*alt_site_homepage_image*

Seniūnijoms paskirstytos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tvarkyti

decoration

Balandžio 27 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo pritarta Kelių priežiūros plėtros programos skirtas lėšas paskirstyti 23 seniūnijoms – jų planuojamiems keliams ir gatvėms rekonstruoti, prižiūrėti bei saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Iš šios Programos seniūnijų keliams tvarkyti skirta virš 5,6 mln. Eur. 

Lėšos seniūnijoms skirstomos pagal 2022-03-25 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-82 patvirtintoje tvarkoje nustatytus kriterijus:

  • 20 proc. lėšų skiriama svarbių Savivaldybei objektų, įtrauktų į Vilniaus rajono strateginį veiklos planą, ar pradėtiems iš Programos objektams užbaigti;
  • 8 proc. skiriama kelių techninei inventorizacijai atlikti, padengti Savivaldybės lėšų daliai vykdant vietinės reikšmės kelių tiesimą dalyvaujant fiziniams bei juridiniams asmenims, valstybinėje ir savivaldybių žemėje daugiabučių namų kiemų vidaus kelių (gatvių) ir daugiabučių namų gyventojų automobilių stovėjimo aikštelėms įrengti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti, kai yra atlikta daugiabučio namo renovacija, kitiems neatidėliotiniems darbams (projektuoti, techninei priežiūrai, projektų ir aprašų ekspertizei, laboratoriniams tyrimams, eismo saugumo studijai parrengti, avariniams darbams, eismo saugumo gerinimui bei kt.);
  • 72 proc. skiriamas seniūnijoms:

4 proc. lėšų skiriama Nemenčinės miesto seniūnijai;

96 proc. skirtų lėšų paskirstoma seniūnijoms (išskyrus Nemenčinės m. sen.) vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, kurios paskirstomos:

50 proc. pagal seniūnijos teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių;

50 proc. pagal seniūnijai priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgį.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimas, taisymas (remontas), priežiūra bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimas bus vykdomas pagal patvirtintą objektų sąrašą. Su sąrašu galite susipažinti čia.

Atkreipiamas dėmesys, kad pateiktame objektų sąraše nurodytos darbų apimtys yra orientacinės, sudarytos pagal seniūnijų pateiktus objektų sąrašuose pateiktus prioritetus. Prieš vykdant darbus, iš numatytų objektų bus parengta kiekvienos seniūnijos darbų sąmata pagal skirtas lėšas. Seniūnijų objektų sąrašai taip pat buvo apsvarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigos metu ir gauti pritarimai dėl pateiktų darbų vykdymo, gerinant seniūnijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) būklę.  

Pasak Statybos skyriaus atstovų, dėl šiuo metu esančios kainų infliacijos didelė tikimybė, kad pasikeis darbų įkainiai, todėl gali sumažėti atliekamų darbų apimtis. Tačiau bus stengiamasi atlikti kuo daugiau darbų, siekiant pagerinti kelių bei gatvių būklę ir užtikrinti patogesnę ir saugesnę kelių infrastruktūrą Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams.


Džiaugiamės, kad 2021 m. pavyko įgyvendinti nemažai reikšmingų darbų. 2021 m. bendras įrengtų/suremontuotų šaligatvių ilgis siekė 3,723 km, bendras atnaujintos asfaltbetonio dangos ilgis – 3,462 km, o bendras naujos asfaltbetonio dangos ant žvyro dangos įrengimo ilgis – 19,481 km.

2021 metais visų kelių/gatvių ilgis sudarė 2 525,989 km. Iš jų su asfaltbetonio danga – 568,067 km (22,5 proc.). Deja, bet žvyrkeliai vis dar sudaro didžiausią dalį. Nemaža dalis automobilių kelių ir gatvių Vilniaus rajone priklauso valstybinės reikšmės keliams, kurių priežiūra, remontu, įrengimu rūpinasi VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Siekiant pagerinti kelių ir gatvių būklę reikalingos nemažos lėšos. Vilniaus rajono savivaldybė deda visas pastangas, kad rajono viešoji infrastruktūra būtų saugi ir atitiktų gyventojų bei svečių poreikius.


Įvertinkite naujieną