*alt_site_homepage_image*

Savivaldybė su studentais pasirašė pirmąsias stipendijų skyrimo dvišales sutartis

decoration

Lapkričio 17 d. su trimis Vilniaus rajone gyvenančiais studentais, pasirinkusiais labiausiai trūkstamų profesijų studijas Vilniaus rajone, pasirašytos stipendijos skyrimo dvišalės sutartys. Baigę studijas jaunieji savo srities specialistai profesinę veiklą tęs vienoje iš Vilniaus rajono savivaldybės pasiūlytų rajono švietimo įstaigų ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį.

Š. m. rugpjūčio mėnesį Tarybai patvirtinus Vilniaus rajono savivaldybės merės Marijos Rekst inicijuotą motyvacinį paskatų paketą studentams – 250 Eur/mėn. stipendijas, o rugsėjį – specialybių sąrašą stipendijoms gauti, spalio mėnesį Taryba šias stipendijas nutarė skirti 3 studentams, studijuojantiems vaikystės pedagogikos ir pradinio ugdymo studijų programas.

Studentus, kuriems bus mokamos stipendijos, išrinko specialiai sudaryta Stipendijos skyrimo komisija. Lapkričio mėnesio Tarybos posėdyje bus svarstoma stipendijas skirti dar trims studentams, studijuojantiems pedagogikos lenkų kalbos ir literatūros, specialiosios pedagogikos ir logopedijos bei lenkų ir anglų kalbos pedagogikos studijų programas.

Primename, kad Vilniaus rajono savivaldybė siekdama pritraukti Vilniaus rajonui reikalingus aukštos kvalifikacijos specialistus bei paskatinti studentus rinktis profesijas, kurių šiuo metu ypač trūksta, Vilniaus rajone gyvenantiems švietimo, socialinių, kultūros specialybių studentams siūlo stipendijas, profesinę patirtį ir darbą Vilniaus rajono įstaigose.

Vilniaus rajone gyvenamąją vietą deklaravę studentai, turintys Lietuvos Respublikos pilietybę, studijuojantys universitete ir aukštosiose įstaigose bakalauro, magistro ar doktorantūros studijų programose, gali pretenduoti į 250 Eur/mėn. stipendiją. Šį paskatų paketą finansuoja Savivaldybė. Sprendimus dėl stipendijos skyrimo ir / ar panaikinimo priima Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

Vilniaus rajono Stipendijos skyrimo komisijai atlikus analizę, Tarybos posėdyje buvo priimtas rajono švietimo įstaigose trūkstamų specialybių sąrašas, tai: logopedija, specialioji pedagogika, psichologija, lenkų filologija, anglų filologija, fizika, pradinio ugdymo pedagogika, lietuvių filologija, matematika, ikimokyklinis ugdymas.

Kviečiame Vilniaus rajone gyvenančius studentus, pasirinkusius labiausiai trūkstamų profesijų studijas teikti prašymus dėl stipendijos gavimo bei profesinę veiklą tęsti gimtajame krašte.

Kreipiantis dėl stipendijų būtina atitikti keliamus reikalavimus. Plačiau apie stipendijas Vilniaus rajono studentams kviečiame skaityti čia: https://www.vrsa.lt/gyventojams/stipendijos-vilniaus-rajono-studentams/1037.

Kilus papildomų klausimų, kontaktas pasiteirauti: tel. (8 5) 275 1997, el. paštas Janina.Klimasevska@vrsa.lt.


Įvertinkite naujieną