*alt_site_homepage_image*

Patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės 2020 metų veiklos ataskaita

decoration

Š. m. kovo 26 d. nuotoliniu būdu vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje balsų dauguma buvo patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos, mero ir administracijos 2020 metų veiklos ataskaita, kurią pristatė Vilniaus rajono merė Marija Rekst.

„2020 metai buvo išskirtiniai visame pasaulyje, taip pat Vilniaus rajone. Žmoniją užklupusi koronaviruso pandemija tapo neeiliniu išbandymu visiems. Visiems teko perorientuoti savo gyvenimą ir mokytis gyventi pagal visiškai kitokias taisykles. Kilus pandemijai, nedelsdami ėmėmės visų priemonių apsaugoti Vilniaus rajono gyventojų gyvybę, sveikatą ir gerovę. Nepaisant sudėtingos situacijos šalyje dėl pandemijos, dėjome visas pastangas, kad ji kuo mažiau paveiktų Vilniaus rajono plėtrą, todėl tęsėme statybos darbus, pritraukėme investicijų, sprendėme kasdienius gyventojų klausimus ir tenkinome jų poreikius“, – įvertino merė.


Sustiprintas regioninis bendradarbiavimas

• Spalio mėnesį Vilniaus regiono merai pasirašė Vilniaus regiono plėtros tarybos įsteigimo sutartį. Įsteigtos tarybos tikslai – regione planuoti, koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą, skatinti socialinę, ekonominę plėtrą, mažinti skirtumus tarp Vilniaus regiono ir kitų regionų bei tarp Vilniaus regiono savivaldybių, skatinti savivaldybių bendradarbiavimą, siekiant padidinti funkcinių zonų vystymo ir viešųjų paslaugų teikimo organizavimo efektyvumą;

• Gegužės mėnesį Vilniaus rajono savivaldybė su Šalčininkų rajono savivaldybe pasirašė sutartį dėl Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimo. Pagal ją numatoma rekonstruoti Rudaminos turgų, įsigyti autobusą neįgaliesiems, teikti kompleksines socialines paslaugas šeimoms su specialių poreikių vaikais. Vilniaus rajono savivaldybės pagal strategiją įgyvendinamų veiklų vertė – daugiau kaip 1,7 mln. Eur;

• Kartu su Vilniaus regiono savivaldybių merais gruodžio mėn. Vilniaus rajono merė Marija Rekst dalyvavo nuotoliniame susitikime su prezidentu Gitanu Nausėda, kurio metu buvo aptarta COVID-19 pandemijos situacija, pasiruošimas gyventojų vakcinavimui bei kitos regiono aktualijos.


Pandemijos valdymas

2020 metais Vilniaus rajone COVID-19 susirgo 4 151 gyventojas, pagal turimus duomenis nuo pandemijos pradžios nuo koronaviruso mirė 45 rajono gyventojai.

Vilniaus rajono savivaldybė organizavo daugiabučių namų, kuriuose buvo fiksuojami susirgimo atvejai, bendrojo naudojimo patalpų dezinfekciją, kuri atlikta 673 kartus. Taip pat organizavo gyventojų pavėžėjimo paslaugos teikimą. Gyventojai buvo vežami iš šalies pasienio postų, iš / į ligonines, COVID-19 patikros punktus, į saviizoliacijos vietas ir t.t.

Savivaldybės pastangos sustabdyti koronaviruso plitimą ir apsaugoti gyventojus sunkiu laikotarpiu neliko nepastebėtos. Už pandemijos valdymą Vilniaus rajono savivaldybė pelnė prestižiškiausią savivaldos apdovanojimą – „Auksinę krivūlę“.


Kasmet gerėjanti demografinė situacija

Gyventojų skaičius Vilniaus rajone kasmet auga. Praeitais metais Vilniaus rajoną pasirinko 2 228 nauji gyventojai, 600 daugiau nei 2019 metais. Sausio 1 dienos duomenimis Vilniaus rajone savo gyvenamąją vietą deklaravo 107 337 gyventojai.


Didėjantis biudžetas

Vilniaus rajono biudžetas kasmet didėja. 2020 metams Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino 100 680 200 Eur pajamų biudžetą. Didžiausia jo dalis buvo panaudota švietimui (40,6 proc.).


Švietimas

Švietimo įstaigoms asignavimai kasmet didėja, praeitais metais joms skirta per 48 mln. Eur.  Mokinių skaičius paskutiniais metais nežymiai padidėjo. Šiuo metu ugdomi 10 628 mokiniai ir, lyginant su 2018–2019 mokslo metais, jų padaugėjo apie 1,7 procento. Savivaldybės švietimo įstaigose lietuvių ugdomąja kalba ugdoma 44,07 proc., lenkų – 50,97 proc. ir rusų – 4,96 proc. mokinių. 2020 m. Vilniaus rajono savivaldybė statė 3 naujus švietimo įstaigų priestatus:

• Marijampolio vaikų lopšelio-darželio (Savivaldybė skyrė 590 tūkst. Eur);

• Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Grigaičių pradinio ugdymo skyriaus (Savivaldybė skyrė 598 tūkst. Eur);

• Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio (vertė – 2 mln. Eur, iš kurių Savivaldybė skyrė 1,67 mln. Eur). Savivaldybė planuoja naujo vaikų darželio Didžiojoje Riešėje statybą. Daugėja modernizuotų Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius. 2020 metais 23 gimnazijose, 10 pagrindinių mokyklų, 2 pradinėse mokyklose, 1 mokykloje-darželyje, 8 vaikų darželiuose ir 10 vaikų lopšelių-darželių bei 3 neformaliojo švietimo mokyklose (iš viso 57 švietimo įstaigose) buvo atlikti remonto darbai. Juos finansavo Vilniaus rajono savivaldybė, skyrė šiam tikslui beveik 2 mln. Eur.

2020 m. pradėjo veikti centralizuota prašymų pateikimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sistema. Dviejose mokyklose buvo įsteigtos specialiosios klasės intelekto ir raidos sutrikimų turintiems mokiniams ugdyti lietuvių bei lenkų kalbomis. Kasmet auga neįgaliesiems pritaikytų mokyklų, gerėja kiti rodikliai švietimo srityje. Visos Savivaldybės gimnazijos ir pagrindinės mokyklos turi savo mokyklinius autobusus, iš jų 13 mokyklų turi jų net po du ar daugiau. Savivaldybei pavyko išsaugoti švietimo įstaigų tinklą. 


Investicijų pritraukimas

Vilniaus rajono savivaldybė yra ketvirta pagal ES investicijų apimtis Lietuvoje – po Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų. Pagal tiesiogines užsienio investicijas, tenkančias vienam gyventojui, Vilniaus rajono savivaldybė yra viena iš pirmaujančių tarp žiedinių savivaldybių. 2020 metais Savivaldybė vykdė daugiau kaip 60 projektų, iš jų 23 buvo įgyvendinti, 30 projektai įgyvendinami, vyksta 8 projektų paraiškų vertinimas. Bendras investicijų dydis 2020 metais viršijo 13 mln. Eur, iš jų Savivaldybės biudžeto lėšos sudarė apie 8 mln. Eur, valstybės biudžeto lėšos - 3,6 mln. Eur, ES lėšos – per 1,6 mln. Eur.


Ekonomika

Dėl paskelbto karantino bei ekonominės veiklos draudimo ar ribojimo Taryba priėmė sprendimą suteikti 25 proc. žemės, nekilnojamojo turto bei žemės nuomos mokesčių lengvatas visiems juridiniams asmenims. Taip pat Taryba priėmė sprendimą, pagal kurį nuo 2021 metų daugiavaikėms šeimoms teikiamos žemės mokesčio lengvatos už žemės plotą iki 3 ha kaimo vietovėse ir 0,25 ha Nemenčinės m. Šiuo metu tokia lengvata taikoma pensinio amžiaus, neįgaliesiems ir nepilnamečiams žemės savininkams. 2020 metais Savivaldybė iš viso suteikė mokestinių lengvatų 2 125 097 Eur sumai.

Vilniaus rajone veikiančių ūkio subjektų skaičius kasmet auga. Šiuo metu jų yra 3 033. Vilniaus rajone veikiančios įmonės gali siekti paramos iš Smulkiojo ir vidutinio verslo paramos fondo. Didėja tiek jo biudžetas, tiek paramos gavėjų skaičius.


Susisiekimo infrastruktūra

2020 metais Savivaldybė labai aktyviai plėtojo rajono susisiekimo infrastruktūrą. Į Vilniaus rajono susisiekimo infrastruktūrą investuota beveik 19 mln. Eur, užasfaltuota daugiau kaip 45 km kelių, įrengta/suremontuota 5,845 km šaligatvių.


Socialinė gyventojų apsauga 2020 metais

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius, palyginus su 2019 metais, sumažėjo daugiau kaip 19 proc., o socialinės pašalpos gavėjų vidutiniškai – 17 proc.

• Karantino metu socialinių paslaugų teikimas nenutrūko.

• Už suteiktas socialinės globos paslaugas Savivaldybė socialines paslaugas teikiančioms institucijoms skyrė 1 509 586 Eur, iš kurių 767 018 Eur – valstybės biudžeto lėšos ir 742 567 Eur – Savivaldybės lėšos.

• Savivaldybė plečia socialinių paslaugų infrastruktūrą senyvo amžiaus asmenims. 2020 metais baigti statyti Socialinės globos namai senyvo amžiaus žmonėms Kalvelių seniūnijos Didžiosios Kuosinės kaime, sėkmingai veiklos pradžiai paruošti dokumentai licencijoms gauti. Naujausiais duomenimis, mums beliko gauti tik globos licenciją. Jos išdavimas užtrunka mėnesį. 25 vietų ir 1 mln. Eur vertės namai – tai jau antroji Savivaldybės įsteigta įstaiga, teikianti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą asmenims, turintiems specialiųjų poreikių.

• Savivaldybė inicijavo projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Vilniaus r.“. Numatoma dviejų naujų grupinio gyvenimo namų statyba, apgyvendinant proto ir (arba) psichikos negalią turinčius darbingo amžiaus asmenis, bei Dienos užimtumo centro ir socialinių dirbtuvių statyba, kur paslaugų tikslinė grupė yra bendruomenines apgyvendinimo paslaugas gaunantys asmenys bei kiti rajono gyventojai su proto ar psichine negalia.


Komunalinio ūkio plėtra

2020 metais vandentvarkos ūkiui Savivaldybė skyrė daugiau kaip 1,9 mln. Eur, tai yra 413 tūkst. Eur daugiau nei 2019 metais. 

2020 metais Vilniaus rajone buvo pastatytos net 2 nuotekų valyklos: Kalviškių kaime ir Bezdonių miestelyje. Beveik baigta nuotekų valymo įrenginių statyba Punžonių kaime ir atliktas nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projektavimas Vėliučionių kaime.

2020 m. į šilumos ūkio infrastruktūros modernizavimą Savivaldybė investavo apie 1,2 mln. Eur.

Katilinėms ir šilumotiekiui atnaujinti Savivaldybė skyrė apytiksliai po 600 tūkst. Eur. Atnaujintos 6 katilinės ir apie 1,6 km šilumotiekio.


Mažesnės Vilniaus rajono gyventojų sąskaitos už komunalines paslaugas

2020 metais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų subsidijoms Savivaldybė skyrė 582 tūkst. Eur, o atliekų tvarkymo lengvatoms – apie pusę milijono eurų 


Komunalinių bendrovių veikla

Vilniaus rajono savivaldybė valdo 2 UAB: „Nemėžio komunalininkas“ ir „Nemenčinės komunalininkas“.

Per metus „Nemėžio komunalininkas“ beveik 4,5 mln. Eur padidino įstatinį kapitalą, sumažino darbuotojų skaičių, išsaugojo savo teikiamų paslaugų vartotojus, administravo daugiau daugiabučių. 2020 metais bendrovė pastatė nuotekų valyklą Kalviškių kaime, rekonstravo katilines Nemėžyje ir Lavoriškėse.

Įgyvendino 2,4 mln. Eur vertės projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Galgių k.“, pradėjo įgyvendinti 850 tūkst. Eur vertės projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Skaidiškių aglomeracijoje“. Rekonstravo 750 m šilumos tinklų, įgyvendino vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos ir rekonstrukcijos projektus keturiose Kalvelių kaimo gatvėse, kurių bendra vertė yra beveik 228 tūkst. Eur.

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ pastatė nuotekų valyklą Bezdonių miestelyje, naujus vandens gerinimo įrenginius Avižienių, Punžonių, Pakryžės, Aleksandriškių kaimuose ir Bezdonių miestelyje, pakeitė vandens šildymo katilus Maišiagalos ir Nemenčinės m. katilinėse, atliko daugiau kaip 1 km šilumos trasų kapitalinį remontą.


Daugiabučių namų modernizacija

2020 m. bendrovė pradėjo daugiabučių namų Buivydiškių ir Skaidiškių kaimuose modernizavimo statybos rangos darbus. Dviem daugiabučiams namams Nemenčinės mieste parengti techniniai darbo projektai. 2020 m. atliktos viešo pirkimo procedūros ir pasirašytos paslaugų sutartys dėl septynių daugiabučių namų modernizavimo projektų parengimo.


Žemės ūkis

Vilniaus rajone veikia 3 579 žemės ūkiai. Pirmaujame Vilniaus apskrityje pagal įregistruotų ūkių skaičių. Vilniaus rajonas ir toliau Vilniaus apskrityje išlieka lyderis pagal jaunų ūkininkų (iki 40 m.) skaičių ir pagal ūkininkių moterų skaičių. Vilniaus rajonas pirmauja Vilniaus apskrityje augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriuose. Pastebima ūkių mūsų rajone stambėjimo tendencija. 2020 metais Vilniaus rajone atsirado dar vienas stambus, virš 1 000 ha, ūkis, vidutinių ūkių padidėjo 32 proc. Pastaraisiais metais galvijų skaičius Vilniaus rajone (kaip ir visoje šalyje) mažėja, tačiau didėja ožkų ir avių laikytojų bei populiarėja bičių auginimas.


Sveikatos priežiūra

• Vilniaus rajono centrinė poliklinika kompensuoja važiavimo išlaidas darbuotojams, važiuojantiems į darbą iš Vilniaus į Vilniaus rajone esančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas daugiau nei 20 km;

• Centrinė poliklinika pagerino šeimos gydytojo paslaugų prieinamumą, sumažino laukimo eiles;

• 2020 metais VRCP vykdė keturias Studento-rezidento studijų rėmimo programas: kardiologo, neurologo ir 2 šeimos gydytojų;

• 2020 metais Savivaldybė skyrė daugiau kaip 200 tūkst. Eur prijungti Naujosios Vilnios BPG kabineto vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus prie centralizuotų tinklų, pritaikyti infrastruktūrą neįgaliesiems Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, Lavoriškių, Maišiagalos ambulatorijose, Naujosios Vilnios šeimos gydytojų kabinete, įsigyti automobilį ambulatorinės slaugos namuose paslaugai teikti, kompensuoti patalpų nuomos, komunalines, DOTS kabineto išlaikymo išlaidas, padidėjusį darbo užmokestį specialistams, vykusiems dirbti į Vilniaus mieste veikiantį mobilų COVID-19 patikros punktą, už švietimo darbuotojų testavimą, įsigyti įrangą COVID-19 vakcinoms laikyti;

• 2020 m. Centrinė poliklinika įsigijo ultragarsinės diagnostikos aparatą už beveik 55 tūkst. Eur;

• Nemenčinės poliklinika įsigijo transporto priemonę pacientams namuose lankyti, medicinos įrangą vaikų bei vyresnio amžiaus gyventojų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai, bei slaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos paslaugoms vystyti, buvo suremontuota dalis poliklinikos patalpų, kad jos atitiktų neįgaliųjų poreikius laisvai patekti pas gydytojus;

• Šeimos gydytojų darbo užmokesčiui didinti iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto mokami priedai prie atlyginimo, o slaugytojoms – iš poliklinikos lėšų. Savivaldybė 2020 metais skyrė daugiau kaip 40 tūkst. Eur, Nemenčinės poliklinika – beveik 28 tūkst. Eur;

• Nemenčinės poliklinika už beveik 200 tūkst. Eur įsigijo naują skaitmeninį rentgeno diagnostikos aparatą.


Kultūra, sportas, turizmas

2020 metais surengti 597 renginiai, tai yra beveik 13 proc. mažiau nei 2019 metais, tačiau beveik tiek pat, kaip 2018 metais. Dėl pandemijos virtualių renginių buvo daugiau nei viešųjų. 2020 metais buvo atidaryti nauji, modernūs ir šiuolaikiškai įrengti Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Savičiūnų ir Marijampolio skyrių pastatai. Duris atvėrė Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos administracinis pastatas, kurio statybos darbai kainavo 800 tūkst. Eur. Buvo tęsiami Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro rekonstravimo darbai, kurių vertė siekia beveik 2,9 mln. Eur. 2020 metais atlikta darbų už daugiau kaip 1,17 mln. Eur. Jelenskių dvaras (Paberžės seniūnijos Glitiškių kaimas) šiuo metu intensyviai tvarkomas ir prikeliamas naujam gyvenimui. Planuojama, kad darbai turėtų būti baigti 2021 m. Dvarui atnaujinti bus skirta apie 2,9 mln. Eur

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka minėjo veiklos 80-metį. Šiai datai paminėti buvo surengtas parodų ciklas bei sukurti garso ir vaizdo įrašai.

Birželio mėnesį, minint UNESCO pasaulio paveldo metus Lietuvoje, buvo pasirašyta jungtinės veiklos sutartis Struvės geodezinio lanko priežiūros bei išsaugojimui užtikrinti. Nuspręsta aktyvinti Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vilniaus rajono bei Rokiškio rajono savivaldybių bendradarbiavimą, kooperuoti šių įstaigų darbą, žinias, patirtį, finansinius išteklius – bendrai veikti užtikrinant Struvės geodezinių lankų priežiūrą, viešinimą bei išsaugojimą.

Nemenčinės m. duris atvėrė Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos administracinis pastatas, kurio statybos darbai kainavo 800 tūkst. Eur.

Baigdama ataskaitos pristatymą, merė kreipėsi į Tarybos narius ir kitus Tarybos posėdžio stebėtojus: „Vis dar esant sunkiai epidemiologinei situacijai, augant atvejų skaičiui, kaip žinia, nuo rytdienos įsigalioja nauji judėjimo ribojimai, pratęsiamas karantinas, norėčiau padėkoti visiems ir kiekvienam atskirai už mūsų susitelkimą bendram darbui. Dėkoju visiems kas bent mažiausiu darbu, žodžiu prisidėjo prie situacijos valdymo. Nežiūrint ar tai buvo Jo tiesioginės pareigos ar ne, ar tai buvo darbo valandos, ar ne. Tikiu, kad surėmę pečius mes įveiksime šį virusą su visomis jo pasekmėmis.“, – pristatymą baigė merė Marija Rekst.

Su išsamia ataskaita galima susipažinti čia.


Įvertinkite naujieną