*alt_site_homepage_image*

Pristatyta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos, mero ir administracijos 2022 m. veiklos ataskaita

decoration

Šiandien, kovo 31 d. Tarybos posėdyje pristatyta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos, mero ir administracijos 2022 metų veiklos ataskaita – įgyvendinti projektai ir iniciatyvos, pasiekimai bei nuveikti darbai Vilniaus rajono ir gyventojų gerovei.

Savivaldybės merė Marija Rekst supažindino su Savivaldybės veikla, pateikė išsamią informaciją apie įgyvendintus projektus bei jų naudą rajono gyventojams, aptarė susisiekimo, švietimo, kultūros, sporto ir kitas sritis.

„2022 metais toliau stiprinome Vilniaus rajono, kaip bene labiausiai žmonių poreikiams jautrios savivaldybės vardą, tęsdami socialiai orientuotus veiksmus, kurių centre esate Jūs – Vilniaus rajono gyventojai“, – Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst pristatė 2022 m. veiklos ataskaitą apžvelgdama svarbiausius ir įdomiausius 2022 m. įvykius Vilniaus rajone.

„Norėčiau padėkoti Tarybai, mero pavaduotojams, savivaldybės administracijos vadovams, skyrių vedėjams, seniūnams, visiems specialistams, visiems darbuotojams, seniūnaičiams, Vilniaus rajono savivaldybėje veikiančių įstaigų ir įmonių vadovams ir kolektyvams, bendruomenėms, visiems Vilniaus rajono gyventojams už bendrą darbą visus šiuos metus, už priimtus sprendimus, už patarimus, už gebėjimą susitelkti ir be abejo už pateiktą kritiką.

Praeitų metų kadencija buvo visapusiškai produktyvi, tiesa buvo ir tokių situacijų, kurių nepavyko išspręsti taip, kaip tikėtasi, bet visgi darbų padaryta labai daug. Šiuo metu startuoja nemažai projektų, tad tikiu, kad Vilniaus rajonas tik gražės, tobulės ir modernės. Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų dėmesį, paramą, už dalelę savęs, savo laiko, savo žinių, geresnių Vilniaus rajono aplinkos ir gyvenimo sąlygų kūrimo. Labai ačiū visiems Vilniaus rajono žmonėms ir svarbiausia – didžiuojuosi, kad visi sąžiningai dirbo Vilniaus rajone, kad visi dirbo mūsų gyventojų labui. Tegul globoja ir neapleidžia Jūsų Dievas“,  – už bendrą darbą padėkojo merė M. Rekst.

Stiprinamas bene labiausiai socialiai jautrios savivaldybės vardas

Dėl drastiškai padidėjusių kuro kainų būstų šildymas gerokai pabrango. Vilniaus rajono savivaldybė jau kelis metus dengia iš savo biudžeto reikšmingą gyventojų išlaidų centralizuotam šildymui dalį (2021/2022 šildymo sezoną tam skirta 1,5 mln. Eur).

Taip pat reaguojant į smarkiai išaugusias kainas už šildymą, priimtas sprendimas subsidijuoti dalį šilumos kainos. Nuo 2022 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. už centralizuotai tiekiamą šilumą subsidijuota iki 8 ct už kWh su PVM nuo šilumos tiekėjui nustatytos faktinės šilumos kainos. Subsidijoms už šilumą 2022 metais skirta 4,6 mln. Eur.

Pasirūpinta ir individualių namų gyventojais, kuriems, priklausomai nuo pajamų, užtikrinta 100 Eur ir 50 Eur vienkartinė piniginė parama (tam skirta 1,2 mln. Eur).

Vilniaus rajono gyventojams suteikta unikali galimybė daugiabučių namų šildymo sistemas atnaujinti nemokamai: butų savininkams, dalyvaujantiems „mažojoje renovacijoje“, užtikrintas finansavimas likutinei šildymo sistemos modernizavimo sąmatos sumai po gautos valstybinės paramos. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remontams ir atnaujinimui skirta 328 tūkst., paremti 38 daugiabučių gyventojai.

Vilniaus rajono savivaldybė viena iš nedaugelio visų šalies savivaldybių subsidijuoja gyventojams komunalinių paslaugų kainos dalį. Savivaldybė subsidijuoja (nuo 2019 m. pradžios) daugiau kaip 43 proc. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos. 2022 m. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų subsidijoms skyrė 626 tūkst. Eur.

2022 m. baigtos įgyvendinti 1,4 mln. Eur vertės socialinio būsto (16 butų) statybų darbai Mickūnų mstl.

Išskirtine globa apgaubiami neįgalią turintys gyventojai

Vilniaus rajone – išskirtinės sąlygos negalią turintiems gyventojams. Vilniaus rajono savivaldybė 2022 m. įgyvendino „Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategiją“, pagal kurią už 360 tūkst. Eur, pritraukdama ES finansavimą, Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro bendruomenei įsigijo autobusą. Naujas 52 vietų turistinis autobusas, pritaikytas neįgaliems asmenims vežti, turi visas sąlygas patogiai neįgaliųjų asmenų kelionei. Planuojama šį autobusą naudoti ne tik centro reikmėms, bet ir nuomoti, kad asmenys su negalia, nelankantys centro organizuojamo užimtumo, irgi galėtų patogiai keliauti. Iki šiol Lietuvoje buvo tik vienas toks didelis autobusas pritaikytas asmenims su negalia vežti.

Žymiai padidėjo ir Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro lankytojų mobilumas: įsigijus naują 19 vietų autobusą, padaugėjo išvykų. Lankytojai nuolat lanko teatrus, muziejus, vyksta į ekskursijas, išvykas ir piligrimines keliones.

Didinama vaikų gerovė

Savivaldybė 2022 m. ir toliau plėtė infrastruktūrą vaikų gerovei ir inicijavo projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų kapitalinis remontas“ Rukainių k. Mokytojų g. 5A.

Rangos darbai prasidėjo 2021 m. rudenį, o 2022 m. pab. projektas buvo baigtas. Pastatas ir jo patalpos buvo visiškai atnaujintos, apšiltintos bei pritaikytos vaikams, turintiems fizinę negalią. Kieme įrengta pavėsinė, vaikų žaidimo aikštelė, sklypas aptvertas segmentine tvora. Projekto vertė – apie 180 tūkst. Eur. 2023 m. planuojame įkurti bendruomeninius vaikų globos namus, kuriuose galės apsigyventi iki 7 vaikų.

Plėtojama gyventojams patogi susisiekimo infrastruktūra

Savivaldybė kuria jaukias gyvenimo sąlygas tolygiai visame Vilniaus rajone. 2022 m. buvo vykdyti kelių priežiūros ir plėtros darbai – prižiūrimi, tiesiami ir taisomi vietinės reikšmės keliai ir gatvės, klojami nauji šaligatviai, įrengiami kelio ženklai.

Vilniaus rajono savivaldybė prižiūri daugiau kaip 2 500 km viešųjų vietinės reikšmės kelių, iš jų su asfaltbetonio danga – 585,092 km (išasfaltavimo rodiklis padidintas iki 23,2 proc.). 2022 metais įrengta/suremontuota 4,218 km šaligatvių, atnaujinta 3,732 km asfaltbetonio dangos kelių, paklota 17,025 km naujos asfaltbetonio dangos ant žvyrkelių.

Didinamas viešojo transporto prieinamumas

2022 m. viešo priemiestinio transporto srityje buvo derinami priemiestinių autobusų eismo tvarkaraščiai, analizuojamas poreikis dėl autobusų stotelių. Gyventojų susisiekimo priemiestiniais autobusais patogumui padidinti vietinės reikšmės keliuose įrengti 8 stotelių paviljonai: 2 paviljonai Mickūnuose, 4 – Kalveliuose ir 2 paviljonai Riešėje.

Savivaldybės taryba, norėdama sumažinti socialinę atskirtį nuo 2022 m. pradžios suteikė papildomas lengvatas važiuojant viešuoju transportu (Vilniaus rajono savivaldybės įsteigtais maršrutais). 80-ies metų ir vyresni asmenys viešuoju transportu keliauja nemokamai, su 80 proc. nuolaida keliauja mokiniai, o perpus pigiau – pensinio amžiaus sulaukę rajono senjorai.

Užtikrinamos kokybiškos švietimo paslaugos

Švietimas išlieka Vilniaus rajono savivaldybės veiklos prioritetu. 2022 m. baigta modernizuoti Rudaminos meno mokykla, Valčiūnų vaikų lopšelis-darželis. Pabaigti Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos priestato ir galerijos, jungiančios du esamus gimnazijos pastatus, statybų II etapas, pradėtas šių darbų III etapas (aktų salės ir muzikos mokyklos pastato statyba), rekonstruojamas Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos pastatas su naujo priestato sporto salei statyba, tęsiama naujo modernaus 125 vietų vaikų lopšelio-darželio statyba Didžiojoje Riešėje.

Siekdama spręsti švietimo srities specialistų trūkumą, pritraukti Vilniaus rajonui reikalingus aukštos kvalifikacijos specialistus bei paskatinti studentus rinktis profesijas, kurių šiuo metu ypač trūksta, Vilniaus rajone gyvenantiems švietimo, socialinių, kultūros specialybių studentams Savivaldybė siūlo motyvacinį paskatų paketą – 250 Eur/mėn. stipendijas, profesinę patirtį ir darbą Vilniaus rajono savivaldybės įstaigose. 2022 m. Savivaldybė pasirašė sutartis su 7 Vilniaus rajone gyvenančiais studentais, pasirinkusiais labiausiai trūkstamų profesijų studijas.

Taip pat kompensuojamos kelionės išlaidos į darbą ir atgal švietimo įstaigų vadovams bei jų pavaduotojams ugdymui. Atsižvelgiant į padidėjusias išlaidas kurui, padidinta kompensuojama suma iki 0,10 Eur už 1 km (buvo 0,07 Eur už 1 km). Merės Marijos Rekst iniciatyva kelionės išlaidas į darbą ir atgal mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams Savivaldybė kompensuoja nuo 2019 m. Taip siekiama išspręsti didėjančią mokytojų, švietimo įstaigų vadovų trūkumo problemą, pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos mokytojus kaimo mokyklose bei užtikrinti mokinių ugdymo proceso kokybę, sudarant esamiems ir naujiems kvalifikuotiems specialistams patrauklesnes sąlygas darbui rajono savivaldybės mokyklose.

Stiprinama rajono gyventojų sveikata ir gerovė

Vilniaus rajono savivaldybė taip pat rūpinasi gyventojų sveikatos stiprinimu, medicinos darbuotojų atlyginimų didinimu ir sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybe.

Gerindama greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms (pasienio zonoje esančių Bezdonių, Buivydžių, Mickūnų, Lavoriškių, Kalvelių, Nemėžio, Rudaminos, Marijampolės, Rukainių ir Medininkų seniūnijų vyresnio amžiaus gyventojams) VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika įsigijo greitosios medicinos pagalbos automobilį su šiuolaikine įranga.

Siekiant optimizuoti darbo našumą, pagerinti paslaugų prieinamumą ir kokybę Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje už 215 tūkst. Eur pertvarkyta registratūra ir skambučių centras. Pagerintas asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas negalią turintiems gyventojams: įrengtas keltuvas ir pėsčiųjų takas prie Marijampolio ambulatorijos. Visiškai modernizuotas Rudaminos ambulatorijos pastatas už 213 tūkst. Eur. Siekiant išplėsti reabilitacijos paslaugas, Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje įrengtas druskų kambarys.

Kompensuotos transporto išlaidos darbuotojams, važiuojantiems į darbą iš Vilniaus miesto į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančias ASPĮ.

Siekiant pagerinti reabilitacijos paslaugų kokybę ir prieinamumą, Nemenčinės poliklinikoje atliktas kapitalinis patalpų remontas, jas pritaikant medicininės reabilitacijos paslaugų teikimui. Savivaldybė remontui skyrė 735 tūkst. Eur. 

Nemenčinės poliklinikos fizinės medicinos ir reabilitacijos kabinetui įsigyta nauja moderni įranga – mikrobangų terapijos, elektroterapijos, lazerio ir ultragarso terapijos aparatai.

Įgyvendintos kultūros puoselėjimo ir sporto iniciatyvos

Savivaldybė siekia padėti atskleisti, išsaugoti ir plėtoti visuomenės kultūrinį tapatumą ir kūrybinį potencialą.

2022 m. naujam gyvenimui prikeltas Glitiškių dvaras. Įgyvendinus projektą „Glitiškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms“, sutvarkytas pastatas ir šalia esantis parkas, įrengtos vidaus patalpos ir kt. Sutvarkytame objekte organizuojami renginiai, planuojama organizuoti ekskursijas ir teikti kultūrines paslaugas ne tik Lietuvos gyventojams, bet ir lankytojams iš užsienio. Dvarui atnaujinti skirta apie 2,9 mln. Eur. Šiuo metu yra perkami paskutiniai baldai ir įranga.

Baigtas Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro pastato modernizavimas. 2023 m. pagal atskirą projektą planuojama atnaujinti didžiąją koncertų salę ir įrengti automobilių stovėjimo aikštelę.

2022 m. veiklą pradėjo Vilniaus rajono sporto centras. Jo tikslas – aukšto meistriškumo sportininkų ugdymas, masinio sporto plėtra (sporto renginių organizavimas) ir sporto objektų administravimas bei priežiūra. Taip pat pradėti modernaus Skaidiškių sporto komplekso statybos darbai. Darbų vertė – beveik 3,8 mln. Eur, darbus planuojama baigti 2024 m. pabaigoje.

2022-ieji pasižymėjo Vilniaus rajone sėkmingai įgyvendintais projektais, efektyviai pritrauktomis investicijomis į gyventojų gerovę, modernesne bei aukštesne kokybe pasižyminčia pridėtinę vertę kuriama mokymosi aplinka, sėkmingai plečiama socialinių paslaugų infrastruktūra bei užtikrinta socialinių paslaugų kokybe.

Apie tai ir daugiau kviečiame skaityti 2022 metų Vilniaus rajono savivaldybės tarybos, mero ir administracijos veiklos ataskaitoje čia.


Įvertinkite naujieną