*alt_site_homepage_image*

Patvirtinta 2022 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa. Rūpinkimės savo fizine ir emocine sveikata

decoration

Š. m. birželio 30 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinta 2022 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa bei atitinkamos sveikatinimo priemonės, padėsiančios Vilniaus rajono gyventojams domėtis sveika gyvensena, fiziniu bei emociniu sveikatos stiprinimu.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos paskirtis – plėtoti visumą organizacinių, socialinių ir sveikatinimo priemonių, padedančių vykdyti ligų profilaktiką, išsaugoti ir stiprinti visuomenės sveikatą, kaupti ir skleisti žinias apie sveikatą, skatinti bendruomenės sveikatingumą, dalyvavimą propaguojant sveiką gyvenseną, sveikatos stiprinimą.

 

Sveikatos rodiklių analizė

Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras 2021 m. gruodžio mėn. pateikė Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitą, kurioje analizuojami 2020 m. Vilniaus rajono demografiniai, socialiniai ir sveikatos rodikliai, atspindintys rajono gyventojų visuomenės sveikatos būklę.

Vilniaus rajone mirtingumo rodiklis, vertinant pagal pagrindines 2020 m. mirties priežastis, buvo vienas mažiausių Lietuvoje. Mirtingumas, susijęs su transporto įvykiais, 2020 m. sumažėjo per pusę ir tapo žemesnis už Lietuvos vidurkį. Vertinant ligotumo rodiklius 2018-2020 metų laikotarpiu, Vilniaus rajonas 2020 m. buvo 5-oje vietoje tarp mažiausią ligotumą turinčių savivaldybių. 2020 metais mažėjo sergamumas tuberkulioze, žarnyno infekcinėmis ligomis, paaugo vaikų skiepijimo apimtys.

Atliktos analizės duomenys atskleidė, kad 2020 m. Vilniaus rajone padidėjo mirtingumo susijusio su alkoholiu rodikliai, sumažėjo gyventojų, dalyvaujančių prevencinės patikros, ankstyvosios diagnostikos programose skaičiai.

Lietuvoje vykdomos 5 ligų prevencijos programos finansuojamos iš PSDF biudžeto lėšų. Gydytojai aktyviai rekomenduoja pacientams dalyvauti jose, tačiau nemaža dalis jų neatlieka paskirtų profilaktinių tyrimų. VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyriausioji gydytoja Vida Žvirblienė pastebi, kad ir paskutiniu metu pastebimas sumažėjęs domėjimasis prevencinėmis priemonėmis. Programų įgyvendinimas padeda skatinti gyventojų atsakomybę, formuoti aktyvų požiūrį į savo sveikatą. Tai leidžia mažinti sergamumą ir mirtingumą, kurį lemia neteisinga žmonių gyvensena, elgsena, neigiami aplinkos veiksniai.    

Atsižvelgiant į rajono sergamumo ir mirtingumo rodiklius, tikslu paskatinti gyventojus dalyvauti profilaktinėse programose, kasmet rajone vykdomos ir visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamos iš Savivaldybės lėšų. 2022 metams programų vykdymui Vilniaus rajono savivaldybė skyrė 68 013 Eur. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtintos 5 programos:

  • Krūties vėžio profilaktika Vilniaus rajone, kurios įgyvendinimui skirta 8 188 Eur;
  • Aktyvus ir sveikas šeimos laisvalaikis, skirta 3 100 Eur;
  • Psichoaktyvios medžiagos: praktinis požiūris į priklausomybę ir sveikimą. Seminarai apie priklausomybes socialinių ir sveikatos organizacijų specialistams Vilniaus rajone (priklausomybės ligų prevencija) – 6 000 Eur;
  • Streso valdymas ir suicido rizikos prevencija – 23 700 Eur;
  • Priklausomybės ligų ir savižudybių prevencija – 27 025 Eur.

 

Programa: Krūties vėžio profilaktika Vilniaus rajone

Krūties vėžys yra labiausiai pasaulyje paplitusi vėžio forma. Šios ligos išsivystymui įtakos gali turėti genetika, gyvensena ir žalingi įpročiai. Krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programa – tai prevencinė programa, vykdoma visoje Lietuvoje, skirta moterims nuo 50 iki 69 m. įskaitytinai. Tuo tarpu VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika teikia galimybę krūties vėžį diagnozuoti moterims nuo 30 iki 49 m. amžiaus, siekiant galimus darinius diagnozuoti kuo ankstyvesnėje stadijoje. Šios programos metu, bus atliekama krūtų echoskopija.

Krūties vėžiu sergančių moterų skaičius Lietuvoje siekia 4,9 atv./1 000 gyventojų, kuomet Vilniaus rajone – 3,62 atv./1 000 gyventojų. 2021 metais sergančių krūties piktybiniais navikais Vilniaus rajone buvo 494 atvejai, naujai susirgusiųjų – 38.

Krūtys profilaktiškai tiriamos mamografijos bei echoskopijos būdais. Jaunoms moterims praktiškai visada pirmiausia rekomenduojama išsitirti echoskopu. Mamografinio tyrimo metu kai kuriuos pažeidimus ir anomalijas yra pakankamai sunku įvertinti, todėl daug efektyvesnis būdas yra ultragarsinis tyrimas, kuris leidžia lengvai atskirti cistinius darinius nuo solidinės struktūros darinių, įvertinti vidinę struktūrą ir t.t. Skirtingai nei mamografinis tyrimas, ultragarsinis neskleidžia jokios jonizuojančios spinduliuotės, todėl ši procedūra saugi ir nėščiosioms.

Primename, kad net ir neturinčios su sveikata susijusių nusiskundimų moterys privalo rūpintis savo sveikata, dėl to rekomenduojama reguliariai tikrintis pas šeimos gydytojus bei akušerius-ginekologus.

Profilaktiniam krūties vėžio tyrimui siunčia šeimos gydytojas.

 

Programa: Aktyvus ir sveikas šeimos laisvalaikis

Programą vykdys Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka, organizuos renginį, skirtą sudominti šeimas aktyviu laiko praleidimu ir propaguoti sveiką gyvenimo būdą, skatinti atrasti save dominančią sritį, taip rūpinantis asmens bei šeimos gerove ir užkertant kelią žalingiems įpročiams bei priklausomybėms.

 

Programa: Psichoaktyvios medžiagos: praktinis požiūris į priklausomybę ir sveikimą. Seminarai apie priklausomybes socialinių ir sveikatos organizacijų specialistams Vilniaus rajone (priklausomybės ligų prevencija)

Programoje dalyvaujanti VšĮ „Želmenys“ organizuos praktinius seminarus tema „Psichoaktyvios medžiagos: praktinis požiūris į priklausomybę ir sveikimą“, kurie bus skirti socialinių ir sveikatos organizacijų specialistams Vilniaus rajone ir pagilins jų žinias bei sustiprins pasiruošimą dirbant su priklausomybę turinčiais asmenimis.

Siekiant suteikti deramą pagalbą – reikalingi specialistai ir atitinkami mokymai, kurie atnaujins specialistų žinias, supažindins su naujais metodais bei mokys juos suteikti psichologinę pagalbą nuolat besikeičiančiame pasaulyje, o kartu su juo ir nuolat besikeičiantiems asmenims, ypač vaikams ir jaunimui.

 

Programa: Streso valdymas ir suicido rizikos prevencija

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, programoje numatė ir vertins patiriamo mokyklose streso bei emocinės įtampos lygį, apmokys mokyklų specialistus naudotis šiuolaikinių neurotechnologijų Biofeedback, VR metodais bei aprūpins darbui reikalinga įranga, mokiniams ir mokyklų darbuotojams organizuos streso valdymo mokymus bei konsultacijas, parengs metodinę medžiagą streso valdymo ir emocinės įtampos mažinimo tema.

 

Programa: Priklausomybės ligų ir savižudybių prevencija

2022 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa apima ir priemones, užtikrinančias vaikų gerovę, asmenų emocinę ir psichikos sveikatą.

VRCP Psichikos sveikatos centras (toliau – Centras) šeimoms informaciją teiks nuo pirmų dienų – nėščios moterys bei jų sutuoktiniai turės galimybę gauti individualias konsultacijas, bus organizuojami užsiėmimai, kurių metu būsimieji tėvai gaus reikiamas žinias apie tinkamą vaikų priežiūrą, jų emocinius poreikius, raidos ypatumus ir kita.

Taip pat Centras suteiks galimybę tėvams, darželių auklėtojams bei mokyklų specialistams dalyvauti mokymuose, kuriuose jie bus supažindinti su autizmo spektro, Asbergerio, emocijų ir elgesio sutrikimais bei kitais vaikų adaptacijos ypatumais. Praktinių užsiėmimų metu dalyviai įgis žinių, kurios padės ateityje konstruktyviai spręsti iškilusias problemas, padės sklandžiau organizuoti mokymo procesą ir sukurti saugią aplinką vaikams.

Psichikos sveikatos priežiūros kompleksinės paslaugos bus teikiamos ir tėvams bei šeimoms, nesėkmingai auginančioms vaikus arba praradusioms teisę į vaikų globą, atstatant gebėjimus rūpintis vaiku ir auginti jį saugioje aplinkoje.

Pirmą kartą, programoje dalyvaus savivaldybės lankomosios priežiūros darbuotojai. Jiems kyla nauji, laikmetį atitinkantys uždaviniai teikiant paslaugas neįgaliesiems, todėl būtina didinti jų asmenines ir darbines kompetencijas psichikos sveikatos klausimais. Lankomosios priežiūros darbuotojai bus supažindinti su rizikos veiksniais, jų atpažinimu ir paslaugų teikimo ypatumais pagal ligos specifiką.

VRCP Psichikos sveikatos centras stiprins specialistų kompetenciją vaikų seksualinės prievartos, lyties tapatumo klausimais paauglystėje, siekiant vėlesnėje praktikoje pacientams suteikti kuo efektyvesnę pagalbą. Centras organizuos profesinius mokymus psichikos sveikatos priežiūros specialistams, kurie suteiks galimybę profesionalams saugioje erdvėje aptarti sudėtingus atvejus, perdirbti profesiniame kelyje sutiktų pacientų skausmingas patirtis bei patiems gauti profesinį palaikymą iš kitų šioje srityje dirbančių kolegų.

Remiantis statistiniais duomenimis, vis dažniau susiduriama su alkoholio vartojimo problema, todėl siekiant užtikrinti asmeninę ir supančios visuomenės gerovę, raginame neignoruoti galimų alkoholio ar kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo priklausomybės požymių, kuriais disponuoja Jūsų artimasis ar galimai net Jūs patys.

Specialistų teigimu, priklausomybės išsivysto ne tik suaugusiems asmenims, todėl siekiant laiku atpažinti ankstyvos priklausomybes požymius, Centras organizuos individualias bei grupines paslaugas vaikams, turintiems potraukį, bet dar neturintiems priklausomybes alkoholiui bei kitoms psichiką veikiančioms medžiagoms arba linkusiems save žaloti. Tokiu būdu jaunieji dalyviai turės galimybę susipažinti su priklausomybių pavojais bei jiems bus suteikta pagalba atsikratant priklausomybes iššaukiančių įpročių.

Pirmuosius asmens priklausomybes požymius bei su tuo susijusias problemas pastebi artimieji, tačiau iškilusių problemų sprendimo imasi tik patekus į socialinių, sveikatos, krizių ar globos centrų akiratį. Šis pagalbos vėlavimo aspektas tampa didžiuliu iššūkiu tiek priklausomam asmeniui, jo artimiesiems, tiek pagalbą teikiantiems specialistams, todėl raginame į su priklausomybe susijusias problemas kreipti ypatingą dėmesį ir ieškoti pagalbos nelaukiant kol atvejis taps nebekontroliuojamas.

2022 metais stebimas didėjantis skaičius asmenų bandžiusių žudytis ar kitaip save žaloti. Nerimą kelia vis padidėjęs vaikų turinčių suicidinių minčių ar tyčinių savęs žalojimų atvejų. Visais atvejais Psichikos sveikatos centro specialistai suteiks kompleksinę, tęstinę pagalbą šeimai. Tokiu būdu bus sumažinta tikimybė suicidui pasikartoti.

Taip pat specialistai bus mokomi ir plačiau šviečiami apie tai, kaip galima efektyviau suteikti pagalbą asmeniui, bandžiusiam nusižudyti ar esančiam savižudybės krizėje ir ištiesti pagalbos ranką šioje jautrioje ir ypač skausmingoje sferoje.

 

Kviečiame Vilniaus rajono gyventojus rūpintis savo ir artimųjų emocine bei fizine sveikata, neignoruoti negalavimų ir laiku kreiptis specialistų pagalbos.

 

Asociatyvi nuotr. unsplash.com


Įvertinkite naujieną