*alt_site_homepage_image*

Vilniaus rajono Mozūriškių kaime vyko jaunimo solidarumo korpuso projekto „Jaunimo dėžė“ iniciatyvos

decoration

Penki jaunuoliai, matydami aplink save mažiau galimybių turinčius vaikus, ėmėsi iniciatyvos organizuoti įvairius užsiėmimus bei asmenybę ugdančias veiklas.

Turėdama psichologės išsilavinimą, – Vitalija vedė įvairius asmenybės ugdymo užsiėmimus. Ieva su savo sese Greta organziavo kūrybinines dirbtuvėles. Gabrielis padėjo pamokų ruošoje bei siūlė stalo žaidimų užsiėmimus. Vesta buvo kaip vyresnioji sesė ir kantriai išklausydavo kiekvieno vaiko rūpesčius.

Kartu keliaudami, ieškodami, kurdami, džiaugdamiesi ir liudėdami per metus stipriai užaugome. Bendros stovyklos ir veiklos praturtino mus įvairesnėmis gyvenimo spalvomis. Įgijome daugiau pasitikėjimo savimi, planavimo, strategavimo įgūdžių.

Labai džiaugiamės šia patirtimi ir linkime, kad ir daugiau jaunimo atrastų Europos solidarumo korpuso kuriamas galimybes bendruomenėms ir jaunimui. Po savęs paliekame Vilniaus rajono prieeigose įkurtą erdvę, kur jaunimas gali rinktis į neformalaus ugdymo veiklas – „Jaunimo dėžę“.

Projekto jaunimo grupelę globojo VšĮ „DUKU“.

Projektą finansavo:

 

VšĮ „DUKU“ informacija


Įvertinkite naujieną