*alt_site_homepage_image*

Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla dėmesiui!

decoration

Nuo š. m. gegužės 1 d. visi ūkininkai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio vykdo individualią žemės ūkio veiklą, privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą. Finansinės apskaitos tvarkymas aktualus visiems ūkininkams ir gyventojams, vykdantiems veiklą, kuria siekiama gauti bet kokių pajamų, išskyrus pajamas, gautas dirbant pagal darbo sutartį.

Prieš Žemės ūkio ministerijai patvirtinus naujus Finansinės apskaitos įstatymo reikalavimus patobulinti supaprastintos finansinės apskaitos tvarkos bei Dvejybinės apskaitos tvarkos aprašus, buhalterinę apskaitą tvarkyti turėjo tik ūkininkai, pretenduojantys ar gaunantys valstybės, Europos Sąjungos fondų paramą, jeigu šios paramos teikimo sąlygose tai būdavo numatyta, ir ūkininkai bei gyventojai, įsiregistravę pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais.

Taigi, nuo gegužės 1 d. ūkininkai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, gali patys pasirinkti, kokiu būdu tvarkyti finansinę apskaitą. Ūkininkai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir kuriems reikia parengti finansines ataskaitas, kai to reikalauja paramos taisyklės ar paskolas teikiančios kredito įstaigos, ir toliau finansinę apskaitą galės tvarkyti pasirinkę dvejybinio įrašo būdą. Visi kiti ūkininkai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, turės teisę pildyti Pinigų kasoje, mokėjimo paslaugų tiekėjo sąskaitose, pirkimų ir pardavimų žurnalą, pasirinktinai popieriniu ar elektroniniu formatu.

Daugiau aktualios informacijos, susijusios su ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, finansine apskaita, rasite čia.


Įvertinkite naujieną