*alt_site_homepage_image*

Skelbiamas finansuojamų projektų pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sąrašas

decoration

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.  A27(1)-2483 dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninėms organizacijoms pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį patvirtinti finansuojami projektai:

Eil. Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Suma (Eur)

1.

Valčiūnų kaimo bendruomenė

Laikas kartu

4 683,30

2.

Riešės bendruomenė

Stiprūs kartu Riešėje

4 683,30

3.

Veriškių kaimo bendruomenė

Bendruomenės sutelktumo didinimas

4 683,30

4.

Sudervės krašto bendruomenė

Sudervės krašto bendruomenės vienykitės!

4 214,97

5.

Buivydžių krašto draugija

Kalėdinės šventės organizavimas

3 815,01

6.

Rukainių bendruomenė

Senjorų skatinimas bendrauti

1 220,39

7.

Parudaminio bendruomenė

Bendruomenės užimtumas

4 505,33

8. 

Slabados kaimo bendruomenė

Medinių takų atnaujinimas Slabados kaimo parke

4 683,30

9. 

Naujasodžių bendruomenė

Viešųjų erdvių kokybės gerinimas skatinant gyventojus įsitraukti į bendruomenės gyvenimą

4 646,77

10. 

Asociacija „Naujieji Avižieniai“

Aktyvi bendruomenė

3 699,80

11. 

Kalvelių bendruomenės centras

Amžius ne kliūtis

2 615,40

12.

Kyviškių kaimo bendruomenė „Kyvija“

Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas ir sutelktumo stiprinimas

3 671,70

13.

Kabiškių kaimo bendruomenė

Kilk nuo sofos ir judėk

1 123,99

14.

Paberžės-Glitiškių apylinkės bendruomenė

Visų kartų bendruomenė – darni, veikli, dainuojanti

3 401,01

15.

Arvydų kaimo bendruomenė

Saugi Arvydų kaimo bendruomenė

4 683,30

16.

Bendruomenė „Bukiškėnai“

Senjorų popietė ir specializuotos jaunimo kūrybinės dirbtuvės dėl laisvalaikio ir užimtumo erdvių suformavimo

1 910,12

17.

Juodšilių seniūnijos kaimų bendruomenė

Istorinių vertybių išsaugojimas Juodšilių k., Vilniaus r.

3 456,27

18.

Asociacija „Kuprioniškių bendruomenė“

Kuprioniškių bendruomenės vaikų ir jaunimo žaidimų aikštelės įrengimas

4 683,18

19.

Savičiūnų bendruomenė

Erdvė socialiniams poreikiams

2 006,04

20.

Trijų ežerų bendruomenė

Viešųjų erdvių atnaujinimas

3 113,47

Iš viso:

71  499,95

NEFINANSUOJAMA:

Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Priežastis                          

1.

Pagirių bendruomenė „Gluosnis“

Bendruomenės jaunimo ir narių aktyvaus laisvalaikio veiklų skatinimas

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad būtų nefinansuojamos išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, o kadangi nebūtų galimybių įsigyti pagrindinio projektui skirto inventoriaus, nebūtų galimybių organizuoti kitų numatytų projekto veiklų. 

2.

Marijampolio bendruomenė

Saugaus vaikų laisvalaikio praleidimo užtikrinimas atnaujintoje vaikų žaidimų aikštelėje

Projektas nesurinko Konkurso apraše nustatyto minimalaus balų skaičiaus (Aprašo 28 p.).  

3. 

Visuomeninė organizacija Vilniaus rajono Nemėžio kaimo bendruomenė

Vaikų žaidimo aikštelių remontas Nemėžio ir Skaidiškių seniūnijose

Projektas nesurinko Konkurso apraše nustatyto minimalaus balų skaičiaus (Aprašo 28 p.).  

4. 

Dūkštų Šv. Onos bendruomenė

Kaimo kultūrinių ir religinių tradicijų puoselėjimas

Atlikus formaliųjų kriterijų vertinimą, nustatyta, kad pateikta projekto paraiška neatitinka Konkurso apraše nurodytų pareiškėjams formaliųjų vertinimo kriterijų – negalimas pareiškėjas (Aprašo 4.1 p). 

5.

Menų ir inovacijų platforma

KŪRYBINĖ BENDRUOMENINĖ LABORATORIJA

Atlikus formaliųjų kriterijų vertinimą, nustatyta, kad pateikta projekto paraiška neatitinka Konkurso apraše nurodytų pareiškėjams formaliųjų vertinimo kriterijų – negalimas pareiškėjas (Aprašo 4.1 p). 

6.

Sodininkų bendrija Žalesa

Bendruomenės žalioji zona su vaikų žaidimų aikštele

Atlikus formaliųjų kriterijų vertinimą, nustatyta, kad pateikta projekto paraiška neatitinka Konkurso apraše nurodytų pareiškėjams formaliųjų vertinimo kriterijų – negalimas pareiškėjas (Aprašo 4.1 p). 

Primename, kad Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga mentoriaus konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, NVO žymos gavimas, kt.) padės viešinti įgyvendinamus projektus ir rezultatus.

 

Asociatyvi nuotr. freepik.com


Įvertinkite naujieną