*alt_site_homepage_image*

Turistinis maršrutas, skirtas Vilniaus rajono piligriminės kelionės iš Turgelių į Maišiagalą 10-mečiui paminėti

decoration

Kviečiame prisijungti prie rytoj, birželio 4 d. prasidėsiančios piligriminės kelionės a. a. kunigo prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais iš Turgelių į Maišiagalą arba tiesiog aplankyti vietoves, kurias jau dešimtmetį lanko piligrimai Vilniaus rajono savivaldybės inicijuotame piligriminiame žygyje.

Šiemet piligriminėje kelionėje dalyvių skaičius nebus ribojamas, todėl dalyvauti kviečiami visi norintys. Registracija vykdoma el. paštu janina.klimasevska@vrsa.lt arba tel. 8 671 00 971.

Žemiau atrinkome lankytinus objektus, esančius Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje ir įeinančius į piligriminio žygio, skirto a. a. kunigo prelato Juzefo Obrembskio atminimui, maršrutą. Turistiniame maršrute rasite ir kitas įdomias lankytinas vietas, išsidėsčiusias netoliese piligriminių objektų, kurios yra vertos būti aplankytos.

 

RUDAMINA

Rudaminos Švč. Mergelės Marijos Gerosios Patarėjos bažnyčia

Iki 1500 m. Rudaminoje įkurta parapija, pastatyta bažnyčia. 1525 m. jos rektoriumi buvo Jonas Domanovskis, vėliau Žemaičių vyskupas. 1528 m. Rudaminos bažnyčia prijungta prie Vilniaus Šv. Jono bažnyčios. Jos klebonas Juozapas Marševskis 1730 m. Rudaminoje vietoj senosios bažnyčios pastatė naują. 1781 m. minima parapinė mokykla. Mykolas Tiškevičius 1832 m. bažnyčią suremontavo. Apie 1835 m. Rudaminos apylinkėse apgyvendintos kelios stačiatikių šeimos. 1866 m. 603 katalikai užrašyti stačiatikiais, bažnyčia paversta Viešpaties Atsivertimo stačiatikių cerkve. 1876 m. pastatyta nauja mūrinė cerkvė. 1907–1909 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. 1921 m. atkurta parapija. Bažnyčia istoristinė, turi neogotikos ir neoklasicizmo bruožų, kryžminio plano, su 2 nevienodo aukščio bokštais, žemesne ir siauresne trisiene apside. Vidus 3 navų, atskirtų kolonomis. Yra 3 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro.

Vilniaus g. 6A, Rudamina, Vilniaus r.

https://www.pamatyklietuvoje.lt/details/rudaminos-svc-mergeles-marijos-gerosios-patarejos-baznycia/7929

Nuotr. www.pamatyklietuvoje.lt 

 

Rudaminos Viešpaties Atsivertimo cerkvės griuvėsiai

Pirmoji stačiatikių šventykla Rudaminoje įrengta 1866 metais buvusioje Švč. Mergelės Marijos katalikų bažnyčioje ir pavadinta Viešpaties Atsivertimo cerkve. 1874–1876 m. ji išardyta, jos vietoje pastatyta nauja dabartinė akmeninė cerkvė, o iš senosios šventyklos pastatyta medinė kapinių Rudaminos Šv. Nikolajaus Stebukladario koplyčia.

I pasaulinio karo metu cerkvė išvogta. XX a. tarpukariu ji prirašyta Vilniaus Skaisčiausios Dievo motinos cerkvei. 1944 m. per karą cerkvė apgriauta, vėliau nebebuvo atstatyta. Pastato griuvėsiai išlikę iki šių dienų.

Vilniaus g. 39B, Rudamina, Vilniaus r.

https://www.pamatyklietuvoje.lt/details/rudaminos-viespaties-atsivertimo-cerkves-griuvesiai/4706

Nuotr. www.pamatyklietuvoje.lt

 

SUDERVĖ

Sudervės Švč. Trejybės bažnyčia

Sudervės Švč. Trejybės bažnyčia yra viena iš vos kelių bažnyčių Lietuvoje, kuri turi apvalią formą ir pastatyta pagal Lauryno Gucevičiaus projektą. Šventovė yra vertingas architektūros paminklas ir puikus klasicistinės rotondos pavyzdys.

Kernavės g. 4, Sudervė 14201

Nuotr. www.sudervesparapija.lt

 

Akmens skulptūrų parkas „Vilnoja“ Sudervėje

Nuo Sudervės bažnyčios akmens skulptūrų parkas yra vos už kilometro. Akmens skulptūrų parkas „Vilnoja“ buvo pavadintas ežero vardu. Netikėta ir unikali idėja buvo eksponuoti skulptūras ne tik sausumos landšafte, bet perkelti jas ir į ežerą.

M. Zdziechovskio g. 27, Sudervė, Vilniaus r. Tel. (8 5) 249 03 46.

http://www.stoneart.lt

Nuotr. www.pamatyklietuvoje.lt 

 

MAIŠIAGALA

Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia

Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei priėmus krikštą, 1387 m. Maišiagaloje buvo įsteigta Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija ir pastatyta viena iš 7 ankstyviausių katalikiškų bažnyčių. Bažnyčia buvo ne kartą atstatyta, mat buvo apiplėšta bei sugriauta Rusijos kariuomenės, o 1798 m. kilęs gaisras ją paskandino liepsnose.

Šviesi mūrinė Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, kokią matome šiandien, pastatyta 1865 m. Trys jos bokštai matyti iš tolo: du šoniniai bokšteliai išsiskiria savo piramidiniais stogeliais, o iš pagrindinio, stambesniojo, sklindantys varpo dūžiai kviečia į pamaldas. Maišiagalos bažnyčios architektūra yra šiek tiek eklektiška, čia harmoningai persipina gana skirtingi neorenesanso bei neogotikos stiliaus bruožai.

Nuo senų laikų bažnyčioje yra saugomi vertingi meno darbai bei religinės relikvijos. Trys lelijų kompozicijomis išpuošti paminkliniai kryžiai yra iškelti ant bokštų, o bažnyčios viduje kviečiama pasigrožėti trimis XVIII bei XIX a. molbertinės tapybos paveikslais: „Marija Rožančinė“, „Švenčiausioji Trejybė“ ir „Šv. Izidorius“. Bažnyčioje galima pamatyti net 12 skulptūrų. Tai daugiausia XVIII a. vietinio baroko bruožų turintys meno dirbiniai, vaizduojantys šventuosius: šv. Kotryną, šv. Nepomuką, šv. Ignotą Lojolą ir kitus.

Ypatingo dėmesio yra verta 1579 metais sukurta darni skulptūrinė kompozicija „Jėzaus krikštas“. Viena jos dalis vaizduoja pragarą, kita – Dievo sūnaus krikštą.

Vilniaus g. 16, Maišiagala, Vilniaus r.

Nuotr. www.pamatyklietuvoje.lt 

 

Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejus

Maišiagalos gyvenvietės istoriją ypač praturtino čia apie pusę amžiaus gyvenęs prelatas Juzefas Obrembskis. Šviesaus atminimo dvasininkas kunigavo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčiojeir šalias esančioje klebonijoje praleido apie 50 savo gyvenimo metų – iki mirties.

Nuo 2013 metų klebonijos pastate, kurį juokais pats dvasininkas vadindavo dvareliu, veikia kunigo prelato Juzefo Obrembskio vardo muziejus, lankytojams pristatantis jo asmeninę ekspoziciją bei supažindinantis su kitomis iškiliomis Katalikų bažnyčios asmenybėmis. Klebonijos kieme įrengta atokvėpio aikštelė, kurioje 2013 m. kunigo garbei atidengtas jį vaizduojantis paminklas. Bronzinės, Lenkijoje išlietos skulptūros autorius – Stefanas Dousa.

Juzefas Obrembskis tikinčiųjų minimas su išskirtine pagarba., Lenkijosje gimęs dvasininkas iš bene 80 kunigystei pašvęstų savo gyvenimo metų apie 50 praleido Maišiagaloje. jJam buvo suteiktas Vilniaus rajono garbės piliečio titulas, auksinis kryžius „Už nuopelnus Lenkijai“.Vilniaus krašto patriarchu vadintas prelatas Obrembskis buvo vienas seniausių Lietuvos ir Europos katalikų bažnyčios kunigų. Jis nugyveno net 105 metus!

Šviesaus atminimo kunigas Obrembskis visą gyvenimą labai nuoširdžiai padėjo dvasininkams bei savo parapijiečiams. Rūpinosi ne tik dvasiniu gyvenimu, bet ir nuo bolševikų besislapstančiais ar iš Sibiro grįžusiais kunigais, gelbėjo žmones nuo tremties. Vokiečių okupacijos metu net keletą kaimų išgelbėjo nuo visiško jų sunaikinimo!

Paskutinė prelato Obrembskio valia buvo klebonijoje įrengti atminimo vietą visiems kunigams bei vienuolėms, kurie buvo persekiojami ar net paaukojo savo gyvybes vardan tikėjimo. 2013 metų birželį lankytojams duris atvėręs muziejuje pristatomos iškilios Bažnyčios asmenybės, eksponuojami įvairūs artefaktai, dokumentai bei svarbūs archyvai, liudijantys apie sunkius, XX a. Bažnyčią ištikusius laikus.

Muziejaus veikla taip pat apima kultūrinio bei šviečiamojo pobūdžio renginių organizavimą. Čia nuolat vyksta susitikimai, diskusijos, edukaciniai užsiėmimai, į kuriuos kviečiami ne tik vietos bendruomenės vaikai bei jaunimas, bet ir visi Vilniaus krašto gyventojai ir svečiai. Siūloma kartu pamąstyti ir pasidalyti mintimis tikėjimo bei dvasingumo temomis.

Kovo 19-oji – išskirtinė kunigo prelato Juzefo Obrembskio muziejaus diena – švenčiamas Juzefo vardadienis. Tą dieną rengiamas iškilmingas šviesaus atminimo dvasininko gyvenimo kelio paminėjimas, o svečiai tradiciškai vaišinami vietoje iškeptomis spurgomis.

Kasmet muziejus kviečia į kalėdinius susitikimus, prisideda prie tarptautinės parodos „Vilnius – Gailestingumo miestas“ organizavimo.

Šv. Antano g. 5, Maišiagalos miestelis, Vilniaus r.

 

Daugiau apie piligriminį žygį skaitykite čia.

 

Vilniaus rajono turizmo informacijos centras


Įvertinkite naujieną