*alt_site_homepage_image*

Šildymo išlaidų kompensacijos. Ką svarbu žinoti?

decoration

Įsibėgėjant šildymo sezonui bei atsižvelgiant į šilumos kainų augimą, primename, kad nepasiturinčios šeimos (asmenys) gali kreiptis dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos bei dėl kitų išmokų: vandens išlaidų kompensacijų ir socialinės pašalpos.

Svarbu! Kreipiantis dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams (tiek būsto šildymo, vandens išlaidų kompensacijų ar socialinės pašalpos) ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu bei 6 mėnesius po jų atšaukimo, nustatant teisę į piniginę socialinę paramą, bendrai gyvenančių asmenų arba vienų gyvenančių asmenų nuosavybės teise turimas turtas nevertinamas.


Kam priklauso kompensacija už būsto šildymą?

Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y. ar būstas šildomas centralizuotai, ar kitos rūšies kuru: malkomis, anglimi, dujomis ar pan.

Nepasiturintiems gyventojams kompensuojama mokesčio už būsto šildymą dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio. Iš šeimos gaunamų pajamų „į rankas“ per mėnesį atimamas 1 VRP dydis (128 Eur), padaugintas iš šeimos narių skaičiaus, o iš vieno gyvenančio asmens gaunamų pajamų per mėnesį atimama 1,5 VRP dydžio (192 Eur).


Kompensacijai apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas:

- kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) vienas gyvenantis asmuo – 50 kv. m;

- kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) šeima: pirmam šeimos nariui – 38 kv. m; antram – 12 kv. m; trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 kv. m.

Pvz., vieno gyvenančio asmens pajamos – 440 Eur, normatyvinis būsto naudingasis plotas – 50 kv. m.

440 Eur – 192 (1,5 VRP) = 248 Eur

248 Eur x 10 proc. = 24,80 Eur.

Tai reiškia, kad asmuo už būsto šildymą pagal savo pajamas turi mokėti ne daugiau kaip 24,80 Eur. Likusi būsto šildymo išlaidų dalis už normatyvinį būsto plotą yra kompensuojama.

Kompensacija už karštą vandenį

Kompensaciją už karštą vandenį galima gauti, kai išlaidos karštam vandeniui ir jo paruošimui viršija 5 proc. asmens ar šeimos pajamų.

Pavyzdžiui, žmogui, kurio gaunamos pajamos siekia 300 Eur, būtų kompensuojamos karšto vandens išlaidos, viršijančios 15 Eur (300 Eur x 0,05). Kompensuojama už normatyvinį vandens kiekį, t. y. 1,5 kub. m pirmam šeimos nariui ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 1 kub. m antram šeimos nariui per mėnesį, 0,5 kub. m trečiam ir kiekvienam paskesniam šeimos nariui per mėnesį.

Kompensacija už geriamąjį vandenį

Kompensaciją už geriamąjį vandenį galima gauti, kai geriamojo vandens išlaidos viršija 2 proc. asmens ar šeimos pajamų. Pavyzdžiui, vienas gyvenantis asmuo, kurio pajamos per mėnesį – 300 Eur, už geriamąjį vandenį mokėti turėtų ne daugiau kaip 6 Eur (300 Eur x 0,02), o likusi suma turėtų būti kompensuojama.

Kompensacijos dydis priklauso ne tik nuo šeimos narių skaičiaus, bet ir nuo to, kaip ruošiamas karštas vanduo.

Pavyzdžiui, jeigu karštam vandeniui paruošti naudojama centralizuotai tiekiama šiluma, kompensuojama 2 kub. m pirmam šeimos nariui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 1,5 kub. m antram šeimos nariui per mėnesį, 1 kub. m trečiam ir kiekvienam paskesniam šeimos nariui per mėnesį. Jeigu karštam vandeniui paruošti naudojamos kt. energijos ir kuro rūšys (pvz. dujos), kompensuojama 3,5 kub. m  pirmam šeimos nariui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 2,5 kub. m antram šeimos nariui per mėnesį, 1,5 kub. m trečiam ir kiekvienam paskesniam šeimos nariui per mėnesį.

Už geriamąjį vandenį, kaip ir už nuotekų tvarkymą Vilniaus rajono gyventojai moka mažiau. Siekdama gyventojams palengvinti mokesčių naštą, 2018 m. gruodžio 19 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą subsidijuoti dalį geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. už 1 kub. m suvartoto centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymą gyventojai, neturintys įsiskolinimo už šios paslaugos teikimą daugiau kaip už 3 mėnesius, moka 1,50 Eur (su PVM). Skirtumas tarp gyventojų mokamos ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vienašališkai patvirtintos kainos finansuojamas iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Savivaldybė subsidijuoja iki 42 proc. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos.

2020 metais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų subsidijoms Savivaldybė skyrė 582 000 Eur. 


Socialinė pašalpa

Socialinę pašalpą galima gauti, jei žmogui tenkančios vidutinės pajamos per mėnesį neviršija 140,80 Eur. Apskaičiuojant vidutines pajamas, neįskaitomi vaiko pinigai ir neįskaičiuojama dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, nedarbo socialinio draudimo ir darbo paieškos išmokų (priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus – nuo 20 iki 40 proc.).

Paprasčiausias būdas sužinoti, ar priklauso socialinė pašalpa ir preliminarų jos dydį – pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt esančia Socialinės pašalpos skaičiuokle.

Susisteminta informacija apie paramos rūšis pagal gyvenimo atvejus skelbiama socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapyje https://bit.ly/3FvmzFF

Kur kreiptis dėl kompensacijų skyrimo?

Prašymas piniginei socialinei paramai gauti pateikiamas seniūnijai pagal faktinę gyvenamąją vietą.

Gyventojai dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų skyrimo taip pat gali kreiptis elektroniniu būdu www.spis.lt

Konsultacijas nuotoliniu būdu teikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyresn. specialistė socialinėms išmokoms Danutė Plaščinskienė, el. p. danute.plascinskiene@vrsa.lt, tel. (8 5) 275 0033, Jolanta Abramčik, el. p.  jolanta.abramcik@vrsa.lt, tel.(8 5) 240 1595.

Daugiau apie tai:  https://www.vrsa.lt/gyventojams/paslaugos/socialine-parama-ir-paslaugos/219

Kompensacija yra pervedama į asmens, besikreipiančio dėl kompensacijų, banko sąskaitą arba kompensaciją galima atsiimti Lietuvos pašto skyriuje.

„Mieli Vilniaus rajono gyventojai, pastarieji metai be abejonės tapo didžiuliu iššūkiu daugeliui, tad kviečiu ir raginu kreiptis dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų.

Džiaugiamės, kad galime prisidėti prie gyventojų išlaidų sumažinimo. Vilniaus rajono savivaldybė yra viena iš visų 60 šalies savivaldybių, kuri subsidijuoja gyventojams komunalinių paslaugų kainos dalį. Savivaldybė dengia dalį mokesčio už atliekų tvarkymą (1 ct už 1 kv. m. per mėnesį lengvata) visiems Vilniaus rajono gyvenamosios paskirties objektų savininkams, neturintiems įsiskolinimo už atliekų tvarkymą praėjusiais metais. Gyventojai, kurie naudojasi individualiais rūšiavimo konteineriais, moka trečdaliu mažesnę rinkliavos kintamąją dalį. Savivaldybė individualių namų savininkams, kurie turi rūšiavimo konteinerių komplektus ir rūšiuoją komunalinės atliekos per 2020 m. suteikė nuolaidų apie 100 000 Eur.

Taip pat Savivaldybė taiko lengvatas senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems ir neįgaliesiems asmenims. Vienas gyvenantis pensininkas moka net 70 proc. mažesnes sąskaitas, du gyvenantys pensininkai moka 50 proc. mažesnes sąskaitas“, – sako merė Marija Rekst.


Įvertinkite naujieną