*alt_site_homepage_image*

Vilniaus rajono savivaldybėje įvyko susitikimas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovais

decoration

Pirmadienį, vasario 28 d. Vilniaus rajono savivaldybėje įvyko Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotas susitikimas. Susitikimo tikslas buvo aptarti vykdomą institucijų bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti efektyvią vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą.

Susitikime taip pat dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės atstovai: merės pavaduotoja Teresa Demeško, Administracijos direktorė Liucina Kotlovska, Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska, vyr. specialistės Silva Lukoševičienė ir Jolanta Lukaševič, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Juliana Lipinska, taip pat Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Lina Baranauskienė, vyresnioji patarėja Jurgita Žukovska, Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro direktorė Beata Bartkienė, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė Leokadija Pavtel ir Šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Justina Turbienė kartu su centrų specialistais.

Susitikimo metu susirinkę aptarė vaiko teisių apsaugos situaciją, kokia ji yra dabar ir kaip ją reikėtų tobulinti. Taip pat kalbėta apie tarpinstitucinį bendradarbiavimą, galimus jo tobulinimo būdus, siekiant kuo greičiau ir efektyviau padėti pagalbos prašantiems asmenims. Aptartas socialinių ir kitų darbuotojų darbas ir jo tobulinimas dirbant su vaikais ir jų šeimomis, patekusiomis į krizines situacijas bei laikinosios vaikų, paimtų iš nesaugios aplinkos, priežiūros, apgyvendinimo, globos procesai, siekiant užtikrinti kuo saugesnę aplinką tiek psichologine, tiek ir fizine prasme.


Įvertinkite naujieną