*alt_site_homepage_image*

Aktualne zagadnienia kwietniowego posiedzenia Rady

decoration

Po długiej przerwie, 27 kwietnia odbyło się na żywo posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. Członkowie Rady, zebrani w dużej sali Samorządu, przyjęli 36 projektów uchwał w zakresie budżetu, oświaty, usług społecznych i infrastruktury. Także pożegnano się z ustępującym zastępcą mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Robertem Komarowskim.

W posiedzeniu uczestniczyli także pracownicy Administracji samorządu. Transmisję na żywo można było oglądać na kanale samorządu YouTube.

Został zwiększony i sprecyzowany Budżet Samorządu

Biorąc pod uwagę środki otrzymane od państwa, na początku posiedzenia zatwierdzono zwiększony i sprecyzowany budżet Samorządu Rejonu Wileńskiego na 2022 rok.

Dla Samorządu Rejonu Wileńskiego są przeznaczone:

 • 17,1 tys. euro dla kompensowania wydatków ze względu na ogłoszony w całym kraju stan wyjątkowy z powodu masowego napływu cudzoziemców w 2021 r.;
 • 5 601,4 tys. euro dla dróg o znaczeniu lokalnym zarządzanych przez Samorząd;
 • 25,0 tys. euro na wzmocnienie działań wspólnotowych poprzez tworzenie sprzyjającego środowiska wielokulturowego;
 • 95,5 tys. euro na promowanie inicjatyw mających na celu wzmocnienie sieci samorządowych szkół ogólnokształcących;
 • 90,5 tys. euro na pokrycie wydatków związanych z optymalizacją i odnowieniem kadry nauczycieli szkół Samorządu Rejonu Wileńskiego pracujących według programów wychowania wczesnoszkolnego, przedszkolnego i ogólnego;
 • dla szkół samorządowych przeznaczono 19,4 tys. euro na edukację i dowóz do szkoły i z powrotem dzieci przybywających do Republiki Litewskiej z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi Federacji Rosyjskiej na Ukrainie.

Rozpatrując kwestie budżetowe, zaaprobowano również zwiększenie planu asygnacji na finansowanie programów dochodów instytucji budżetowych i uwzględniając otrzymane środki unijne i państwowe na dom pomocy społecznej w Kosinie o 553,2 tys. euro na finansowanie projektów inwestycyjnych.

Kolejną kwestią była redystrybucja środków budżetowych Samorządu rejonu wileńskiego 2022 roku.


Zostaną zreorganizowane niektóre placówki oświatowe rejonu wileńskiego

W celu stworzenia warunków dla wyższej jakości kształcenia oraz zapewnienia racjonalnego wykorzystania środków przeznaczonych na edukację do 22 sierpnia 2022 roku zaaprobowano reorganizację następujących instytucji:

 • reorganizację w drodze połączenia przedszkola w Bujwidziszkach ze Szkołą Początkową w Bujwidziszkach rej. wileńskiego;
 • Szkołę Podstawową Duksztach rejonu wileńskiego połączyć z Gimnazjum w Awiżeniach rejonu wileńskiego i nadać nazwę Wydział Edukacji Podstawowej w Duksztach Gimnazjum w Awiżeniach rejonu wileńskiego;
 • Połączyć Przedszkole w Ławaryszkach rejonu wileńskiego z Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach rejonu wileńskiego;
 • Szkołę-Centrum Wielofunkcyjne w Mościszkach rejonu i Wydział wychowania przedszkolnego Szkoły-Centrum Wielofunkcyjnego w Mościszkach połączyć z Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach rejonu wileńskiego, nadając nazwę Oddział-Centrum Wielofunkcyjne Szkoły w Mościszkach Gimnazjum im. im. Stefana Batorego w Ławaryszkach;
 • Szkołę Podstawową w Sużanach rejonu wileńskiego połączyć z wydziałem wychowania przedszkolnego szkoły podstawowej w Sużanach rejonu wileńskiego z Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie i nadać nazwę Wydział Wychowania Przedszkolnego w Sużanach Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie.

Zostanie również dokonana reorganizacja wewnętrzna następujących instytucji edukacyjnych:

 • Typ szkoły początkowej w Bujwidziszkach rejonu wileńskiego zostanie zmieniony ze szkoły początkowej na szkołę-przedszkole, nadając nazwę Szkoła-Przedszkole w Bujwidziszkach rejonu wileńskiego;
 • będzie dokonana reorganizacja wewnętrzna struktury Wydział Edukacji Podstawowej w Rostynianach Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie rejonu wileńskiego poprzez utworzenie specjalnych grup wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego dla dzieci z wysokimi i bardzo wysokimi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Innym pytaniem członkowie Rady zaaprobowali liczby uczniów w szkołach ogólnokształcących Samorządu Rejonu Wileńskiego w potoku każdej klasy oraz liczby klas w każdym potoku i liczby uczniów kształconych według programu wychowania przedszkolnego oraz liczbę grup wychowania przedszkolnego na rok szk. 2022-2023.


W przyszłości planowana jest budowa budynku kulturalno-handlowego w Niemieżu

Podczas posiedzenia zabrzmiała dobra wiadomość dla mieszkańców Niemieża. Członkowie Rady zgodzili się zwrócić się do Państwowej Służby Ziemskiej przy Ministerstwie Rolnictwa o przekazanie samorządowi państwowej działki gruntu o powierzchni 0,2100 ha w rejonie wileńskim, należącej do Państwowej Służby Ziemskiej przy Ministerstwie Rolnictwa przy ul. Syrokomli 6, we wsi Niemież, gminy Niemież.

Samorząd planuje budowę wielofunkcyjnego centrum handlowego z lokalami kulturalno-handlowymi. Pomieszczenia będą wynajmowane pod działalność gospodarczą i handlową (np. usługi klubów sportowych, usługi kosmetyczne, handel czy gastronomia).

„Po wdrożeniu projektu w przyszłości przedsiębiorcy z rejonu wileńskiego mieliby doskonałe warunki do prowadzenia swojej działalności i oferowania mieszkańcom wysokiej jakości usług lub towarów. Centrum kulturalne stałoby się również nową atrakcją dla mieszkańców. Mamy nadzieję, że wszystkie procedury prawne przebiegną sprawnie, a w przyszłości w Niemieżu powstanie budynek przystosowany do potrzeb małych firm oraz lokalnych społeczności i mieszkańców” – powiedziała Łucja Lipnicka, zastępca dyrektora Wydziału Ekonomii i Majątku.


Aktualne problemy usług społecznych. Zostały zatwierdzone nowe ceny usług

Gdy posiedzenie nabierało tempa, podjęto szereg decyzji dotyczących cen usług socjalnych. Na posiedzeniu Rady wskutek wzrostu cen usług i towarów zatwierdzono podwyżkę cen usług socjalnych. Cena miesięcznej opieki społecznej na dziecko została ustalona w Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku rej. wileńskiego oraz w Centrum Kryzysowym Rodziny i Dziecka rejonu wileńskiego.

Biorąc pod uwagę rosnące ceny usług transportowych i paliw, zatwierdzono również cenę za dzień dla osoby niepełnosprawnej oraz za osobę z ciężkim stopniem niepełnosprawności za świadczenie dziennej opieki społecznej świadczonej w Centrum Zajętości Dziennej dla Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie.

Radni zatwierdzili również cenę dziennej usługi opieki społecznej świadczonej przez Centrum Usług Socjalnych Starszych w Czarnym Borze za godzinę dla jednego odbiorcy usług.

Rozpatrując projekty uchwał, zaaprobowano również ustalenie maksymalnych kwot finansowania kosztów dziennej opieki społecznej dla jednego usługobiorcy, dla którego Wydział Opieki Społecznej Administracji Rejonu Wileńskiego podjął decyzję o finansowaniu usługi dziennej opieki społecznej.

Przypomina się, że dotacja państwowa jest przeznaczona na finansowanie dziennej opieki społecznej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dla osób, u których nie zdiagnozowano ciężkiego stopnia niepełnosprawności, dzienna opieka społeczna jest finansowana z budżetu Samorządu.


Zmiany w szeregach zastępców mera Samorządu Rejonu Wileńskiego

Uwzględniając prośbę wicemera Samorządu Rejonu Wileńskiego Roberta Komarowskiego o zrzeczeniu się z funkcji członka Rady i wicemera, Rada zatwierdziła projekt decyzji o przedterminowym odwołaniu wicemera Rejonu Wileńskiego Roberta Komarowskiego.

W imieniu członków Rady i pracowników administracji mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść podziękowała R. Komarowskiemu za długoletnią, szczerą pracę i życzyła sukcesów w dalszej pracy. „Niech Jezus Miłosierny zaopiekuje się Tobą i Twoją rodziną. <...> Będziemy nadal współpracować, aby realizować nasze pomysły. Co najważniejsze, życzymy, byś osiągał swoje cele w życiu i byłbyś szczęśliwy. Dorastałeś w naszym rejonie, dorastałeś na stanowisku – życzę dalej się rozwijać – powiedziała mer i wręczyła list dziękczynny.

„Dziękuję wszystkim za wspólną pracę: mer, wicemerom, członkom Rady i całej administracji. Odejdę z polityki i będę się realizował w innych zawodach, życzę Wam jak największych sukcesów” – powiedział R. Komarowski, który prawie dwie kadencje pracował w Radzie Samorządu i reprezentował interesy mieszkańców rejonu wileńskiego.


Inne uchwały

Na zakończenie posiedzenia Rady zatwierdzono Komisję Ochrony, Nadzoru i Zarządzania Zielenią Rejonu Wileńskiego oraz jej regulamin. Więcej informacji na temat zarządzania zielenią znajdziesz na stronie vrsa.lt: https://www.vrsa.lt/aplinkos-apvédelmi/zeldiniu-tvarkymas/848

Inną uchwałą członkowie rady zaaprobowali propozycję reorganizacji tras ul. Sodžiaus 2 i Sodžiaus 5 we wsi Daubiany gminy Rudomino Samorządu Rejonu Wileńskiego, przedłużyć trasę ul. Niemieskiej, naddać nazwę ulicy Grzybowej we wsi Murlinka gminy Niemież i nazwać ulicą Pievų we wsi Giłuże gminy Awiżenie.

Więcej informacji o decyzjach podejmowanych na posiedzeniu Rady, ich realizacji i innych kwestiach można znaleźć na stronie internetowej Samorządu www.vrsa.lt

Jeśli nie miałeś czasu, aby obejrzeć transmisję z posiedzenia Rady na żywo, zapraszamy do obejrzenia nagrania tutaj.


Ocenić wiadomość