*alt_site_homepage_image*

Vienkartinę piniginę paramą šildymui galima gauti iki gegužės 1 d. Raginame gyventojus suskubti

decoration

Primename, kad prašymai skirti vienkartinę piniginę paramą iš dalies padengti 2021-2022 metų šildymo sezono išlaidas būstui šildyti, priimami iki 2022 m. gegužės 1 d. Raginame gyventojus, kurie dar nesikreipė, kreiptis į savo seniūnijas ir užpildyti prašymus išmokai gauti.

Gyventojų patogumui yra sukurta prašymo forma, kuri pateikta čia. 

Būsto šildymas šį sezoną gerokai brangesnis nei praeitą. Smarkiai šoktelėjusių kainų neišvengė ne tik centrinio šildymo paslaugų naudotojai, bet ir individualių namų gyventojai, šildantys savo būstus dažniausiai kietuoju kuru – malkomis, medienos pjuvenų ar durpių briketais, todėl vasario 18 d. posėdžiavusi Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendė finansiškai paremti ne tik tuos gyventojus, kurie naudojasi centralizuotai tiekiama šiluma, bet ir individualių namų rajono gyventojus.

100 Eur vienkartinė piniginė parama skirta mažas pajamas turintiems rajono gyventojams, kurių gaunamos pajamos neviršija 387 Eur per mėnesį vienam šeimos nariui.

50 Eur vienkartinė piniginė parama bus skirta gyventojams ar šeimoms, kurių pajamos vienam šeimos nariui viršija 387 Eur per mėnesį.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino vienkartinę 50 ir 100 Eur piniginę paramą Vilniaus rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims (šeimoms), kurie individualių namų šildymui naudoja kietąjį ar kitokį kurą, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos.

Panašaus sprendimo š. m. sausio 28 d. sulaukė gyventojai naudojantys centralizuotu šildymu. Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama sumažinti tiekiamos šilumos kainą, ištiesė pagalbos ranką – 2022 m. šildymo sezonu už centralizuotai tiekiamą šilumą subsidijuoja iki 8 ct už kWh su PVM  (šilumos kainos vidurkis šalyje) nuo šilumos tiekėjui nustatytos faktinės šilumos kainos. Subsidijos dydis negali viršyti numatytos 8 ct/kWh su PVM ribos. Plačiau apie tai rašėme čia.

Dėl vienkartinės piniginės paramos, skirtos iš dalies padengti 2021-2022 metų šildymo sezono išlaidas būstui šildyti, naudojant kietąjį ar kitokį kurą, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, gali kreiptis asmenys, kurie deklaravo gyvenamąją vietą arba buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Vilniaus rajone, ir kurie faktiškai gyvena Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Vienkartinė piniginė parama gali būti skiriama už vieną būstą, kuriame asmuo ar bendrai gyvenantys asmenys faktiškai gyvena ar jį nuomojasi.       

Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, dėl vienkartinės piniginės paramos turėtų kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, arba į seniūniją, kurios teritorijoje faktiškai gyvena. Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų kontaktai skelbiami čia.

Kreipdamasis dėl vienkartinės piniginės paramos, asmuo turėtų pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą ir paramai skirti reikalingus dokumentus.

Atskiro prašymo nereikia teikti tuo atveju, kai asmeniui jau yra paskirta ir mokama Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 5 straipsnyje numatyta piniginė socialinė parama.

Plačiau apie vienkartinės piniginės paramos skyrimą, sąlygas ir tvarką kviečiame skaityti Tarybos patvirtintame Vienkartinės piniginės paramos, skirtos iš dalies padengti 2021 – 2022 metų šildymo sezono išlaidas būstui šildyti, naudojant kietąjį ar kitokį kurą, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, skyrimo tvarkos apraše.

Be visų jau išvardintų taikomų finansinę naštą mažinančių priemonių, Vilniaus rajono savivaldybė administruoja šildymo išlaidų kompensacijų skyrimą nepasiturinčioms šeimoms (asmenims). Būsto šildymo išlaidų kompensacijos teikiamos nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y. tiek būstą šildant centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru (malkomis, anglimi, dujomis, medienos granulėmis, medienos pjuvenomis). Raginame gyventojus aktyviai naudotis valstybės teikiama parama bei sutaupyti apmokant padidėjusias sąskaitas už šildymą, kompensuojant net iki 90 proc., o kai kuriais atvejais – ir 100 proc. šildymo išlaidų. Kompensacijos mokamos iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Plačiau apie tai rašėme čia.

Kilus papildomų klausimų konsultacijas nuotoliniu būdu suteiks Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė Jolanta Abramčik, el. p. jolanta.abramcik@vrsa.lt, tel. (8 5) 240 1595, vyresn. specialistė socialinėms išmokoms Danutė Plaščinskienė, el. p. danute.plascinskiene@vrsa.lt,  tel. (8 5) 275 0033.


Dažniausiai užduodami klausimai dėl skiriamos vienkartinės piniginės paramos


Įvertinkite naujieną