*alt_site_homepage_image*

Vilniaus rajone - itin palankios sąlygos dirbti pedagogais

decoration

Vilniaus rajonas siūlo išskirtines sąlygas dirbti mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams. Jau ketvirtus metus Vilniaus rajone dirbantys mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai į darbą važiuoja pigiau, o š. m. gegužės 27 d. vykusiame posėdyje Vilniaus rajono savivaldybės taryba dar labiau padidino Vilniaus rajono patrauklumą dirbti pedagogu.

Vilniaus rajono merė Marija Rekst pabrėžia, kad Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos siūlo pedagogams išskirtines sąlygas dirbti.

„Pedagogų trūkumo problema būdinga visai šaliai, tad Vilniaus rajono savivaldybė, reaguodama į tai, stengiasi, deda visas pastangas, kad sukurtų mokytojams geras darbo sąlygas Vilniaus rajono švietimo įstaigose. Jau ketvirtus metus Vilniaus rajone dirbantys mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai į darbą važiuoja pigiau“, - sako merė M. Rekst, kuri kartu pabrėžia, kad Vilniaus rajono savivaldybė nuolat stebi vis besikeičiančią realybę, gyvenimo diktuojamą naują poreikį ir operatyviai reaguoja į pokyčius. 

Merė primena, kad, siekiant užtikrinti pradinių ir kitų klasių mokinių saugų ir prasmingą laiko po pamokų leidimą bei galimybę gerinti savo mokymosi pasiekimus, o vaikų tėvams sudaryti palankias sąlygas derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, nuo 2018 m. spalio 1 d. Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų pailgintos dienos grupėms organizuoti buvo skirtos pagalbos mokiniui specialistų pareigybės. 2021–2022 m. m. iš viso buvo skirta 14,1 pareigybių ir nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., mokiniams po karantino vėl sugrįžus į klases, savivaldybės mokyklose veikia 39 pailgintos dienos grupės (2020–2021 m. m. – 36 grupės).

 

Dar daugiau paskatų mokytojams

Paskutinį gegužės mėn. penktadienį posėdžiavę Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai patvirtino 2022 m. valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašą.

Tvarkos aprašas numato naujovę – lėšos mokykloms bus skiriamos ne tik pasitraukiant mokytojui, bet ir siekiant jį pritraukti.

Ankstesnis aprašas numatė dalinį mokytojų išeitinių išmokų finansavimą iš valstybės lėšų, jei buvo pasiekti apraše numatyti rezultatai. Pagal neseniai patvirtintą tvarkos aprašą valstybės biudžeto lėšos mokytojų pasitraukimui skiriamos išeitinių išmokų išlaidoms iš dalies padengti, kai išeitinės išmokos mokamos mokytojams, su jais šalių susitarimu nutraukiant darbo sutartis šiais atvejais: dėl mokyklų tinklo pertvarkos arba mokytojui įgijus teisę į visą senatvės pensiją.

Taip pat valstybės biudžeto lėšos gali būti skiriamos mokytojų pritraukimui, kurios paskatintų asmenį užimti laisvą mokytojo darbo vietą ir dirbti mokykloje. Vienos iš tokių priemonių – kompensuoti važiavimo į darbą ir atgal išlaidas, ką Vilniaus rajono savivaldybė daro jau ketvertus metus, taip pat kompensuoti gyvenamojo ploto nuomos ar kvalifikacijos įgijimo ir tobulinimo išlaidoms kompensuoti ir pan. Šiems tikslams įgyvendinti Vilniaus rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto lėšų skirta apie 90,5 tūkst. Eur, kurios bus paskirstytos savivaldybės švietimo įstaigoms.

 

Jau ketvirtus metus Vilniaus rajone dirbantys mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai į darbą važiuoja pigiau

Jau nuo 2019 metų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose dirbantiems mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams kelionės išlaidos į darbą ir atgal yra kur kas mažesnės – Savivaldybė kompensuoja kelionių išlaidas ir tam per metus vidutiniškai skiria apie 300-350 tūkst. Eur.

Dar 2018 m. gruodžio 19 d. Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama sudaryti patrauklias sąlygas darbui Savivaldybės mokyklose esamiems ir naujiems kvalifikuotiems specialistams, patvirtino Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą.

Nuo 2019 m. pradžios mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, važiuojančių į darbą nuo 3 iki 40 km į vieną pusę ir atgal atstumu, kelionės išlaidos kompensuojamos po 0,07 Eur už 1 km.

Tokią naujovę dar prieš 4-erius metus įvedusi Vilniaus rajono savivaldybė buvo viena iš nedaugelio šalies savivaldybių, įvedusių šį palankų pedagogams sprendimą ir šis sprendimas visiškai pasiteisino.

Šiuo sprendimu buvo siekiama išspręsti didėjančią mokytojų trūkumo problemą, pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos mokytojus kaimo mokyklose bei užtikrinti mokinių ugdymo proceso kokybę, sudarant esamiems ir naujiems kvalifikuotiems specialistams patrauklesnes sąlygas darbui rajono savivaldybės mokyklose.

Iš viso 2019–2020 m. m. į Savivaldybės mokyklas iš kitų vietovių vyko apie 1 000 mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų, 2020–2021 m. m. – apie 1 030, o 2021–2022 m. m. – 1 035 mokytojai bei pagalbos mokiniui specialistai.

Jų kelionės išlaidoms kompensuoti 2019 m. buvo panaudota 344,4 tūkst. Eur. 2020 m. ir 2021 m. kompensuojama suma buvo mažesnė, nes karantino metu mokytojų dauguma dirbo nuotoliniu būdu.

 

Asociatyvi nuotr. freepik.com


Įvertinkite naujieną