*alt_site_homepage_image*

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena Lavoriškių bibliotekoje

decoration

Rugsėjo 28 d. minima Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena. Ta proga Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos Lavoriškių struktūrinio padalinio darbuotojos vyr. bibliotekininkė Renata Mašarienė ir Interneto skaityklos specialistė Ana Ancevič pakvietė vaikus į edukacinį užsiėmimą bibliotekoje. Šio renginio pavadinimas „Kaip Gediminas įkūrė Vilnių“. Renginio tikslas – atkreipti jaunesniųjų skaitytojų dėmesį į istorinius įvykius.

Turbūt kiekvienas mūsų šalies gyventojas yra girdėjęs apie Gediminą ir tai, kad jis buvo Vilniaus įkūrėjas. Renginį pradėjome pristatymu apie tai, kas buvo didysis kunigaikštis Gediminas, valdęs šalį daugiau nei 20 metų bei Jogailos ir Vytauto senelis.

Istorikai nesiginčija, kad kunigaikštis Gediminas yra Vilniaus miesto įkūrėjas. Legenda byloja, po medžioklės, Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas susapnavo sapną, kuriame ant kalno vilkas, geležiniais šarvais, kaukia kaip šimtas vilkų. Žynys Lizdeika išaiškino, kad sapnas reiškia, jog šioje vietoje iškils miestas, o garsas apie jį plačiai pasklis.

Net Adomas Mickevičius aprašė šį įvykį savo poemoje „Ponas Tadas“.

„Kai šis, medžioklėj taurą Paneriuos nudėjęs,

Ant kalno, degant laužui, prietemoj ilsėjos

Ir senojo Lizdeikos klausęs padavimų,

Liūliuojamas Vilnelės ir Neries ošimo.

Čia geležinį vilką jis sapne regėjo.

Ir kai dievų valia sapnu tuo paaiškėjo,

Pastatė Vilniaus miestą; giriom apsisupęs“

Istorinis Vilniaus įkūrimo patvirtinimas – kunigaikščio Gedimino laiškai, parašyti lotynų kalba 1323-1324 m. Susirinkusiems parodėme iki mūsų dienų nuorašuose išlikusių Gedimino laiškų kopijų nuotraukas. 1323 m. sausio 25 d. laiškas žinomas, nes pirmą kartą paminėtas Vilniaus vardas – in civitate nostra Vilna (liet. mūsų mieste, Vilniuje). Todėl sausio 25 dieną švenčiamas Vilniaus miesto gimtadienis.

Istorikai Gediminaičių giminę vadina viena galingiausių valdovų dinastijų Europoje, dėl to mes apžvelgėme Gedimino šeimos genealoginį medį.

Su didžiuliu susidomėjimu apžiūrėjome fotografo Juozapo Čechavičiaus Vilniaus nuotraukas, meistriškai įamžintas XIX a.

Tęsdami renginį vaikai piešė plakatus apie Gedimino sapną, o gautas žinias patikrinome organizuodami viktoriną. Labai stengėmės sudominti mūsų vaikus šalies istorija.

Renginio pabaigoje pavaišinome vaikus ir apdovanojome diplomais už dalyvavimą. Vaišes finansavo Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka.

 

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos

Lavoriškių struktūrinis padalinys


Įvertinkite naujieną