kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajone bus plečiamos „Pelėdžiuko“ vaikų darželio patalpos

Švietimas yra viena pagrindinių Vilniaus rajono savivaldybės prioritetinių sričių, kurios pažangai bei plėtrai kiekvienais metais skiriama labai daug pastangų ir finansinių išteklių. Pasinaudodama sėkminga daugiamete patirtimi modernizuojant švietimo įstaigas, Savivaldybė ir toliau planuoja gerinti mažiausiųjų rajono gyventojų ugdymosi aplinką.


Rugsėjo 22 dieną vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintas projektas „Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio ugdymo prieinamumo didinimas“, kurį įgyvendinus bus padidintas bendrojo ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumas.

Savivaldybė džiaugiasi augančiu vaikų skaičiumi Vilniaus rajone, todėl siekia užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą mažiausiems rajono gyventojams.

Įvertinus Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio perspektyvą, nustatyta, kad į darželį nepatenka per 100 šiose apylinkėse augančių vaikų. Siekiant išspręsti šią problemą, numatoma darželio pastato priestato statyba ir papildomų naujų 100 vietų sukūrimas – 2 darželio grupės po 20 vaikų ir 4 lopšelio grupės po 15 vaikų.

Projektą įgyvendinti planuojama ne ilgiau kaip per 24 mėn. Projektas bus finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (228 692 eurų), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (20 178,71 eurų) ir Vilniaus rajono savivaldybės lėšomis (651 129,29 eurų).

Infrastruktūriniai sprendimai turės teigiamos įtakos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams ir darželio darbuotojams, kadangi sukurtos naujos vietos darželyje padidins teikiamų ugdymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą.

Shadow up