*alt_site_homepage_image*

Prasidėjo vietinės reikšmės kelių ir gatvių tvarkymo darbai po žiemos

decoration

Sulaukus palankių orų rajono keliuose prasidėjo kelių tvarkymo darbai. Pastaruoju metu vis dažniau Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir seniūnijos gauna gyventojų nusiskundimų dėl Vilniaus rajone esančių žvyrkelių suprastėjusios būklės po žiemos laikotarpio, dėl žvyrkeliuose išmuštų duobių. Pasibaigus įšalui ir pradėjus džiūti kelio dangai, seniūnijos pradeda kelių ir gatvių tvarkymo darbus – atliekami kelio lyginimo bei profilio atstatymo darbai, tvarkomos keliuose atsiradusios gilios provėžos.

Pasak Vilniaus rajono seniūnų, įvertinus atskirų gatvių ir kelių būklę seniūnijų keliuose, jau etapais pradedami žvyrkelio lyginimo darbai. Pirmiausia lyginami žvyrkeliai, kuriuose situacija po žiemos yra blogiausia. Pradedama ten, kur danga yra sausa ir darbai yra įmanomi. Kelio lyginimas negali būti atliekamas nepalankiomis oro sąlygomis esant lietui, įšalus ar polaidžiui. Sunkiai pravažiuojamos, šlapios atkarpos, bus tvarkomos bent kiek pradžiūvus kelio dangai. Atsižvelgiant į oro sąlygas ir kelių būklę, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tvarkymo darbai ir toliau bus tęsiami.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra visoje Vilniaus rajono teritorijoje vykdoma nuolat. Siekiant sudaryti gyventojams tinkamesnes eismo sąlygas, pirmieji kelių greideriavimo darbai vyko ir žiemos metu.

Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra vykdoma pagal Vilniaus rajono seniūnijų seniūnų teikiamus prašymus, yra rengiamas vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių tiesimo bei remonto darbų planas. Planas nagrinėjamas išplėstinėje seniūnijos seniūnaičių sueigoje, susirinkimo metu surašomas protokolas. Vilniaus rajono seniūnijų seniūnaičių sueigos protokolai viešinami Savivaldybės internetiniame puslapyje: https://www.vrsa.lt/keliai-ir-gatves/seniunaiciu-sueigu-protokolai-del-keliu/1070.  

Už vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą Vilniaus rajone atsakingos seniūnijos. Vilniaus rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą rasite čia: https://www.vrsa.lt/vilniaus-rajono-savivaldybes-priziurimu-keliu-ir-gatviu-sarasas-bei-nauju-keliu-ir-gatviu-itraukimas/493.

Vilniaus rajono savivaldybė prižiūri daugiau kaip 2,5 tūkst. km vietinės reikšmės kelių. Tai vienas didžiausių vietinių kelių tinklas visoje šalyje.

Nemaža dalis kelių ir gatvių Vilniaus rajone priklauso valstybinės reikšmės keliams, kurių priežiūra, remontu, įrengimu rūpinasi AB Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Siekiant, kad rajono viešoji infrastruktūra būtų saugi ir atitiktų gyventojų poreikius, kiekvienais metais kelių plėtrai ir priežiūrai skiriama vis daugiau lėšų. 2019-2022 m. į Vilniaus rajono kelių infrastruktūros plėtrą Savivaldybė investavo apie 46 mln. Eur. Šiuo laikotarpiu iš viso užasfaltuota 115 km žvyrkelių. Žvyrkelių išasfaltavimo rodiklis buvo padidintas nuo 18,6 proc. (2019 m.) iki 23,2 proc. (2022 m.).

Dėl pagrindinių, valstybinės reikšmės kelių tvarkymo reikia kreiptis į AB „Kelių priežiūra“ Eismo informavimo centrą bendruoju tel. 1871 arba (8 5) 232 9600, 8 615 49 300.

Savivaldybė laikinai apriboja vietinės reikšmės kelius ir gatves polaidžio metu, kai dėl to gali būti sugadintas kelias arba kilti grėsmė saugiam eismui. Su sunkiasvorio transporto eismo apribojimais Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijose galite susipažinti Savivaldybės internetiniame puslapyje: https://www.vrsa.lt/keliai-ir-gatves/sunkiasvorio-transporto-eismo-apribojimai/1092. Prašome gyventojų pastebėjus galimus pažeidimus dėl sunkiasvorio transporto, kurio bendra masė viršija 10 t, fotografuoti arba fiksuoti kitais būdais bei informuoti Savivaldybę ir policiją.

Dėl pavasario polaidžio raginame rajone veiklą vykdančius ūkininkus, miškininkus ir statybininkus, besidarbuojančius su sunkiasvore technika, nevažinėti žvyrkeliais, kai kelio danga šlapia. Saugokime kelius ir neapsunkinkime kitiems eismo dalyviams vairavimo sąlygų.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 12 str. 7 p., eismo dalyviai, sudarę ar pastebėję kliūtį kelyje, sukėlę ar pastebėję jame pavojų, privalo šią kliūtį ar pavojų pašalinti, o negalėdami to padaryti, – pranešti policijai ar kelio savininkui (seniūnijai arba administracijai), pažymėti kliūtį ar pavojingą vietą ir visais įmanomais būdais įspėti apie kliūtį ar pavojų kitus eismo dalyvius.

Vilniaus rajono seniūnijų kontaktus rasite čia. 


Įvertinkite naujieną