*alt_site_homepage_image*

Savivaldybėje vyko susitikimas su Tautinių mažumų departamento ir „Padėk pritapti“ atstovais

decoration

Liepos 21 d. Vilniaus rajono savivaldybėje įvyko tarpinstitucinis susitikimas inicijuotas Tautinių mažumų departamento prie LRV, kurie įgyvendina Europos Komisijos finansuojamą projektą „Romų platforma – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“. Susitikimo tikslas – aptarti romų bendruomenės Vilniaus rajone socialinę gyvenseną, bendruomenės ateities perspektyvas ir integraciją į visuomenę.

Susitikime dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Juliana Lipinska, Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič, Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Janina Klimaševska, Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro direktorė Beata Bartkienė su atvejo vadybininke Birute Paramonova ir soc. darbuotoja Irena Kurmel, Tautinių mažumų departamento prie LRV Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vedėja Rasa Paliukienė, projekto „Romų platforma – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ konsultantė  Margarita Novopolskaja, Vilniaus miesto savivaldybės dienos centro „Padėk pritapti“ edukatorė Agnieška Avin, VšĮ „Sare Roma“ atstovai Veslav Dudzinski ir Išvanas Kvik bei Baltijos romių asociacijos direktorė Vaiva Poškaite-Tomaševič.

Prie bendro stalo susėdę įstaigų, projektų ir bendruomenių atstovai pasidalino savo patirtimis, liečiančiomis sklandžią romų tautos integraciją į plačią visuomenę iki šiol, bei kaip ją galima būtų tobulinti ateityje. Vilniaus rajono savivaldybės įstaigų atstovės teigė, kad viena didžiausių problemų, su kuriomis susiduria romai, yra prastas kalbos mokėjimas ir žemas raštingumas, kuris užkerta kelią tolimesniam vystymuisi ir integracijai į darbo rinką bei visuomenės gyvenimą. Viena iš priežasčių, dėl kurių jauni romai nebaigia  mokslų (ir tuo pačiu neįgauna vidurinio išsilavinimo) –  jauni sukuria šeimas. „Svarbu paminėti, kad bandantys įsidarbinti neraštingi romų tautybės asmenys neretai yra apgaunami darbdavių, kurie nusprendžia pasinaudoti jų sudėtingomis aplinkybėmis. Šis aspektas ne tik atima norą ieškoti darbo, bet taip pat dar labiau padidina jau egzistuojantį nepasitikėjimą,“ – kalbėjo Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė Birutė Paramonova.

Lietuvos romų bendruomenės pirmininkas Išvanas Kvik taip pat pažymėjo sunkumus, iškylančius ieškant  darbo. I. Kvik teigimu, romų tautybės atstovams dažnai yra sudėtingiau rasti darbą, nes neretai jie yra diskriminuojami būtent dėl tautinės kilmės ir nusistatymų. I. Kvik teigia, kad dėl bendravimo nebuvimo tarp plačios visuomenės ir romų – aplinkoje vis dar egzistuoja stereotipai ir prietarai, kurie išnyks tik tada, kai skirtingų tautų atstovai pradės bendrauti tarpusavyje ir taps atviresni vienas kito tradicijoms, istorijai bei kultūrai.

Susirinkimo metu dažnai dalyvių minima problema buvo būtent didžiulė atskirtis tarp plačiosios visuomenės bei romų tautos, per ilgą laikotarpį susidariusi dėl abiejų pusių atsiribojimo ir nenoro bendradarbiauti. Būtent dėl šios atskirties tvyra nepasitikėjimas vienas kitu, kuris tik dar labiau atitolina nuo sklandaus abipusio bendradarbiavimo.

Svarbu paminėti, kad tiek Išvanas Kvik, tiek susitikimo dalyviai pabrėžė, kad jaunieji romų kartos atstovai pasižymi platesniu požiūriu į pasaulį ir yra labiau pasiruošę mokytis valstybinės kalbos bei integruotis į visuomenę, o švietimo įstaigose besimokantys vaikai ir jaunimas nebežiūri į šią tautinę grupę per atgyvenusių nusistatymų prizmę.


Įvertinkite naujieną