*alt_site_homepage_image*

Vilniaus rajono gyventojams savivaldybė vėl subsidijuos centralizuoto šildymo kainos dalį

decoration

Išaugus kuro ir elektros kainoms, Vilniaus rajono savivaldybė gyventojams ir šį šildymo sezoną subsidijuos centralizuotai teikiamos šilumos kainos dalį. Subsidijos bus finansuojamos iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto.

Vilniaus rajono savivaldybė dės visas pastangas, kad šį šildymo sezoną gyventojų sąskaitos už šildymą neviršytų vidutinės šilumos kainos Lietuvoje.

Už centralizuotai tiekiamą šilumą Vilniaus rajono savivaldybė subsidijas taikė ir 2022 m. sausio-kovo mėn. Tam skyrė beveik 2 mln. eurų. Vilniaus rajono savivaldybė subsidijavo iki 53 proc. centralizuoto šildymo kainos, todėl gyventojai mokėjo už šildymą daugiau kaip perpus pigiau.

Ankstesnį šildymo sezoną Vilniaus rajono savivaldybė parėmė ir individualių namų gyventojus (skirdama 100 Eur vienkartinę paramą mažas pajamas turintiems gyventojams ir 50 Eur paramą gyventojams ar šeimoms, kurių pajamos vienam šeimos nariui viršijo 387 Eur per mėnesį).

Sparčiai augant kuro, naudojamo šilumos gamybai, kainoms, žymiai padidėjo šilumos gamintojų šilumos kaina. Šiluminė energija yra vienas pagrindinių gyventojų gyvenimo kokybės elementų, už kurį Vilniaus rajono gyventojai sunkiai sugeba atsiskaityti su šilumos tiekėjais dėl ypač brangstančių šiluminės energijos gamybos sąnaudų, todėl 2022 m. spalio 28 d. Tarybos posėdyje nuspręsta taikyti subsidijas ir nors iš dalies sumažinti naštą gyventojams.

Mokestis gyventojams už centralizuotai tiekiamą šiluminę energiją galės keistis kiekvieną mėnesį priklausomai nuo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) kiekvieną mėnesį skelbiamos vidutinės šilumos kainos Lietuvoje.

Šilumos tiekėjams taikomi subsidijos dydžiai nustatomi pagal formulę:

Subsidijos dydis = Šilumos tiekėjo kaina – Kaina vid.

kur:

Subsidijos dydis [ct/kWh be PVM] – dalis, kurią Savivaldybė subsidijuoja šilumos tiekėjui už gyventojams faktiškai pateiktą šilumos energiją, skaičiuojant ją kaip skirtumą tarp šilumos tiekėjui nustatytos kainos.

Šilumos tiekėjo kaina [ct/kWh be PVM]  – Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka šilumos tiekėjui nustatyta vienanarė šilumos kaina.

Kaina vid. [ct/kWh be PVM]  – kiekvieną mėnesį VERT skelbiama mėnesio vidutinė šilumos kaina Lietuvoje.

Pavyzdžiui:

Spalio mėnesio šilumos tiekėjo šilumos kaina (ct/kWh) siekia 32,20 ct/kWh.

Spalio mėn. VERT skelbiama vidutinė šilumos kaina be PVM siekia 10,29 ct/kWh. Atsižvelgiant į Tarybos priimtą sprendimą, Savivaldybė už spalio mėn. gyventojams už centralizuotai tiekiamą šiluminę energiją taikys 21,91 ct/kWh subsidiją ir gyventojai susimokės tik 10,29 ct/kWh be PVM.

Gyventojams atskiro prašymo teikti nereikia. Savivaldybė šilumos tiekėjams: UAB „Nemenčinės komunalininkas“, UAB „Nemėžio komunalininkas“, UAB „Etalga“ ir UAB „Baltic Konis“ - mokės subsidiją už gyventojams faktiškai pateiktą šilumos energiją.

Atkreipiame dėmesį, kad šilumos bazines kainas tiekimo įmonėms nustato VERT, o šilumos kaina susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalių bei PVM.

Pastovioji kainos dalis priklauso nuo personalo, nusidėvėjimo, remonto, administracinių ir kitų būtinųjų sąnaudų.

Kintamąją kainos dalį sudaro dujų, biokuro, akmens anglies, elektros energijos sąnaudos. Kuro kainos kinta, todėl šilumos kainos kintama dalis perskaičiuojama kiekvieną mėnesį. Ši dalis sudaro didžiausią šilumos kainos dalį ir labiausiai įtakoja šilumos vartotojų sąskaitas.

Svarbu priminti, kad gyventojai gali pasinaudoti ir šildymo išlaidų kompensacija.

Primename, kad 2022 m. rugsėjo mėn. patvirtinus naujas, vidutines kuro kainas, pagal kurias apskaičiuojamos ir išmokamos būsto šildymo išlaidų kompensacijos nepasiturinčioms šeimoms (asmenims), mažas pajamas gaunantys Vilniaus rajono gyventojai naudojasi didesnėmis būsto šildymo išlaidų kompensacijomis kietam kurui įsigyti. Plačiau apie tai kviečiame skaityti čia.

Sunkiau besiverčiantys rajono gyventojai gali pasinaudoti būsto šildymo išlaidų kompensacijomis nepriklausomai nuo to, kokiu kuru jų būstas yra šildomas, t. y. tiek būstą šildant centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru (malkomis, anglimi, dujomis, medienos granulėmis, medienos pjuvenomis).

Paprasčiausias būdas sužinoti, ar Jums priklauso kompensacija – pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt esančia Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle.

Prašymą dėl šildymo kompensacijų galima pateikti:

  1. būdu per sistemą SPIS www.spis.lt (vaizdo instrukcijas, kaip užpildyti ir pateikti prašymus, galima peržiūrėti čia: https://www.spis.lt/Titulinis/VideoInstrukcijos)

arba

  1. atvykus į seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą (seniūnijų kontaktai skelbiami čia: https://www.vrsa.lt/savivaldybes-administracija/seniunijos/3).


Įvertinkite naujieną