*alt_site_homepage_image*

Vilniaus rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto sprendimo projektas

decoration

- Vilniaus rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto sprendimo projektas

Vilniaus rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamos (Priedas Nr. 1)

Vilniaus rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus (Priedas Nr. 2)

Vilniaus rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimai pagal švietimo įstaigų asignavimų valdytojus (Priedas Nr. 2a)

Vilniaus rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimai pagal programas (Priedas Nr. 3)

Vilniaus rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms vykdyti pagal programas (Priedas Nr. 4)

Vilniaus rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto specialios tikslinės dotacijos asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti pagal programas (Priedas Nr. 5)

Vilniaus rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimai iš biudžetinių įstaigų pajamų programoms vykdyti (Priedas Nr. 6)

2023 m. Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto asignavimai seniūnijų savarankiškosioms ir valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti pagal programas (Priedas Nr. 7)

Vilniaus rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto asignavimai iš Europos Sąjungos pagal programas (Priedas Nr. 8)

Vilniaus rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto asignavimų ugdymo reikmėms finansuoti paskirstymas (Priedas Nr. 9)

Vilniaus rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto kitų valstybės dotacijų paskirstymas pagal programas (Priedas Nr. 10)

Vilniaus rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto kitų specialių tikslinių dotacijų paskirstymas pagal programas (Priedas Nr. 11)

 

 

 

Kontaktinis asmuo:
Marina Symonovič
+370(5)2778299
Pažymėti klaidą
Loading