*alt_site_homepage_image*

Kviečiame darbdavius prisijungti prie projekto „Pasimatuok profesiją vasarą“!

decoration

Projektas: pasimatuok profesiją vasarą

Jaunimo reikalų agentūra (JRA) kviečia Vilniaus rajono savivaldybės darbdavius prisijungti prie projekto „Pasimatuok profesiją vasarą“ – suteikti galimybę jaunuoliams (nuo 14 iki 21 metų), besimokantiems bendrojo ugdymo įstaigoje pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, išbandyti save darbo vietoje (10 darbo dienų ar 1 mėnesį) vasaros metu, atrasti talentus ir įkvėpti jaunąją kartą pasitikėti savo galia veikti!

Projekto „Pasimatuok profesiją vasarą“ uždaviniai:

  • suteikti galimybę jaunuoliams išbandyti pasirinktą profesiją realioje darbo vietoje;
  • padėti pritaikyti jaunuolių žinias ir gebėjimus darbo aplinkoje;
  • skatinti jaunuolius tirti profesijos pasirinkimo galimybes;
  • plėtoti jaunuolių žinias ir sampratą apie darbo santykius ir karjeros galimybes.

Darbdaviams kompensuojama jaunuolių darbo užmokesčio už faktiškai dirbtą laiką išlaidos, neviršijančios MMA, bei darbdavio socialinio draudimo įmokų ir kitos susijusios darbo užmokesčio išlaidos (ligos pašalpa, kompensacija už nepanaudotas atostogas) patirtos ir apmokėtos Projekto veiklos vykdymo laikotarpiu, įdarbinant jaunuolius vasarą (ne ugdymo proceso metu).

Darbdavių registracijos anketą galite rasti Jaunimo reikalų agentūros interneto puslapyje.

Daugiau informacijos https://jra.lt/jaunimui/dalyvauk/pasimatuok-profesija-vasara

Projekto įgyvendinimo klausimais konsultuoja koordinatorė Laura Staneikienė (tel. Nr. 8 659 49662, el. p. Laura.Staneikiene@jra.lt).

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto sutarties Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001.

plakatas

plakatas


Įvertinkite naujieną