*alt_site_homepage_image*

Vilniaus rajonas aktyviai plėtoja socialinės globos paslaugas

decoration

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas neįgaliems rajono gyventojams Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras teikia nuo 2017 m. sausio mėnesio vykdydamas projektą „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus rajone“. Pagal projektą paslaugos buvo teikiamos iki š. m. sausio 31 d. Pasibaigus projektui, poreikis dienos socialinės globos asmens namuose paslaugoms ne tik išliko, bet ir žymiai išaugo. Vertinant asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, stebima tendencija, kad didėja paslaugų gavėjų su sunkia negalia skaičius.

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama patenkinti išaugusį dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų poreikį, Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centre ne tik įkūrė naują Dienos socialinės globos asmens namuose struktūrinį padalinį, kuris nuolat teikia gyventojams reikalingas dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas, bet ir padidino didžiausią leistiną pareigybių skaičių įstaigoje. 

Vilniaus rajono savivaldybė ir toliau sėkmingai spręsdama iškylančias socialines problemas, 2022 m. rugsėjo 16 d. pasirašė sutartį su VšĮ Integruotų sveikatos paslaugų centro Vilniaus padaliniu dėl dienos socialinės globos paslaugų namuose teikimo vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, gyvenamąją vietą deklaravusiems Vilniaus rajono teritorijoje.

Dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Paslaugos teikimo trukmė / dažnumas – nuo 2 iki 10 val. per parą, iki 7 dienų per savaitę asmens namuose.

Dėl išsamesnės informacijos apie teikiamą paslaugą suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, maloniai prašome kreiptis į Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistę Aną Suchodolską, tel. (8 5) 240 0785, el. p. Ana.Suchodolska@vrsa.lt.

Dėl išsamesnės informacijos apie teikiamą paslaugą vaikams su negalia, maloniai parašome kreiptis į Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistę Ivoną Stasilovič, tel. (8 5) 240 1490, el. p. Ivona.Stasilovic@vrsa.lt.

 

Asociatyvi nuotr. freepik.com


Įvertinkite naujieną