*alt_site_homepage_image*

Posėdžiavo Vilniaus rajono savivaldybės taryba: padidintas biudžetas, nedidės valstybinės žemės nuomos mokestis

decoration

Šiandien posėdžiavę Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai patvirtino padidintą biudžetą, nusprendė nedidinti valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifo, patikslino remontuotinų kelių ir gatvių sąrašą.

Prieš svarstant darbotvarkę, Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst pakvietė visus tylos minute pagerbti Amžinybėn iškeliavusį ilgametį Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narį Gediminą Paviržį.


Didesnis Savivaldybės biudžetas

Savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamos buvo padidintos 1 milijonu 278 tūkst. Eur, kurios paskirstytos pagal programas.

Ekonominio konkurencingumo didinimo programai skirta 135,2 tūkst. Eur, iš kurių 100,5 tūkst. Eur bus skirta investiciniams projektams. Švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programai skirta 665,9 tūkst. Eur. Lėšos bus skirtos Savivaldybės švietimo įstaigų programoms finansuoti, vaikų – karo pabėgėlių iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal. Didžiausia dalis – 458,3 tūkst. Eur bus skirta Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio modernizavimui.

Skiriant 118,9 tūkst. Eur Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programai, lėšos bus panaudotos Vilniaus rajono Priešgaisrinės tarnybos remonto, transporto priemonių bei ilgalaikio turto išlaidoms apmokėti bei investiciniams projektams finansuoti.

Socialinės atskirties mažinimo programai bus skirta 358,6 tūkst. Eur, iš kurių bus mokamos vienkartinės išmokos ukrainiečiams įsikurti Vilniaus rajone ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą. Taip pat investiciniams projektams finansuoti ir Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro veiklos priemonėms įgyvendinti.


Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai nesikeis

Tarybos nariai nutarė nekeisti ankstesniais metais nustatytų 0,1 – 4 proc. nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų. 2022 m sausio 1 d., palyginti su 2019 m. sausio 1 d., Savivaldybės teritorijos suskirstymas padidėjo nuo 91 iki 97 verčių zonos, atskiros 92, 93, 94, 95, 96, 97 verčių zonos buvo suformuotos Avižienių sen. ir Zujūnų sen. vietovėms, kur gyvenamųjų teritorijų turto grupės 1 aro vertė svyruoja nuo 1165 iki 3165.

0,3 proc. žemės nuomos mokesčio tarifas bus taikomas vietovėse priskirtose  zonoms, kur 1 aro vertė yra brangiausia, pvz., gyvenamųjų teritorijų turto grupės 1 aro vertė svyruoja nuo 1 020 iki 3 250 Eur, 0,5 proc. žemės nuomos mokesčio tarifas bus taikomas vietovėse priskirtose  zonoms, kur 1 aro vertė svyruoja nuo 525 iki 985 Eur, 0,8 proc. žemės nuomos mokesčio tarifas bus taikomas vietovėse priskirtose zonoms, kur 1 aro vertė svyruoja nuo 140 iki 470 Eur.


Patikslintas remontuotinų kelių ir gatvių sąrašas

Tarybos nariai pritarė pakoreguotam vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo ir priežiūros darbų objektų sąrašui. Naujame sąraše patikslintos kai kurių objektų koordinatės, atstumai ir lėšų poreikis.

Sąraše taip pat įtraukta nauja gatvė, kurią planuojama rekonstruoti. Rudaminos kaime, Naujakurių ir Čekėnų gatvių esančioje 900 metrų atkarpoje planuojama įrengti naują asfalto dangą, o pėsčiųjų patogumui įrengti šaligatvį. Taip pat numatyta šį ruožą apšviesti ir įrengti lietaus nuotekų nuvedimą.

Sąrašas papildytas ir naujais objektais, kuriems numatoma parengti asfalto dangos įrengimo projektus.

Priimtas sprendimas leis pagerinti kelių bei gatvių būklę, užtikrinti patogesnę ir saugesnę kelių infrastruktūrą Vilniaus rajono gyventojams. Su patikslintu objektų sąrašu galima susipažinti čia.


Tarybos nariai pritarė siūlymui organizuoti Bendrojo plano koregavimą, kurio vienas iš tikslų yra nustatyti Savivaldybės prioritetinės plėtros teritorijas ir infrastruktūros vystymo etapus.

Tarybos nariai taip pat patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės prioritetinių specialybių sąrašą Savivaldybės stipendijai gauti. Plačiau apie sąrašą kviečiame skaityti čia.

Posėdžio pabaigoje merė Marija Rekst pasveikino Tarybos narius, šį mėnesį minėjusius savo gimtadienius.


Daugiau informacijos apie Tarybos posėdyje priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas galima rasti šioje svetainėje www.vrsa.lt .

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos, kviečiame įrašą žiūrėti čia.


Įvertinkite naujieną