*alt_site_homepage_image*

Švietimo paslaugų prieinamumas ir jų kokybė – prioritetinė Savivaldybės sritis

decoration

Vilniaus rajono savivaldybėje švietimas laikomas prioritetine sritimi ir jo finansavimui skiriama beveik pusė viso Savivaldybės biudžeto. Siekdama gerinti švietimo paslaugų teikimo kokybę ir prieinamumą, Vilniaus rajono savivaldybė skiria labai didelį dėmesį švietimo įstaigų ugdymo aplinkai bei infrastruktūrai: statomos naujos švietimo įstaigos, kasmet modernizuojamos, renovuojamos ir aprūpinamos jau veikiančios mokyklos bei vaikų darželiai. Visa tai kuriama tam, kad mokiniams ir mokyklų bendruomenėms būtų užtikrintos puikios sąlygos mokytis ir dirbti.

Vilniaus rajono savivaldybė yra viena iš nedaugelio savivaldybių Lietuvoje, galinti didžiuotis gyventojų skaičiaus augimu. Norėdama patenkinti augantį gyventojų poreikį, Vilniaus rajono savivaldybė kasmet skiria finansavimą naujoms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms statyti, rekonstruoti ir renovuoti esamoms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, kurių patalpose atidaro naujas grupes.

Sprendžiant ikimokyklinio ugdymo vietų trūkumo problemą, Riešės seniūnijoje, Didžiojoje Riešėje šiuo metu vyksta naujo, modernaus ir visus šiuolaikinius standartus atitinkančio vaikų lopšelio-darželio statyba. Lopšelyje-darželyje veiks 8 ikimokyklinio ugdymo grupės (125 vietos). Statybų vertė siekia apie 3,1 mln. Eur.

Avižienių seniūnijos Bukiškio k. pradėtas buvusio bendrabučio žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo procesas ir ruošiama techninė užduotis dėl pastato paskirties keitimo iš daugiabučių pastatų į mokslo paskirties pastatą bei esamo pastato modernizavimo. Pirmo aukšto patalpose numatyta suprojektuoti vaikų darželio patalpas.

Gerinant ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą Vilniaus rajono savivaldybėje šiuo metu taip pat vykdoma Vilniaus r. Vaidotų mokyklos-darželio „Margaspalvis aitvarėlis“ renovacija ir modernizavimas (darbų vertė 1,3 mln. Eur) bei Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio atnaujinimas ir modernizavimas (darbų vertė 0,7 mln. Eur), kuriame vidaus modernizavimo darbai jau greitai bus baigti.

2021 metų rugsėjį duris atvėrė naujas modernus šiuolaikinės architektūros Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ lopšelio-darželio priestatas, kurio projektas laimėjo geriausios šiuolaikinės Lietuvos architektūros apdovanojimuose. Naujame dviejų aukštų pastate įsteigtos 6 naujos ikimokyklinio ugdymo grupės, papildomai sukurta 100 naujų vietų. Projekto vertė – 2 mln. Eur.

Vidaus patalpų modernizavimo darbais džiaugiasi Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos bendruomenė (bendra darbų vertė – 1,7 mln. Eur). Gimnazijoje sutvarkytos visos vidaus patalpos, mokomieji kabinetai, sporto salė, valgykla, aktų salė, priešmokyklinio ugdymo grupės patalpos, įrengta vaikų žaidimo aikštelė ir liftas.

Gerinant bendrojo ugdymo paslaugų prieinamumą 2022 m. buvo baigti Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos II etapo statybos darbai – priestato ir galerijos, jungiančios du esamus gimnazijos pastatus, statyba (projekto vertė – 1,2 mln. Eur) bei pradėti III etapo statybos darbai – aktų salės ir muzikos mokyklos pastato statyba (projekto vertė – 6,9 mln. Eur). Planuojama darbų pabaiga – 2025 m.

2022 m. baigtos modernizuoti Rudaminos meno mokyklos patalpos (projekto vertė – apie 4,0 mln. Eur). Atnaujintose patalpose 2022–2023 m. m. buvo pradėtas teikti meninis (muzikos ir dailės) vaikų ugdymas bei kita meninė veikla. 

2022 m. pradėta  Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos pastato rekonstrukcija su naujo priestato sporto salei statyba (projekto vertė – 2 mln. Eur, darbai finansuojami iš Savivaldybės biudžeto bei Lenkijos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų per Lenkijos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, tarpininkaujant draugijai „Wspólnota Polska“) bei  Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos valgyklos ir sporto salės išorės renovacija (darbų vertė – 450,0 tūkst. Eur, darbai finansuojami iš Savivaldybės biudžeto lėšų, planuojama darbų pabaiga – 2023 m.).

Planuojamos investicijos į švietimą

Šiuo metu vyksta 2021–2027 metų Europos Sąjungos finansavimo periodo projektų planavimas, kai, siekdama pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama, kiekviena savivaldybė, regionas sudaro funkcinių zonų, tvarios miestų plėtros strategijas. Naujuoju ES finansavimo laikotarpiu Vilniaus rajono savivaldybė, kaip ir iki šiol, ypatingą dėmesį skirs švietimo įstaigų modernizavimui, rekonstrukcijai, praplėtimui.

Savivaldybė planuoja prie Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos statyti priestatą, kuriame planuojama įrengti 16 kabinetų, pradinių klasių mokiniams (12 klasių perkeliant iš dabar esančio pastato), 3 priešmokyklines klases (2 klases perkeliant iš dabar esančio pastato) ir 3 ikimokyklines grupes. Taip pat planuojama statyti priestatus ir prie Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelio-darželio bei Vilniaus r. Buivydiškių mokyklos-darželio, kuriuos galės lankyti 140 vaikų. 2023 m. prasidės šių objektų projektavimo darbai.

Vilniaus r. Rudaminos lopšelyje-darželyje planuojama steigti naujas ikimokyklinio ugdymo grupes buvusiose Rudaminos meno mokyklos patalpose. 

Pagal programą „Tūkstantmečio mokykla“ Savivaldybė planuoja pastatyti priestatą prie Vilniaus r. Avižienių gimnazijos, kuriame būtų įrengtos patalpos 3 priešmokyklinės ugdymo grupėms ir STEAM centras.

Parengtas investicinis projektas, kuriame numatoma išplėsti Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinę mokyklą (planuojama projekto vertė – 10 mln. Eur). Projektą planuojama įgyvendinti viešosios privačiosios partnerystės būdu iki 2025 m.

Taip pat planuojama įgyvendinti gimnazijos pastatų sujungimo projektą Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijoje. Yra parengtas techninis projektas.

Mokymuisi ir darbui – palankios aplinkos kūrimas

Siekiant tėvams, auginantiems mažamečius vaikus, sudaryti kuo palankesnes sąlygas savo vaikams ugdyti, Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokestis vaiko ugdymo reikmėms tenkinti yra vienas mažiausių šalyje.

Savivaldybė visiems tėvams, neatsižvelgiant į jų socialinę padėtį, Savivaldybės biudžeto lėšomis kompensuoja 30 proc. mokesčio už vaikų maitinimą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Be to, taiko papildomas lengvatas nuo 50 iki 100 proc. tėvams už vaikų išlaikymą, atsižvelgdama į jų socialinę padėtį ir kitas priežastis.

Nuo 2018 m. spalio 1 d. Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų pailgintos dienos grupėms organizuoti buvo skirtos papildomos pagalbos mokiniui specialistų pareigybės. Vilniaus rajono savivaldybė finansuoja šių etatų išlaikymą.

Siekdama mažinti švietimo specialistų trūkumą rajone, Vilniaus rajono savivaldybė siūlo išskirtines sąlygas mokytojams. Savivaldybė jau ketvirtus metus, nuo 2019 m. pradžios, Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams kompensuoja kelionės išlaidas į darbą ir atgal, važiuojantiems į darbą nuo 3 iki 40 km atstumu. Be to, 2022 m. spalio 28 d. Savivaldybės taryba nutarė skirti kelionės išlaidų kompensacijas ne tik mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, bet ir Vilniaus rajono švietimo įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Savivaldybės taryba, vadovams, pavaduotojams ugdymui bei ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams. Atsižvelgus į padidėjusias išlaidas kurui, buvo nuspręsta kompensuojamą sumą padidinti iki 0,10 Eur už 1 km.

Taip pat, siekiant spręsti švietimo srities specialistų trūkumą, pritraukti Vilniaus rajonui reikalingus aukštos kvalifikacijos specialistus bei paskatinti studentus rinktis profesijas, kurių šiuo metu ypač trūksta, Vilniaus rajone gyvenantiems švietimo, socialinių, kultūros specialybių studentams Savivaldybė siūlo motyvacinį paskatų paketą – 250 Eur/mėn. stipendijas, profesinę patirtį ir darbą Vilniaus rajono savivaldybės įstaigose.

 

Asociatyvi nuotr. freepik.com


Įvertinkite naujieną