*alt_site_homepage_image*

Taryba pritarė Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2020 metų ataskaitai

decoration

Š. m. vasario 26 d. vykusio Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu pritarta Vilniaus regiono integruotos teritorijos vystymo programos 2020 metų ataskaitai.

Vilniaus regiono integruota teritorijų vystymo programa skirta spręsti tikslinėms teritorijoms būdingas problemas, didinant konkurencingumą ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą, skatinant ekonomikos augimą ir užtikrinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų efektyvumą.

2014-2020 m. bendras Vilniaus regiono integruotų teritorijų vystymo programos biudžetas siekė 97,46 mln. Eur, iš kurių 75,13 mln. Eur – ES ir valstybės biudžeto lėšos. Iki 2020 metų pabaigos panaudota 50,79 proc. arba 49,50 mln. Eur, iš kurių 39,88 mln. Eur – ES ir valstybės biudžeto lėšos. Per 2014–2023 metus suplanuota įgyvendinti 81 projektą.

Vienas Vilniaus rajono savivaldybės projektas įtrauktas į Regiono ir valstybės sąrašus, suteikiant teisę teikti paraišką ir gauti finansavimą. Praėjusiais metais skirtas finansavimas dviem projektams – „Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos kelio ruožo Rudamina–Šveicarai–Daubėnai nuo 0,00 km iki 0,97 km infrastruktūros vystymas ir eismo saugos priemonių diegimas“ ir „Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimas“ bei pasirašytos dvi finansavimo sutartys.

Kviečiame trumpai apžvelgti Vilniaus rajone 2020 m. įgyvendintus bei pradėtus įgyvendinti projektus.


Glitiškių dvaro atnaujinimas

Vilniaus rajono savivaldybė, pasinaudodama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis baigia įgyvendinti Glitiškių kaime esančios Jelenskių dvaro sodybos ir dvarvietės renovaciją ir sutvarkymą, kurios bus pritaikytos šiuolaikiniams visuomenės ir vietos bendruomenės poreikiams. Įgyvendinus projektą ženkliai pagerės kultūros infrastruktūra, atsiras sąlygos kokybiškai profesionalaus meno sklaidai ir įvairių visuomenės grupių dalyvavimui kultūroje. Sutvarkytame objekte planuojama organizuoti renginius, ekskursijas ir teikti kultūrines paslaugas, kurios bus skirtos ne tik Lietuvos gyventojams, bet ir lankytojams iš kitų valstybių.

Baigus įgyvendinti projektą „Glitiškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms“, meno kolektyvams bus sudarytos tinkamos sąlygos repeticijoms. Bus įrengtas tinkamas ir higienos normas atitinkantis repeticijų kambarys, sutvarkyti sanitariniai mazgai, įrengti persirengimo kambariai, įsigyta muzikinė įranga, muzikos instrumentai. Bus pagerintos edukacinių užsiėmimų – amatų dirbtuvių sąlygos, jų ekspozicijų erdvės. Įrengus naujas dirbtuvių patalpas ir įgijus reikalingą įrangą molio dirbimui, degimui ir kitą, planuojama rengti edukacinius užsiėmimus. Pagerės sąlygos organizuojant koncertus su vaikais. Bus sutvarkyta bibliotekos skaitykla. Ji taps daug patrauklesnė skaitytojams.

Aktyvaus laisvalaikio mėgėjams patiks, kad sutvarkius dvaro pastatą bus įsigyta reikiama įranga aerobikos užsiėmimams. Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro iniciatyva bus skirtas treneris-metodininkas, kuris ves šiuos užsiėmimus. Sutvarkius patalpas ir įsigijus reikiamą įrangą, Paberžės seniūnijos jaunimui bei vyresnio amžiaus asmenims būtų pasiūlyti šokiai ir kitos pramogos. Atsiras galimybė burtis ir vykdyti jaunimo bendruomeninę veiklą bei rengti vietos bendruomenės susirinkimus.

Darbai, prasidėję 2019 m. rugsėjį, dėl Covid-19 pandemijos užtrūko ir turėtų būti baigti iki 2021 metų pabaigos. Dvarui atnaujinti skirta apie 2,9 mln. Eur, iš kurių Savivaldybė skirs daugiau kaip 1,5 mln. Eur, o ES ir valstybė kartu – daugiau kaip 1,3 mln. Eur.


Vietinės reikšmės keliuose įdiegtos eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonės

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama sukurti vietos gyventojų poreikius atitinkančią, gyvenimui ir laisvalaikiui saugią, patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką, 2020 m. įgyvendino 3 investicinius projektus, kurių metu įdiegtos eismo saugos bei aplinkos apsaugos priemonės Rudaminos, Pagirių, Baltosios Vokės ir Vaidotų gyvenvietėse.

Minėti projektai buvo finansuojami pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“, kurios tikslas – plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais, gerinti šių kelių techninius parametrus ir diegti eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones. Bendra projektų vertė – virš 1 mln. Eur.


Naujas Vilniaus rajono sporto mokyklos administracinis pastatas Nemenčinėje

2020 m. baigtas įgyvendinti Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos administracinio pastato statybos projektas Nemenčinės mieste, kurio vertė – 800 tūkst. Eur, iš kurių 251 tūkst. Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos, 549 tūkst. Eur – valstybės investicijų programos lėšos.

Naujo dviejų su cokoliniu aukštų pastato bendras plotas siekia 745 kv. m. Cokoliniame sporto mokyklos aukšte yra pagrindinis įėjimas lankytojams, čia įrengtos slidžių serviso patalpos, saugyklos slidėms, riedučiams, dviračiams, seifas biatlono ginklams ir amunicijai. Pirmame aukšte įsikūrė mokyklos administracija. Čia įrengti specializuoti kabinetai treneriams bei funkcionali konferencijų salė. Antrame aukšte – trumpalaikio sportininkų apgyvendinimo kambariai, virtuvėlė, šaldytuvai, skalbykla, dušai, persirengimo ir poilsio kambariai.

Šiose patalpose numatytos rengti ne tik profesionalaus sporto treniruotės, bet ir visi norintys Nemenčinės miesto gyventojai bei svečiai įkurtame sporto inventoriaus nuomos punkte, išsinuomoję inventorių galės aktyviai praleisti laisvalaikį, o atvykstantys biatlono mėgėjai iš užsienio varžyboms ar stovykloms galės apsistoti įrengtuose apgyvendinimo kambariuose.


Maišiagalos miestelio viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

Vilniaus rajono savivaldybė puoselėja savo gyvenviečių patrauklumą gerinant ir kuriant saugias, tvarkingas ir gražias erdves tiek vietos gyventojams, tiek atvykstantiems svečiams. Siekiant pagerinti Maišiagalos miestelio vietos infrastruktūrą ir patenkinti gyventojų poreikius, 2020 m. buvo įgyvendinamas „Kompleksinis Maišiagalos miestelio viešųjų erdvių: prekyvietės, skvero, sporto aikštyno bei šaligatvių, sutvarkymas ir jų pritaikymas bendruomenės poreikiams“ projektas, kurio metu sutvarkytos Maišiagalos miestelio viešosios erdvės įrengiant ir atnaujinant laisvalaikio, poilsio ir turgavietės infrastruktūrą.

Po modernizavimo turgavietės teritorijoje buvo atnaujinti prekybos paviljonai, aptvėrimas, apšvietimas, atlikta elektros įvado rekonstrukcija, įrengtos dangos, sutvarkyta veja, parkavimo zona, įrengta mažoji architektūra ir vaizdo stebėjimo sistema.

Modernesnė turgavietė Maišiagaloje kainavo daugiau kaip 400 tūkst. Eur. Darbai buvo finansuojami pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“. Projektą finansavo Vilniaus rajono savivaldybė, lėšos taip pat skirtos iš valstybės biudžeto ir ES fondų.

Maišiagaloje taip pat sutvarkyti šaligatviai. Maišiagalos Jogailos bei Širvintų g. infrastruktūros sutvarkymas Vilniaus rajono savivaldybei atsiėjo 130 tūkst. Eur. Už šią sumą Maišiagalos Jogailos bei Širvintų g. buvo demontuota sena šaligatvio danga ir įrengtas naujas šaligatvio ruožas.

Taip pat projekto lėšomis 2020 m. sutvarkytas šalia ambulatorijos esantis skveras.

2021 metais tęsiami sporto aikštyno modernizavimo darbai: futbolo aikštės, krepšinio-tinklinio aikštelės, bėgimo takų, drenažo rekonstrukcija, gimnastikos ir lauko treniruoklių įrengimas, aptvėrimas, apšvietimas, pėsčiųjų takai, mažoji architektūra, el. įvado rekonstrukcija, vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas. Įrengtu Maišiagalos sporto aikštynu galės naudotis abiejų mokyklų mokiniai bei visa Maišiagalos miestelio bendruomenė. Planuojama, kad sporto aikštynas bus įrengtas 2021 m. 3 ketvirtyje.

Bendra projekto vertė siekia 1,4 mln. Eur, iš kurių apie 503 tūkst. Eur – Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos, 897 tūkst. Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos.


Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimas

Siekiant didinti regionų plėtros įgyvendinimo efektyvumą, skatinti savivaldybes keisti požiūrį į viešųjų paslaugų gyventojams organizavimą ir teikti jas konsoliduotai – ne vienoms, o kelių savivaldybių ar regiono mastu, tokiu būdu mažinant kaštus ir gerinant paslaugų kokybę, 2020 m. pabaigoje Vilniaus bei Šalčininkų rajonų savivaldybės pasirašė finansavimo–administravimo sutartį dėl projekto ,,Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimas“.

Įgyvendinant bendrą su Šalčininkų rajono savivaldybe projektą planuojama modernizuoti Rudaminos turgavietę, rekonstruojant pastatą, aptveriant teritoriją, atnaujinant el. įvadą, įrengiant prekybos paviljonus, grindinio automobilių stovėjimo aikšteles, vaizdo stebėjimo sistemas, apšvietimą. Projekto vertė siekia apie 1,7 mln. Eur, iš jų virš 1,1 mln. Eur – ES ir valstybės biudžeto parama. Darbus planuojama pradėti 2021 m. vasarą.

Taip pat strategijoje numatytos ir kitos Vilniaus rajono savivaldybės priemonės: autobuso neįgaliesiems įsigijimas ir bendra eksploatacija su Šalčininkų rajono savivaldybe (šiuo metu ruošiama viešųjų pirkimų dokumentacija; vertė 369 tūkst. Eur.) bei kompleksinių socialinių paslaugų šeimoms su specialių poreikių vaikais parengimas ir įgyvendinimas.


Įvertinkite naujieną