*alt_site_homepage_image*

Pranešimas spaudai dėl Savivaldybės planuojamų kompensacijų už šildymą

decoration

Vilniaus rajono savivaldybė reaguodama į smarkiai išaugusias kainas už šildymą artimiausiame Tarybos posėdyje, kuris vyks rytoj, sausio 28 d., teiks sprendimo projektą subsidijuoti gyventojams dalį kainos už centralizuotai tiekiamą šiluminę energiją

Vilniaus rajono gyventojams nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. kovo 31 d. už centralizuotai tiekiamą šilumą bus subsidijuojama iki 8 ct už kWh su PVM nuo šilumos tiekėjui nustatytos faktinės šilumos kainos, t. y. iki 53 proc. apskaičiuotos faktinės šilumos kainos. Subsidija šilumos tiekėjams bus mokama iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų, šiam tikslui yra numatyti 2 mln. Eur.

Artimiausiame Tarybos posėdyje (sausio 28 d.) taip pat bus svarstomas sprendimo projektas dėl Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašo pakeitimo, kuriame bus padidinta maksimali Savivaldybės finansavimo suma iki 40 tūkst. Eur vienam daugiabučiui namui, o energinį efektyvumą didinančioms priemonėms: remontuojant ir šiltinant stogus, sienos, cokolius, keičiant langus, modernizuojant šildymo sistemas, bus skiriama 70 proc. remonto darbų kainos parama.

Šiuo metu Vilniaus rajono savivaldybė rengia dar vieną Tarybos sprendimo projektą, skirti vienkartines išmokas šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui), kurie nesinaudoja centralizuoto šildymo sistema (t. y. nėra prijungti prie centralizuotų šilumos tinklų) ir neturės galimybės gauti Savivaldybės teikiamos subsidijos už centralizuotą šildymą.

Skiriant vienkartines išmokas bus atsižvelgiama į gyventojų ir šeimų gaunamas pajamas. Šis Tarybos sprendimo projektas bus orientuotas į labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupes, kurie negaus nei subsidijų, nei šildymo kompensacijų, bet kuriems parama šildymui irgi labai reikalinga. Tie asmenys ar šeimų ūkiai, kurie gaus subsidijas, vienkartine parama pasinaudoti negalės. Planuojama, kad šis sprendimo projektas bus teikiamas vasario mėnesio Tarybos posėdyje.

Be visų jau išvardintų taikomų finansinę naštą mažinančių priemonių, Vilniaus rajono savivaldybė administruoja šildymo išlaidų kompensacijų skyrimą nepasiturinčioms šeimoms (asmenims). Būsto šildymo išlaidų kompensacijos teikiamos nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y. tiek būstą šildant centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru (malkomis, anglimi, dujomis, medienos granulėmis, medienos pjuvenomis). Raginame gyventojus aktyviau naudotis valstybės teikiama parama bei sutaupyti apmokant padidėjusias sąskaitas už šildymą, kompensuojant net iki 90 proc., o kai kuriais atvejais – ir 100 proc. šildymo išlaidų. Kompensacijos mokamos iš savivaldybės biudžeto lėšų.

 

 

Nuotr. pexels.com


Įvertinkite naujieną