kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Aktuali informacija gaunantiems socialines išmokas

2020 m. keičiasi tam tikrų socialinių išmokų dydžiai, bus mokamos naujos išmokos.


Svarbi informacija: socialinių išmokų, pašalpų ir tikslinių kompensacijų mokėjimai (bankuose ar paštuose) pradedami nuo 2020 m. sausio 10 d., gavus finansavimą išmokoms mokėti.

Keičiasi socialinių išmokų dydžiai

 

Nuo 2020 m.

2019 m.

Šeimoms

 

 

Vaiko pinigai (universali išmoka vaikui)

60 Eur

50 Eur

Vaiko pinigai (universali išmoka vaikui) neįgaliam, gausios* ir nepasiturinčios** šeimos vaikui (su priedu); papildoma išmoka vaikui padidėja nuo 20 iki 40 Eur

 100 Eur

(60 Eur + 40 Eur)70 Eur
(50 Eur + 20 Eur)

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, kuri neturi sukaupusi pakankamo socialinio draudimo stažo, kad gautų motinystės išmoką iš „Sodros“250 Eur76 Eur

Tikslinių kompensacijų gavėjams

 

 

Tikslinių kompensacijų bazė:
nuo šio dydžio priklauso tikslinės kompensacijos specialiųjų poreikių turintiems neįgaliesiems117 Eur114 Eur

Kitiems išmokų gavėjams

 

 

Valstybės remiamų pajamų dydis (VRP) – nuo jo priklauso teisė į piniginę socialinę paramą

 125 Eur  

 122 Eur

Bazinė socialinė išmoka (BSI) – nuo jos priklauso visos socialinės išmokos:
vaiko pinigai, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, vienkartinė išmoka vaikui, išmoka gimus daugiau kaip vienam vaikui, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmoka, vienkartinė išmoka įsikurti, išmoka įvaikinus vaiką, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, vaiko laikinosios priežiūros išmoka, laidojimo pašalpa, parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti, socialinė parama mokiniams, pagalbos pinigai vaikus globojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir kt.39 Eur

 

 

 

 

38 Eur


* Gausi šeima – 3 ir daugiau vaikų.
** Nepasiturinti šeima – kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija 250 Eur neįskaičius vaiko pinigų ir 15–35 proc. darbo užmokesčio.


Jei jau kreipėtės dėl išmokų ir jų mokėjimo laikotarpis nesibaigęs, iš naujo teikti prašymo nereikia – išmokų dydžiai bus perskaičiuoti automatiškai. Išmokos (išskyrus vienkartinę išmoką nėščiajai, vienkartinę išmoką vaikui, vaiko laikinosios priežiūros išmoką ir laidojimo pašalpą) mokamos už praeitą mėnesį, todėl didesnes išmokas gausite vasario mėnesį.

Daugiau informacijos apie socialinių išmokų pokyčius:

  • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/;
  • paskambinus Socialinė rūpybos skyriaus telefonais (8 5) 253 23 13, (8 5) 275 50 62.

 

Įsigalioja socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimai

Nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. nemokami pietūs bus skiriami tiems mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą tose bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose maitinimas organizuojamas taikant savitarnos (pilno ar dalinio švediško stalo) principą. Nemokamas maitinimas bus organizuojamas 28 Vilniaus rajono bendrojo ugdymo švietimo įstaigose, kuriose mokosi 431 priešmokyklinio amžiaus vaikas.

1. Vaikai galės patys pasirinkti valgiaraščiuose nurodytus patiekalus. Bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, nemokamas maitinimas organizuojamas taikant savitarnos (dalinio švediško stalo) principą, sąrašą galite rasti čia.

2. Nuo rugsėjo 1 d. nemokamai pietauti galės visų mokyklų prieš mokyklinukai ir pirmokai.

3. Svarbu tai, kad šie mokiniai įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų, tačiau prašymą pateikti privalu.

4. Prašymą dėl nemokamo maitinimo pateikti galima el. būdu prisijungus www.spis.lt arba raštu seniūnijose  pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Dokumentų apie šeimos gaunamas pajamas pateikti nereikia.

5. Kita naujovė – teisę į nemokamus pietus įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl socialinės paramos mokiniams gali kreiptis ir vienas iš prieš mokyklinuko ar pirmoko globėjų.

 

Daugiau informacijos paskambinus Socialinės rūpybos skyriaus telefonu (8 5) 275 00 63.

* Iki 2020-01-01 nemokamas maitinimas buvo skiriamas tik nepasiturinčių šeimų vaikams.

 

Naujoji išmokų rūšis – vaiko laikinosios priežiūros išmoka

Nuo sausio 1 d. pradedama mokėti naujoji vaiko laikinosios priežiūros išmoka.

Nustačius apsaugos vaikui poreikį, laikinai vaiką prižiūrinčiam asmeniui už kiekvieną laikinai prižiūrimą ar laikinai apgyvendintą vaiką bus skiriama iki 6 bazinių socialinių išmokų dydžio (BSI) išmoka per mėnesį. BSI  – nuo 2020 m. 39 Eur.

Išmokos dydis vaiko laikinosios priežiūros atveju bus apskaičiuojamas nuo ketvirtos vaiko laikinosios priežiūros dienos, o vaiką laikinai apgyvendinus pas fizinius asmenis – nuo pirmos vaiko laikino apgyvendinimo dienos, atsižvelgiant į vaiko laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo kalendorinių dienų skaičių.

Asmuo dėl šios išmokos turi teisę kreiptis pasibaigus vaiko laikinajai priežiūrai ar laikinam apgyvendinimui, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jo laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo pirmos dienos.

Sprendimas dėl šios išmokos skyrimo priimamas ir išmoka išmokama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriuje dienos.

Daugiau informacijos:

 


Shadow up