*alt_site_homepage_image*

Raginame žemdirbius nevėluoti ir laiku deklaruoti pasėlius ir gyvulius

decoration

Birželio 14 d. – paskutinė diena deklaruoti žemės ūkio naudmenas, pasėlius ir kitus plotus. Pavėluotai, taikant deklaracijų pateikimo vėlavimo sankcijas, kai už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma mažinama 1 proc., paraiškos bus priimamos iki liepos 8 d.

Nors žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų plotų bei gyvulių deklaravimas eina link pabaigos, tačiau nemažai Vilniaus rajono žemdirbių dėl neatidėliotinų ūkio darbų dar nesuskubo pateikti paraiškų. Gegužės 31 d. duomenimis Vilniaus rajone yra pateikta 2 020 paraiškų.

Raginame ūkininkus neatidėlioti pateikti deklaracijas ir esant klausimų – aktyviai konsultuotis su seniūnijose dirbančiais specialistais telefonu arba el. paštu. Vilniaus rajono seniūnijų kontaktus galima rasti čia: https://www.vrsa.lt/savivaldybes-administracija/struktura-ir-kontaktai/104/seniunijos/d15.

Žemdirbiai kviečiami deklaruoti žemės ūkio naudmenas, pasėlius ir kitus plotus bei gyvulius, prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) per Elektroninius valdžios vartus ar atvykti į Vilniaus rajono seniūnijas, kuriose registruota žemės ūkio valda.

Primename, kad tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti paramos ir pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones: „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, taip pat susietosios paramos už mėsinius galvijus ir mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas, pienines karves.

Pareiškėjai ir paramos gavėjai, kurių plotai patenka į „valstybinės žemės“ ir (arba) „laisvos valstybinės žemės“ sluoksnius, tos žemės naudojimo ir valdymo teisės patvirtinimo dokumentus turi įregistruoti Valdų registre iki paraiškos patvirtinimo ar keitimo dienos. Kitu atveju nebus galima įbraižyti šių valstybinės žemės plotų. Įbraižant valstybinės žemės plotus bus taikoma 10 proc., bet ne daugiau nei 1 ha paklaida laukui.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2022 m. teikiamose paraiškose įvestas el. pašto adresas turės būti patvirtintas, įvedant el. paštu gautą kodą. Pareiškėjas, atvykęs į seniūniją, turės su savimi turėti mobilųjį įrenginį ir prieigą prie el. pašto, kad galėtų darbuotojui padiktuoti el. paštu gautą kodą. Jei pareiškėjas negalės to padaryti, paraiškoje įvestą el. pašto adresą reikės ištrinti. Jei pasirinktas informavimo būdas yra „Elektroniniu paštu“, jį reikės pakeisti į kitą būdą: „Trumpąja žinute mobiliuoju telefonu“ arba „Neregistruotu laišku“. Po paraiškos patvirtinimo pareiškėjas galės savarankiškai pakeisti informavimo būdą, prisijungęs prie PPIS per el. valdžios vartus.

 

Asociatyvi nuotr. unsplash.com


Įvertinkite naujieną