*alt_site_homepage_image*

Patvirtintos subsidijos gyventojams už centralizuotai teikiamą šilumą

decoration

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama sumažinti finansinę naštą gyventojams, 2023 m. sausio-kovo mėn. subsidijuos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dalį. Subsidija bus taikoma, jeigu šilumos tiekėjui nustatyta kaina viršija Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos kiekvieną mėnesį skelbiamą vidutinę šilumos kainą Lietuvoje.

Pabrangus kurui naudojamo šilumos gamybai, žymiai padidėjo šilumos gamintojų šilumos kaina. Šiluminė energija yra vienas pagrindinių gyventojų gyvenimo kokybės elementų, už kurį Vilniaus rajono gyventojai sunkiai sugeba atsiskaityti su šilumos tiekėjais dėl ypač brangstančių šiluminės energijos gamybos sąnaudų, todėl Vilniaus rajono savivaldybės taryba siekia nors iš dalies sumažinti naštą gyventojams.

Mokestis gyventojams už centralizuotai tiekiamą šiluminę energiją galės keistis kiekvieną mėnesį priklausomai nuo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos kiekvieną mėnesį skelbiamos vidutinės šilumos kainos Lietuvoje, pvz. sausio mėn. skelbiamos šilumos kainos vidurkis šalyje be PVM siekia 9,23 ct/kWh.

Subsidijos bus mokamos iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Savivaldybė mokės šilumos tiekėjams subsidiją už gyventojams faktiškai pateiktą šilumos energiją, skaičiuojant ją kaip nustatytos kainos ir nustatyto subsidijos dydžio skirtumą. Šilumos tiekėjams taikomi subsidijos dydžiai nustatomi pagal patvirtintą formulę:

Subsidijos dydis = Šilumos tiekėjo kaina – Kainosvid

kur:

Subsidijos dydis [ct/kWh be PVM] – dalis, kurią Savivaldybė subsidijuoja šilumos tiekėjui už gyventojams faktiškai pateiktą šilumos energiją, skaičiuojant ją kaip skirtumą tarp Šilumos tiekėjui nustatytos kainos.

Šilumos tiekėjo kaina [ct/kWh be PVM]  – Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka šilumos tiekėjui nustatyta vienanarė šilumos kaina.

Kainavid [ct/kWh be PVM]  – kiekvieną mėnesį Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos skelbiama mėnesio vidutinė šilumos kaina Lietuvoje.

Pavyzdžiui:

Šilumos tiekėjo šilumos kaina už sausio mėn. siekia 21,35 ct/kWh, o pritaikius Savivaldybės subsidiją gyventojui tektų sumokėti tik 9,23 ct/kWh.

Norint pasinaudoti galimybe gauti subsidiją, gyventojams asmeniškai kreiptis niekur nereikės – centralizuotos šilumos tiekėjai pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, pateiks Vilniaus rajono savivaldybei kiekvieno praėjusio mėnesio ataskaitas, o Savivaldybė patikrinus ataskaitas atsiskaitys su šilumos tiekėjais.

Savivaldybės taryba dalį centralizuotai tiekiamos šilumos kainos subsidijuoja nuo 2022 m. sausio 1 d. Subsidijoms už šilumą Savivaldybė 2022 metais skyrė daugiau nei 4,5 mln. Eur.

 

Asociatyvi nuotr. unsplash.com


Įvertinkite naujieną