*alt_site_homepage_image*

Sodininkų bendrijos „Dobilas“ narių dėmesiui

decoration

2021 m. birželio 12 d., 12.00 val. sodininkų bendrijos „Dobilas“ susirinkimų aikštelėje vyks ataskaitinis sodininkų bendrijos narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Naujų narių priėmimas į sodininkų bendrijos narius;

2. Ataskaita apie sodininkų bendrijos valdybos finansinę ir ūkinę veiklą už 2020 m.;

3. Revizijos ataskaita už 2020 m.;

4. Sodininkų bendrijos narių pasisakymai;

5. Sodininkų bendrijos valdybos ir pirmininko rinkimai;

6. Revizoriaus rinkimai;

7. Sodininkų bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas 2021 m.;

8. Sodininkų bendrijos „Dobilas“ vidaus tvarkos taisyklių atnaujinimas;

Nesusirinkus kvorumui pakartotinis ataskaitinis sodininkų bendrijos narių susirinkimas bus šaukiamas 2021 m. birželio 26 d. (šeštadienį) 10.00 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

Pastaba: dėl susirinkimo vedimo (vadovaujantis SAM rekomendacijomis)

Susirinkimai be „Galimybių paso“:

- atvirose erdvėse organizuojamuose susirinkimuose gali dalyvauti neribotas skaičius dalyvių,  visi dalyviai viso susirinkimo metu dėvi kaukes bei laikosi saugaus ne mažesnio kaip 2 metro atstumo vienas nuo kito. 1) Susirinkimo organizatoriai privalo užtikrinti kaukių dėvėjimo ir atstumo laikymosi kontrolę viso susirinkimo metu. 2) Susirinkimo vietą aptverti STOP juosta ir iškabinti informacinius pranešimus, kad pašaliniams įėjimas kategoriškai draudžiamas. 3) Susirinkimo dalyvius būtina registruoti, registracijos lape nurodant: pavardę, vardą, gyvenamąją vietą, mobilų telefono numerį ir parašą po pasižadėjimu, kad per paskutines dvi savaites nesirgo COVID-19 arba neturėjo sąlyčio su pandeminės rizikos žmonėmis ir nejaučia susirinkimo metu klinikinių virusinei ligai būdingų simptomų. 

Sodininkų bendrija „Dobilas“ valdyba
Asociatyvi nuotr. unsplash.com


Įvertinkite naujieną