*alt_site_homepage_image*

Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdyje išrinkta nauja tarybos pirmininkė

decoration

Liepos 25 d. įvyko Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdis, kurio metu atviru balsavimu buvo išrinkta jaunimo reikalų tarybos pirmininkė.

Įvykus atviriems rinkimams, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininke vienbalsiai buvo išrinkta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos ir jaunimo tarybos narė Marlena Paškovska.

Po rinkimų, diskusijos ir grupinių užduočių metu buvo aptartas strateginis veiklos planas, kalbėta apie galimus programų, skirtų remti jaunimą, planus ateityje, aptartas jaunimo vasaros užimtumo klausimas bei integracijos į darbo rinką programa.

Apsvarstytos bendradarbiavimo galimybės su kitų savivaldybių Jaunimo reikalų tarybomis, siekiant pasidalinti gerąją patirtimi. Diskutuota apie tai, kokiu būdu galima būtų remti ir plėtoti jaunų žmonių verslą bei pritraukti baigusį studijas jaunimą pasirinkti kopti karjeros laiptais Vilniaus rajone.


Jaunimo reikalų taryba tai visuomeninė patariamoji institucija, kurią lygybės principu sudaro 10 narių: 2 savivaldybės administracijos ir 3 savivaldybės tarybos atstovai; 5 savivaldybės jaunimo atstovai (14–29 m.).

Jaunimo reikalų taryba nagrinėja su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus, teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų, stiprina savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.

Keliamus tikslus taryba įgyvendina, vykdydama šias funkcijas: rinkdama ir analizuodama informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, inicijuodama savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą, analizuodama užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus ir teikdama pasiūlymus bei rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis galimybių.


Įvertinkite naujieną