*alt_site_homepage_image*

Vilniaus rajono globos centrai apie veiklą ir šių dienų aktualijas, artėjant kasmetinei Globėjų savaitei

decoration

Pirmąjį liepos sekmadienį Lietuvoje bus minima Globėjų diena. Savo įspūdžiais ir pastebėjimais apie Globos centrų veiklą ir 2022 metais kilusius iššūkius pasidalijo Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro vadovas Tomašas Pileckas ir Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centro Globos centro vadovė Marina Kizelevič.

Lietuvoje jau kelerius metus vykdoma vaikų globos sistemos pertvarka, kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad visi vaikai turėtų namus, augtų saugioje ir mylinčioje šeimoje. Džiugu, kad vis daugiau supratingų ir atsidavusių žmonių prisijungia ir tampa globėjais bei suteikia likusiems be tėvų globos vaikams namų jaukumą ir šilumą.

Nors Globos centrai ir toliau tęsia sėkmingą darbą su budinčiais globotojais, globėjais, įtėviais bei ketinančiais jais tapti, karas Ukrainoje privertė visus perdėlioti savo vertybes ir suvokti, kad galima prisidėti prie vaikų, kenčiančių nuo karinės agresijos Ukrainoje, gerovės ir saugumo.

Džiugu, kad į šios situacijos sprendimą įsijungė daug neabejingų žmonių, šeimų, bendruomenių, savanorių ir organizacijų. Norinčių priimti laikinai globoti prieglobsčio iš Ukrainos ieškančių vaikų ir jų šeimų skaičius Vilniaus rajone perkopė 100. Jau pirmosiomis dienomis įteisinus tokią galimybę, Vilniaus rajono savivaldybę, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą bei Globos centrus pasiekė daugybę prašymų, norinčiųjų priimti Ukrainos vaikus savo namuose, suteikiant pastogę ir saugumo jausmą.

Vilniaus rajono gyventojų noras padėti tikrai įkvepia. Gyventojai labai jautriai ir nedvejodami priėmė sprendimą padėti nuo karo siaubo bėgantiems vaikams ir jų šeimoms bei ryžtingai ėmėsi organizuoti pagalbą. 

Lietuvių šeimos didžiąją dalį ukrainiečių šeimų, neatskiriant nuo jų vaikų, nusprendė priimti po savo stogu, kiti persiorientavo į savanorystę, kita dalis, po konsultacijų su globos centrų specialistais, susidūrę su realia gyvenimo tikrove, nusprendė globoti Lietuvos vaikus. Po ilgų ir atvirų pokalbių dažnai paaiškėdavo, kad šeima jau ilgai mąstė apie globą ar įvaikinimą ir priėmė tai kaip ženklą ir signalą, kad atėjo laikas žengti šį žingsnį. Tokių asmenų grupė, surinkusi būtinus dokumentus ir kreipdamasi į savivaldybę, neužilgo sulaukė globos centro kvietimo į pagrindinius mokymus tapti globėju, budinčiu globotoju ar įtėviu. Mokymai jau sėkmingai baigti ir asmenys yra pasiruošę priimti Lietuvos vaikus į savo šeimą, dalintis savo meile ir namų šiluma. Tai puikus atsakingo ir doro piliečio pavyzdys visuomenei.

Globos centrų vadovai teigia, kad Vilniaus rajono globėjai, susidūrę su problemomis ir sunkumais, nėra paliekami vieniši. Reguliariai organizuojami bei vykdomi savitarpio paramos grupių susitikimai įvairioms globėjų tikslinėms grupėms, atsižvelgiant į globojamų vaikų amžių, globėjų poreikius bei temų aktualumą, pvz. „Ką kalbėti ar nekalbėti apie lytiškumą“, „Galimų priklausomybių prevencija ir intervencija“.

Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko gerovės centro bei Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centro Globos centrai teikia kokybiškas paslaugas, nuolat kelia specialistų kompetencijas, kad iškilus nenumatytoms aplinkybėms, būtų tinkamai reaguojama ir nedelsiant suteikta reikalinga pagalba, parama ir palaikymas. Š. m. birželio 7-8 d., Birštone, Vilniaus rajono Globos centrų specialistai dalyvavo Globos centrų sąskrydyje, kurio tikslas – didinti darbuotojų komandinio darbo ir bendradarbiavimo efektyvumą, užmegzti ir plėtoti ryšius, tinklaveiką, didinti asmeninį darbuotojų veiksmingumą ir tobulėjimą, siekiant gerinti globos centrų teikiamų paslaugų kokybę.

Taip pat Globos centrų specialistai dalyvauja pasitikėjimu grįstų santykių intervencijos tęstiniuose mokymuose (TBRI). Šie mokymai – tai holistinis, mokslo įrodymais, prieraišumo teorija ir traumų psichologija pagrįstas metodas, sukurtas atliepti kompleksinius pažeidžiamų vaikų poreikius. Metodas buvo sukurtas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Tomašas Pileckas pasidžiaugė, kad Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras šių metų vasarį buvo atestuotas Europos reabilitacijos platformos kokybės sertifikatu po pusantrų metų kokybės sistemos diegimo EQUASS (ang. European Quality in Social Services). Šios sistemos tikslas – teikiamų paslaugų kokybės vertinimas, gerinimas ir paslaugų gavėjų poreikių efektyvesnis tenkinimas. Projektas Lietuvoje buvo diegiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Sertifikatą iškilmingos konferencijos metu įteikė Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

 

Jau netrukus Lietuvoje bus minima vaikų Globėjų diena

Nuo birželio 27 d. iki liepos 3 d. visoje Lietuvoje Globos centrų laukia pagrindinis metų renginys – Globėjų savaitė. Renginių maratonas organizuojamas globėjams ir budintiems globotojams. Renginių metu siekiama pagerbti globėjus, padėkoti jiems už svarbų indėlį į vaikų gerovę, bei, žinoma, kartu su visais susitikti, švęsti ir džiaugtis nuostabia švente.

Šiais metais Globėjų savaitė vainikuojama Globėjų sąskrydžiu Klaipėdoje liepos 2 d., tačiau kiekvienoje savivaldybėje nuo birželio 27 d. iki liepos 3 d. vyks įvairūs vieši ir uždari renginiai, paskaitos, išvykos ir žygiai, kuriuose aktyviai kviečiame dalyvauti!

Su renginių programomis galite susipažinti globos centrų socialiniuose tinkluose Facebook „Vaikai yra vaikai. Vilniaus rajonas“ bei puslapyje internetiniame puslapyje www.globoscentrai.lt.

Daugiau apie artėjančius renginius Vilniaus rajone taip pat skelbėme: https://www.vrsa.lt/titulinio-naujienos/424/arteja-vaiku-globos-savaite.-kvieciame-aktyviai-dalyvauti:3130.

 

Kviečiame prisijungti ir aktyviai dalyvauti!  

 

Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko gerovės centro
bei Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centro Globos centrų informacija


Įvertinkite naujieną