*alt_site_homepage_image*

Palaimintojo Mykolo Sopočkos bažnyčia

decoration

Katalikų bažnyčia Vilniaus rajone, Juodšiliuose. Priklauso Rudaminos Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos parapijai. 2016 m. vasario 15 d. bažnyčią pašventino Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Jai suteiktas Palaimintojo Mykolo Sopočkos titulas.

Juodšilių bažnyčios konsekracijai pasirinktą dieną prieš 41 metus mirė Dievo gailestingumo apaštalas palaimintasis kunigas M. Sopočka. Jis buvo Vilniaus arkivyskupijos kunigas, tuometinio Stepono Batoro universiteto profesorius, kariuomenės kapelionas, šventosios Marijos Faustinos Kovalskos nuodėmklausys. Kunigas, prisidengęs staliaus Vaclovo vardu, slapstėsi nuo vokiečių okupacinės valdžios Juodšilių miestelyje 1942–1944 m.

Juodšilių bažnyčia pradėta statyti 1936 m. seserų uršuliečių rūpesčiu, tačiau dėl karo ir okupacijų nebuvo užbaigta ir virto vaikų namais, vėliau ligonine ir poliklinika. Po 1991 m. kilusio gaisro pastatas buvo smarkiai apgadintas. Juodšilių ir aplinkinių gyvenviečių tikintieji nusprendė grąžinti pastatui pirmykštę paskirtį, surinko lėšų ir 2003 m. pradėjo statybos darbus.

Palaimintasis Mykolas Sopočka

Palaimintasis kunigas Mykolas Sopočka – Romos katalikų bažnyčios kunigas ir Vilniaus universiteto profesorius. Šventosios sesers Faustinos nuodėmklausys ir dvasios tėvas, buvo betarpiškai susijęs su Gailestingojo Jėzaus apsireiškimų paslaptimi. Dievas jam skyrė nepaprastai svarbų vaidmenį – įgyvendinti sesei Faustinai patikėtą misiją. Šiai veiklai jis pašventė beveik visą savo gyvenimą.

Būdamas Vilniaus kunigų seminarijos dvasinis tėvas mokė įsiklausyti į žmonių poreikius ir, svarbiausia, atpažinti Dievo valią. Taip pat dėstė filosofijos istoriją klierikams ir pedagogiką, homiletiką ir katechetiką Stepono Batoro universiteto pastoracinės teologijos katedros studentams. Buvo daugelio vyrų ir moterų vienuolių kongregacijų nuodėmklausys.

Praėjus vos trejiems metams nuo ses. Faustinos mirties priėmė Jadvygos Osinskos, kuri dalyvaudavo jo paties atnašaujamose Dievo gailestingumo pamaldose, rengiamose konferencijose, rekolekcijose, privačius skaistumo įžadus ir neturto bei paklusnumo priesaiką. Tai buvo Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos pamatai.

Kviečiame susipažinti su ES projekto „Atraskime regionų šaknis iš naujo“ nematerialiu kultūros paveldu, kuris apima tradicijas, tradicinius amatus, įgūdžius, folklorą, puoselėjimą ir išsaugojimą Vilniaus rajone, bei Rokiškyje. 

Projektas „Atraskime regionų šaknis iš naujo“ įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos pagal programos prioritetą „Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas“.

Projektą finansuoja Europos Sąjunga: bendra projekto vertė sudaro 1 031 590,97 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos – 90 proc. (928 431,87 EUR).

Projekto  „Atraskime regionų šaknis iš naujo“ tikslai yra skatinti ir vystyti nematerialų kultūros paveldą ir vietinės istorijos išsaugojimą gerinant tvarų kultūrinio turizmo konkurencingumą, išsaugant ir ugdant nematerialiosios kultūros paveldo ir vietinės istorijos žinojimą,  įgūdžius. Skatintinant kūrybingą vietinio kultūros paveldo ir unikalių tradicijų panaudojimą, gerinant sąlygas  kūrybingam industrijų sektoriui.

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Vilniaus rajono savivaldybės  administracija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad šis leidinys atspindi Europos Sąjungos poziciją.

 

Inf., nuotr. welovelithuania.com

 


Įvertinkite naujieną