*alt_site_homepage_image*

Pažinkime išskirtines Vilniaus rajono sakralines vietas

decoration

 

Juodšilių Pal. Mykolo Sopočkos bažnyčia

Palaimintasis kunigas Mykolas Sopočka – Dievo gailestingumo apaštalas, Vilniaus arkivyskupijos kunigas, tuometinio Stepono Batoro universiteto profesorius, kariuomenės kapelionas. Šventosios sesers Faustinos nuodėmklausys ir dvasios tėvas, buvo betarpiškai susijęs su Gailestingojo Jėzaus apsireiškimų paslaptimi. Dievas jam skyrė nepaprastai svarbų vaidmenį – įgyvendinti sesei Faustinai patikėtą misiją. Šiai veiklai jis pašventė beveik visą savo gyvenimą. Kunigas, prisidengęs staliaus Vaclovo vardu, slapstėsi nuo vokiečių okupacinės valdžios Juodšilių miestelyje 1942–1944 m.

Pal. Mykolo Sopočkos bažnyčia, Šv. Uršulės g. 25, Juodšilių k., Vilniaus r., www.vrtic.lt

 

Tikėjimo stebuklai Pričiūnose

Sesuo Vanda Boniszewska ir Sesuo Helena Majewska - tai dvi Angelų seserų kongregacijos seseris, gyvenusios Pričiūnų kaime, kur vykdė apaštališką veiklą.

Sesuo Vanda Boniševska. 1907 m. Naugarduke gimusi mergina būdama 18 m. įstojo į Angelų seserų kongregaciją Vilniuje. Davusi įžadus persikėlė į Pričiūnus ir ilgus metus čia vykdė savo apaštališką veiklą, teikė pagalbą sovietų režimo persekiojamiems jaunuoliams, kunigams, mokytojams. 1934 m. Didįjį ketvirtadienį jai atsivėrė stigmos. Krikščionių pasaulyje tai stebuklu laikomas reiškinys, kai atsiranda raudonos dėmės ar žaizdos ant įvairių kūno vietų (įprastai tų, kuriose buvo sužeistas nukryžiuojamas Kristus). Amžininkai liudijo, kad sesuo Vanda patirdavo šį reiškinį dažniausiai ketvirtadieniais ir penktadieniais po pietų, ypač per Didžiąją savaitę ar per pasninką. Parapijiečiai taip pat kalbėjo, kad vienuolė regėdavo pranašystes ir turėjo gydymo tikėjimu dovaną.

Sesuo Helena Majevska. Gimusi 1902 m. Ukrainoje, Helena Majevska atvyko į Lietuvą ir čia įstojo į Angelų seserų kongregaciją, davė amžinuosius įžadus, vykdė apaštališką veiklą, bendradarbiavo su palaimintuoju kunigu Mykolu Sopočka steigiant naują Gailestingojo Jėzaus seserų kongregaciją. Antrojo pasaulinio karo metais sesuo Helena Majevska išgyveno bene reikšmingiausią savo gyvenimo patirtį – Jėzaus apsireiškimus. Savo mintis ir dvasinius išgyvenimus ji sudėjo į dienoraštį, kuris jau po jos mirties buvo išleistas kaip knyga ir šiandien tarnauja, kaip įkvėpimo šaltinis ieškantiems Dievo gailestingumo ir dvasinio augimo. 1951 – 1956 m. buvo ištremta į Sibirą už pagalbą jėzuitų kunigui.

Pričiūnų vs., Buivydžių sen., Vilniaus r., www.vrtic.lt

 

Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejus

Monsinjoras Józef Obrembski (1906–2011) vadinamas Vilniaus krašto patriarchu. Per savo ilgą gyvenimą – kunigas sulaukė 105 metų – J. Obrembski rūpinosi ne tik parapijiečių dvasiniu gyvenimu, bet karo ir sovietinės okupacijos metais gelbėjo juos nuo tremties, teikė pagalbą nuo bolševikų besislapstantiems arba iš tremties Sibire grįžtantiems kunigams. Nacių okupacijos metu jis išgelbėjo keletą kaimų nuo visiško sunaikinimo, aprūpindavo belaisvius maistu.

Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejuje lankytojai turi galimybę apžiūrėti relikvijas ir nuotraukas, supažindinančias su šviesaus atminimo kunigo gyvenimu ir veikla, iš dokumentų ir kitų artefaktų sužinoti su kokiais sunkumais Katalikų bažnyčia susidūrė sovietinės okupacijos laikais. Muziejuje nuolat organizuojami kultūrinio, istorinio ir dvasinio pobūdžio renginiai, susitikimai ir diskusijos dvasingumo ir tikėjimo puoselėjimo tema.

Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejus, Šv. Antano g. 5, Maišiagala, Vilniaus r., www.vrtic.lt,  tel. +370 601 84102.


Prieš leisdamiesi į šią sakralinę kelionę, kviečiame taip pat pažinti šias vietas virtualiai.

Video filmas „Vilniaus rajono sakralinis paveldas“ (lenkų kalba): https://www.youtube.com/watch?v=D4isGF7Fztc

Video filmas „Vilniaus rajono sakralinis paveldas“ (rusų kalba)https://www.youtube.com/watch?v=Bb--YtkWio0

Video filmas „Vilniaus rajono sakralinis paveldas“ (anglų kalba): https://www.youtube.com/watch?v=V64NT3Druhs

 

Paroda ir video filmas sukurti įgyvendinant Programos projektą „Atraskime regionų šaknis iš naujo!“ 

Projektas „Atraskime regionų šaknis iš naujo“ įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos pagal programos prioritetą „Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas“.

Projektą finansuoja Europos Sąjunga: bendra projekto vertė sudaro 1 031 590,97 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos – 90 proc. (928 431,87 Eur), 10 proc. sudaro partnerių lėšos. Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 15 299,76 Eur (nauda 152 997,60 Eur).

Projekto trukmė: 2019-05-14 – 2021-11-13.

www.eni-cbc.eu/llb       

 

welovelithuania.com

 


Įvertinkite naujieną