*alt_site_homepage_image*

Obradowała Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego. Radni podjęli decyzje budżetowe, oświatowe, infrastrukturalne

decoration

30 czerwca, we czwartek, odbyło się posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. Radni podwileńscy, których większość stanowią przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, przyjęli uchwały w dziedzinach budżetu, oświaty, gospodarki komunalnej i rozwoju infrastruktury drogowej.

Budżet samorządowy

Radni głosowali za zwiększeniem budżetu Samorządu i podziałem otrzymanych środków. Dochody budżetu Samorządu zwiększono o 2 mln 90 tys. euro, które pochodzą z zebranego podatku dochodowego od mieszkańców. Środki te rozdysponowano między zarządcami asygnacji, którzy, z kolei, skierują je na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb: opłacenie rachunków za usługi komunalne wyświadczone dla placówek oświatowych, opłacenie dowozu uczniów do szkół, na wydatki gmin, rozwój transportu drogowego i remont mieszkań socjalnych.

O kwotę w wysokości 222,2 tys. euro radni zwiększyli ponadto finansowanie kierowane na zasiłki socjalne i rekompensaty oraz na usługi i wsparcie dla uczniów.

O 210 tys. euro zwiększono pulę środków na rekompensaty dla osób fizycznych i prawnych, którzy nieodpłatnie udostępnili swoje mieszkania bądź pomieszczenia dla uchodźców z Ukrainy. Na kształcenie dzieci z Ukrainy i ich dowóz do szkół przeznaczono 49,2 tys. euro. Pieniądze te zostaną przekazane do szkół, w których są kształcone ukraińskie dzieci.

Na zaktywizowanie działalności prowadzonej przez wspólnoty na terenie rejonu skierowano 72,3 tys. euro, takaż kwota została skierowana na projekty inwestycyjne.

Na mocy kolejnej uchwały radni rejonu wileńskiego postanowili dokonać korekcji w podziale środków budżetowych. Największą uwagę skierowano przy tym na oświatę. Środki zostaną skierowane na umocnienie sieci szkół ogólnokształcących, na optymizację i odnowienie personelu pedagogicznego oraz nauczanie języka litewskiego wśród uchodźców z Ukrainy.


Kwestie oświatowe


Radni zwiększyli również maksymalną liczbę etatów w placówkach oświatowych Samorządu Rejonu Wileńskiego (z 3061,99 do 3 032,21).

Uchwałę tę radni przyjęli w związku ze zmianami w obciążeniu nauczycieli, które zajdą od 1 września 2022 roku. Uchwała umożliwia nauczycielom przeznaczenie więcej czasu na niebezpośrednią pracę z uczniami: na przygotowania do aktywności wychowawczej, na współpracę z nauczycielami i rodzicami itd. (do tej pory na to nauczyciele mieli 3 godz. w ciągu tygodnia, od września zaś będą mieli do dyspozycji 4 godziny w tygodniu).

W oparciu o prognozowaną liczbę klas radni doprecyzowali liczbę etatów nauczycielskich. Radni głosowali również w sprawie powołania m.in. nowych etatów specjalistów pomocy dla ucznia o specjalnych potrzebach wychowawczych. Zmiany w etatach wynikają z przeprowadzaną obecnie reorganizacją poszczególnych placówek oświatowych. Szczegóły dotyczące reorganizacji są dostępne tutaj


Remont bloków


Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego przyjęła dzisiaj uchwałę, na mocy której zmieniony został tryb finansowania remontu i modernizacji obiektów użytku ogólnego w domach wielomieszkaniowych. Nowy tryb detalizuje m.in. kryteria, na które komisja będzie się opierała podczas podejmowania decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu finansowania, jeśli wnioskowana kwota będzie większa niż ta, którą dysponuje fundusz.

Przypominamy, że na początku tego roku radni rejonu wileńskiego zwiększyli do 40 tys. euro maksymalną kwotę finansowania remontu i modernizacji obiektów użytku ogólnego dla jednego domu wielomieszkaniowego i do 70 proc. – maksymalną kwotę finansowania Samorządu na naprawę i ocieplenie dachów, ścian, cokołów, wymianę okien i modernizację systemów grzewczych w blokach. Szczegóły są dostępne tutaj


Nowe nazwy ulic podwileńskich

Radni nadali ponadto nazwy ulicom w rejonie: we wsi Michałówka na terenie gminy Rukojnie będzie odtąd nowa ulica Dolina, we wsi Wielkie Sioło zaś – ulica Funkii. Z kolei we wsi Lendzieniszki i Zadworańce (gmina Awiżenie) pojawią się ulice Wiśniowa i Puszczańska.

 

tłum. L24.lt


Ocenić wiadomość