*alt_site_homepage_image*

Regos negalią turintys asmenys kviečiami į socialinę reabilitaciją

decoration

Informuojame apie galimybę gauti kompleksines socialines reabilitacijos paslaugas akliesiems asmenims, kuriems dėl aklumo nustatytas neįgalumo ar darbingumo lygis, ar specialiųjų poreikių lygis.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindamas Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A1-817 „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.1.3 priemonę „teikti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems“, organizuoja kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems asmenims (toliau – kompleksinės SRPA) teikimą.

Šių paslaugų tikslas – atsižvelgiant į individualius aklojo asmens poreikius, kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos teikiamomis specialiosiomis priemonėmis (paslaugomis) atkurti, ugdyti, įtvirtinti orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžius, didinančius jo savarankiškumą bei galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Iki 2023 m. gruodžio 10 d. kompleksines SRPA teiks VšĮ „LASS pietvakarių centras“. Minėtos paslaugos bus teikiamos Kaune, adresu Savanorių prospektas 206.

Teisę į kompleksines SRPA turi aklieji asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis, darbingumo lygis ir (ar) specialiųjų poreikių lygis. Prioritetas gauti kompleksines SRPA teikiamas dėl kompleksinių SRPA teikimo besikreipiantiems darbingo amžiaus akliesiems asmenims.

Maksimali kompleksinių SRPA teikimo trukmė – 30 kalendorinių dienų. Visos kompleksinės SRPA, apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos bus suteiktos nemokamai.

Su akluoju asmeniu viso SRPA teikimo metu dirbs kvalifikuotų specialistų komanda (socialinis darbuotojas, medicinos psichologas, specialusis pedagogas (tiflopedagogas), kompiuterinio raštingumo specialistas). Pagal kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos sudarytą planą aklajam bus teikiamos (individualiai ar grupėse po 4-10 aklųjų asmenų) šios paslaugos: orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienių įgūdžių, komunikacinių įgūdžių ugdymo, medicinos psichologo pagalbos, profesinio konsultavimo ir orientavimo.

Kompleksinių SRPA bus teikiamos akliesiems asmenims pritaikytose patalpose. Paslaugų teikimo laikotarpiu bus užtikrintas aklojo asmens saugumas bei nepertraukiama priežiūra (pagalba).

 

Parengta pagal Neįgaliųjų reikalų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją


Įvertinkite naujieną