*alt_site_homepage_image*

Vaikų priskyrimas į Vilniaus rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes – jau nuo balandžio 1 d.

decoration

Balandžio 1 d. prasideda pagrindinis vaikų priskyrimas į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Kada tėvai sužinos apie vaikui skirtą vietą įstaigoje?

Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą švietimo įstaigoje pagrindinio vaikų priskyrimo į grupes metu pranešama telefonu ar elektroniniu paštu nuo š. m. balandžio 1 d. iki birželio 15 d., papildomo vaikų priskyrimo į grupes metu – nuo š. m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Gavome pranešimą apie vaikui skirtą vietą švietimo įstaigoje, ką turėtumėme daryti toliau?

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą švietimo įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą švietimo įstaigą per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie skirtą vietą gavimo dienos, pateikti vaiko gimimo įrašą liudijančio išrašo kopiją bei pasirašyti dvišalę sutartį (tarp vieno iš tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos vadovo).

Atkreipiame dėmesį, kad nepasirašius mokymo sutarties per 10 darbo dienų vaikas netenka vietos švietimo įstaigoje ir informacinėje sistemoje prašymas panaikinamas.

Tėvai (globėjai), negalintys dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.) pasirašyti mokymo sutarties per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie skirtą vietą švietimo įstaigoje gavimo dienos privalo raštu (elektroniniu paštu ar registruotu laišku) pranešti švietimo įstaigos vadovui apie mokymo sutarties pasirašymo bei dokumentų pateikimo datą. Data negali būti vėlesnė nei pirmoji mokymosi švietimo įstaigoje diena.

Su centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu plačiau galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.


Įvertinkite naujieną