 4110/0700:448, statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: „Dviejų sublokuotų paslaugų paskirties pastatų (7.4.), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., Smėlio g.18, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., Smėlio g.18, sklypo kad. Nr. 4110/0700:448;

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatai (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (27.259)-332-1335, projekto vadovas Dmitrij Kaidašov,  kvalifikacijos atestato Nr. A 1454, Vilnius, Salomėjos Nėries g. 73-74, el. paštas architect.dmitrij@gmail.com, tel. +370 685 74269;

Statytojas: N.V.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis,10.00 - 16.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-29 13:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/83455142824?pwd=WU15b2hTaDhQVVYyYnFPNUhEaTRidz09

Antroji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 13:30 val., jungiantis per nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/86372627187?pwd=bS92T2FmbTJDNEV3c0gxUlZKMVJHdz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-04-13

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sporto paskirties pastato(7.14), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Filaretų g. 81A (skl. kad. Nr. 4162/0200:869), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sporto paskirties pastato(7.3) Vilniaus r. sav., Filaretų g. 81A., Didžiasalio k., Nemėžio sen. (skl. kad. Nr. 4162/0200:869), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Filaretų g. 81A (skl. kad. Nr. 4162/0200:869);

Statinio naudojimo paskirtis: Sporto (7.14);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 458028, projekto vadovė Jovita Pauplienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1618, Vilnius, Goštauto g. 2-15, el. paštas jovita.paupliene@gmail.com, tel. +370 699 19914;

Statytojas: UAB „Teniso sala“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-30 16:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/76938553978?pwd=V3RseUsrSnBWRzgxdVhHRHB0OU11QT09

Meeting ID: 769 3855 3978

Passcode: 9a64sh

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-04-13

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Saulės g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:1668), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Saulės g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:1668), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Saulės g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:1668);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Arkilida“, projekto vadovė Laima Lideikienė, kv. atestato Nr. 168, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Saltoniškių g.310-405, el. paštas archilaima@gmail.com, tel. +370 617 11395;

Statytojas: UAB „RB turtas“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-27  17:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://meet.google.com/qpt-jbba-xgg

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-04-08

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Medicininės paskirties pastato (7.12), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Blindžių g. 1. (sklypo kad. Nr. 4174/0200:8530), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Medicininės paskirties pastatas (7.12), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Blindžių g. 1. (sklypo kad. Nr. 4174/0200:8530),  statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Blindžių g. 1. (sklypo kad. Nr. 4174/0200:8530);

Statinio naudojimo paskirtis: Gydymo paskirtieas pastatas (7.12);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: A.Umbraso proj. ir meno firma „AGAarch.art.“, projekto vadovas Eduardas Pajarskas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 21186), el. paštas aga.umb@gmail.com, tel. +370 685 68943, Kalvarijų g. 3-424, Vilnius;

Statytojas: UAB „Dantų sveikatos namai“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-04-28 17:00 val.

Dėl įvesto karantino ribojimų, susirinkimas numatomas nuotoliniu būdu.

https://us02web.zoom.us/j/9668816907?pwd=SFZoenAwYkNEQjcvczFWd2JWMkdzQT09

Meeting ID: 966 881 6907

Passcode: s0dv05

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-04-08

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Laurų k., Zemečkavo g. 59 (sklypo kad. Nr. 4107/0600:1007), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Laurų k., Zemečkavo g. 59, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Laurų k., Zemečkavo g. 59 (sklypo kad. Nr. 4107/0600:1007);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB“Architektūros laboratorija“, projekto vadovas Darius Birutis, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1898, el. paštas p.vroblevicius@gmail.com, tel. +370 698 74512, Vilniaus m., Verkių g. 5;

Statytojas: K.S;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-20 16:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/82468078362?pwd=L2gzcmI2U0s4c1FtQzU5TmlUb3h1QT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-31

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Perspektyvinio privažiavimo žemės sklype kad. Nr. 4103/0300:1764 iš Liepų g. (VL 7961), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas:  Perspektyvinio privažiavimo žemės sklype kad. Nr. 4103/0300:1764 iš Liepų g. (VL 7961), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k,  (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:1764);

Statinio naudojimo paskirtis: kelių (gatvių);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Gatvita“, projekto vadovas Erlandas Jurgelevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 25341, Vilniaus m. sav., Vilnius, Žemaitės g. 21-57, el. paštas info@gatvita.lt , tel. +370 675 20342;

Statytojas: D.V.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 16.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-21 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjczM2RmNDQtODVmZi00ZDlmLTg0ODEtMmU4ZDc3NDY1NDlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276ee7db9-e21b-428c-b368-4e223a40634a%22%2c%22Oid%22%3a%2234b588d3-e18e-4745-8c93-7ec84958f364%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-31

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato (7.3), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Vanaginės g. 37 B (sklypo kad. Nr.: 4117/0700:486), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato (7.3), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Vanaginės g. 37 B, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Vanaginės g. 37 B (sklypo kad. Nr.: 4117/0700:486);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektūros atelje“, projekto vadovas Audrius Žigunis, kv.a. Nr. A1105, Vilniaus m. sav., Vilnius, Galvydžio g. 3, el. paštas zi.audrius@gmail.com, tel. +370 618 06415;

Statytojas: UAB „Baltisches Hous“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 17.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-16 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

meet.google.com/tgm-oygb-nxp

kodas: tgm-oygb-nxp

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-31

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Dviejų sandėliavimo paskirties pastatų (7.9), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Ožiarūčio g. 19 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2526), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dviejų sandėliavimo paskirties pastatų (7.9), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Ožiarūčio g. 19, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Ožiarūčio g. 19 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2526);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  UAB „Architektų gildija“, projekto vadovas Rokas Mazuronis, kv.a. Nr. A 1732, Vilniaus m. sav., Vilnius, S.Moniuškos g. 10-7,  el. paštas archgildija@gmail.com, tel. +370 601 95589;

Statytojas: UAB „Ap Trade“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-19 17:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

https://us02web.zoom.us/j/88423648631

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-29

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2),  Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., Braškių tak. 9 (skl. kad. Nr. 4110/0300:1169), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2),  Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., Braškių tak. 9 (skl. kad. Nr. 4110/0300:1169), statybos projektas;

Statybvietės adresas Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., Braškių tak. 9 (skl. kad. Nr. 4110/0300:1169);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (21.26)-332-93, projekto vadovas Arvydas Motiejūnas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 089), Vilniaus m., Architektų g. 206-15, el. paštas amotiejunas@gmail.com,  tel. +370 699 99607 ,

Statytojas: L. Ž.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-16 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu: 

https://us05web.zoom.us/j/85857593855?pwd=U2ZZUXhwY2tUTzZ2eWJFQkNYMGZadz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-25

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Žalioji g. 58C (skl. kad. Nr. 4117/0700:241), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimasGyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Žalioji g. 58C (skl. kad. Nr. 4117/0700:241), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Žalioji g. 58C (skl. kad. Nr. 4117/0700:241);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Axis linea“, projekto vadovas Laurynas Blauzdavičius, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1997), Vilniaus m., A. Juozapavičiaus g. 11-303, el. paštas laurynas01@gmail.com,  tel. +370 650 20020 ,

Statytojas: G.T.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-15 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us04web.zoom.us/j/73554990982?pwd=eUM4b1d4WlYyWjZJSVA0WTNBc2kxUT09

Meeting ID: 735 5499 0982

Passcode: 09Rrdy

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-25

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), ), Pakrantės g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. kad. Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę paskirtį (7.2) projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), ), Pakrantės g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. kad. Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę paskirtį (7.2) projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. kad Nr. 4177/0200:135), Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393), (skl. kad. Nr. 4177/0200:412);

Statinio naudojimo paskirtis: esama - prekybos (6.3), būsima - administracinė (7.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "Plėtros partneriai", projekto vadovas Darius Franckevičius kv.a. Nr.30365 , Vilniaus m. sav., Vilnius, Laisvės per. 77B, el. paštas darius@pletrospartneriai.lt ir info@pletrospartneriai.lt, kontaktinis tel.+370 674 42613;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-13 17:00 val.

Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/9974004054?pwd=VDY0SU5TMkNDNmJ4RXFBR1JBd2Nydz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-23

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Skaisterių k., Skaisterių g. 2C (sklypo kad. Nr.: 4152/1600:618), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Skaisterių k., Skaisterių g. 2C (sklypo kad. Nr.: .: 4152/1600:618), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Skaisterių k., Skaisterių g. 2C (sklypo kad. Nr.: 4152/1600:618);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektų gildija“, projekto vadovas Rokas Mazuronis, kv.a. Nr. 1732, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., S.Moniuškos g. 10-7, el. paštas archgildija@gmail.com,, tel. +370 601 95589;

Statytojas: UAB „AVV“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-06  17:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/81393228966

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-17

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Tekliūnų g. 25 (pastato un. Nr. 4400-1580-0683), rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Tekliūnų g. 25 rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės vs., Tekliūnų g. 25 (sklypo kad. Nr. 4117/0100:422);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 858872, projekto vadovas Bartas Sangavičius, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 2221), el. paštas bartassangavicius@gmail.com, tel. +370 698 41233, +370 671 20626, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., Tekliūnų g. 25;

Statytojas: V.M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-31 18:30 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://zoom.us/j/93907178043?pwd=KzVWTGV2RmpEMElHZnpEc1NHMEY3UT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Vizualizacija

2021-03-17

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Tekliūnų g. 25 (pastato un. Nr. 4400-1580-0683), rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Tekliūnų g. 25 rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės vs., Tekliūnų g. 25 (sklypo kad. Nr. 4117/0100:422);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 858872, projekto vadovas Bartas Sangavičius, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 2221), el. paštas bartassangavicius@gmail.com, tel. +370 698 41233, +370 671 20626, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., Tekliūnų g. 25;

Statytojas: V.M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-31 18:30 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://zoom.us/j/93907178043?pwd=KzVWTGV2RmpEMElHZnpEc1NHMEY3UT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-17

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Egliškių g. 1A (sklypo kad. Nr. 4152/0100:147), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Egliškių g. 1A, statybos projektas;

Statybvietės adresas Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Egliškių g. 1A (sklypo kad. Nr. 4152/0100:147);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Dmitrijaus Timofejevo individualios veiklos vykdymo pažyma, projekto vadovas Vilius Kriaučiūnas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1376), el. paštas dmitrijustim@gmail.comarchfisy@gmail.com, tel. +370 605 31470, Vilniaus m., Lauksargio g. 27;

Statytojas: G.S.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-30 17:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVjNTEwNWQtZWQ4Yy00YmU0LWIwNDgtMWJlMjQzYTdjY2Yw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22950e6155-346d-47d3-a548-aef5ddee782f%22%2c%22Oid%22%3a%22cf58fd06-8166-4f14-81a7-a181f53b18d3%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-17

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir keturių poilsio paskirties pastatų (7.17), Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., Pagailašių g. 27, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir keturių poilsio paskirties pastatų (7.17), Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., Pagailašių g. 27,  statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., Pagailašių g. 27 (sklypo kad. Nr.: 4132/0600:428);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties(6.1) ir poilsio paskirtes (7.17);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenysUAB „Projektavimo sprendimai“, projekto vadovas Lauras Paulauskas, Kv.a. Nr. A 1595,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 3, el. paštas mindaugas@projektavimosprendimai.lt., tel. +370 674 44090;

Statytojas: K.S.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 08:00 – 12:00 ir 13.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-30 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/86386302513

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-09

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Žiedo g. 12B, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Žiedo g. 12B, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Žiedo g. 12B, (sklypo kad. Nr. 4174/0100:2203);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “Vertės inovacija“, projekto vadovas Rūta Surdokienė, (kvalifikacijos atestatas Nr. 39703), el. paštas ruta@gethouse.lt,  tel. +370 686 67550 , Trakai., Vytauto g. 19;

Statytojas: N.M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 11.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-03-31 17:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://meet.google.com/pxy-ruep-xeq

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-09

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Kitų inžinerinių statinių - rezervuarų , Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kalno g. 18 A, paskirties keitimo į paslaugų paskirtį (7.4), įrengiant autoservisus, rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Kitų inžinerinių statinių - rezervuarų , Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kalno g. 18 A, paskirties keitimo į paslaugų paskirtį (7.4), įrengiant autoservisus, rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kalno g. 18 A, (skl. kad. Nr. 4167/0200:1141);

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatai (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Provida“, projekto vadovas Vida Davidonienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 248, el. paštas uab.provida@gmail.com, tel. +370 655 44540, Vilniaus m., Tuskulėnų g. 20-4;

Statytojas: UAB „Frumuita“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 12.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-31 17:00 val. Karantino metu projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas nuotoliniu būdu:

https://us02web.zoom.us/j/81937758577?pwd=aDZST2Z4SDl5ZXh1Q0o0YkpTa1NzZz09

Meeting ID: 819 3775 8577

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-09

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Gyvenamosios paskirties pastato (6.3.), Vilniaus r. sav., Nemenčinė, A. Mickevičiaus g.107B, rekonstravimo projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties pastato (6.3.), Vilniaus r. sav., Nemenčinė, A. Mickevičiaus g.107B, rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinė., A. Mickevičiaus g.107B, (sklypo kad. Nr. 4160/0100:751);

Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties pastatas (6.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Architektas Lauras“, projekto vadovas Lauras Paulauskas, kvalifikacijos atestato Nr. A 1595, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kareivių g. 6-419, el. paštas lauras.paulauskas@gmail.com, tel. +370 683 48736;

Statytojas: UAB „Romansta“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis,09.00 - 18.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-31 17:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/89857775819?pwd=L05iZVVEWUY3QWQza2ZFclpRbUxjdz09

Meeting ID: 898 5777 5819

Passcode: 553291

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-08

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Poilsio paskirties pastato (7.13.), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Klinikų g. 17, statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: Poilsio paskirties pastato (7.13.), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Klinikų g. 17, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Klinikų g. 17, (sklypo kad. Nr. 4110/0800:4174);

Statinio naudojimo paskirtis: poilsio paskirties pastatas (7.13);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: : MB „Architektas Lauras“,, projekto vadovas Lauras Paulauskas, kvalifikacijos atestato Nr. A 1595, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kareivių g. 6-419, el. paštas lauras.paulauskas@gmail.com, tel. +370 683 48736;

Statytojas: UAB „Archstudija“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis,09.00 - 18.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-26 17:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/85435413912?pwd=c0pWZStXSVVaRi9LQVc2Tko1MEhSZz09

Meeting ID: 854 3541 3912

Passcode: 053604

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-08

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Versmių g. 11 (sklypo kad. Nr. 4117/0400:907), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dviejų butų namo (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Versmių g.11, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Versmių g. 11 (sklypo kad. Nr. 4117/0400:907):

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 072186, projekto vadovas Arvydas Katilius, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1310, el. paštas arvydo@gmail.com, tel. +370 682 19589 , +370 678 36179, Vilniaus m., Kalvarijų g.1;

Statytojas:T.R.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 11.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-17 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQ5MjIxMzEtZjQ1My00NjFjLWFiZTEtZjdhMDI5NWU0NTUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258a4314b-a6d9-477f-99de-2c5659c86442%22%2c%22Oid%22%3a%22ec19e62a-ad78-4237-b3ca-2d320e1f19d4%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-01

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastatų (7.9), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Miško g. 8A (sklypo kad. Nr.: 4167/0100:802), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastatų (7.9), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Miško g. 8A (sklypo kad. Nr.: 4167/0100: 802), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Miško g. 8A (sklypo kad. Nr.: 4167/0100:802)

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „PK projektavimo biuras“, projekto vadovas Liutauras Kairys, kv.a. Nr. 25022, Kauno m. sav., Kaunas, Antagynės g. 2-1, el. paštas info@pkbiuras.lt, tel. +370 673 12690;

Statytojas: UAB „IT logistika“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-10  17:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

https://us04web.zoom.us/j/6349700402?pwd=VVFJOTQ1QWpNTmkwdUo4UFpSWlZWdz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-24

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Paslaugų paskirties pastato (7.4.), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Ateities g.10, statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato (7.4.), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Ateities g.10, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Ateities g.10, (sklypo kad. Nr. 4167/0200:789);

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektų gildija“, projekto vadovas Rokas Mazuronis, kvalifikacijos atestato Nr. A 1732, Vilniaus m. sav., Vilnius, S. Moniuškos g. 10-7, el. paštas archgildija@gmail.com, tel. +370 601 95589;

Statytojas: UAB „Transervis“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis,09.00 - 17.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-17 17:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/87940834799

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-24

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie Prekybos paskirties (7.3) pastato Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 3A (skl. kad. Nr. 4174/0200:8309) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties (7.3) pastato Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 3A (skl. kad. Nr. 4174/0200:8309) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 3A (skl. kad. Nr. 4174/0200:8309);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties (7.3) pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys UAB „Arkilida“, projekto vadovas Laima Lideikienė, Kv.a. Nr. A 168, Vilnius, Saltoniškių g. 31-405, el. paštas archilaima@gmail.com, tel. +370 61711395

Statytojas: G.M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 14.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-10 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://meet.google.com/kuf-wfqz-txt

Prjektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-24

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir pagalbinio ūkio pastato(7.17), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Varniškių k., Kalno g. 21 statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir pagalbinio ūkio pastato(7.17), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Varniškių k., Kalno g. 21 statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Varniškių k., Kalno g. 21 (sklypo kad. Nr.: 4170/0800:304);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB studija „Konceptas“, projekto vadovas Lina Čižaitė, kvalifikacijos atestato Nr. A 1952,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Šv. Stepono g. 39, atsakingas asmuo Indrė Kabišiūtė, el. paštas indre@konceptas.com,  tel. +370 610 42208;

Statytojas: J.Š.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 09.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-12 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://youtu.be/HWXrdp3vjNQ

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-24

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir pagalbinio ūkio pastato(7.17), Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Šinkalaukio k., Čepurniškių g. 1 (sklypo kad. Nr.: 4182/0600:325) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodyba. Vienbučio gyvenamojo namo (6.1) ir pagalbinio ūkio pastato(7.17), Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Šinkalaukio k., Čepurniškių g. 1 (sklypo kad. Nr.: 4182/0600:325) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Šinkalaukio k., Čepurniškių g. 1 (sklypo kad. Nr.: 4182/0600:325);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Geodezija ir architektūra“, projekto vadovas Lina Deikuvienė, Kv.a. Nr. A 1615,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Šeimyniškių g. 9-1, lina@baigiaustatyti.lt,  tel. +370 656 70549;

Statytojas: J.G.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-10 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://zoom.us/j/92077990806

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-23

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Sembų g., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sembų g., Buivydiškių k., Zujūnų sen, Vilniaus r. sav., statybos projektas.

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Sembų g.;

Statinio naudojimo paskirtis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Infrastruktūros inžinerija“, projekto vadovas Renaldas Aleksandravičius, kv.a. Nr. 25380, Vilniaus m. sav., Vilnius, Gerosios Vilties g. 38, el. paštas renaldas@225.lt, tel. +370 699 15225, el. paštas gediminas.inzinerija@gmail.com;

Statytojas: UAB "Vilniaus vandenys";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 7.00 - 15.45, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-15  17:00 val.   Dėl karantino apribojimų, projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu

https://us04web.zoom.us/j/3432834559?pwd=TytiMU1XdnN2SXdKUG1IbkY5UVlDUT09

ID: 343 283 4559

Slaptažodis: 12345

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-23

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gatvės(8.2) dalies (skl. kad. Nr. 4162/0400:1346, 4162/0400:1862, 4162/0400:2086, 4162/0400:0021 4162/0400:0449), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Daržininkų k., Senojo Kelio g., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gatvės(8.2) dalies (skl. kad. Nr. 4162/0400:1346, 4162/0400:1862, 4162/0400:2086, 4162/0400:0021 4162/0400:0449, Senojo Kelio g., Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Daržininkų k., Senojo Kelio g., (skl. kad. Nr. 4162/0400:1346, 4162/0400:1862, 4162/0400:2086, 4162/0400:0021 4162/0400:0449);

Statinio naudojimo paskirtis: vietinės reikšmės keliai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "Inžinerinės mintys", projekto vadovas Tomas Burokas, kv.a. Nr. 20334, Kauno m. sav., Kaunas, Laisvės al. 76b,  el. paštas, tomas@inmintis.lt,  tel. +370 624 41901

Statytojas: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 9.30 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-15  16:00 val. prisijungimas prie vaizdo konferencijos

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MTUwYTVmNGMtOGRiMS00MDA1LWE3MWUtNjczM2JjYzc3Yjky%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c61b45e1-7d9d-4509-8ce6-d86adf1b039c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b6b5ea73-d6e6-4025-8a63-640ade69b656%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=9fde2259-159a-4e1b-9f96-a2fdee820b45&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-23

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų SB „Beržynas“ Vilniuje ir Vilniaus rajone statybos projekto dalies Vanaginės sodų 4-oje, Vanaginės sodų 5-oje g., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų SB „Beržynas“ Vilniuje ir Vilniaus rajone statybos projekto dalies Vanaginės sodų 4-oje, Vanaginės sodų 5-oje g., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vanaginės sodų 4-oji g., Vanaginės sodų 5-oji g., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k.;

Statinio naudojimo paskirtis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Infrastruktūros inžinerija“, projekto vadovas Renaldas Aleksandravičius, kv.a. Nr. 25380, Vilniaus m. sav., Vilnius, Gerosios Vilties g. 38, el. paštas renaldas@225.lt, tel. +370 699 15225, el. paštas jaroslav100@gmail.com;

Statytojas: UAB "Vilniaus vandenys";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 7.00 - 15.45, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-08   17:00 val.   Dėl karantino apribojimų, projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTFkOTg0ZWUtNjkyZS00MmFiLTg2ZmYtOGFjZmQxZjgyOGQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2285a566d3-9803-4fca-8c8d-4ac523a70dcd%22%2c%22Oid%22%3a%2240cabb58-660f-4a03-96f5-1884252717e5%22%7d

Projektinių pasilūymų vaizdinė informacija

2021-02-17

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato (7.3), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., Daujoto g. 30, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato (7.3), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., Daujoto g. 30, statybos projekto projektiniai sprendimai;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., Daujoto g. 30 (sklypo kad. Nr. 4117/0600:1222);

Statinio naudojimo paskirtis: prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Milimetras“, projekto vadovas Tomas Rasiulis, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1341), el. paštas paulius.mirinavicius@gmail.com, tel. +370 614 85478 , Vilniaus m., Verkių g. 34b-301;

Statytojas:UAB „Valax“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-05 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTgxMDdiNjItYjM4Zi00NzJkLWFmM2EtZTI1MDIzYTgzNmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0c2983e-d46c-47d4-8c85-41af6e679c89%22%2c%22Oid%22%3a%22af8c46bc-b5e9-43c1-ab87-c5154bdda7e0%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-17

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Maitinimo paskirties pastato (7.5.), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Kerpių g. 20, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Maitinimo paskirties pastato (7.5.), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Kerpių g. 20, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Kerpių g. 20 (sklypo kad. Nr. 4152/0100:858);

Statinio naudojimo paskirtis: maitinino;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: „UAB „Devyni architektai“, projekto vadovas Arūnas Skrolis, kv. atestatas Nr. A 1472, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kareivių g. 19-176, el. paštas arunas@devyniarcitektai.lt, tel. +370 698 81941;

Statytojas: A.P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 12.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-08  16:00 val. Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://join.skype.com/pIjdJGBch2dR

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-17

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato un. Nr. 4400-1583-2378 (6.2),  Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Suopių g.11G, buto Nr.1 (un. nr. 4400-1967-9475:7239), rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo (un. nr. 4400-1583-2378), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Suopių g.11G, buto Nr.1 (un. nr. 4400-1967-9475:7239), rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Suopių g.11G, (sklypo kad. Nr. 4174/0100:164);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Geodezija ir architektūra“, projekto vadovė Lina Deikuvienė, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1615), Vilniaus m., Šeimyniškių g. 9-1, įgaliotas Aurelijus Keturakis, el. paštas aurelijus.3dc@gmail.com,  tel. +370 690 80999 ,

Statytojas: A. V.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-05 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://meet.google.com/jbo-inbr-mxi

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-17

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Paslaugų paskirties pastato (7.4.), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Užubrasčio k., Šaltalankių g.1, sklypo kad. Nr. 4122/0100:754, statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato (7.4.), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Užubrasčio k., Šaltalankių g.1, sklypo kad. Nr. 4122/0100:754, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Užubrasčio k., Šaltalankių g.1 (sklypo kad. Nr. 4122/0100:754);

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Atabaltika“, projekto vadovė Irena Baravykienė, kvalifikacijos atestato Nr. A 284, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kuršių g. 2A, el. paštas gediminas.gircys@gmail.com, tel. +370 654 01919;

Statytojas: UAB „Batita“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis,09.00 - 16.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-05 12:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

Indentifikavimo Nr. 848 0173 6693.

Slaptažodis: S1

Nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/84801736693?pwd=ZzdWZkVEcEppcnh2b1Y2QTR4L2kwUT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-17

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Skersinės g. 75, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Skersinės g. 75 statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Skersinės g. 75 (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:1220);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB“Archplius“, projekto vadovas Birutė Gurskienė, kvalifikacijos atestato Nr. A 626, Vilniaus m., Žygio g. 97-107, el. paštas birutg@gmail.com , tel. Nr. +370 698 49344; 370 699 66817

Statytojas: A.B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-02-26 17:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu. Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/87211456130?pwd=eXUyWFdNb2Y3eit0b1U3dnoxNkluUT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-10

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Pasakų g. 5B (sklypo kad. Nr. 4110/0800:893), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo (6.2), Pasakų g. 5B, Buivydiškių k., Zujūnų sen.,Vilniaus r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Pasakų g. 5B (sklypo kad. Nr. 4110/0800:893);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektūros namai“, projekto vadovas Rolandas Šarapajevas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1733), el. paštas sarapajevas@yahoo.com,  tel. +370 618 36411 , Vilniaus m., Algirdo g. 11-3;

Statytojas: A. B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-02-23 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://youtu.be/98bbQewsOQA

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-08

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kalno g. 6 (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:1580), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėlis Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kalno g. 6 (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:1580), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kalno g. 6 (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:1580),;

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  UAB „Axis linea“, projekto vadovas Laurynas Blauzdavičius, kv.a. Nr. A 1997, Vilniaus m. sav., Vilnius, A.Juozapavičiaus g. 11-310, el. paštas axislinea1@gmail.comlaurynas01@gmail.com, tel. +370 650 20020;

Statytojas: UAB „Furatena“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-02-25 16:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

 https://us04web.zoom.us/j/71942088501?pwd=dm54eDZjN1ptSDhqdE5CN2owWXR6UT09

Meeting ID: 719 4208 8501

Passcode: cHx6Ca

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-08

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sporto prekių didmeninės prekybos parduotuvės (7.3) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Raisteniškių vs., Medaus g. 29, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sporto prekių didmeninės prekybos parduotuvės (7.3) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Raisteniškių vs., Medaus g. 29, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Raisteniškių vs., Medaus g. 29 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:8497);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  K.Norkevičiaus firma „Rektra“, projekto vadovas Aurelijus Grikinis,  kv.a. Nr. A 1580, Trakai, Vytauto g. 19,  el. paštas  firmarektra@gmail.com, tel. +370 650 16400;

Statytojas: UAB „Baidarių centras“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-02-15  16:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos „Google Meet“ nuoroda:

https://meet.google.com/wxd-rmhp-ngv

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-01-28

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Upelio g. 1A, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Upelio g. 1A, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Upelio g. 1A, (žemės sklypo kad. Nr. 4110/0800:694 Buivydiškių k.v.);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Framels“, projekto vadovas Inga Lapinskienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1692, el. paštas info@framels.com, atsakingas asmuo -Evaldas Kekys, tel. +370 601 85240 , Vilniaus m., Mėnulio g. 11-101;

Statytojas: I.B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-02-04 17:00 val. Karantino metu projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas nuotoliniu būdu, susirinkimo nuoroda:

https://meet.google.com/dkx-ybva-ptx

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-01-20

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatą (6.2), Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Parudaminio k., Mokyklos g. 14, paprastojo remonto projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1) paskirties keitimas į dvibutį gyvenamąjį namą (6.2), Mokyklos g. 14, Parudaminio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav., paprastojo remonto projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Parudaminio k., Mokyklos g. 14, (pastato un. Nr. 4100-1068-4030);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektūros menas“, projekto vadovas Simonas Savickas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1664, el. paštas simonas@a-m.lt, tel. +370 684 82460 , Vilniaus m., Konstitucijos pr. 23 KB-510;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Marijampolio seniūnija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-02-03 16:00 val. Karantino metu projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas nuotoliniu būdu:

https://us04web.zoom.us/j/74718276959?pwd=RFFqU1VOMjhhOTkzTFVuWVJYbmdxZz09

Meeting ID: 747 1827 6959

Passcode: mokyklos14

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-01-18

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Administracinės paskirties pastato (7.2.), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., senasis Ukmergės kel. 21 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:2715), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Administracinės paskirties pastato (7.2.), Senasis Ukmergės kel. 21, Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas:  Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 21 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:2715);

Statinio naudojimo paskirtis: Administracinės paskirties pastatas (7.2.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Geri architektai“, projekto vadovas Vaidas Pupinas, kv.a. Nr. A10803, Vilniaus m. sav., 03113 Vilnius, Šviesos g. 4D-2, el. paštas info@architektugrupe.lt, tel. +370 611 55004;

Statytojas: J.M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (I-IV darbo dienomis, nuo 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-01-29 17:00 val. vaizdo transliacijos būdu: https://us02web.zoom.us/j/87049363713?pwd=QjlPVXdqUytqKzQ0YWFacHNFM1dMQT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-01-12

 

 archyvas 2016

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Samanų g. 3, (sklypo kad. Nr.: 4117/0600:890), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.),  Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Samanų g. 3, (sklypo kad. Nr.: 4117/0600:890), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Samanų g. 3, (sklypo kad. Nr.: 4117/0600:890);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Jurevičiaus tapybos ir projektavimo įmonė, projekto vadovas Algirdas Jurevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. A 560, Vilniaus m. sav., Vilnius, Žemaitijos g. 8, el. paštas algirdas.jurevicius@gmail.com,  tel. +370 687 13919;

Statytojas: L.R.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 15.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-15 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu per nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/85362891947?pwd=QjZUU0RIdTVaOW9MYlkrRFpNaTBtUT09

Meeting ID: 853 6289 1947

Passcode: UsviG7

Pažymėti klaidą
Loading