*alt_site_homepage_image*

Parama atvykusiems ukrainiečiams: socialinės paramos galimybės ir aktuali informacija dėl taikomų priemonių

decoration

Tebesitęsiant karui Ukrainoje, Vilniaus rajone saugų prieglobstį surado 1 660 Ukrainos karo pabėgėlių (05.17 Palantir sistemos duomenys). Į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos seniūnijas kreipėsi 802 karo pabėgėliai, iš jų 362 vaikų nuo 7 mėnesių iki 18 metų. Siekiant ne tik svetingai pasitikti, bet ir finansiškai paremti nuo karo siaubo bėgančius ukrainiečius – Vilniaus rajonas aktyviai teikia socialinę paramą bei dar kartą primena apie galimybes ja pasinaudoti.

Išmokos vaikams: nemokamas maitinimas, socialinė parama bei kompensacijos ugdymui

Ukrainiečių šeimos, auginančios mokyklinio amžiaus vaikus, kurie Lietuvoje pradėjo ar pradės lankyti mokyklą, turi teisę į nemokamą maitinimą mokykloje ir, prasidedant naujiems mokslo metams – į paramą mokinio reikmenims įsigyti.

Šiuo metu Vilniaus rajono savivaldybės pavaldume esančiose švietimo įstaigose ugdoma 180 vaikų. Ukrainiečių ikimokyklinukų yra 37, pagal priešmokyklinio ugdymo programą mokosi 7 vaikai, didžiąją dali sudaro pradinukai – 77 ukrainiečiai, 57 moksleiviai mokosi pagrindinėse mokyklose, 2 – vidurinio ugdymo įstaigose. 10 Ukrainos karo pabėgėlių vaikų apsigyvenę Vilniaus mieste, lanko Vilniaus rajono švietimo įstaigas.

Daugiausiai ukrainiečių vaikai lanko švietimo įstaigas lenkų ugdomąją kalba (121), rusiškose ugdymo įstaigose mokosi 48 vaikai, lietuviškose įstaigose – 11.

Šiai dienai nemokamus pietus ugdymo įstaigose gauna 135 Ukrainos vaikai. Papildomai 55 vaikų gauna pusryčius ir 28 vaikų pavakarius.

Atvykę ukrainiečiai greitai integruojasi į mokyklos bendruomenės gyvenimą, susiranda naujų draugų ir interesų.

„Ukrainiečių vaikų integracija į mūsų rajono švietimo įstaigas vyksta sklandžiai. Esame daugiatautiškas ir svetingas rajonas, užsimezga naujos draugystės tarp vaikų. Tiek Savivaldybė, tiek švietimo įstaigos deda visas pastangas sukurti patogias ugdymo sąlygas bei draugišką aplinką. Iš finansinių priemonių – nemokamas maitinimas ir socialinė pagalba, be abejonės, prisideda prie ukrainiečių išlaidų mažinimo. Todėl raginu tėvelius aktyviai naudotis šiomis galimybėmis“, – ragina Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst.

Primename, kad priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokamas maitinimas mokykloje skiriamas nevertinant šeimos pajamų. 3–12 klasių mokiniams parama mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas skiriami vertinant šeimos pajamas.

Dėl nemokamo maitinimo 0-2 klasių mokiniams reikia kreiptis į mokyklos administraciją. Dėl nemokamo maitinimo 3-12 klasių vaikams – į gyvenamosios vietos seniūniją arba Savivaldybę.

Konsultacijos teikiamos tel. Nr. +370(5)2750063; +370(5)2401008.

Taip pat primename, kad nuo karo Ukrainoje pabėgę ir mūsų šalyje įsikūrę žmonės, kuriems suteiktas laikinosios apsaugos statusas, gali kreiptis dėl kompensacijos vaiko ugdymui.

Kompensacija už priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą vaikams skirta palengvinti vaikų integraciją į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, taip sudarant sąlygas tėvams ieškoti darbo ir dirbti. Kompensacija skiriama ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo leidimo laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindu gavimo dienos.

Kol kas Savivaldybė minėtai kompensacijai skirti negavo nei vieno prašymo. Raginame kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją, pateikti prašymą ir kitus reikalingus dokumentus, įrodančius teisę išmokoms gauti. Plačiau apie tai rašėme čia.

Dėl vaiko išmokos, globos išmokų skyrimo galima konsultuotis paskambinus tel.+370(5)2401080 ir +370(5)2532313.

Šiai dienai vaiko išmoka paskirta 84 Ukrainos vaikams, globos išmoka mokamos už 36 vaikus.


Vienkartinė pašalpa ir socialinė pašalpa

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama padėti nuo karo Ukrainoje bėgantiems asmenims ir jų šeimoms, nutarė skirti vienkartinę piniginę pašalpą. Asmenys norėdami pasinaudoti šia galimybe, turėtų kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikti prašymą.

Š. m. balandžio 27 d. vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje vienbalsiai nuspręsta papildyti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašą, numatantį galimybę iš užsienio valstybės dėl karinės agresijos jų valstybėje pasitraukusiems užsieniečiams, kurie Lietuvos Respublikoje pateikė prašymus dėl laikinosios apsaugos suteikimo, iki ji bus suteikta, skirti vienkartinę piniginę pašalpą.

„Asmenys, bėgantys ar nukentėję nuo karo ir radę prieglobstį Lietuvoje, turi teisę gauti visas socialines garantijas, susirasti darbą, įsikurti, mokytis, gauti medicinos paslaugas ir socialines pašalpas. Ši, Taryboje patvirtinta, vienkartinė piniginė pašalpa – tai dar viena galimybė ukrainiečiams atvykusiems į Lietuvą lengviau integruotis ir įsikurti, iki kol asmuo negaus pabėgėlio statusą, kai galės naudotis tokiomis pačiomis socialinėmis garantijomis, kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai“, – apie palankų Tarybos sprendimą tuomet kalbėjo Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič. 

Šiuo metu vienkartinė parama paskirta 854 Ukrainos piliečiams (445 šeimoms), panaudota beveik 65 tūkst. Eur, o prašymai ir toliau priimami.

Gavus laikinosios apsaugos statusą, ukrainiečiams priklauso piniginė socialinė pašalpa. Šiuo metu dėl minėtos paramos kreipėsi 6 šeimos (12 asmenų) iš Ukrainos.


Vienkartinės įsikūrimo išmokos ukrainiečiams bei kompensacijos apgyvenantiems

Nuo balandžio 12 d. mūsų šalyje įsikūrę pabėgėliai, kuriems suteiktas laikinosios apsaugos statusas, gali kreiptis dėl vienkartinės išmokos įsikurti. Kol kas Savivaldybė nėra gavusi prašymų skirti minėtą vienkartinę išmoką.

Vienkartinė išmoka skirta įsigyti būtiniausius reikmenis jau įsikūrus savarankiškai nuomojamame būste. Viena iš būtinų sąlygų gauti įsikūrimo išmoką – turėti oficialiai registruotą nuomos sutartį bent 6 mėnesiams.

Išmokomis už ukrainiečių apgyvendinimą aktyviai naudojasi ir Vilniaus rajono gyventojai ir verslo atstovai, svetingai priėmę į savo namus ukrainiečių pabėgėlius. Šiuo metu teikiamomis kompensacijos už ukrainiečių apgyvendinimą savo būste pasinaudojo 61 kompensacijos gavėjas.  

Daugiau apie vienkartinę įsikūrimo išmoką galite skaityti čia.

Platesnė informacija apie kompensacijas gyventojams ir verslui, kurie apgyvendino karo pabėgėlius iš Ukrainos: https://www.vrsa.lt/gyventojams/naujienos/40/uz-ukrainieciu-apgyvendinima-gyventojai-ir-verslas-gales-gauti-kompensacijas-papildyta:2622


Vilniaus rajonas yra pasiruošęs suteikti visokeriopą pagalbą žmonėms

Vilniaus rajonas nuo pat pirmųjų karo dienų buvo pasirengęs priimti vaikus iš Ukrainos globos įstaigų.

Pasak Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėjos Kristinos Malinovskos, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre jau seniausiai yra paruoštos vietos priimti pabėgėlius vaikus, netekusius tėvų globos.

„Kol kas į Vilniaus rajoną neatvyko vaikų iš Ukrainos globos įstaigų, tačiau apie 59 vaikams nustatinėjome laikinąją globą – šie vaikai iš karo niokojamosios Ukrainos pabėgo pas artimus giminaičius, pažįstamus Lietuvoje. 9-iems vaikams globa jau nutraukta, nes kai kurie vaikai su artimaisiais grįžo į savo gimtinę, o kai kurie vaikai sulaukė savo mamų“, – pasakoja K. Malinovska.   

Primename, kad nuo kovo 25 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino sprendimo projektą, kurio dėka Ukrainos piliečiai, jų šeimos nariai ir be pilietybės gyvenantys Ukrainoje asmenys, gali nemokamai keliauti viešuoju priemiestiniu transportu Vilniaus rajono teritorijoje.

Taip pat Ukrainos karo pabėgėliai gali nemokamai lankytis Vilniaus krašto etnografiniame

muziejuje ir jo filialuose, susipažinti su rajono istorija ir kultūra.

„Kultūra ir menas – tai įrankiai, kurie bent trumpam gali atitraukti nuo nerimo ir išgyvenimų, įtraukiant į įdomią bei prasminą veiklą. Vilniaus rajono kultūros įstaigos yra atviros pabėgėliams iš Ukrainos ir organizuoja edukacinius užsiėmimus pabėgėliams, o ypatingai vaikams“, – sako merė Marija Rekst.


Įvertinkite naujieną