kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nuoširdumas arba ir tu gali tapti savanoriu

Kiekvienas žmogus yra kilnus: gali gerinti jį supantį pasaulį, gerbti ir padėti šalia esantiems žmonėms, ypač sergantiems. Nors šiais laikais dažnai populiarios yra tokios vertybės kaip karjera, šlovė, pinigai, amžina jaunystė, tačiau yra žmonių, kurie gali skirti savo širdies dalelę bet kuriam žmogui, dovanoti meilę. Tokie žmonės supranta, kad kuo daugiau aukojama, tuo daugiau gaunama iš Dievo.


Šv. Kalėdų laukimo metas yra stebuklingas, nes pildosi mūsų svajonės ir galime padėti, kad išsipildytų kitų svajonės. Šiais metais mūsų gimnazijos bendruomenė, tęsdama dalyvavimą gerumo akcijose, prisijungė prie labdaringos akcijos „Ir tu gali tapti savanoriu“, kurios tikslas – lėšų besikuriančiam Vilniaus Pal. kun. Mykolo Sopočkos vaikų hospisui, kurio įkūrėja yra ses. Michaela Rak, rinkimas. Gruodžio mėn. dieną Rudaminos F. Ruščico gimnazijos mokinių savivaldos atstovai, mokytojai, administracija vyko į hospisą ir perdavė gimnazijos bendruomenės paaukotas lėšas bei atviruką su sveikinimais ses. Michaelai. Įdėmiai buvo klausomasi apie hospiso – namų, kur vyrauja meilė, gėris ir viltis, kur pagalba suteikiama visiems, kam jos reikia, veiklą. Nuoširdžiai dėkojame ses. Michaelai už begalinį gerumą, kurį aukoja nepagydomai sergantiems Vilniaus krašto žmonėms.

Dar viena graži mūsų gimnazijos savanorių veikla – dovanų rinkimas Vilniaus r. Šeimos ir vaiko krizių centro ir Rudaminos vaikų dienos centro „Dangaus lašas“ auklėtiniams. Tokia pagalbos forma dar kartą įrodė, kad mūsų mokiniai supranta, kas yra atjauta ir supratingumas, noras ir gebėjimas dalintis. Džiugino mintis, kad minėtų centrų auklėtiniams Kalėdos bus gražios ir įsimintinos, todėl dėkojame gimnazijos tėveliams, mokiniams, mokytojams, ypač direktoriaus pavaduotojai ugdymui Honoratai Romanovskai, socialinei pedagogei Svetlanai Juodelienei, rusų kalbos mokytojai Kristinai Krepštul už dalyvavimą labdaringose akcijose, už jautrumą ir neabejingumą, nesavanaudišką norą teikti gėrį ir padėti kitiems.

Rudaminos F. Ruščico gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Miroslava Klim,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Irena Pročuchanova 

Shadow up