*alt_site_homepage_image*

Skelbiamas Mokinių vasaros poilsio programų konkursas

decoration

Nors esamomis sąlygomis apie mokinių vasaros poilsį kalbėti nedrąsu, tačiau reikia tikėti, kad epidemiologinei situacijai pagerėjus Vilniaus rajono mokiniai galės prasmingai ir aktyviai praleisti laiką vasaros atostogų metu organizuojamose stovyklose. Todėl Vilniaus r. savivaldybės švietimo įstaigos (kurių steigėja yra Vilniaus r. savivaldybė), kultūros įstaigos, asociacijos ir kiti juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti švietimo veiklą ir kurių veikloje dalyvauja ne mažiau kaip 80 proc. Vilniaus r. vaikų, pageidaujantys 2021 metais organizuoti dienines, turistines, išvažiuojamąsias stovyklas bei sudaryti Vilniaus r. mokiniams sąlygas turiningai edukacinei veiklai vasaros atostogų metu, kviečiami pildyti ir teikti Mokinių vasaros poilsio programų paraiškas.

Vienas Programos teikėjas gali pateikti vieną paraišką. Didžiausia suma, kuri gali būti skirta vienai programai finansuoti iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto – 600 (šeši šimtai) eurų. Programų konkursui, kartu su užpildyta paraiška, pateikiamas preliminarus mokinių sąrašas, nurodant vardą, pavardę, amžių, klasę, mokyklą (pastabose pažymėti gaunančius nemokamą maitinimą).

Užpildytas ir pasirašytas Programų paraiškas (originalus) iki 2021 m. gegužės 17 d. 15 val. pateikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius. Skenuotas Programų kopijas siųsti el. p. Violeta.Purpurovic@vrsa.lt. Po termino pateiktos Programų paraiškos nebus registruojamos.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistę Violetą Purpurovič, el.p. Violeta.Purpurovic@vrsa.lt, tel. (8 5) 2750622.

Priedai:

Įsakymas „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A27(1)-791 patvirtinto Mokinių vasaros poilsio programų konkurso organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimo“;

2019 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. A27(1)-791 „Dėl Mokinių vasaros poilsio programų konkurso organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- 1 priedas Mokinių vasaros poilsio programos paraiška;

- 2 priedas Mokinių vasaros poilsio programos vertinimo forma;

- 3 priedas Mokinių vasaros poilsio programos įgyvendinimo sutartis;

- 4 priedas Mokinių vasaros poilsio programos veiklos ataskaita;

- 5 priedas Mokinių vasaros poilsio programos lėšų  panaudojimo ataskaita.


Įvertinkite naujieną