*alt_site_homepage_image*

Posėdžiavo Vilniaus rajono savivaldybės taryba: studentams skirtos stipendijos, inicijuota pastatų renovacija, išgražės ir dar draugiškesnėmis taps daugiau viešųjų erdvių

decoration

Šiandien, spalio 28 d., posėdžiavo Vilniaus rajono savivaldybės taryba. Trims studentams skirtos stipendijos, inicijuota Valčiūnų gimnazijos renovacija, bus toliau plėtojamos ir gražinamos erdvės gyventojams, pradėtas Bezdonių herbo kūrimas.  

Vilniaus rajono savivaldybė mokės stipendijas

Rugpjūčio mėnesį tarybai patvirtinus motyvacinį paskatų paketą studentams – 250 Eur/mėn. stipendijas, profesinę patirtį ir darbą Vilniaus rajono įstaigose, o rugsėjį – specialybių sąrašą stipendijoms gauti, šiandien Taryba šias stipendijas nutarė skirti 3 studentams, studijuojantiems vaikystės pedagogikos ir pradinio ugdymo studijų programas.

Studentus, kuriems bus mokamos stipendijos, išrinko specialiai sudaryta komisija. Savivaldybės skirta 250 Eur/mėn. stipendija bus mokama nuo sutarties pasirašymo dienos ir už mokslo bei praktikos mėnesius.

Plačiau apie stipendijas Vilniaus rajono studentams: https://www.vrsa.lt/gyventojams/stipendijos-vilniaus-rajono-studentams/1037

 

Dar daugiau objektų įgavo strateginę svarbą

Tarybos nariai pritarė papildytam Vilniaus rajono savivaldybės 2022-2024 m. strateginiam veiklos planui, kuriame yra nemažai naujų gyventojams reikšmingų projektų.

Strateginiame plane vienas iš numatytų naujų projektų – tai Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos II etapo B korpuso statyba ir teritorijos tvarkymas.

Toliau bus investuojama į kultūros ir viešųjų teritorijų infrastruktūrą – numatyta Nemenčinės sen., Piliakalnio k. Nemenčinės piliakalnio su priešpiliu rekonstrukcija, įrengiant pakilimo laiptus, laužavietę, automobilių stovėjimo aikštelę, pėsčiųjų takus, tiltelį per Nemenčios upę, kuris sujungs Nemenčinės miestą ir Piliakalnio k.  

Tarp kitų svarbių objektų – skvero prie Kalvelių kultūros centro sutvarkymas. Čia planuojama įrengti naujus pėsčiųjų takus, apšvietimą, poilsio vietą bendruomenei, renginių zoną, vaikų žaidimo aikštelę ir apželdinti teritoriją.

Į strateginį planą įtraukti ir kiti projektai: Sudervės paplūdimio įrengimas, Skaidiškių parko teritorijos sutvarkymas ir pastato, esančio Mickūnų sen., Galgių k., Galgių g. 34, modernizavimas pritaikant jį kultūros reikmėms.

Numatomi ir nauji susisiekimo infrastruktūros gerinimo darbai Mickūnų seniūnijoje. Nauji šaligatviai ir dviračių takai planuojami nuo Mokyklos g. 28, Galgių k., M. Koperniko g., Galgių k. iki Meldų g. 29A bei nuo Užupio g. 17, Mickūnų mstl. iki Mickūnų geležinkelio.

Savivaldybė jau dabar ieško šiuolaikiškų architektūrinių idėjų, kaip atnaujinti anksčiau minėtas Sudervės paplūdimio ir Skaidiškių parko teritorijas. Savivaldybei dalyvaujant nacionaliniame architektūrinių ir urbanistinių idėjų konkurse „Išmanusis miestas 9“, ieškoma originalios architektūrinės idėjos, kaip šiose vietose sukurti gyvybingus, visuomenei patrauklius, funkciškai patogius rekreacinius kompleksus.

 

Išgražės dar viena Vilniaus rajono gimnazija

Savivaldybė labai daug dėmesio skiria švietimo įstaigų ugdymo aplinkai bei infrastruktūrai gerinti, tai įrodo ir šiandien priimtas dar vienas reikšmingas sprendimas – nuspręsta pritarti Valčiūnų gimnazijos pastato modernizavimo investicinio projekto inicijavimui.

Planuojama apšiltinti išorės sienas, stogą ir pamatus, renovuoti šildymo sistemas, modernizuoti, perplanuoti ir neįgaliesiems pritaikyti vidaus patalpas. Taip pat bus renovuotas vandentiekis ir nuotekynė, modernizuota elektros instaliacija ir apšvietimas. Sutvarkyta bus ir gimnazijos aplinka.

Tarybos nariams pritarus projekto inicijavimui, bus rengiamas investicijų projektas.

Švietimo įstaigų infrastruktūros gerinimui kasmet yra skiriama daug dėmesio: švietimo įstaigos renovuojamos, modernizuojamos, statomi priestatai, atliekami vidaus patalpų remontai, teritorijų aptvėrimas, stadionų, sporto ir vaikų žaidimo aikštelių įrengimas bei atnaujinimas. Su šiemet atliktais darbais galite susipažinti čia.

 

Pakeistas Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos pavadinimas

Tarybos nariai pritarė Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos pavadinimo pakeitimui į Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokykla bei patvirtino mokyklos naujus nuostatus.

Nemenčinėje veikianti sporto mokykla buvo įsteigta 2004 m. ir iki šiol formuoja moksleivių papildomojo ugdymo turinį kūno kultūros ir sporto srityje, rengia sportininkus, deramai atstovaujančius rajoną bei šalį įvairiose varžybose. Nuo 2022 m. veiklą pradėjo ir naujas Vilniaus rajono sporto centras, kurio tikslas – užtikrinti meistriškumo ugdymo ir tobulinimo programų tęstinumą, pereinant į aukšto meistriškumo sportininkų ugdymą.

 

Inicijuotas Bezdonių herbo kūrimo procesas

Tarybos nariai pritarė Bezdonių seniūnijos iniciatyvai pradėti kurti Bezdonių herbą.

Pateikus Tarybos sprendimą Lietuvos heraldikos komisijai, bus įvertinti Bezdonių bendruomenės balsavimu pasirinkti 3 pirminiai herbo etalono eskizai, kuriuos sukūrė Bezdonių seniūnijos gyventojas, tautodailininkas, turintis meno kūrėjo statusą, Jonas Kutka. Komisija pritars ne daugiau kaip 2-iems pateiktiems pirminiams eskizams arba pasiūlys kitus heraldinius simbolius, kurie galėtų tinkamiau atspindėti Bezdonių tapatybę, savitus bruožus ir ypatybes.

Bezdonių herbo projektui siūlomų vizualinių simbolių prasmė:

  • balta plunksna – edukacinis, poetinis simbolis (Bezdonyse veikia Julijaus Slovackio gimnazija, o XVII a. žymiausias baroko epochos poetas Sarbievijus pamini Bezdonis savo poemoje „(...) mėgstu išbraidyti Bezdonių miškus“);
  • dvaro bokštas, pylimas, arka, geležinkelis – istoriniai, architektūriniai simboliai;
  • žuvis – pagrindinė ūkinės veiklos (Arvydų žuvininkystės ūkio) simbolis;
  • uogos, miškas, miško gėrybės – gamtiniai, liaudies paprastumo simboliai.

Šiuo metu herbus turi 13 Vilniaus rajono gyvenviečių.

3 pirminiai Bezdonių herbo etalono eskizai:

 

Kiti sprendimai

Taryba patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijams. Šiuo sprendimu siekiama vystyti inžinerinę ir socialinę Savivaldybės viešąją infrastruktūrą pagal patvirtintus kriterijus, išskirtoje prioritetinėje Savivaldybės teritorijoje.

Taip pat pritarta suformuoti visuomenės poreikiams skirtą žemės sklypą Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Pučkalaukio k., kuriame planuojama įrengti skverą.


Daugiau informacijos apie Tarybos posėdyje priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas galima rasti šioje svetainėje www.vrsa.lt.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos, kviečiame įrašą žiūrėti čia.


Įvertinkite naujieną