*alt_site_homepage_image*

Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi Manden). Imkimės naikinimo darbų dabar

decoration

Atšilus orams ir į viršų vis labiau stiebiantis žolei bei augmenijai, prasideda ir Sosnovskio barščio vegetacija. Todėl raginame privačių sklypų savininkus ir kitus žemės naudotojus, kurių pareiga tvarkyti savo sklypą, rūpintis jo estetiniu vaizdu ir prižiūrėti taip, kad nepakenktų tretiems asmenims, šienauti, tvarkyti želdinius, rinkti šiukšles, pradėti Sosnovskio barščio naikinimo darbus.

Tvarkant teritoriją būtina imtis visų atsargumo priemonių – naikinant Sosnovskio barščius reikia vilkėti neperšlampamais drabužiais, dėvėti pirštines, užsidėti akinius, t. y. apsaugoti visas atviras kūno dalis. Geriausia tą daryti ankstyvą rytą ar vėlyvą vakarą, kai saulės spinduliai ne tokie aktyvūs.

Invazinių rūšių augalų naikinimo būdai ir priemonės nustatyti  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 patvirtintoje Kenksmingų žmogaus sveikatai invazinių rūšių augalų naikinimo metodikoje https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/gamtos-apsauga/invazines-rusys/kenksmingu-zmogaussveikatai-invaziniu-rusiu-augalu-naikinimo-metodika.

Atkreipiame dėmesį, kad:

  • Pavieniui augančius Sosnovskio barščio individus geriausia iškasti;
  • Nedideliuose sąžalynuose kontroliuoti populiacijas galima neleidžiant augalams subrandinti vaisių – per vegetacijos sezoną nupjauti reikia 3–4 kartus, bet taip išnaikinti galima per ilgą laiką;
  • Nedidelius sąžalynus galima uždengti plėvele, kad augalai iššustų;
  • Sąžalynus, esančius apleistose žemėse, geriausia sunaikinti įdirbant žemę arba herbicidais (glifosato veikliosios medžiagos turintys produktai arba mišiniai iš herbicidų Accurate 200WG ir Nuance 75WG ar Nuance 75WG ir Mezzo WG. Mišiniai turi būti naudojami pridedant paviršiaus aktyviosios medžiagos).

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad nurodyti herbicidai yra skirti profesionaliajam naudojimui. Todėl neprofesionalieji augalų apsaugos produktų naudotojai (t. y., asmenys, neturintys augalų apsaugos pažymėjimo), siekdami apdoroti jiems priklausančius žemės sklypus minėtais produktais, gali kreiptis į profesionaliuosius augalų apsaugos produktų naudotojus (ūkininkus) dėl purškimo paslaugos suteikimo.

Prieš naudojant  herbicidus būtina perskaityti etiketę ir produktus naudoti griežtai pagal etiketėse nustatytus reikalavimus (tik nustatytomis normomis ir  nurodytu laiku ir kt.);

  • Vandens telkinių pakrantėse galima naikinti tik augalus iškasant ir periodiškai naikinant iš sėklų išaugančius individus.


Primename, kad pagal Vilniaus rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių 14.3. punkte nurodytus reikalavimus draudžiama asmenims priskirtose teritorijose palikti netvarkomą, apleistą, nešienautą, piktžolėtą nuosavybės teise priklausančią, nuomojamą ar kitaip valdomą žemę ar mišką. Žemės sklypų savininkai privalo tvarkyti žemės sklypus, o tuo pačiu ir naikinti invazinį augalą – Sosnovskio barštį. Šių taisyklių reikalavimus pažeidę fiziniai ar juridiniai asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas.


Įvertinkite naujieną