*alt_site_homepage_image*

Septintus metus iš eilės Savivaldybė nekeis verslo liudijimų įkainių bei lengvatų dydžio

decoration

Šalyje vyraujant sudėtingai ekonominei situacijai, Vilniaus rajono savivaldybė deda pastangas sudarant kuo tinkamesnes sąlygas gyventojams pradėti bei tęsti verslus. Siekiant raginti ne tik nenutraukti esamų, bet ir pradėti naujus verslus, spalio 28 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas nekeisti verslo liudijimų įkainių bei lengvatų.

Sprendimas nekeisti verslo liudijimų įkainių bei lengvatų priimamas jau 7 metus iš eilės siekiant sudaryti palankesnes sąlygas Vilniaus rajono gyventojams vystyti smulkųjį verslą vykdant veiklą pagal verslo liudijimus. Mažiausias fiksuotų pajamų mokestis vienai dienai vykdant veiklą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje 2023 m. ir toliau sieks tik 0,25 Eur, o didžiausias mokestis vienai dienai neribojant veiklos teritorijos – 1,87 Eur.

2023 m. fiksuotas pajamų mokesčio dydis, taikomas vykdomai veiklai neribojant teritorijos liks toks pat kaip ir 2022 m. – 684 Eur. Atsižvelgiant į veiklos rūšies mastą, paklausumą, pelningumą ir kt. savybes, Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje bei Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės miesto savivaldybės teritoriją), mokestis bus diferencijuojamas nuo 90 iki 240 Eur.

 

Vilniaus rajono savivaldybė ir toliau išlaiko aukštus reitingus pagal išduodamų verslo liudijimų skaičių

Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) duomenimis, 2022 m. spalio 3 d. Vilniaus rajono savivaldybė pagal įsigytų verslo liudijimų skaičių iš visų 60 Lietuvos savivaldybių užėmė 4 vietą, pagal įsigytų verslo liudijimų mokėtiną sumą – 5 vietą iš 60 savivaldybių, tarp rajonų savivaldybių – 1 vietą.

Per 2022 m. (sausis–rugsėjis), taikydama patvirtintus Vilniaus rajono savivaldybės tarybos tarifus, VMI išdavė 3 688 verslo liudijimus, iš jų 1 377 lengvatinius. Surinkta 231 806 Eur gyventojų pajamų mokesčio, o suteikta lengvatų suma siekė 25 604 Eur.

Iš visų išduotų liudijimų pagal vykdomą teritoriją daugiausia įsigyta verslo liudijimų vykdyti veiklą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje – 1 429 verslo liudijimai, Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje – 1 257 verslo liudijimai,  konkrečioje (svetimoje) savivaldybėje – 1 139  verslo liudijimai, Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus anksčiau minėtą teritoriją) – 128 verslo liudijimai.

Per 2022 m. sausio–rugsėjo mėnesius, daugiausia verslo liudijimų buvo įsigyta paslaugų – 3 039, prekybos – 535 bei gamybos – 247, srityse.

 

Lengvatų sąrašas nesikeičia

Spalio 28 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu, 2023 m. verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašas nesikeis. Lengvatos ir toliau bus taikomos pensininkams, bedarbiams, neįgaliesiems asmenims, rajono gyventojams auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų, mokiniams ir kt.

Lengvatos ir toliau galios emigrantams, grįžusiems į Lietuvą. Siekiant prisidėti prie emigracijos mažinimo ir grįžtamosios emigracijos skatinimo, dar 2019 m. Vilniaus rajono taryba patvirtino papildytą Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžių sąrašą. Sąraše numatyta lengvata gyventojams, kurie grįžo į Lietuvą prieš 12 mėnesių, skaičiuojant nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos.

 

Asociatyvi nuotr. unsplash.com


Įvertinkite naujieną