*alt_site_homepage_image*

Civilinė metrikacija

decoration

Civilinės metrikacijos skyriaus informacija

Teikiant civilinės metrikacijos paslaugas, įskaitant santuokos registravimą, Civilinės metrikacijos skyriaus  patalpose rekomenduojamos šios apsaugos priemonės:

  • 2 metrų atstumas tarp darbuotojų ir paslaugų gavėjų / lankytojų;
  • 2 metrų atstumas tarp paslaugų gavėjų / lankytojų (išskyrus šeimos narius);
  • uždarose erdvėse darbuotojams, aptarnaujantiems lankytojus, ir paslaugų gavėjams/ lankytojams rekomenduojamas medicininių kaukių ar respiratorių dėvėjimas.

Primename, kad asmuo į Civilinės metrikacijos skyrių gali kreiptis tiesiogiai, atvykęs į Vilniaus rajono savivaldybę Rinktinės g. 50, Vilniuje arba elektroninio ryšio priemonėmis per MGVDIS (Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos)  išorinį portalą. 

Puslapis pasiekiamas adresu: https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt (Registrų centro klientų savitarna el. paslaugų užsakymas).

Interesantai priimami pirmame aukšte, 102; 107 ir 109 kabinetuose.


Dėl mirties, santuokos nutraukimo (kai santuoka nutraukta Lietuvoje), bažnytinės santuokos įtraukimo į apskaitą asmenims kreiptis į Civilinės metrikacijos skyrių nereikia – šie veiksmai atliekami civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva, gavus šiuos civilinės būklės aktus patvirtinančius dokumentus iš atitinkamų įstaigų.

Informacija ir konsultacijos gyventojams teikiamos paskambinus telefonais: 

(8 5) 275 0502; (8 5) 275 8939 bei el. paštu: edvarda.casiene@vrsa.ltliucija.zacharko@vrsa.lt. 

Civilinės metrikacijos skyriaus darbo laikas: 

Pirmadieniais – 7.30–16.30 

Antradieniais – 7.30–16.30 

Trečiadieniais – 7.30–16.30 

Ketvirtadieniais – 7.30–16.30 

Penktadieniais  – 7.30–15.15 

Šeštadieniais registruojamos santuokos (pagal iš anksto sudarytą grafiką) .

Civilinės metrikacijos skyriaus prašymų pateikimo tvarka

2020 m. spalio 30 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymui  Nr. 1R-357 „Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1r-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ atsirado kai kurios naujovės civilinės metrikacijos veikloje.

Nustatyta, kad asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą  dėl įvairių paslaugų gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per MGVD informacinę sistemą. Puslapis pasiekiamas adresu:  https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt

Jei asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą kreipiasi registruotu paštu, per kurjerį ar elektroninio ryšio priemonėmis, jis prašyme turi nurodyti informaciją apie valstybės rinkliavos sumokėjimą arba pridėti tai patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, išskyrus atvejus, kai valstybės rinkliava nėra nustatyta.

Nustatyta galimybė, pareiškėjų prašymu, išrašus ir pažymas dėl kliūčių sudaryti santuoką nebuvimo,] siųsti registruotu paštu arba per kurjerį pareiškėjo nurodytu adresu, jeigu pareiškėjas užsako registruoto pašto ar kurjerio paslaugas ir už jas sumoka.

Taisyklėse nustatyta, kad atsiimti civilinės būklės aktų įrašų liudijančius išrašus ir pažymas dėl kliūčių sudaryti santuoką nebuvimo gali ne tik turintis teisę tą dokumentą gauti asmuo ar jo atstovas, bet ir kitas, pareiškėjo prašyme nurodytas, asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju nereikalaujama papildomai sudaryti įgaliojimą ir jį pateikti civilinės metrikacijos įstaigai. 

Norintys susituokti asmenys civilinės metrikacijos įstaigai gali pateikti teisingumo ministro nustatytos formos prašymą tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį, taip pat gali kreiptis elektroniniu paštu. Elektroninio ryšio priemonėmis pateikiamas prašymas įregistruoti santuoką turi būti pasirašytas abiejų norinčių susituokti asmenų ir suskaitmenintas, kartu su juo turi būti pateikti suskaitmeninti tų asmenų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai. Iki santuokos registravimo civilinės metrikacijos įstaigai ar konsulinei įstaigai turi būti pateikti prašymo įregistruoti santuoką ir prie šio prašymo pridėtų dokumentų originalai arba jų patvirtintos kopijos. Šių dokumentų nepateikus, santuoka neregistruojama.

 

Prašymas anuliuoti civilinės būklės akto įrašą 

Prašymas atkurti civilinės būklės akto įrašą

Prašymas išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą

Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

Prašymas įregistruoti santuoką

Prašymas įregistruoti vaiko gimimą

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą gimimą

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą mirtį

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką

Prašymas pakeisti, ištaisyti ar papildyti civilinės būklės akto įrašą

Prašymas pakeisti 16 metų sulaukusio asmens vardą ir (ar) pavardę, teikiamas registruotu paštu ar per kurjerį

Prašymas pakeisti 16 metų sulaukusio asmens vardą ir (ar) pavardę

Prašymas pakeisti jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardą ir (ar) pavardę, teikiamas registruotu paštu ar per kurjerį

Prašymas pakeisti jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardą ir (ar) pavardę

Santuokos registravimo norinčiųjų susituokti asmenų pasirinktoje vietoje tvarkos aprašas
Asmenų, susituoksiančių Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, sąrašas

Vadovaujantis Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių, patvirtintų 2016 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ 73 p., apie prašymą įregistruoti santuoką skelbiama viešai savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt) ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos. Skelbime apie prašymą įregistruoti santuoką nurodomi norinčių susituokti asmenų vardai, pavardės, gimimo datos ir būsimos santuokos registravimo data ir valanda.


Asmenų, susituoksiančių Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, sąrašas:

Jie tuoksis 2022-05-27 dieną

14.00 val. REMIGIJUS ZVILNA 1990-07-24 ir ERIKA ŠNARAITĖ 1991-03-20

 

Jie tuoksis 2022-05-28 dieną

12.00 val. SLAVOMIR BARAN 1995-03-31 ir JURGITA POVILAITYTĖ 2005-06-14

13.00 val. RAMŪNAS SAROČKA 1972-05-23 ir GREDA VILMA MATIUKAITĖ 1979-05-13

15.00 val. KAROLIS DAŠKEVIČIUS 1996-03-15 ir AUSTĖJA KRIŪNAITĖ 1996-10-26

 

Jie tuoksis 2022-06-02 dieną

15.00 val. KAROLIS VITĖNAS 1991-02-13 ir TOMA TRINKŪNAITĖ 1991-08-23

 

Jie tuoksis 2022-06-03 dieną

11.00 val. VLADIMIR ČVOKIN 1977-07-27 ir TATJANA MALDIS 1978-04-02

14.30 val. VALERIJ NOVICKIJ 1963-02-13 ir TATJANA BURAJA 1970-12-08

 

Jie tuoksis 2022-06-04 dieną

11.30 val. EDUARDAS ČESNAVIČIUS 1945-11-12 ir AUŠRA GURSKA 1969-09-10

12.00 val. JAROSLAV BIAIGO 1980-05-16 ir NATALIJA MATEJEVSKAJA-SAMSONOVA 1980-04-22

15.00 val. VALENTINAS BUBELEVIČIUS 1993-02-14 ir ANNA KAČANOVSKA 1994-06-06

 

Jie tuoksis 2022-06-08 dieną

15.00 val. TOMAS POCIUS 1988-06-24 ir KRISTINA PUIŠYTĖ 1992-11-12

 

Jie tuoksis 2022-06-09 dieną

15.15 val. TAUTVYDAS RUDIS 1991-04-26 ir AISTĖ ŽIBURYTĖ 1993-07-01

 

Jie tuoksis 2022-06-11 dieną                      

12.00 val. STANISLAV OSTROUCH 1972-11-09 ir MARINA ČERNIGOVSKAJA 1977-04-12

13.00 val. JAROSLAVAS BELIAVSKIS 1987-06-22 ir EVELINA ŽIBERT 1994-05-28

13.10 val. RAMŪNAS JUCIUS 1983-09-13 ir NATALIJA MALYŠEVA 1987-11-20

14.30 val. ANDREJUS JASIUKAITIS 1990-12-03 ir SVETLANA MISEVIČIENĖ 1987-05-23

2022 metų santuokų registracijos grafikas

decoration Gimimo įrašai už balandžio mėn.

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

decoration Gimimo įrašai nuo 2022 m. pradžios

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

decoration Santuokos sudarymo įrašai už balandžio mėn.

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

decoration Santuokos sudarymo įrašai nuo 2022 m. pradžios

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

decoration Santuokos nutraukimo įrašai už balandžio mėn.

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

decoration Santuokos nutraukimo įrašai nuo 2022 m. pradžios

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

decoration Mirties įrašai už balandžio mėn.

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

decoration Mirties įrašai nuo 2022 m. pradžios

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*
Kontaktinis asmuo:
Edvarda Časienė
+370(5)2750502