*alt_site_homepage_image*

Vilniaus rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko metodinis susitikimas

decoration

Rugsėjo 9 dieną Vilniaus rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau – PPT) įvyko metodinis susitikimas, skirtas aptarti vaikų vertinimo dėl specialiųjų ugdymosi poreikių tvarką ir proceso eigą, naujų metodikų bei vertinimo instrumentų poreikį bei gerosios patirties sklaidą.

Susitikime dalyvavo švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas Ignas Gaižiūnas, Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė ir vyriausioji specialistė Vilma Matulionienė.

Vizito metu Vilniaus r. PPT direktorius Roman Juchnevič pristatė tarnybos darbo specifiką, papasakojo apie teikiamų paslaugų Vilniaus rajono gyventojams efektyvumą, parodė gerai irfunkcionaliai įrengtas įstaigos patalpas bei turimą šiuolaikišką įrangą. Direktorius paaiškino apie vaikų dėl specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo tvarką ir organizavimą didžiausiame daugiataučiame Lietuvos rajone, pasidžiaugė PPT kompetentingų specialistų komanda bei galimybe suteikti klientams nemokamas pavėžėjimo į vertinimus paslaugas.

Svečiai išbandė Biofeedback (biologinio grįžtamojo ryšio) aparatūrą, kuri padeda spręsti savireguliacijos, streso valdymo ir dėmesio koncentracijos problemas. Biofeedback metodo esmė – kompiuterinės programos pagalba realiuoju laiku, „čia ir dabar“ žmogui suteikiama informacija apie jo kūno fiziologinę funkciją (pvz. odos varžą, širdies ritmą, kvėpavimo dažnį). Kintant psichologinei būklei kinta fiksuojami fiziologiniai parametrai, ką žmogus kompiuterio ekrane mato kaip žaidymo animacijos pakeitimus. Taip palaipsniui išmokstama savireguliacijos ir nepageidaujamas emocines reakcijas bei disfunkcinį elgesį keisti į tinkamą. Tarnybos specialistai su Biofeedback įrangos pagalba konsultuoja klientus jau dešimt metų, o paskutiniu laikotarpiu Biofeedback metodas sėkmingai naudojamas padedant karo pabėgėliams iš Ukrainos išmokti relaksacinių pratimų.

Vizito metu svečiai papasakojo apie planuojamus LR Švietimo įstatymo pakeitimus, planuojamą Tarnybų akreditacijos įteisinimą, apie Metodinio centro steigimą, vertinimo metodikų atnaujinimą ir planuojamus mokymus.

Šiltoje ir konstruktyvioje aplinkoje buvo diskutuojama apie Tarnybų funkcionavimo ir efektyvumo didinimo galimybes.

 

Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos inf.

 


Įvertinkite naujieną