*alt_site_homepage_image*

Vilniaus rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo parama – galimybė verslininkams plėsti savo įmonių potencialą bei įgyvendinti perspektyvias verslo idėjas

decoration

Savivaldybėje daugiau nei dvidešimtmetį aktyviai veikia Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondas, kurio veikla tiesiogiai yra susijusi su smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansine parama. Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondas prisideda kuriant Vilniaus rajone verslo rėmimo institucinę sistemą bei didinant verslo kūrimo potencialą, skatina rajono gyventojų verslumą, didina rajone veikiančių įmonių konkurencingumą, sudaro palankią aplinką kurti naujas bei išsaugoti esamas darbo vietas.

2022 m. Savivaldybė parėmė 45 verslo ir ūkio subjektus. Bendra paramos dydžio suma siekė 45 tūkst. Eur. 2019-2022 m. laikotarpiu Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo paramą gavo 126 verslo ir ūkio subjektai. Bendra paramos dydžio suma keturių metų laikotarpiu siekė 178 230 Eur.

Daugiausia paramos gavėjų 2022 m. buvo vykdančių veiklą paslaugos sektoriuje – 19 verslo subjektų (iš jų 4 fiziniai asm., 15 juridiniai asm.), paramos suma siekė 18 085,62 Eur. Žemės ūkio veiklos sektoriuje – 19 asmenų, suteikta paramos suma siekė 20 711,65 Eur. Gamybos sektoriuje – 4 asmenys (1 fizinis asm., 3 juridiniai asm.), paramos suma – 3 960,35 Eur. Prekybos sektoriuje – 3 paramos gavėjai, iš jų 2 juridiniai asm., paramos suma 2 217,31 Eur.

Pagal galiojančius Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatus ir paramos formą, daugiausia kompensacijų per 2022 m. buvo skirta už gamybinės įrangos įsigijimą, dalį išlaidų padengta 28 ūkio subjektams, paramos suma siekia 33 468,16 Eur. Informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei reklamos priemonių išlaidos padengtos 3 ūkio subjektams, paramos suma siekia 2 033,79 Eur, internetinės svetainės kūrimą kompensuota 6 ūkio subjektams, paramos suma – 3 082,63 Eur, dalyvavimą parodoje skirta kompensacija 1 verslo subjektui, paramos suma – 600 Eur, smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto kvalifikacijos kėlimą padengtos išlaidos 2 ūkio subjektams, paramos suma siekia 450 Eur, verslo planų, investicinių projektų ir paraiškų gauti finansinę paramą iš kitų fondų rengimą kompensuota 7 ūkio subjektams, paramos suma – 3 340,35 Eur, už patalpų nuomos išlaidas kompensuota 2 ūkio subjektams, paramos suma siekia 2 000 Eur.


Kviečiame pasinaudoti galimybe gauti smulkiojo ir vidutinio verslo finansinę paramą

Vilniaus rajono savivaldybė kviečia smulkiojo ir vidutinio verslo atstovus, įregistruotus ir veiklą vykdančius Vilniaus rajone, teikti paraiškas finansinei paramai gauti.

Dėl finansinės paramos gavimo gali kreiptis SVV subjektai, t. y. labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės, įregistruotos ir vykdančios veiklą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje bei verslininkai – fiziniai asmenys, registruoti ir vykdantys veiklą Savivaldybės teritorijoje, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą arba nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymą), ūkininkai, viešosios įstaigos ir asocijuotos verslo struktūros, veikiančios bei įregistruotos Savivaldybės teritorijoje.

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatais, teikiamos šios finansinės paramos formos ir dydžiai:

  • dalinis palūkanų kompensavimas už paskolas, gaunamas verslo plėtros projektams įgyvendinti (išskyrus paskolas apyvartinėms lėšoms) – dengiama iki 50 proc. palūkanų, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur;
  • verslo planų, investicinių projektų ir paraiškų gauti finansinę paramą iš kitų fondų rengimo išlaidoms kompensuoti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1 000 Eur dokumentais pagrįstų konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų apmokėjimo išlaidų;
  • smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto kvalifikacijos kėlimo išlaidų dengimas – kai Savivaldybė dengia iki 100 proc. tinkamų padengti kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, seminarų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur per kalendorinius metus;
  • smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto dalyvavimo Lietuvoje ir (ar) užsienyje vykstančiose parodose, kuriose pristatoma Pareiškėjo gaminama produkcija ar teikiamos paslaugos –kompensuojama iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 900 Eur per kalendorinius metus;
  • internetinės svetainės, elektroninės parduotuvės sukūrimo ir palaikymo išlaidoms padengti iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 800 Eur per metus;
  • įrangos įsigijimo išlaidų, patirtų steigiant arba plečiant veiklą, kompensavimas iki 100 procentų, bet ne daugiau kaip 1 500 Eur per kalendorinius metus;
  • gamybos, paslaugų teikimo veiklai naudojamų nekilnojamojo turto arba negyvenamųjų patalpų (išskyrus valstybės ir savivaldybės turtą) nuomos išlaidoms padengti iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1 000 Eur per kalendorinius metus;
  • SVV subjektams, pasirašiusiems sutartį su Užimtumo tarnyba pagal Vietinio užimtumo iniciatyvų (VUI) programas ir įgyvendinantiems jas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje – 300 Eur vienai darbo vietai (išskyrus vadovo pareigas), bet ne daugiau kaip 1 200 Eur per metus.

Fondo veiklą administruoja ir sprendimus priima Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sudaryta Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų skirstymo komisija. Komisija, skirdama finansavimą, prioritetą teikia smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, sukūrusiems, kuriantiems naujas darbo vietas, įdarbinusiems Vilniaus rajono gyventojus (50 procentų ar daugiau) nuo visų samdomų darbuotojų, atsižvelgiant į darbo vietų skaičių, vykdantiems veiklą Vilniaus rajone daugiau kaip 4 metus.

Per kalendorinius metus galima taikyti ne daugiau kaip dvi iš išvardytų finansinės paramos formų tam pačiam Paramos gavėjui.

Bendra suteikta parama vienam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui per trejus (per einamuosius ir 2 ankstesnius mokestinius) metus negali viršyti 4 000 Eur.

Daugiau informacijos apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos teikiamos paramos SVV subjektams sąlygas, prioritetus ir paramos teikimo tvarką galite rasti čia.

Kilus papildomų klausimų, galite kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistę Ingą Kucevič, tel.: (8 5) 275 5064, el. p. inga.kucevic@vrsa.lt.

 

Vilniaus rajonas patrauklus verslui

Vilniaus rajonas pasižymi verslo trauka bei domina potencialius investuotojus, tą įrodo kasmet tendencingai augantis Vilniaus rajono savivaldybėje įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičius.

Statistika rodo, kad Vilniaus rajone veikiančių ūkio subjektų skaičius kasmet auga, 2023 m. pradžioje siekė 3 822. Nuo 2019 m. iki 2023 m. pradžios ūkio subjektų Vilniaus rajone padaugėjo net 41,09 proc.

Verslo subjektai noriai kuriasi čia dėl patogios geografinės padėties, susisiekimo infrastruktūros, teikiamos paramos ir taikomų lengvatų.

Vilniaus rajono savivaldybė siekdama raginti ne tik nenutraukti esamų, bet ir pradėti naujus verslus, jau 7 metus iš eilės nekeičia verslo liudijimų įkainių bei lengvatų. Mažiausias fiksuotų pajamų mokestis vienai dienai vykdant veiklą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje 2023 m. ir toliau siekia tik 0,25 Eur, o didžiausias mokestis vienai dienai neribojant veiklos teritorijos – 1,87 Eur.

Vilniaus rajono savivaldybė pagal įsigytų 2022 m. verslo liudijimų skaičių iš visų 60 Lietuvos savivaldybių užima 4 vietą (po Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos m.), pagal įsigytų verslo liudijimų mokėtiną sumą – 1 vietą tarp rajono savivaldybių ir 6 vietą iš 60 savivaldybių.

2022 m. Valstybinė mokesčių inspekcija išdavė 4 175 verslo liudijimus, iš jų 1 561 lengvatinį. Daugiausia verslo liudijimų 2022 m. buvo įsigyta paslaugų (3 467), prekybos (598) ir gamybos (282) srityse.

Vilniaus rajono savivaldybė džiaugiasi drąsiai nusiteikusiųjų, turinčių gerų verslo idėjų asmenų iniciatyvumu kurti verslą Vilniaus rajone, todėl ir toliau sudarys palankias sąlygas pradėti ir vystyti savo verslą.

 

Teigiamai įvertinta investicinė aplinka

Pagal 2022 m. Lietuvos laisvosios rinkos instituto paskelbtą Lietuvos savivaldybių indeksą, Vilniaus rajonas pateko į ketvertuką geriausiai įvertintų mažųjų savivaldybių pagal investicinę aplinką. Vilniaus rajono savivaldybė surinko 72 balus.

Vertinant investicinę aplinką buvo analizuojamas ir verslo liudijimų skaičius. Gyventojų, įsigijusių/prasitęsusių verslo liudijimus, skaičius yra vienas iš rodiklių, padedančių įvertinti ekonominį aktyvumą savivaldybėje. Didesnis rodiklis rodo, kad gyventojų savarankiškai veiklai ir verslumui sudarytos palankesnės sąlygos. Analizuojant verslo liudijimus įsigijusių/pratęsusių gyventojų skaičių tarp visų savivaldybių, Vilniaus rajono savivaldybei skirta 8,18 balo.

Taip pat neseniai skelbtame Savivaldybių gerovės indekse 2022 m. palankiai buvo įvertinta gyvybinga Vilniaus rajono ekonomika. Vilniaus rajonas pakilo 3 vietomis ir užėmė 7 vietą tarp visų Lietuvos savivaldybių gerovės indekse.

 

Asociatyvi nuotr. freepik.com


Įvertinkite naujieną