*alt_site_homepage_image*

Respublikinis chorų festivalis „Musica Vitae“ Rudaminoje

decoration

Kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, pasakė: „Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas“. Tuo vadovaudamasis Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras pakvietė visus pasigrožėti ir pasiklausyti nuostabios chorinės muzikos, atliekamos puikių chorų iš Lietuvos ir Lenkijos. Lapkričio 26 d. šioje kultūros įstaigoje vyko Respublikinis chorų festivalis „Musica Vitae“.

Tai buvo nepamirštama diena, kupina gražių muzikos garsų ir įspūdžių. Tą dieną scenoje pasirodė net 13 chorų.

Pirmasis scenoje pasirodė vyrų choras „Varpas“. Choras „Varpas“ - vienas brandžiausių ir pajėgiausių šalies saviveiklinių kolektyvų, aukštai įvertintas tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. Choras įkurtas 1955 metais. Sėkmė ir pripažinimas lydėjo chorą daugiau nei 20-ties Europos, Lotynų Amerikos ir Azijos valstybių scenose. Choras pabuvojo net tokiose šalyse kaip Kuba ir Šiaurės Korėja. „Varpas“ Lietuvos choriniam menui sėkmingai atstovavo tarptautiniuose festivaliuose Lenkijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Estijoje, Rusijoje, Vengrijoje. 1969 m. „Varpui“ pirmajam teko garbė atstovauti Lietuvos chorinei kultūrai XVII tarptautiniame polifoninės muzikos konkurse Areco mieste, Italijoje. Choras tapo laureatu, iškovojęs pirmąsias vietas polifoninės muzikos ir liaudies dainos konkursuose. „Varpas“ – daugkartinis vyrų chorų respublikinių konkursų laureatas, nuolatinis Respublikinių dainų švenčių dalyvis, koncertavo Lietuvos kompozitorių sąjungos renginiuose, giedojo 43 bažnyčiose, Lietuvos radijuje ir televizijoje įrašė per 150 kūrinių, išleido įrašus kompaktiniuose diskuose. Choro repertuare Europos senosios muzikos meistrų, lietuvių ir pasaulio tautų liaudies dainos, lietuvių ir užsienio kompozitorių klasikinės, sakralinės ir kitų žanrų muzikos kūriniai. „Varpas“ davė pradžią daugelio lietuvių kompozitorių kūrinių gyvavimui, ne vieną užsienio šalių kompozitoriaus kūrinį choras Lietuvoje atliko pirmą kartą. Choro meninis vadovas ir dirigentas - Tomas Vavilovas, prezidentas Alfredas Basevičius, koncertmeisterė – Vilma Pečiukonytė.

Po to pasirodė Vilniaus rajono Rudaminos meno mokyklos jaunučių choras. Chorą sudaro 1-4 klasių mokiniai. Choras kasmet atsinaujina. Dalyvauja mokyklos šventėse, minėjimuose, turi patirtį dalyvavimo Dainų Šventėje ir Respublikiniuose festivaliuose ir koncertuose. Choro vadovais yra Elžbieta Ivanauskienė ir Tatjana Kinderevičienė, o diriguoja - Elžbieta Ivanauskienė. Festivalio Rudaminoje metu choras atliko du kūrinius – lietuvių liaudies trejinę sutartinę „Augo putins su šermukšniu“ ir kanoną „Vento sottile”.  

Į festivalį Rudaminoje atvyko Vilniaus r. Nemenčinės Muzikos mokyklos Jaunių choras. Šis choras yra nuolatinis respublikinių Dainų švenčių dalyvis, aktyvus Lietuvoje ir užsienyje vykstančių chorų festivalių dalyvis, respublikinio chorų konkurso „Mes-Lietuvos vaikai“ Klaipėdoje diplomantas. Nuo
2018 metų chorui vadovauja Ramūnas Juknevičius, kuris taip pat yra šio kolektyvo dirigentas. Choro koncertmeisterė - Judita Ūksaitė.

Publika audringais plojimais pasitiko Vilniaus r. Rudaminos Meno mokyklos Jaunių chorą. Choras suburtas  2008 m. Jame dainuoja fortepijono, styginių, pučiamųjų, akordeono specialybių mokiniai. Choras dalyvavo Respublikinėse Lietuvos moksleivių bei Pasaulio lietuvių dainų šventėse Vilniuje, Lietuvos vakarų krašto dainų šventėse Klaipėdoje, Rytų krašto dainų šventėje Zarasuose bei įvairiuose chorų festivaliuose: ,,Tau, mamyte” – Rudaminoje, „Mes – Lietuvos vaikai“ Vilniuje, „Balsų mozaika“ Šv. Kotrynos bažnyčioje, sakralinės muzikos festivaliuose ,,Kristus karaliauja! Alleliuja!” Vilniaus rajono bažnyčiose. Choro vadovė ir dirigentė - Genovaitė Kumpienė, koncertmeisterė - Daiva Macijauskaitė Raibienė. Choro repertuare – šiuolaikinių lietuvių bei kitų tautų kompozitorių kūriniai.

Daug teigiamų emocijų publikai sukėlė Varmijos ir Mazūrijos asociacijos „Wspólnota Polska” skyriaus reprezentacinio choro „Ojczyzna” iš Vengoževo miesto pasirodymas. Chorą 2003 m. įkūrė asociacija „Wspólnota Polska”. Jo įkūrėjas, vadovas ir dirigentas - Ryszard Zabłotny. Per pastaruosius 19 metų, be dainavimo Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje Vengoževe per bažnytines ir patriotines šventes choras koncertavo daugiau nei 300 kartų daugelyje Lenkijos ir užsienio šalyse. Į užsienį buvo išvykęs 28 kartus, kur surengė apie 80 pasirodymus. Tai buvo dalyvavimas lenkų kultūros festivaliuose ir patriotinių švenčių minėjimuose Baltarusijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir Kaliningrado srityje. 2017 m. choras gavo Varmijos ir Mozūrijos vaivadijos maršalkos apdovanojimą už kultūrinę veiklą ir Kultūros ministro medalį „Už nuopelnus lenkų kultūrai“. 2020 m. choras buvo pavadintas ir Mazūrijos asociacijos „Wspólnota Polska” skyriaus reprezentaciniu choru. Choro repertuarą sudaro patriotinės, liaudies, karinės, sakralines, kalėdinės giesmės. Rudaminos melomanai galėjo išgirsti tik nedidelę šio repertuaro dalį.

Vilniaus kolegiją reprezentavo merginų choras „Vaidilutės”. Merginų choras gyvuoja nuo 1956 m. Jis yra tarptautinių chorinių konkursų, pasaulio lietuvių dainų švenčių ir Baltijos šalių studentų švenčių ,,Gaudeamus“, religinės muzikos bei respublikinių studentų chorų festivalių dalyvis. Choras yra pelnęs daug apdovanojimų. Choro repertuare – įvairi muzika, vyrauja šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūriniai. Choro vadovė ir dirigentė - Genovaitė Kumpienė, chormeisterė - Giedrė Kisieliūtė, o koncertmeisterė – Dalia Šakenytė.

Festivalyje taip pat dalyvavo vyrų choras „Seni draugai”. Choras buvo įkurtas 1960 m. 1995 m. atėjus dabartiniam vadovui Petrui Garšvai, jis buvo atkurtas ir suformuotas. Choras dalyvavo gausybėje apžiūrų, įvairiuose renginiuose, konkursuose, radijo ir televizijos laidose. Vadovaujant P. Garšvai laimėta ne viena prizinė vieta.

Festivalio publika turėjo galimybę pamatyti mišraus choro „Druskininkai“ pasirodymą. Choras „Druskininkai“ susibūrė 2015 m. Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokykloje. Tai įvairaus amžiaus ir profesijų žmones vienijantis mėgėjų meno kolektyvas. Choras dalyvavo daugelyje festivalių ir konkursų Lietuvoje ir užsienyje, pelnė daugybę apdovanojimų. Choro vadovė ir dirigentė - Inga Vagnoriūtė, koncertmeisteris - Danas Juškevičius.

Tokias dainas, kaip „Dzieweczko ze Śląska”, „Nie ma to jak górnikowi”, „Do ślubu Marysiu” padainavo lenkų meno dainų ir šokių ansamblis „Wilia“. „Wilia“ – tai didžiausias ir seniausias lenkų kolektyvas Vilniaus krašte, kuriam šiemet sukanka 67 metai. Ansamblis nuo pat gyvavimo pradžios propaguoja savo protėvių tradicijas, populiarindamas įvairių Lenkijos regionų liaudies dainas ir šokius bei demonstruodamas lenkų liaudies kostiumų autentiškumą. „Wilia“ turėjo galimybę pasirodyti įvairiose šventėse, tarptautinėse festivaliuose ir konkursuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Kolektyvas daug kartų koncertavo prezidentams ir diplomatams, rengė labdaros koncertus. Ansamblio choras du kartus koncertavo popiežiui šv. Jonui Pauliui II, sistemingai dalyvavo Pasauliniame lenkų išeivijos chorų festivalyje, dalyvavo įvairiuose televizijos koncertuose: „Kolędy z gwiazdami”  Kielcose, „Wielkie kolędowanie z Ostrej Bramy” (liet. Didysis kalėdojimas Aušros vartuose), „Świąteczna pocztówka z Wilna” (liet. Kalėdinis atvirukas iš Vilniaus). „Wilia“ buvo pagerbta tokiais apdovanojimais kaip: „Už nuopelnus Lenkijos kultūrai“, Oskaro Kolbergo medaliu, Lenkijos respublikos senato maršalkos medaliu „Auksinis lauras“, aukso ir sidabro asociacijos „Wspólnota Polska” garbės medaliu, Šv. Kristoforo statulėle už nuopelnus Vilniui ir kt., taip pat gavo Lietuvos ir Lenkijos valdžios padėkos raštus. Ansamblio chorui daugiau nei 30 metų vadovauja ir diriguoja Renata Brasel.

Vilnių festivalyje „Musica Vitae“ reprezentavo moterų choras „Eglė“. Choro istorijos pradžia – 1958 metai. 1971 m. pradžioje kolektyvui buvo suteiktas „Eglės“ vardas. Praėjusį sezoną kolektyvas buvo išvykęs į chorų konkursą „Victoria Adriatic“, kuriame pelnė 3 vietą ir grįžo su bronzos diplomu. Chorui vadovauja Marija Bacytė.

Savo meninę programą pristatė taip pat Širvintų mišrusis choras „Dermė“. Tai nepriklausomas ir nefinansuojamas iš valstybės biudžeto kolektyvas, vienijantis per 30 choro meno mėgėjų ir entuziastų. Buvo įkurtas 2012 m. Per 10-ies metų gyvavimo laikotarpį  kolektyvas vykdė intensyvią veiklą: surengė eilę koncertų Lietuvos bažnyčiose, kultūros centrų salėse, šalies muziejuose, pilių ir rūmų menėse. Dalyvavo dainų šventėse, tarptautiniuose chorų festivaliuose – konkursuose Lietuvoje ir Lenkijoje. Choras savarankiškai rengia koncertines programas, bendradarbiauja su įvairiais šalies ir užsienio kolektyvais. Choro vadovas Gintaras Pauliukonis.

Visus sužavėjo Klaipėdos kultūros centro Žvejų rūmų mišraus choro „Klaipėda“ pasirodymas. Choras buvo įkurtas 1953 m. 1956 m. šis choras tapo Klaipėdos Liaudies operos teatro sudėtine dalimi. 1987 m., Liaudies operos teatrą reorganizavus į Klaipėdos valstybinį muzikinį teatrą, choras tapo miesto mišriu choru „Klaipėda“. Nuo 1965 m. šiam chorui vadovauja prof. K. Kšanas. Kolektyvo koncertmeisterė - Miglė Mosėnienė. Choras dalyvavo ir pelnė prizines vietas Lietuvos ir tarptautiniuose festivaliuose, surengė daugybę koncertų Lietuvoje ir užsienio šalyse: Latvija, Estija, Lenkija, Bulgarija, Vokietija, Italija, Ispanija, Makedonija ir kt. Su choru „Klaipėda“ koncertavo garsūs operos solistai: V. Noreika, E. Vasilevskis, E. Kaniava, I. Milkevičiūtė, N. Ambrazaitytė, S. Stonytė, H. Krummas, V. Prudnikovas, A. Krikščiūnaitė, V. Kurnickas, J. Butkytė, T. Jakas, M. Gylys, R. Spalinskas ir kt.

Paskutiniai tą dieną pasirodė žinomas ne tik Vilniaus krašte, bet ir visoje Lietuvoje mišrus choras „Pagirių dainoriai“, kuris veikia Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Vaidotų skyriuje. ,,Pagirių dainoriai“ koncertuoja įvairiuose festivaliuose, miestų ir rajonų renginiuose, valstybinių švenčių minėjimuose, knygų pristatymuose, profesinių švenčių minėjimuose, draugystės vakaruose, saviveiklos kolektyvų jubiliejiniuose koncertuose, miestelių ir gyvenviečių kalendorinėse šventėse. Kolektyvo repertuare – pasaulietiniai ir sakraliniai kūriniai. Choro vadovė ir dirigentė - Janina Pamarnackienė, koncertmeisterė - Jurgita Umaraitė.

 Chorų festivalio „Musica Vitae“ Rudaminoje kulminacija tapo visų chorų bendrai padainuotas kūrinys – Kazimiero Viktoro Banaičio harmonizuota lietuvių liaudies daina „Už jūrių marių“.

Šią nepaprastai gražią muzikinę šventę organizavo Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras, kuriam vadovauja Violeta Cereška. Padėkos žodžiai skiriami Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro ir jo skyriaus darbuotojams už didelį darbą ir entuziazmą organizuojant Respublikinį Chorų Festivalį „Musica Vitae“.

Organizatoriai dėkoja Vilniaus rajono savivaldybei už finansinę festivalio paramą. Padėkos žodžiai taip pat skiriami visiems, negailėjusiems jėgų ir laiko bei prisidėjusiems prie šio nuostabaus renginio organizavimo. Taip pat organizatoriai dėkoja festivalyje dalyvavusiems chorams, kurie tądien pradžiugino visus, atvykusius į Rudaminos daugiafunkcinį kultūros centrą.

 

Andžej Aškelovič


Įvertinkite naujieną