*alt_site_homepage_image*

Pasikeitė būsto pritaikymo neįgaliesiems aprašas. Kviečiame teikti prašymus dėl būsto pritaikymo iki š. m. balandžio 3 d.

decoration

Nuo vasario 1 d. įsigaliojo naujas Būsto pritaikymo neįgaliesiems aprašas. Nauju aprašu praplėstas pareiškėjų ratas bei numatytas naujas prioritetas sudarant eilę.

Teisę į būsto pritaikymą turi asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo ar darbingumo, ar specialiųjų poreikių lygis ir:

  • specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir asmuo turi judėjimo sutrikimų arba
  • judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis, arba
  • specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ar proto negalios (dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos (Australijos modifikacijos sistema) F kodas), arba;
  • specialusis nuolatinės slaugos poreikis dėl regėjimo sutrikimo (toliau – asmuo).

 
Sudarant būsto pritaikymo eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

  • asmenims iki 18 metų;
  • asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir kuriems paskirtos dializės procedūros;
  • asmenims, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
  • dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančiuosius pagal savanoriškos veiklos sutartis. Prie dirbančių asmenų priskiriami ir tie, kurie vykdo individualią veiklą pagal verslo liudijimą ir (ar) pagal individualios veiklos pažymą ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki prašymo pateikimo;
  • asmenims, naudojantiems aktyvaus tipo vežimėlį ar vežimėlį, skirtą tetraplegikui, ar elektrinį vežimėlį.


SVARBU! Prašymai einamųjų metų būsto pritaikymo neįgaliesiems eilei sudaryti priimami iki š. m. balandžio 3 d.

Aprašu taip pat patvirtintas nustatytos formos prašymas, kurį privalo pildyti pareiškėjas.

Norint pasinaudoti būsto pritaikymo neįgaliesiems programa, reikia pateikti laisvos formos prašymą. Prašyme pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę, neįgaliojo, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir prašomo pritaikyti būsto adresą.

Prašymą dėl būsto pritaikymo negalią turintiems asmenims galima pateikti pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, kreipiantis į seniūnijos socialinio darbo organizatorių (seniūnijų socialinio darbo organizatorių kontaktai skelbiami čia) arba į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių tel. (8 5) 275 6768 arba el. paštu Tatjana.Misanciukova@vrsa.lt.

Raginame visus, kuriems reikalingas būsto pritaikymas, kreiptis dėl šios galimybės bei palengvinti kasdienį gyvenimą.

Dėl išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių tel. (8 5) 275 6768 arba el. paštu Tatjana.Misanciukova@vrsa.lt.

Siekiant neįgaliųjų savarankiškumo ir socialinės integracijos, iš viso 2022 metais buvo pritaikyta 16 būstų 17-ai neįgaliųjų (viename būste gyvena du neįgalieji), iš jų: 6 vaikams su sunkia negalia, 4 darbingo amžiaus asmenims ir 7 pagyvenusiems asmenims turintiems negalią. Plačiau apie įgyvendintus darbus 2022 m. kviečiame skaityti čia.

Asociatyvi nuotr. freepik.com


Įvertinkite naujieną