*alt_site_homepage_image*

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Vilniaus rajone

decoration

1990 m. kovo 11 d., Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba paskelbė atkurtą, laisvą, savarankišką ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Kaip ir kiekvienais metais, Vilniaus rajono savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigos, bendruomenės aktyviai jungėsi prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo. Kviečiame pasižvalgyti po įvykusių renginių galeriją.

Informacija bus pildoma


Lie­tu­vos Nepri­klau­so­my­bės atkū­rimo diena Pakenės Česlovo Milošo pagrindinėje mokykloje

Kovo 10 d. Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos bendruomenė, apsirengusi Lietuvos trispalvės spalvomis, minėjo Kovo 11-ąją – Lie­tu­vos Nepri­klau­so­my­bės atkū­rimo dieną.

Taip pat prisijungėme prie kasmetinės Tarp­tau­ti­nės komi­si­jos nacių ir sovie­ti­nio oku­pa­ci­nių režimų nusi­kal­ti­mams Lie­tu­voje įver­tinti organizuojamos iniciatyvos „Gyvasis tautos žiedas“, kuri skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui paminėti. Šiemet minėdami atkurtos Lietuvos valstybės metines išreiškiame solidarumą su Ukrainos tauta, šiuo metu kruviname kare kovojančia už savo laisvę. 

 

Info. Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokykla


Kovo 11-osios šventė Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje

Kovo 10 dieną visa Paberžės Verdenės“ gimnazijos bendruomenė minėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Minėjimą pradėjome nuo specialios radijo laidos, skirtos šiai džiugiai progai paminėti, ir Lietuvos himno giedojimo. Po šventinės radijo laidos prasidėjo Kahoot! viktorina, kurios metu mokiniai pasitikrino savo žinias apie Lietuvos istoriją. Sudalyvavę interaktyvioje veikloje, žiūrėjome  poetinę (literatūrinę) kompoziciją O, Lietuva mano!”, kurią atliko 7-IIG klasių mokiniai, o vėliau rinkomės gimnazijos kieme, kur didelis būrys šokėjų atliko specialiai Kovo 11-ajai sukurtą šokio kompoziciją Baltas paukštis“. Vyresnieji, IG-IVG klasių mokiniai, dalyvavo nuotoliniame renginyje Ugdyk pilietiškumą – rinkis darbą Lietuvai“, o patys mažiausieji, ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai, dalyvavo kūrybinėse veiklose Mano pilis  Lietuvai“ bei Trys spalvos“. Vaikai be galo džiaugėsi veiklų rezultatais ir savo dovanomis Lietuvai.

Visą dieną gimnazijoje vyravo šventinė nuotaika, kurią kūrė gyvai skambančios lietuviškos dainos. Gitaromis grojo ir dainavo mokiniai drauge su mokytojais.

Dėkojame visiems šventės dalyviams. Švęskime laisvę!

 

Info. Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas D. Makauskas


Ferdinando Ruščico gimnazijos ir Rudaminos „Ryto“ gimnazijos priešmokyklinės klasės vaikai paminėjo kovo 11-ąją

2023 m. kovo 10 dienos rytą, Ferdinando Ruščico gimnazijos ir Rudaminos „Ryto“ gimnazijos priešmokyklinės klasės vaikai nusprendė pradėti naują nuotykį bibliotekoje. Jie drąsiai užsuko į Vilniaus rajono savivaldybės Centrinę biblioteką – jiems paslaptingą ir nepažįstamą vietą. Vos peržengus slenkstį mūsų mažuosius skaitytojus pasitiko bibliotekininkės, kurios papasakojo jiems apie biblioteką, jos veiklą ir paskatino skaityti knygas. Vėliau vaikai pažiūrėjo filmuką apie peliuką, kuris gyvena tarp knygų. Taip pat paminėjome Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo dieną: žiūrėjome filmuką „Legenda apie Vilniaus miesto įkūrimą“. Po to mūsų mažieji svečiai buvo pakviesti į kūrybines dirbtuves: iš nuspalvintų savo rankomis ritinėlių pastatė Gedimino bokštą.

Visi dalyviai buvo apdovanoti skirtuku knygai.

 

Info. Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka


„Iš širdies Lietuvai” – šventinis renginys Maišigaloje

Kovo 9 d. praaidėjo renginys „Iš širdies Lietuvai”. Džiugu, kad tradiciškai prieš Kovo 11-ąją jau jubiliejinį, dešimtą kartą, Vilniaus rajono Maišiagalos krašto švietimo įstaigų, teikiančių ikimokyklinį ugdymą, didelių ir mažų ikimokyklinukų keliai vedė į Maišiagalą.

Siekdami, kad tradicija tęstųsi nepaisant pandeminės situacijos, renginys buvo organizuojamas ir nuotoliu. Per dešimtmetį renginys skambėjo įvairiais pavadinimais ir pasižymėjo įvairiomis atlikimo formomis. Kiekviena vaikų lūpomis išdainuota daina neša džiaugsmą ir nuoširdumą. Kaip ir kasmet, taip ir šį kartą renginyje netrūko garbingų svečių: Rita Tamašunienė – Lietuvos Respublikos seimo narė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos–Krikščioniškų šeimų sąjungos narė, Tradicinių amatų centro Maišiagaloje direktorė Jolanta Lapinskaja, Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos Maišiagalos struktūrinio padalinio bibliotekininkė Alina Jodko, Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Maišiagalos skyriaus vedėja Tatjana Moliejienė, Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejaus vedėja Juzė Markėvič, ugdymo įstaigų vadovai, pedagogai bei tėveliai.

Džiaugiamės ir dėkojame renginyje dalyvavusiems pedagogams ir ugdytiniams: Avižienių vaikų lopšeliui-darželiui, Avižienių gimnazijos Dūkštų pagrindinio ugdymo skyriui, Sudervės M. Zdziechovskio pagrindinei mokyklai, Glitiškių vaikų darželiui, Maišiagalos kun. J. Obrembskio gimnazijos priešmokyklinei grupei, Riešės šv. F. Kovalskos pagrindinei mokyklai Riešės vaikų darželiui, Paberžės „Verdenės” gimnazijai,  Maišiagalos LDK Algirdo gimnazijai Maišiagalos vaikų lopšeliui-darželiui.

Kiekviena ugdymo įstaiga apdovanota padėkos raštu bei atminimo dovanėle, kuri yra Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio bendruomenės ir Tradicinių amatų centro Maišiagaloje bendradarbiavimo vaisius.

Didžiuojamės atkurtos Lietuvos laimėjimais, kurie mus įkvepia kurti dabartį ir leidžia viltingai žvelgti į ateitį.

 

Info. Meninio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Staniulionienė


Riešės vaikų darželio projektas, skirtas paminėti Kovo 11-ąją

Riešės vaikų darželyje nuo kovo 1 d. iki kovo 10 d. buvo vykdomas projektas „Pasakos svečiuose“. Šis projektas skirtas paminėti Kovo 11-ąją. Pasaka – gyvenimo mokytoja, jos paruošia vaikus gyvenimui, supažindina, kad yra gerų ir blogų žmonių, darbų. Klausydami pasakų vaikai išgirsta pasakos kalbos grožį, o tai skatina vertinti ir gerbti gimtąją kalbą, jos skambumą, melodingumą, turtingumą. Pasakos sudaro didžiausią lietuvių liaudies pasakojamosios tautosakos dalį.

Kovo 11-ąją Riešės vaikų darželis paminėjo išradingai, pakviesdamas visus vaikučius bei jų mokytojus prisijungti prie projekto ir kūrybingai bei sumaniai minėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Riešės darželio pedagogai ne tik sekė pasakas vaikams, bet ir savitai bei kūrybingai pateikė jų pristatymą. Visą savaitę grupėse šurmuliavo veiklos, kurių metu vaikai išgirdo daug lietuvių liaudies pasakų, meniškai kūrė iliustracijas, vaidino.

Mokytoja Jolita Selilienė su „Ančiukų“ grupės vaikais pasirinko pasaką „Trobelytė“. Ją pristatė, sekė įvariais būdais, naudojo mąstymo žemėlapių metodą, aptarė pasakos veikėjų nuotaikas, charakterius, skirtingais balsais mėgdžiojo personažų dialogus. Mokytoja Tatjana Ralovecienė ir „Drugelių“ grupės vaikai smagiai leido laiką vaidindami ir žaisdami pasakos „Du gaideliai“ personažais. Vaikams buvo pagamintos karūnėlės ir dekoracijos. Tiek grupėje, tiek salėje skambėjo linksmas vaikų klegesys. Mokytojos Jolanta Verbilienė ir Nijolė Tracevičienė šmaikščiai ir linksmai vaikams pristatė pasakas: „Pralinksminta bajorė“, „Katinėlis ir gaidelis“. Vaikai karpė, piešė ir klijavo pasakų iliustracijas, klausėsi gyvai skaitomų pasakų, atsakinėjo į klausimus, sprendė problemas iškilusias pasakos veikėjams, aptarinėjo personažus, jų ypatingus bruožus. Žavėjosi lietuvių kalbos grožiu, jos vaizdingumu. Mokytoja Jūratė Černiauskienė pasirinko lietuvių liaudies pasaką be galo „Katinėlis molio“, kurią sekė tiek „Ančiukų“, tiek „Saulės zuikučių“ grupės vaikams. Naudodami akvarelę vaikai tapė molio katinėlio portretą. “Saulės zuikučių“ grupės vaikai ir mokytoja Agnė Rudytė pasirinko pasaką „Vilkas ir septyni ožiukai“. Vaikams buvo pristatytos pirštukų teatro nertos lėlytės, klausėsi ne tik skaitomos, bet ir aktoriaus sekamos pasakos įrašo. Kiekvienas vaikas galėjo prisidėti kuriant pasakos iliustraciją. Akvarele tapė foną, iš antrinių žaliavų gamino ožkelės namelį – klijavo sienas, dengė stogą, sodino medžius, iš paveikslėlių kirpo veikėjus, o karpytais siūlais aplikavo vilką pilką ir danguje saulytę.

Projektą vainikavo išvyka į Maišiagalos Houvaltų dvarą. „Saulės zuikučių” grupės vaikai drauge su mokytojomis Agne Rudyte, Jūrate Černiauskiene ir mokytojos padėjėja Renata Lapševič dalyvavo Maišiagalos lopšelio-darželio organizuotam renginyje „Iš širdies Lietuvai”. Artėjančios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga vaikai dainavo Lietuvai skirtas lietuvių liaudies dainas: „Dzig dzig į Vilnių” ir „Oi, tu, ožy didziaragi”.

Prisiminkime lietuvių dramaturgo J. Grušo žodžius: „Tėvynė – tai ne milijonai žemės valakų, ne miškai, ne upės. Tėvynė – sąvoka moralinė. Žmogus širdy nešiojasi Tėvynę. Tik tas jos nepraras, kas nenorės…”

Info. Mokytoja metodininkė Agnė Rudytė


2023 m. kovo 10 dieną Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinėje mokykloje vyko renginys, skirtas Kovo 11-ajai, Nepriklausomybės atkūrimo dienai, paminėti.

Šventėje dalyvavo Vilniaus r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Božena Šarandina, Vilniaus r. Bezdonių seniūnijos seniūnė Danuta Klimaševska, Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos direktorė Daiva Losinskienė, taip pat mokytojai ir mokiniai iš Vilniaus r. Bezdonių J. Slovackio gimnazijos, Avižienių gimnazijos, Maišiagalos kun. Obremskio gimnazijos, Eitminiškių pagrindinės mokyklos, Riešės Šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos, taip pat darbuotojai iš Vaikų ir paauglių socialinio centro.

Apie įdomiausius istorinius faktus, susijusius su Kovo 11-osios aktu, papasakojo Lietuvos valstybės naujojo archyvo direktorė Danutė Kontrimavičienė. Pasaką apie Lietuvos istorijos svarbiausius faktus „sekė“ Vilniaus universiteto istorijos mokslų daktarė, Arvydų dvaro šeimininkė Inga Zakšauskienė.

Renginio metu, skambėjo dainos apie Lietuvą, laisvę, meilę... Eiles Vilniui deklamavo 9 klasės mokinys Kornelijus Vinciūnas, visus smagiai nuteikė pradinukų nuotaikingas šokis „Matau tave, koks esi...“.

Svečius ir visą bendruomenę džiugino išpuošta mokinių darbais mokykla: piešiniais, skiautiniais ir fotonovelėmis apie gimtinę.

Visiems buvo smagu švęsti Lietuvos gimtadienį, pabūti kartu ir pajausti, kad mes „tikrai mylim Lietuvą“!


Kovo 11-oji Valčiūnų gimnazijoje

„Laisvė – tai galimybė kurti gyvenimą...“

Kovo 10-ąją Lietuvos Respublikos Seime, Kovo 11-osios Akto salėje, vyko nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“, kuriame dalyvavo ir Valčiūnų gimnazijos IIIG klasės mokinys Nikita Sionov ir IVG klasės mokinė Katrina Tarasevičiūtė. Konkurso tikslas – puoselėti Lietuvos valstybės istorinę atmintį. Konkursas jau tapo tradiciniu, nes vyko devintą kartą. Dalyvaujantys konkurse mokiniai pasitikrino žinias, pabendravo ir buvo apdovanoti Lietuvos Respublikos Seimo įsteigtomis atminimo dovanėlėmis. Konkurso dalyvius atlydėję mokytojai buvo pakviesti į dr. Vilmos Akmenytės-Ruzgienės paskaitą „Sugrįžimas. Dingusios 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos sutartys. Ko moko sugrįžimo istorija?“

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena buvo paminėta ir Valčiūnų gimnazijoje. Penktokai piešė piešinius, skirtus Laisvės dienai: iš popieriaus, lego kaladėlių gamino Gedimino bokštą;  aktyviai dalyvavo viktorinoje apie Lietuvą. Gimnazijos foje papuošė šeštokų sukurtas Laisvės medis. Vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje „Kovo 11-oji“, diskutavo, ką jiems reiškia tėvynė ir laisvė.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse gimnazijos jaunųjų pasieniečių būrelis (7, 8, IIIG kl.) išsiruošė į patriotinį žygį, kurį organizavo VSAT Vilniaus pasienio rinktinė. Startavę nuo Medininkų pilies, Jaunojo pasieniečio būrelio nariai kartu su VSAT Vilniaus pasienio rinktinės bendruomenės pareigūnu Rolandu Meidumi ir Vilniaus oro uosto jaunesniąja specialiste Rima Zmitrovičiene ėjo 9 kilometrų trasos žygį: apie 2,5 km praėję palei valstybės sieną, toliau žygiavo nuostabiu kraštovaizdžiu, pasisvečiavo VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardoje, kopė į Aukštojo kalną. Jaunieji pasieniečiai finišavo prie Juozapinės kalno, čia šildėsi prie draugystės laužo, vaišinosi pasienietiška koše, kepė zefyrus ant laužo. Namo grįžo truputį pavargę, bet sustiprėję fiziškai ir kupini gerų emocijų.

IG-IVG klasių mokinai dalyvavo nuotoliniame Vilniaus jaunimo užimtumo skyriaus organizuotame renginyje „Ugdyk pilietiškumą - rinkis darbą Lietuvai“, skirtame paminėti kovo 11-ąją. Renginio metu mokinai susipažino su profesijomis, svarbiomis Lietuvai: ugniagesio, kario, pasieniečio, karo mediko.

Visos veiklos, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, buvo naudingos, įdomios ir skatinančios dar kartą pažvelgti į savo istoriją, tautos vertybes.

 

Info. Istorijos mokytojos Ina Miloš ir Rasa Jachimovičienė


Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena Rukainių gimnazijoje

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse, kovo 10-ąją, Lietuvos Respublikos Seime, Kovo 11-osios Akto salėje vyko nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“, kuriame dalyvavo ir Rukainių gimnazijos IIIG klasės mokinys Patryk Survilo. Konkurso organizatorių tikslas ir uždaviniai – puoselėti Lietuvos valstybės istorinę atmintį, prasmingai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, skatinti kiekvieną Lietuvos pilietį nuolat domėtis Lietuvos istorija, stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo jausmą savo valstybe. Dalyvaujantys konkurse mokiniai atliko užduotis, praplėtė istorines žinias, pabendravo ir buvo apdovanoti Lietuvos Respublikos Seimo įsteigtais prizais. Konkurso dalyvius atlydėję mokytojai buvo pakviesti į dr. Vilmos Akmenytės-Ruzgienės paskaitą „Sugrįžimas. Dingusios 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos sutartys. Ko moko sugrįžimo istorija?“

Kovo 11-oji buvo paminėta ir Rukainių gimnazijoje. Pradinių klasių mokiniai piešė piešinius, per pamokas kalbėjo apie meilę Tėvynei. 5-8 klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje istorijos pamokoje, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Mokiniai išklausė mokytojo pasakojimo, sprendė kryžiažodį, žiūrėjo filmą, atsakinėjo į klausimus. Vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje „Kovo 11-oji“, diskutavo, ką jiems reiškia laisvė,  prisiminė valstybės šimtmečių istoriją, valstybingumo šaknis, kalbėjo apie Ukrainos kovą dėl tautos laisvės ir demokratijos, dekonstravo istorijos klastotes.

Info. Istorijos mokytoja metodininkė Rasa Jachimovičienė


Lietuvių kalbos dienos Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje

Pasaulio žemėlapyje Lietuva maža kaip rugio grūdas, bet kiekvienam lietuviui brangi kaip duona kasdieninė. Kasryt atsikeliam su „Tėve mūsų“ lūpose ir „labas rytas“, kvepiančiu kava, dienos rutinoje vis sukasi lietuviški žodžiai, „labanaktis“ – pasibaigia diena.

Kalbą kaip augalą reikia puoselėti, prižiūrėti, saugoti. Siekdami stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, skatinti mokinius siekti geresnių rezultatų, didinti lietuvių kalbos prestižą kaip ir kasmet prisijungėme prie iniciatyvos „Lietuvių kalbos dienos“.

Nuo vasario 16-osios iki kovo 11-osios visa Kalvelių „Aušros“ bendruomenė įsitraukė į mokytojų inicijuotas veiklas: priešmokyklinio ugdymo vaikai dalyvavo piešinių konkurse „Piešiu Lietuvą“, pradinukai vykdė projekto „Skaitau draugui“ veiklą – skaitė ir aptarė kūrinius apie Lietuvą, dalyvavo dailyraščio konkurse „Lituanica“. 5-8, I-III G kl. mokiniams vyko įvairūs renginiai: integruota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka „Už mūsų ir jūsų laisvę!“, „Istorinės atminties objektai“ - edukacinė išvyka, meninio skaitymo konkursas, dailyraščio konkursas „Te lietuviui Vilnius bus meilės džiaugsmas ir dangus!“, piešinių paroda „Vilniaus gatvelės“. Renginių ciklą vainikavo Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas „Aš – tavo laisvė“.

Integruota lietuvių kalbos, istorijos, dailės veikla leido mokiniams ne tik ugdyti kalbinius gebėjimus, bet ir pajusti kalbos grožį, meilę savo gimtinei, tautai, suvokti kalbos reikšmę istorijos tėkmėje. Vaikai suprato, kad užauginę kalbos grūdą galės džiaugtis karjeros, bendravimo, pažinimo derliumi.


Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Daiva Pugačiovienė


Akcija „Papuoškime medžius laisvės paukščiais“ Avižienių vaikų lopšelyje–darželyje

Artėjant kovo 11-osios šventei, Avižienių vaikų lopšelis-darželis organizavo akciją „Papuoškime medžius laisvės paukščiais“. Akcijos tikslas – paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, papuošiant medžius vaikų ir pedagogų kurtais laisvę simbolizuojančiais paukščiais.

Šios prasmingos datos minėjimui įstaigos ugdytiniai bei pedagogai ruošėsi iš anksto: spalvino, karpė, klijavo geltonos, žalios ir raudonos spalvos paukštelius. Kovo 7 dieną visi susirinkę darželio kieme iškilmingai giedojome Lietuvos himną, dainavome dainas, šokome lietuvių liaudies šokius. Pasibaigus šventiniam koncertui, skambant patriotinėms dainoms, visi ėjome puošti medžius. Laisvę simbolizuojantys trispalviais paukšteliai – tai mūsų sveikinimas nepriklausomai ir laisvai Lietuvai. Laisvės paukščiais papuošti medžiai džiugina ne tik įstaigos bendruomenę, bet ir praeivių akis.

Avižienių vaikų lopšelio – darželio bendruomenė sveikina visus su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

Mokytoja metodininkė Jadvyga Grigienė


Jaunieji pasieniečiai dalyvavo žygyje palei valstybės sieną

Minint Lietuvos vardo dieną ir artėjančią Kovo 11-ją, gausus būrys jaunųjų pasieniečių iš Vilniaus miesto ir rajono mokyklų dieną praleido aktyviai – išsiruošė į patriotinį žygį. VSAT Vilniaus pasienio rinktinė jaunojo pasieniečio būrelių nariams organizavo jau tradicija tapusį žygį palei valstybės sieną, kuriame dalyvavo per 150 žygeivių.

Ketvirtadienį 10 val. startavę Jaunojo pasieniečio būrelio nariai kartu su VSAT Vilniaus pasienio rinktinės bendruomenės pareigūnu Rolandu Meidumi ir Vilniaus oro uosto jaunesniąja specialiste Rima Zmitrovičiene išėjo į 9 kilometrų trasos žygį. VSAT Vilniaus pasienio rinktinės bendruomenės pareigūnas Rolandas Meidus pasveikinęs žygeivius pravedė instruktažą apie žygį ir davė startą.  Visą dieną jie smagiai žygiavo vaizdingu maršrutu ir nuostabiu kraštovaizdžiu, nuo apžvalgos aikštelės dairėsi po Medininkų gamtovaizdžio apylinkes, apžiūrėjo mūrinę pilį, istorinius paminklus, o pertraukėlių metu klausėsi Vilniaus Laisvės gimnazijos istorijos mokytojo Vaido Mockevičiaus interaktyvios pamokos.

Startavę nuo Medininkų pilies, žygeiviai pasuko toliau link valstybės sienos. Apie 2,5 km praėję palei valstybės sieną, keliaudami žygeiviai klausėsi pasakojimų iš pasieniečių gyvenimo, kopė į Aukštąjį kalną, klausėsi svarbių faktų apie istorinę Medininkų pilį. Po to atliko specialias užduotis, o įdienojus ir pasukę link VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos – šildėsi prie draugystės laužo vaišindamiesi pasienietiška koše ir zefyrais ant laužo.

Kelionės dalyviai grįžo truputį pavargę, bet sustiprėję fiziškai ir kupini gerų emocijų.


Dovilė Sabaliauskienė


Vilniaus pasienio rinktinėje – šventinis Kovo 11-osios minėjimas su signataro M. Laurinkaus įžvalgomis ir atlikėjos G. Lileikaitės-Pavilionės dainomis

Ketvirtadienį VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga vyko minėjimas – šventinis koncertas. Su Vilniaus rinktinės pasieniečiais susitiko garbūs svečiai – šiuolaikinės Lietuvos istorijos kūrėjas – Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras Mečys Laurinkus ir operos solistė Gabrielė Lileikaitė-Pavilionė.

Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, rinktinės vadas Darius Škarnulis pasveikino pasieniečius ir svečius su artėjančia švente, priminė šios istorinės datos svarbą.

Renginio metu iškilios šventės proga už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą bei kitus nuopelnus buvo paskatinti ir apdovanoti nusipelnę pareigūnai.

Kovo 11- oji – tai diena, kai daugelio iš mūsų širdis užplūsta džiaugsmas, diena kai po ilgų metų buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė. Kovo 11-ąją nuo kitų svarbių istorinių Lietuvos datų skiria tai, kad ši šventė turi daug gyvų liudininkų, buvusių įvykių centre, vienas jų – Mečys Laurinkus 1990 m. kovo 11 d. balsavęs už Lietuvos Respublikos Aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“. 

Renginio metu savo įžvalgomis dalinosi Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjas, diplomatas, Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras – Mečys Laurinkus. Laurinkus yra ir pirmasis Valstybės saugumo departamento vadovas (1990 m. kovo 26 d. – 1991 m. kovo 19 d.), nuo 1998-ųjų taip pat šešetą metų vadovavo VSD. Buvo paskirtas Lietuvos ambasadoriumi Ispanijos Karalystėje ir Gruzijoje.

Signataras, vienas iš modernios Lietuvos istorijos kūrėjų – Mečys Laurinkus dalijosi savo prisiminimais ir įžvalgomis apie Lietuvos istoriją ir jos atkūrimą, skaitė pranešimą apie Kovo 11-osios reikšmę Lietuvos valstybingumo raidoje, pateikė įdomių faktų. Skatino kiekvieną iš susirinkusiųjų pergalvoti savo santykį su valstybe, su jos istorija, su jos praeitimi ir ateitimi. Susitikimą pagyvino signataro įdomūs ir netikėti prisiminimai iš tų dienų.

Minėjimą vainikavo gražus koncertas. Savo muzikinę programą dovanojo dainininkė operos solistė Gabrielė Lileikaitė-Pavilionė, atlikusi populiarias patriotines dainas – ,,Laisvė”, ,,Tai gražiai mane augino”, ir ,,Dėl tos dainos“. Atlikėja studijuoja vokalą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, dalyvauja įvairiuose televizijos projektuose.

Vilniaus pasienio rinktinės vadas dėkojo svečiams ir atlikėjams už skirtą laiką, visiems linkėjo geros šventinės nuotaikos artėjančios Kovo 11-osios proga.

Dangus virš mūsų ir mumyse – yra mūsų ryšys.
Žemė, ant kurios stovime, – yra mūsų ryšys.
Istorija, į kurią remiamės, – yra mūsų ryšys.
Kalba, kuria pabučiuojame vienas kitą, – yra mūsų ryšys.
Laisvė, kuri vaikšto tarp mūsų, – yra mūsų ryšys.
Tegyvuoja jaunoji Lietuva! (Justinas Marcinkevičius).

 

Dovilė Sabaliauskienė


Įvertinkite naujieną